Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az uniós régiók és városok üdvözlik, hogy a tagállamok a kohéziós politikát továbbra is az Unió egyik alappillérének kívánják tekinteni  

A kohéziós politika megerősítését szorgalmazó,12000 aláírót tömörítő#CohesionAlliance uniós szintű koalíció tagjaireagáltak az EU Általános Ügyek Tanácsa által a mai napon elfogadott,a kohéziós politikáról szóló következtetésekre.

A #CohesionAlliance üdvözli az Általános Ügyek Tanácsa által elfogadott következtetéseket, amelyek hangsúlyozzák a kohézió mint az Európai Unió egyik alapelve, politikája, célkitűzése és pillére jelentőségét, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a kohézió olyan hosszú távú politika, amelynek továbbra is valamennyi uniós régió javát kell szolgálnia. Bár hozzájárult a közelmúltbeli válságok – például a Covid19-világjárvány és Oroszország Ukrajna elleni háborúja – hatásainak enyhítéséhez, a kohéziós politikának továbbra is a legfontosabb hosszú távú uniós politikának kell maradnia a régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.

A szövetség készen áll arra, hogy együttműködjön az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal a „ne árts a kohéziónak” elv alaposabb kidolgozása érdekében, hiszen annak meg kell akadályoznia az újabb egyenlőtlenségek kialakulását Európában. Minden eddiginél sürgősebb, hogy megerősítsük a kohéziót mint az Európai Unió általános értékét.

A #CohesionAlliance üdvözli annak elismerését, hogy a kohéziós politikának továbbra is az európai, nemzeti, regionális és helyi hatóságok közötti megosztott irányítási és partnerségi megállapodásokon kell alapulnia, a helyi érdekelt felek bevonásával. A szövetség kiemeli továbbá, hogy a miniszterek figyelmeztettek a finanszírozási eszközök megsokszorozódásának és szétaprózódásának veszélyére a kohéziós politikával való átfedések kockázatának elkerülése érdekében. A dokumentum figyelembe veszi a #CohesionAlliance tagjai által októberben elfogadott új nyilatkozatban foglalt kérést.

Az uniós szintű koalíció emlékeztet a kohéziós politika jövőbeli egyszerűsítése, valamint hatékonyságának javítása és az európai polgárok számára kedvező eredmények biztosítása melletti elkötelezettségére. A partnereket mozgósítják a 2021–2027-es időszakra vonatkozó beruházási tervek hatékony végrehajtása érdekében, akik készen állnak arra, hogy hozzájáruljanak a kohéziós politika jövőjéről szóló vitához.

A Régiók Európai Bizottsága elnöke, Vasco Alves Cordeiro kijelentette: „Meg kell erősítenünk a kohéziós politika alapelveit, amelyek értelmében az egy a régiók és városok közötti partnerségeken keresztül megvalósuló, hosszú távra szóló strukturális politika. Emellett aktualizálnunk is kell a kohéziós politikát, hogy hatékonyabban és egyszerűbben lehessen azt végrehajtani Európa városaiban és régióiban. Le kell vonnunk a tanulságokat abból, ahogyan a kohéziós politika kezelte a közelmúlt európai válságát azért, hogy képes legyen megfelelni a jövő kihívásainak. Örülök annak, hogy a tagállamok a mai napon elkötelezték magukat amellett, hogy javítják az európai kohéziót célzó uniós alapok koordinációját. Együtt, az új kohéziós szövetség részeként sikerülni fog megerősíteni a kohéziós politikát, amely előrelépést és jólétet fog biztosítani valamennyi európai polgár számára.”

Kapcsolat:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CALL-GIVE-ENERGY-EQUIPMENT-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Ha az uniós szakpolitikák figyelmen kívül hagyják a távoli területeket, azzal a társadalmi és gazdasági kohéziót sodorják veszélybe
Ha az uniós szakpolitikák figyelmen kívül hagyják a távoli területeket, azzal a társadalmi és gazdasági kohéziót sodorják veszélybe
01.12.2022