Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az Európai Bizottság, valamint a városok és a régiók szorosabb együttműködést szorgalmaznak a szabadkereskedelmi megállapodások alkalmazásának előmozdítása érdekében  

Phil Hogan kereskedelmi biztos március 2-án csatlakozott a Régiók Európai Bizottsága (RB) gazdaságpolitikai szakbizottságának (ECON) tagjaihoz, hogy együtt megvitassák az uniós szabadkereskedelmi megállapodások helyi és regionális szintű végrehajtásának lehetőségeit és akadályait. Az ECON szakbizottság tagjai elfogadták továbbá a szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtására, a konvergenciát és a versenyképességet szolgáló költségvetési eszközre, valamint a szolgáltatási csomagra vonatkozó ajánlásaikat.

Az EU harmadik országokkal kötött kereskedelmi megállapodásai több mint 70 piacot fednek le, és az EU árukereskedelmének mintegy 41%-át teszik ki világszerte. Jelenleg az Európai Unióban 36 millió munkahely függ a világ többi részébe irányuló kivitelektől. Annak ellenére, hogy a kereskedelem továbbra is jelentős potenciállal rendelkezik a növekedés, a foglalkoztatás, a munkahelyteremtés és a beruházások terén az EU-ban, többet kell tenni a szabadkereskedelmi megállapodások helyi szintű alkalmazásának fokozása érdekében.

Régióink hangja döntő fontosságú lesz, ha olyan uniós szakpolitikákat akarunk kialakítani, amelyek hatékonyak és egyben elfogadottak is. Ez az a terület, ahol a Régiók Bizottsága ilyen hatalmas hozzáadott értéket teremt. Az Önök tagjai közvetlen kapcsolatban állnak a helyi szinttel Európa-szerte, és ezáltal demokratikus legitimitást biztosítanak az uniós szakpolitikáknak ” – jelentette ki nyitóbeszédében Phil Hogan kereskedelmi biztos.

Az RB által az Eurochambres-szal együttműködésben végzett közelmúltbeli (2019-es) felmérés azt mutatja, hogy a kereskedelmi megállapodások hatékony végrehajtásához kezelni kell az uniós szabadkereskedelmi megállapodásokat övező tudáshiányt, gyakorlati információkat nyújtva arról, hogy a kkv-k hogyan tudják ezeket a gyakorlatban alkalmazni.

„Határozottan üdvözöljük a szabadkereskedelmi megállapodásokról szóló végrehajtási jelentéseket, amelyek kulcsfontosságú lépést jelentenek a fokozott átláthatóság felé, és hatékony eszközként szolgálnak a kereskedelmi megállapodások által teremtett növekedési lehetőségek kommunikálásához. Tekintettel a kereskedelmi megállapodások alacsony elterjedtségére, szilárd meggyőződésünk, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokat ugyanannyira alkalmassá kell tenni a kkv-k számára, mint a kkv-kat szabadkereskedelmi megállapodások számára. A helyi és regionális önkormányzatok kulcsfontosságú szerepet játszhatnak e tekintetben, mivel megfelelő helyzetben vannak ahhoz, hogy a kkv-kkal kapcsolatos ismereteik és a hozzájuk való közelségük miatt tájékoztatást nyújtsanak a szabadkereskedelmi megállapodások előnyeiről. . Ugyanakkor ügyelnünk kell arra, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül azokat a területeket, amelyek nem állnak készen a nemzetközi versenyben való részvételre, mivel a mi feladatunk annak biztosítása, hogy egyetlen régió se maradjon le. A területi hatásvizsgálatok hatékony eszköznek bizonyulhatnak ebben a tekintetben, mivel segíthetnek a lehetséges hatások korai feltérképezésében és számszerűsítésében, és így lehetővé tehetik a városok ás régiók számára a megfelelő szakpolitikák kellő időben történő alkalmazását ” – fejtette ki Michael Murphy (IE/EPP), az ECON szakbizottság elnöke és „ A szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtása: a regionális és helyi perspektíva ” című vélemény előadója, amely elfogadásra került az ülésen.

„Üdvözlöm az RB szabadkereskedelmi megállapodásaink végrehajtásáról szóló első véleménytervezetét. A régiókra fontos szerep hárul a végrehajtás terén. A véleménytervezet szerint a régiók, valamint helyi vállalkozásaik és polgáraik a szabadkereskedelmi megállapodások fő haszonélvezői. Remélem, hogy ez a véleménytervezet az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága közötti rendszeresebb együttműködés kezdete lesz kereskedelmi megállapodásaink végrehajtását illetően ” – fűzte hozzá Phil Hogan biztos .

A szorosabb együttműködés részeként az előadó javasolta a kereskedelmi megállapodásokkal foglalkozó szakértői csoport fenntartását, amelyben az RB kész aktívabb szerepet vállalni. Üdvözölte továbbá egy kereskedelmi jogérvényesítési főtisztviselő kinevezését, aki az uniós kereskedelmi megállapodásokban foglalt éghajlat-, környezet- és munkavédelmi előírások végrehajtásának nyomon követéséért lesz felelős, és újfent hangoztatta, hogy a városok és régiók készek a szoros együttműködésre.

A Phil Hogan biztossal folytatott vitát követően az ECON szakbizottság tagjai elfogadták a Christophe Rouillon (FR/PES) előadó által kidolgozott, „ A konvergenciát és a versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz ” című véleményt, valamint a Jean-Luc Vanraes (BE/RE) előadó által kidolgozott, „ A szolgáltatási csomag: aktualizált álláspont Európa helyi és regionális önkormányzataitól ” című véleményt, és megvitatták a 2020. évi cselekvési tervet az RB és az Európai Beruházási Bank közötti együttműködésről.

További információk:

Az Európai Bizottság tájékoztatója: Az uniós szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásáról szóló 2019. évi éves jelentés

Felmérés a szabadkereskedelmi megállapodásokról: Jelentés

Kapcsolat:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu