Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A helyi és regionális vezetők döntő szerepet játszanak az Európa jövőjéről szóló konferencia alulról építkező megközelítésének legitimálásában  

Az Európai Parlament és a tudományos élet képviselői megerősítik, hogy az RB-nek fontos szerepet kell játszania: folyamatosan közvetítenie kell a polgárok véleményét, mivel a helyi és regionális önkormányzatok jelentik a polgárok számára a legközelebbi és a legmegbízhatóbb kormányzati szintet.

Az RB-n belül működő „Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek” (CIVEX) szakbizottság tagjai Domènec Ruiz Devesa (ES/S&D) európai parlamenti képviselő és Sarah Meyer, a kremsi Duna Egyetem tudományos munkatársa jelenlétében megvitatták, hogyan lehetne megerősíteni az RB szerepét az EU irányítási rendszerében, és konkrétan az Európa jövőjéről szóló konferencián. Az Európai Unió demokratikus alapjai a konferencián megvitatandó fő kérdések közé tartoznak, a helyi és regionális önkormányzatok pedig napi szinten az EU demokratikus alapjainak letéteményesei, és nekik van a legnagyobb gyakorlatuk a részvételi demokráciában. A vita során megállapították, hogy a konferencia lehetőséget kínál az RB számára ahhoz, hogy gyakorolja és erősítse a hatályos Szerződések keretében ráruházott szerepét és intézményi szinten képviselje a városokat és a régiókat az uniós döntéshozatali folyamatban. Még tovább menve: az EU demokratikus dimenziójának erősítése érdekében fontolóra lehetne venni, hogy a Szerződés módosításával az RB több jogalkotási hatáskört kapjon.

Az Európa jövőjéről szóló konferencia egy nyílt, inkluzív és átlátható vitafolyamat lesz, melynek célja, hogy a polgárok, a civil társadalom, a nemzeti, regionális és helyi hatóságok és az európai intézmények új lendületet adjanak az európai projektnek és megerősítsék az európai demokráciát. A konferenciát várhatóan május 9-én, a 2021. évi Európa-napon indítják el, a Covid19-világjárvány miatt egyéves késéssel.

A vita során felvetették, hogy a jelenlegi uniós jogi keret lehetővé teszi-e, hogy az RB maradéktalanul betöltse szerepét a városok és régiók uniós szószólójaként, és megvitatták, milyen konkrét szerepet játszhatna az RB, valamint a helyi és regionális önkormányzatok az Európa jövőjéről szóló konferencián a három uniós intézmény: az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által irányított folyamatban.

Mark Speich (DE/EPP), Észak-Rajna–Vesztfália szövetségi, európai és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára és az RB CIVEX szakbizottságának elnöke így nyilatkozott: „Nekünk, regionális és helyi politikusoknak konkrét elképzeléseket kell megfogalmaznunk a jövő Európai Uniójáról. Világos képet kell alkotnunk a régiók Európájának jövőjéről. Minél világosabb ez a jövőkép, annál hatékonyabban tudjuk megtenni a megvalósításához szükséges lépéseket, és az Európa jövőjéről szóló konferenciát lehetőségként használhatjuk fel a folyamatban. Folyamatosan azt szorgalmazzuk, hogy a helyi és regionális önkormányzatokat nagyobb mértékben vegyék figyelembe az európai döntéshozatalban és jogalkotásban. Most rajtunk a sor, hogy egyértelmű javaslatokat dolgozzunk ki annak érdekében, hogy ezt az igény intézményi és eljárási szempontból is kifejezetten rögzítve legyen.”

Domènec Ruiz Devesa (ES/S&D) európai parlamenti képviselő, az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottságának S&D-koordinátora ismertette az EP Building Europe with local entities elnevezésű kísérleti projektjét, és elmagyarázta, hogy az RB tagjai hogyan járulhatnának hozzá: „Annak érdekében, hogy Európát közelebb hozzuk polgáraihoz, az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében meg kell erősítenünk a helyi és regionális politikai döntéshozókkal folytatott munka európai dimenzióját, strukturáltabb és állandó részvételi módot alakítva ki a civil társadalmi szervezetek, a szociális partnerek és a polgárok mellett. Ezért indítottuk el a Building Europe with Local Entities kísérleti projektet, melynek célja, hogy erősítse a polgárok uniós politikai kezdeményezésekről való közvetlen tájékoztatását, egyrészt rendszeres médianyilatkozatok, másrészt a helyi önkormányzatok által vezetett viták révén. Ezekkel a kezdeményezésekkel biztosítanunk kell, hogy a konferencia alulról felfelé építkező megközelítést kövessen az érdemi párbeszéd megvalósítása érdekében.”

Sarah Meyer , a kremsi Duna Egyetem tudományos munkatársa ismertette a REGIOPARL projektet, melynek keretében azt vizsgálják, hogy a regionális és helyi szint hogyan játszhat alapvető szerepet a demokratikus részvétel érvényesítésében. Meyer elmondta: „Mivel a Tanács az Európa jövőjéről szóló konferenciával kapcsolatban egyértelműen a szakpolitikákat előtérbe állító megközelítést támogat, az RB arra koncentrálhatna, hogy a regionális és helyi szempontok következetesen és módszeresen, minden témában megjelenjenek a konferencia valamennyi tevékenységében és eredményében. Ami a polgárok közvetlen bevonását illeti, az elvárásokat befolyásoló kommunikáció döntő fontosságú lesz, mivel nem valószínű, hogy a részvétel önmagában, a döntéshozatalba vagy a menetrend meghatározásába való beleszólási jog nélkül megalapozza az uniós politikai döntéshozatal demokratikus legitimitását.”

Kapcsolat:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mobil: +32 473 52 41 15

Megosztás :