Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A városok és régiók üdvözlik a 2021–2027-es kohéziós politika szabályai terén elért eredményeket, és sürgetik az uniós költségvetés elfogadását  

A Régiók Európai Bizottsága (RB) üdvözli az Európai Regionális Fejlesztési Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó szabályokról szóló ideiglenes megállapodást, melynek köszönhetően több mint 240 milliárd eurót fordítanak majd az egyenlőtlenségek csökkentésére és a fenntartható növekedés ösztönzésére az Unió valamennyi régiójában. A megállapodásban figyelembe vettek helyi és regionális önkormányzatok által régóta hangoztatott, fontos kéréseket is. Ilyen például az erősebb területi dimenzió, a fenntartható fejlődés kérdésének hangsúlyozása és a legkülső régiók különleges helyzetének megfelelő kezelése.

Az Európai Parlament és a Tanács tárgyalócsoportjai december 8-án megállapodásra jutottak az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap (KA) új szabályairól. Ezek az alapok együttesen az uniós költségvetés legkomolyabb beruházási eszközeit jelentik azzal, hogy az elkövetkező hét évben 242,9 milliárd eurót biztosítanak az uniós regionális finanszírozás számára. A források 2021. január 1-jétől állnak majd rendelkezésre – attól függően, hogy sikerül-e addigra végleges megállapodásra jutni az EU átfogó többéves pénzügyi keretéről, amelyről még folynak a tárgyalások. Amennyiben az év végéig nem születik végleges megállapodás a tagállamok között, akkor felfüggesztenék az ERFA, a Kohéziós Alap és a többi kohéziós politikai eszköz által támogatott beruházási programokat, ami csúszásokat jelentene az emberek és a vállalkozások számára fontos, jelentős beruházások terén.

„Az Európai Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló megállapodás döntő lépés a városok és régiók számára. A Covid19-világjárvány különösen súlyosan érinti társadalmunk legkiszolgáltatottabb helyzetben levő csoportjait. A szociális lakhatással, az egyenlőtlenségek elleni küzdelemmel vagy a fenntartható infrastruktúrával kapcsolatos, a klímasemlegesség 2050-ig történő elérését célzó projektek 2021. január 1-jétől immár uniós támogatásban részesülnek. Egyenlőség, társadalmi igazságosság és fenntarthatóság – ezekre a vezérelvekre kell épülnie az uniós átállási folyamatnak. Ezek az alapok jelentik régióink számára a fenti célok eléréséhez szükséges eszközöket” – jelentette ki Isabelle Boudineau (FR/PES), a Régiók Európai Bizottsága „Területi kohéziós politika és uniós költségvetés” (COTER) szakbizottságának elnöke, aki egyben a franciaországi Új-Aquitania régió alelnöke.

Az RB üdvözli a városok és régiók által szorgalmazott kulcsfontosságú követelésekkel kapcsolatos kompromisszumokat, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a kohézió alapvető érték legyen. Ezek közé a követelések közé tartozik az erősebb területi dimenzió, a fenntartható városfejlesztésbe történő beruházások növelése, a gyéren lakott területek demográfiai hanyatlása okozta hatások kezelése, valamint a legkülső régiók előtt álló sajátos kihívások figyelembevétele. Az új ERFA és Kohéziós Alap növelni fogja az intelligens növekedésre elkülönített forrásokat, biztosítani fogja, hogy a források legalább 30%-át a zöld gazdaságba fektessék be (abból kiindulva, hogy milyen fontos a Párizsi Megállapodásból eredő kötelezettségek teljesítése), valamint elő fogja mozdítani egy szociálisabb és befogadóbb Európa létrejöttét.

„Az RB örömmel veszi, hogy ilyen nagyszerű megállapodást sikerült tető alá hozni, amelyben a jogalkotók szinte valamennyi ajánlásunkat figyelembe vették. Európa legnagyobb közalapjának köszönhetően minden régióban lehetővé válnak az új készségekbe, a munkahelyekbe és a nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállásba irányuló beruházások. Ez lesz tehát Európa legzöldebb alapja, és mindez egyúttal annak a kifejeződése is, hogy valódi szolidaritást vállalunk a régiók valamennyi típusával” – fogalmazott Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), az Európai Regionális Fejlesztési Alappal és a Kohéziós Alappal foglalkozó RB-vélemény előadója, Flevoland tartomány regionális minisztere.

A rendelet kapcsán van még némi technikai jellegű munka, amelyet januárban véglegesítenek, mielőtt a Tanács és az Európai Parlament plenáris ülése hivatalosan is elfogadná magát a jogszabályt.

Háttér

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) célja, hogy az EU régiói közötti egyenlőtlenségek kiigazítása révén erősítse az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi kohéziót. Az alapból származó beruházások négy kiemelt területre összpontosulnak: innováció és kutatás; a digitális menetrend; a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatása és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság. A Kohéziós Alap azon országok számára van fenntartva, amelyek egy főre jutó bruttó hazai terméke nem éri el az uniós átlag 90%-át. Az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet (e két alapra korábban két külön rendelet vonatkozott) mindkét alap tekintetében meghatározza a támogatás konkrét célkitűzéseit és hatókörét.

Kapcsolattartó:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023