Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A városok és a régiók felvázolják a következő környezetvédelmi cselekvési programot  
A Régiók Európai Bizottsága egyhangúlag fogadta el a környezetvédelmi jogszabályok és politikák európai szintű integrációjának és végrehajtásának javítására irányuló javaslatokat

Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett javulás ellenére Európa környezetét továbbra is komoly veszélyek fenyegetik. A mezőgazdaság, a halászat, a közlekedés, az ipar, a turizmus és a városok terjeszkedése folyamatosan rombolja természeti tőkénket. A helyi vezetők figyelmeztetnek, hogy a környezetvédelmi jogszabályok hatékony végrehajtása érdekében az EU-ban fokozottabb szakpolitikai integrációra, valamint több finanszírozásra, információcserére és koordinációra lenne szükség. A következő Európai Bizottság által előterjesztendő 8. környezetvédelmi cselekvési program előkészítése érdekében az európai városok és régiók egy sor ajánlást fogalmaztak meg azzal a céllal, hogy a következő évtizedre javítsák az európai környezetvédelmi politika és jogszabályok végrehajtását.

A Régiók Európai Bizottsága tagjai egyhangúlag véleményt fogadtak el a 8. környezetvédelmi cselekvési programról , azaz az Európai Unió jövőbeli, a környezetvédelmi politika prioritásait és célkitűzéseit felvázoló keretéről. Az RB egy 2018-as átfogó tanulmány felhasználásával készítette el véleményét.

Bár a környezetvédelmi politika kétségtelenül az európai integrációs folyamat egyik legszilárdabb vívmánya, hiányosságok továbbra is fennállnak. A tagok kifogásolják a szakpolitikai integráció hiányát, valamint a finanszírozás, az információcsere és az adminisztratív kapacitás terén jelentkező hiányosságokat. Az uniós városok és régiók az összes kormányzati szintet sürgetik, hogy fokozzák a koordinációt, valamint az ismeretek és az adatok cseréjét, és biztosítsák az előírások jobb betartását.

A vélemény előadója, Cor Lamers (NL/EPP), Schiedam polgármestere és az RB „Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy” (ENVE) szakbizottságának elnöke a következőket nyilatkozta: „A következő környezetvédelmi cselekvési programnak stratégiaibb jellegűnek, integráltabbnak és rugalmasabbnak kell lennie, reagálnia kell az új technológiai kihívásokra, és az innovációt kell céloznia. Ezenkívül válaszolnia kell az átállással kapcsolatos legsürgetőbb kihívásokra, például az energia, a körforgásos gazdaság, az élelmiszerek és a tiszta mobilitás területén. Az emberi egészséget össze kell kapcsolnunk az egészséges bolygó, gazdaság és társadalom fogalmával, mely magában foglalja az erőforrások felelősségteljes és hatékony felhasználását. Gazdasági modellünknek óvnia kell a biológiai sokféleséget, a körforgásos gazdaságra kell alapulnia, kellő növekedés, fejlődés és munkahely mellett egy olyan egészséges társadalmat táplálva, melyben a fenntartható beruházások fenntartható üzleti modelleket ösztönöznek.”

„A biológiai sokféleség, a hulladékgazdálkodás, a levegőminőség és a zaj a legproblémásabb területek a környezetvédelmi jogszabályok európai végrehajtásának értékelése szempontjából” – szögezte le Adina-Ioanna Vălean (RO/EPP) , az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságának (ENVI) elnöke. „Az uniós városok és régiók maximális bevonása nyilvánvalóan elengedhetetlen ahhoz, hogy környezetvédelmi politikáinkat – és konkrétan a környezetvédelmi cselekvési programot – sikerre vigyük” – hangsúlyozta Vălean EP-képviselő az RB plenáris ülésén.

Mivel a környezetvédelmi irányelvek végrehajtásában oroszlánrészük van, az európai városok és régiók úgy határoztak, hogy konkrét ajánlásokat fogadnak el az EU környezetvédelmi politikájának következő keretére vonatkozóan. Az RB-tagok kérik, hogy kezeljék prioritásként a meglévő előírások tényleges végrehajtását, és tiltakoznak az ellen, hogy a bírságokat a helyi és regionális önkormányzatokra hárítsák.

Az RB támogatja, hogy a környezetvédelmi politika és jogszabályok végrehajtásában túlteljesítő helyi és regionális önkormányzatoknak ösztönzőket nyújtsanak, és több szinergiát szorgalmaz a finanszírozási források, valamint az állami és magán finanszírozási programok között.

A tagok javasolták, hogy a következő környezetvédelmi cselekvési program olyan uniós stratégia legyen, amely elősegíti az egészséges életet mindenki számára. Az RB gazdaságos és egyértelmű 8. környezetvédelmi cselekvési programot javasol, öt fő fejezettel: átalakulások, innovációk, végrehajtás, szélesebb globális kihívások és kommunikáció.

A tagok javasolják a 2012-ben létrehozott környezetvédelmi együttműködés technikai platformjának további erősítését, mivel az példaértékű intézményközi együttműködési rendszerré nőtte ki magát. A platform az Európai Bizottság és az RB közötti állandó párbeszédnek ad keretet, és célja a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának elősegítése, valamint a helyi és regionális önkormányzatok és az EU közötti együttműködés előmozdítása.

Az RB javasolja, hogy a technikai platformon belül hozzák létre a „követek” hálózatát, hogy a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtását valamennyi kormányzati szinten elő lehessen mozdítani. A RegHub , a regionális központok új RB-s hálózata az uniós politikák végrehajtásának felülvizsgálatára szintén arra szolgál, hogy javítsa a környezetvédelmi szabályok végrehajtását, azáltal, hogy hiányosságokat és testre szabott megoldásokat keres szerte az Unióban.

A tagok üdvözlik az Európai Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy a következő többéves pénzügyi keret a fenntartható fejlődésre összpontosítson, valamint azt, hogy a környezetvédelmi politikát valamennyi költségvetési fejezetbe beépítik. Az RB azonban sürgeti, hogy a költségvetés több mint 30%-a az éghajlatváltozási szakpolitikák általános érvényesítésére legyen fenntartva.

A környezetvédelmi cselekvési programok az 1970-es évek óta irányítják az EU környezetvédelmi politikáját. Az EU jelenleg a 7. környezetvédelmi cselekvési programot hajtja végre, amely 2020. december 31-ig tart. Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága jelenleg végzi a program értékelését, melyet a következő, 2019. május 13–17-én tartandó Zöld Héten ismertet. Május 16-án az RB vitát szervez a jövőbeli környezetvédelmi cselekvési programról.

A 8. környezetvédelmi cselekvési program előterjesztéséről már a következő Európai Bizottságnak kell döntenie, amely a május 26-án esedékes európai választásokat követően lép hivatalba. A környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása az ENVE szakbizottság 2019. évi munkaprogramjának egyik prioritása .

A régiók és városok 8. európai csúcstalálkozója

A fenntartható fejlődés és az uniós programok következő generációja is terítékre kerül a régiók és városok 8. európai csúcstalálkozóján , melyet Bukarestben rendeznek meg március 14–15-én – csupán két héttel az Egyesült Királyság március 29-i várható kilépési időpontja előtt és két hónappal az európai választásokat megelőzően.

A román fővárosban több mint 500 európai, nemzeti, regionális és helyi vezető találkozik majd az összes uniós tagállamból, hogy megvitassa a helyi és regionális önkormányzatok Európa jövőjével kapcsolatos hozzájárulását. A „(Re)New EUrope” (Új Európa/Újítsuk meg Európát) címmel megrendezendő csúcstalálkozó a polgármesterek, regionális elnökök és más választott helyi és regionális képviselők idei legnagyobb politikai gyűlése lesz az Unióban.

Az eseményre meghívást kap 100 fiatal helyi és regionális politikus is, hogy aktívan részt vegyenek az Európa jövőjéről szóló vitában. A rendezvényen indítják útjára hivatalosan a Régiók Európai Bizottsága regionális központok hálózatára (#RegHub) vonatkozó kezdeményezését, a részt vevő 20 régió képviselőinek jelenlétében.

Ha részt kíván venni a rendezvényen, kérjük, regisztráljon az EU román elnökségének médiaakkreditációs weboldalán (határidő: március 1.). Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak regisztrált újságírók kaphatnak médiaakkreditációt.

Háttér-információk

Az RB egy 2018-as átfogó tanulmány felhasználásával készítette el véleményét .

2018. november – RB-tanulmány : Úton a 8. környezetvédelmi cselekvési program felé – Helyi és regionális dimenzió.

2018. március – Európai Parlament – Jelentés a 7. környezetvédelmi cselekvési program végrehajtásáról

Az RB ENVE szakbizottságának 2019. évi prioritásai .

Környezetvédelmi politika Európában .

A környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés biztosítása .

Kapcsolattartó: David Crous | david.crous@cor.europa.eu |+32 (0) 470 88 10 37

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CIRCULAR-TRANSITION-TEXTILES-CLOTHING-LEATHER-FOOTWEAR-INDUSTRY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
30.11.2022