Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A városok és a régiók elképzelése az Európai Unió megreformálására  
A Régiók Európai Bizottsága hangsúlyozza, hogy az EU-t egységesebbé és demokratikusabbá kell tenni, valamint jobban a polgárok igényeihez kell igazítani

Röviddel azelőtt, hogy az EU vezetői várhatóan elfogadják a következő öt évre szóló uniós stratégiai menetrendjét , a Régiók Európai Bizottsága (RB) megfogalmazta elképzeléseit Európa jövőjéről. Az RB által kiadott, „ Dolgozzunk együtt, hogy az EU-t közelebb hozzuk polgáraihoz ” című dokumentum felszólítja a tagállamokat, hogy radikálisan változtassák meg az EU munkamódszereit. Az RB úgy véli, hogy a demokrácia megerősítése és a polgárok bizalmának visszanyerése érdekében minden uniós döntést és politikát össze kell kapcsolni a helyi szinttel.

Karl-Heinz Lambertz , az RB elnöke: „Az európai választások megmutatták, hogy a polgárok nagy többsége továbbra is úgy gondolja, hogy jövőjének záloga az egységes Európai Unió, ezért itt az ideje az irányváltásnak és annak, hogy végre eredményeket mutassunk fel. Mindemellett egy olyan időszakban, amikor a populizmus és az euroszkepticizmus egyre nő, nem lehet a szokásos üzletmenet szerint működni. Az EU-nak meg kell változtatnia működési módját, és ezáltal láthatóbbá, eredményesebbé kell válnia, és jobban kell reagálnia a polgárok igényeire. Ez azt jelenti, hogy szereppel kell felruházni és be kell vonni a munkába az Európai Unió tagállamaiban megválasztott egymillió helyi és regionális politikust. A városok és a régiók létfontosságú részét képezik az EU demokratikus alapjainak, amelyekre támaszkodva újra kell építenünk Európát.”

Markku Markkula , az RB első alelnöke: „A városok és a régiók megmutatták, hogy együtt képesek létrehozni egy fenntartható Európát, amely kezelni tudja a társadalmi változásokat és az innovációt azáltal, hogy az uniós politikákat és megoldásokat a helyi szinthez kapcsolja. Az Európai Tanács és az Európai Parlament által kitűzött célokat nem fogjuk tudni elérni a közösségekkel közvetlenül együttműködő és a legjobb gyakorlatokat alkalmazó helyi és regionális önkormányzatok erőteljes hozzájárulása nélkül.”

Három elv, amely segít közelebb hozni az EU-t a polgárokhoz:

Az uniós döntéshozatal módjának megváltoztatása – „aktív szubszidiaritás” : a szubszidiaritással és arányossággal foglalkozó munkacsoport elképzelése szerint új uniós munkamódszerekre van szükség. A regionális és helyi önkormányzatokat be kell vonni az EU jogalkotási ciklusának valamennyi szakaszába.

Az összes kormányzati szint bevonása: többszintű kormányzás – az európai, nemzeti, regionális és helyi szinten összehangolt fellépés létfontosságú az EU céljainak elérése szempontjából. Fokozni kell a decentralizációt és jobban meg kell osztani a hatásköröket a jó kormányzás előmozdítása érdekében.

Állandó párbeszéd a polgárokkal: az RB kéri a civil párbeszédek/konzultációk állandó rendszerének felállítását, az európai választások utáni időszakra is. Ez az új mechanizmus kiegészítené az EU döntéshozatali struktúráját, lehetővé téve a polgárok számára, hogy befolyást gyakoroljanak az EU menetrendjére és a politikai döntéshozatalra.

Az uniós politikák összekapcsolása a helyi szinttel:

A fenntartható fejlődési célok megvalósítása az EU átfogó fejlesztési stratégiájaként valamennyi kormányzati szinten.

A kohézió kiépítése az EU-n belül , amihez szükség van egy megfelelő finanszírozással rendelkező, erős 2020 utáni uniós kohéziós politikára , egy megerősített uniós szociális dimenzióra, jobb városi/vidéki kapcsolatokra a területi különbségek kezelése érdekében, valamint a demográfiai változások kezelésére szolgáló megfelelő intézkedésekre.

Küzdelem a környezet fenntarthatóságáért : az RB támogatja egy ambiciózus ütemterv kidolgozását a klímasemleges Európa érdekében, amely a nemzeti, többszintű energia- és éghajlat-politikai párbeszédek révén biztosítaná az összes kormányzási szint megfelelő elkötelezettségét. Az RB szorgalmazza továbbá egy igazságos, fenntartható közös agrárpolitika kialakítását, amely szolidaritáson alapul és fenntartja az uniós régiók központi szerepét.

A kutatás, az innováció és a digitális átalakulás ösztönzése , ideértve a régiókra nagymértékben támaszkodó kutatási és fejlesztési politikát, valamint a helyi adottságokból kiinduló uniós ipari és kereskedelmi politikát.

Az uniós értékek gyakorlatba való átültetése helyi és regionális szinten : tekintettel a migránsok fogadása és integrálása terén a városokra és régiókra háruló feladatokra, az RB megfelelő finanszírozást és támogatást kér az ez év korábbi szakaszában elindított „Városok és régiók az integrációért” kezdeményezéséhez . Az RB azt is szeretné elérni, hogy az EU határain kívül is javuljon a közigazgatási hatóságok kapacitása helyi és regionális szinten.

Az EU célkitűzéseinek megfelelő uniós költségvetés

Annak érdekében, hogy biztosítsák a városok és régiók számára a szükséges mozgásteret az EU növekedési potenciáljának erősítéséhez, az RB azt kéri, hogy az EU következő hosszú távú költségvetése legalább az EU27 bruttó nemzeti jövedelmének 1,3%-a legyen, és minél előbb kerüljön elfogadásra, hogy lehetővé váljon a korai tervezés és a finanszírozási programok előkészítése. Az RB felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy el kell kerülni minden olyan próbálkozást, amely az uniós költségvetés központosítására irányul, különösen akkor, ha az aláásná az uniós programok megosztott irányítását.

Megjegyzések a szerkesztők számára:

2018 márciusában, a Bukarestben tartott régiók és városok 8. csúcstalálkozójához kapcsolódóan, az RB 10 pontos nyilatkozatot fogalmazott meg az EU jövőjére vonatkozóan, az alulról felfelé történő építkezés elve alapján.

Az RB az Európai Unió új jogalkotási időszakára vonatkozó javaslatait a politikai csoportok által a június 26–27-i plenáris ülésen elfogadandó állásfoglalásban fogja részletezni.

Kapcsolattartó :
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel.: +32 (0)2 282 24 99

Megosztás: