Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A városok és a régiók kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy az EU az elkövetkező öt évben megvalósítsa zöld prioritásait  
A Régiók Európai Bizottsága szabályozási biztonságot és pénzügyi ösztönzőket sürget az európai tiszta energiára való átállás felgyorsítása érdekében, ezzel összefüggésben kéri, hogy a kohéziós politika keretében biztosítsanak 4,8 milliárd eurót a zöld széntermelő régiók számára.

A Régiók Európai Bizottsága „Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy” szakbizottsága Bukarestben tartotta 24. ülését. A Párizsi Megállapodás végrehajtásának előmozdítására irányuló intézkedések, a városok és régiók szerepe a tiszta energiáról szóló uniós csomag megvalósításában, valamint a fenntartható fejlődési célok szerepeltek a három fő napirendi pont között. Az RB az Európai Bizottsággal, az EU román elnökségével és a Romániai Települési Önkormányzatok Szövetségével együttműködve 2019. június 12. és 14. között részt vesz „Az energetikai átállás megvalósítása helyi szinten” címmel megrendezendő 129. SET-TERV konferencián .

A tagok elfogadták „A tiszta energiára vonatkozó csomag végrehajtása: az NEKT-ek mint az éghajlat, illetve az aktív és passzív energia helyi és területi irányítási megközelítésének eszközei” című véleménytervezetet. Ribányi József (HU/EPP) előadó, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke kijelentette: „A tagállamoknak kritikusan értékelniük kell az általuk létrehozott többszintű energia- és éghajlat-politikai párbeszédeket a helyi és regionális önkormányzatok szoros bevonása érdekében, az energiaunió irányításáról szóló rendeletben előírtaknak megfelelően. Ezeken a párbeszédeken keresztül a városok és a régiók, továbbá a civil társadalom, a vállalkozások és az érdekelt felek is részt vehetnek az energia- és éghajlat-politikai stratégiák és cselekvési tervek meghatározásában és végrehajtásában. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a városok és a régiók nagy épületállományokat és tömegközlekedési hálózatokat kezelnek, közvetlen hatáskörökkel rendelkeznek a várostervezésben és a területgazdálkodásban, illetve a decentralizált energiatermelés szabályozóiként működnek. Az EU városait és régióit képviselő közgyűlésként célunk, hogy hozzájáruljunk a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervekhez, és különösen a többszintű energia- és éghajlat-politikai párbeszédhez.”

A tagok elfogadták a „Fenntartható Európa 2030-ra: Az ENSZ fenntartható fejlődési céljai, az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás nyomon követése” című véleménytervezetet. Sirpa Hertell (FI/EPP) előadó, Espoo képviselő-testületének tagja átfogó uniós fenntartható fejlődési stratégia kidolgozását kérte az összes uniós szakpolitika és fellépés irányítására. Az előadó elmondta, hogy „szisztematikus megközelítést kell alkalmaznunk a széttagolt és ellentmondásos politikák elkerülése érdekében. A városok és a régiók szerepvállalását erősíteni kell, mivel ők felelnek a fenntartható fejlődési célok európai végrehajtásának 65%-áért. Az éghajlat-, energia- és környezetvédelmi politikák keretébe tartozó, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos fellépések helyi szintre történő adaptálása elengedhetetlen a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend végrehajtásához. Az RB kéri, hogy határozzanak meg integrált, inkluzív helyi célokat és részcélokat, végrehajtási intézkedéseket és mutatókat, hogy a többszintű kormányzás elvének megfelelően biztosítható legyen a fenntartható fejlődési célok megvalósításával kapcsolatos eredmények mérése és nyomon követése.”

A tagok elfogadták „A Párizsi Megállapodás végrehajtása regionális és helyi szinten megvalósított, innovatív és fenntartható energetikai átállás révén” című véleménytervezetet. Witold STĘPIEŃ (PL/EPP) előadó, Łódź közgyűlésének tagja kifejtette: „A Párizsi Megállapodás elérése nagyobb ambíciót és gyors átmenetet kíván egy fenntartható és innovatív energiarendszer felé. Az európai városok és régiók, valamint a polgárok bevonása döntő fontosságú az energiatermeléssel, -elosztással és -fogyasztással kapcsolatos feladataik miatt. A helyi és regionális önkormányzatokat a nemzeti kormányoknak rendkívül fontos partnereknek kell tekinteniük, és jobb hozzáférést kell biztosítaniuk számukra a finanszírozáshoz, az új technológiákhoz és a kapacitásépítést célzó programokhoz annak érdekében, hogy biztosítsák a méltányos energetikai átállást a széntermelő régiókban, illetve a szén-dioxid-intenzív régiókban és a szigeteken is Európa egész területén.”

A Régiók Európai Bizottsága kéri, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó kohéziós politika keretében 4,8 milliárd EUR átmeneti támogatást biztosítsanak a széntermelő régiók fenntartható átállásának elősegítésére. Támogatja továbbá a széntermelő régiókban az energetikai átállással kapcsolatos projektek számára megengedhető állami támogatások szintjének emelését, valamint a célzott uniós programokon belül a profitorientált szervezetek számára a finanszírozási arány 60%-ról 70%-ra történő növelését. A városok és régiók európai uniós közgyűlése ismételten kéri, hogy a következő uniós költségvetés legalább 30%-át az éghajlat-politikai szempontok érvényesítésére fordítsák.

A helyi vezetők arra kérik az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy 2030-ra 40%-ról 50%-ra emeljék az üvegházhatást okozó gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentésére irányuló célértéket, szintén 2030-ra pedig 40%-ra növeljék a célokat az energiahatékonyság és a megújuló energiák terén (jelenleg ez 32,5, illetve 32%-os) az éghajlati szempontból semleges Európa 2050-ig történő eléréséhez teendő rendkívül fontos átmenetként.

A tagok eszmecserét folytattak „A Polgármesterek Szövetsége 2020 után” című, Benedetta Brighenti (IT/PES) előadó, Castelnuovo Rangone (Modena megye) képviselő-testületének tagja által kidolgozott véleményről. A vita során hangsúlyozták, hogy a helyi vezetők több támogatást szeretnének a Polgármesterek Szövetsége keretében a fenntartható energiára és az éghajlatváltozás elleni fellépésre irányuló cselekvési terveket (SECAP) önkéntes alapon alkalmazó csaknem 10 000 város és régió számára, valamint sürgősen fejleszteni kívánják a Párizsi Megállapodás keretében a nemzetileg meghatározott vállalások és a helyi/regionális szinten meghatározott vállalások közötti kiegészítő jelleget.

Megjegyzés a szerkesztőknek:

Kérjük, kattintson ide az ENVE szakbizottsági ülés fényképeinek letöltéséhez.

Kérjük, kattintson ide a SET-tervről szóló konferencia fényképeinek letöltéséhez.

Az ENVE szakbizottsági ülés valamennyi dokumentuma itt tölthető le .

Az NECP a nemzeti energia- és éghajlat-politikai terveket jelenti, melyeknek ki kell terjedniük a tagállamok 2021–2030-as időszakra vonatkozó energia- és éghajlat-politikai stratégiáira és intézkedéseire, hogy hozzájáruljanak az EU 2030-as célkitűzéseinek eléréséhez. A tagállamoknak 2018 végéig be kell nyújtaniuk a nemzeti energia- és éghajlat-politikai terveik tervezetét. Idén december 31-ig kell elkészíteniük és benyújtaniuk a végleges változatukat. Az energiaunió irányításáról szóló, 2018 novemberében elfogadott jogalkotási állásfoglalás felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak létre többszintű energia- és éghajlat-politikai párbeszédet, amely magában foglalja a helyi és regionális önkormányzatokat is.

Az energiaunió irányításáról szóló európai parlamenti jogalkotási állásfoglalás itt olvasható .

Az RB az Európai Bizottság 2019. januárban közzétett, a „Fenntartható Európa 2030-ra” című vitaanyagához” , egy második véleménnyel járul hozzá, melynek címe: ”Fenntartható fejlesztési célok: a fenntartható Európa 2030-ra történő megvalósítását célzó hosszú távú uniós stratégia alapja” . Az előadó Arnoldas Abramavičius (LT/EPP) , Zarasai körzet képviselő-testületének tagja és az RB litván delegációjának vezetője. A véleményt várhatóan a következő, 2019. június 26–27-i plenáris ülésen fogadják majd el.

Az EU Közös Kutatóközpontja szerint 12 tagállam 41 régiójában folyik feketekőszén- és lignitbányászat. Az EU-ban a széntermelés mintegy 240 000 ember számára teremt közvetlen munkahelyet: a szénbányászat terén Lengyelország jelenti a legmagasabb foglalkoztatási arányt (több mint 99 000 ezer fő), ezt követi Németország (25 000), a Cseh Köztársaság (18 000), Románia (15 000) és Bulgária (12 000).

A kohéziós politika keretében a széntermelő régiók zöld átállására irányulóan nyújtandó 4,8 milliárd EUR összegű támogatás kulcsfontosságú javaslat, mely szintén szerepel a „Gazdaságpolitika” (ECON) szakbizottság „Az európai széntermelő régiók társadalmi-gazdasági átalakulása” című véleményében (előadó: Mark Speich (DE/EPP) , Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi, európai és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára).

Kapcsolattartó: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Megosztás :