Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A városok és a régiók kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy az EU az elkövetkező öt évben megvalósítsa zöld prioritásait  
A Régiók Európai Bizottsága szabályozási biztonságot és pénzügyi ösztönzőket sürget az európai tiszta energiára való átállás felgyorsítása érdekében, ezzel összefüggésben kéri, hogy a kohéziós politika keretében biztosítsanak 4,8 milliárd eurót a zöld széntermelő régiók számára.

A Régiók Európai Bizottsága „Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy” szakbizottsága Bukarestben tartotta 24. ülését. A Párizsi Megállapodás végrehajtásának előmozdítására irányuló intézkedések, a városok és régiók szerepe a tiszta energiáról szóló uniós csomag megvalósításában, valamint a fenntartható fejlődési célok szerepeltek a három fő napirendi pont között. Az RB az Európai Bizottsággal, az EU román elnökségével és a Romániai Települési Önkormányzatok Szövetségével együttműködve 2019. június 12. és 14. között részt vesz „Az energetikai átállás megvalósítása helyi szinten” címmel megrendezendő 129. SET-TERV konferencián .

A tagok elfogadták „A tiszta energiára vonatkozó csomag végrehajtása: az NEKT-ek mint az éghajlat, illetve az aktív és passzív energia helyi és területi irányítási megközelítésének eszközei” című véleménytervezetet. Ribányi József (HU/EPP) előadó, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke kijelentette: „A tagállamoknak kritikusan értékelniük kell az általuk létrehozott többszintű energia- és éghajlat-politikai párbeszédeket a helyi és regionális önkormányzatok szoros bevonása érdekében, az energiaunió irányításáról szóló rendeletben előírtaknak megfelelően. Ezeken a párbeszédeken keresztül a városok és a régiók, továbbá a civil társadalom, a vállalkozások és az érdekelt felek is részt vehetnek az energia- és éghajlat-politikai stratégiák és cselekvési tervek meghatározásában és végrehajtásában. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a városok és a régiók nagy épületállományokat és tömegközlekedési hálózatokat kezelnek, közvetlen hatáskörökkel rendelkeznek a várostervezésben és a területgazdálkodásban, illetve a decentralizált energiatermelés szabályozóiként működnek. Az EU városait és régióit képviselő közgyűlésként célunk, hogy hozzájáruljunk a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervekhez, és különösen a többszintű energia- és éghajlat-politikai párbeszédhez.”

A tagok elfogadták a „Fenntartható Európa 2030-ra: Az ENSZ fenntartható fejlődési céljai, az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás nyomon követése” című véleménytervezetet. Sirpa Hertell (FI/EPP) előadó, Espoo képviselő-testületének tagja átfogó uniós fenntartható fejlődési stratégia kidolgozását kérte az összes uniós szakpolitika és fellépés irányítására. Az előadó elmondta, hogy „szisztematikus megközelítést kell alkalmaznunk a széttagolt és ellentmondásos politikák elkerülése érdekében. A városok és a régiók szerepvállalását erősíteni kell, mivel ők felelnek a fenntartható fejlődési célok európai végrehajtásának 65%-áért. Az éghajlat-, energia- és környezetvédelmi politikák keretébe tartozó, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos fellépések helyi szintre történő adaptálása elengedhetetlen a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend végrehajtásához. Az RB kéri, hogy határozzanak meg integrált, inkluzív helyi célokat és részcélokat, végrehajtási intézkedéseket és mutatókat, hogy a többszintű kormányzás elvének megfelelően biztosítható legyen a fenntartható fejlődési célok megvalósításával kapcsolatos eredmények mérése és nyomon követése.”

A tagok elfogadták „A Párizsi Megállapodás végrehajtása regionális és helyi szinten megvalósított, innovatív és fenntartható energetikai átállás révén” című véleménytervezetet. Witold STĘPIEŃ (PL/EPP) előadó, Łódź közgyűlésének tagja kifejtette: „A Párizsi Megállapodás elérése nagyobb ambíciót és gyors átmenetet kíván egy fenntartható és innovatív energiarendszer felé. Az európai városok és régiók, valamint a polgárok bevonása döntő fontosságú az energiatermeléssel, -elosztással és -fogyasztással kapcsolatos feladataik miatt. A helyi és regionális önkormányzatokat a nemzeti kormányoknak rendkívül fontos partnereknek kell tekinteniük, és jobb hozzáférést kell biztosítaniuk számukra a finanszírozáshoz, az új technológiákhoz és a kapacitásépítést célzó programokhoz annak érdekében, hogy biztosítsák a méltányos energetikai átállást a széntermelő régiókban, illetve a szén-dioxid-intenzív régiókban és a szigeteken is Európa egész területén.”

A Régiók Európai Bizottsága kéri, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó kohéziós politika keretében 4,8 milliárd EUR átmeneti támogatást biztosítsanak a széntermelő régiók fenntartható átállásának elősegítésére. Támogatja továbbá a széntermelő régiókban az energetikai átállással kapcsolatos projektek számára megengedhető állami támogatások szintjének emelését, valamint a célzott uniós programokon belül a profitorientált szervezetek számára a finanszírozási arány 60%-ról 70%-ra történő növelését. A városok és régiók európai uniós közgyűlése ismételten kéri, hogy a következő uniós költségvetés legalább 30%-át az éghajlat-politikai szempontok érvényesítésére fordítsák.

A helyi vezetők arra kérik az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy 2030-ra 40%-ról 50%-ra emeljék az üvegházhatást okozó gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentésére irányuló célértéket, szintén 2030-ra pedig 40%-ra növeljék a célokat az energiahatékonyság és a megújuló energiák terén (jelenleg ez 32,5, illetve 32%-os) az éghajlati szempontból semleges Európa 2050-ig történő eléréséhez teendő rendkívül fontos átmenetként.

A tagok eszmecserét folytattak „A Polgármesterek Szövetsége 2020 után” című, Benedetta Brighenti (IT/PES) előadó, Castelnuovo Rangone (Modena megye) képviselő-testületének tagja által kidolgozott véleményről. A vita során hangsúlyozták, hogy a helyi vezetők több támogatást szeretnének a Polgármesterek Szövetsége keretében a fenntartható energiára és az éghajlatváltozás elleni fellépésre irányuló cselekvési terveket (SECAP) önkéntes alapon alkalmazó csaknem 10 000 város és régió számára, valamint sürgősen fejleszteni kívánják a Párizsi Megállapodás keretében a nemzetileg meghatározott vállalások és a helyi/regionális szinten meghatározott vállalások közötti kiegészítő jelleget.

Megjegyzés a szerkesztőknek:

Kérjük, kattintson ide az ENVE szakbizottsági ülés fényképeinek letöltéséhez.

Kérjük, kattintson ide a SET-tervről szóló konferencia fényképeinek letöltéséhez.

Az ENVE szakbizottsági ülés valamennyi dokumentuma itt tölthető le .

Az NECP a nemzeti energia- és éghajlat-politikai terveket jelenti, melyeknek ki kell terjedniük a tagállamok 2021–2030-as időszakra vonatkozó energia- és éghajlat-politikai stratégiáira és intézkedéseire, hogy hozzájáruljanak az EU 2030-as célkitűzéseinek eléréséhez. A tagállamoknak 2018 végéig be kell nyújtaniuk a nemzeti energia- és éghajlat-politikai terveik tervezetét. Idén december 31-ig kell elkészíteniük és benyújtaniuk a végleges változatukat. Az energiaunió irányításáról szóló, 2018 novemberében elfogadott jogalkotási állásfoglalás felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak létre többszintű energia- és éghajlat-politikai párbeszédet, amely magában foglalja a helyi és regionális önkormányzatokat is.

Az energiaunió irányításáról szóló európai parlamenti jogalkotási állásfoglalás itt olvasható .

Az RB az Európai Bizottság 2019. januárban közzétett, a „Fenntartható Európa 2030-ra” című vitaanyagához” , egy második véleménnyel járul hozzá, melynek címe: ”Fenntartható fejlesztési célok: a fenntartható Európa 2030-ra történő megvalósítását célzó hosszú távú uniós stratégia alapja” . Az előadó Arnoldas Abramavičius (LT/EPP) , Zarasai körzet képviselő-testületének tagja és az RB litván delegációjának vezetője. A véleményt várhatóan a következő, 2019. június 26–27-i plenáris ülésen fogadják majd el.

Az EU Közös Kutatóközpontja szerint 12 tagállam 41 régiójában folyik feketekőszén- és lignitbányászat. Az EU-ban a széntermelés mintegy 240 000 ember számára teremt közvetlen munkahelyet: a szénbányászat terén Lengyelország jelenti a legmagasabb foglalkoztatási arányt (több mint 99 000 ezer fő), ezt követi Németország (25 000), a Cseh Köztársaság (18 000), Románia (15 000) és Bulgária (12 000).

A kohéziós politika keretében a széntermelő régiók zöld átállására irányulóan nyújtandó 4,8 milliárd EUR összegű támogatás kulcsfontosságú javaslat, mely szintén szerepel a „Gazdaságpolitika” (ECON) szakbizottság „Az európai széntermelő régiók társadalmi-gazdasági átalakulása” című véleményében (előadó: Mark Speich (DE/EPP) , Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi, európai és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára).

Kapcsolattartó: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023