Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A városok és a régiók bírálják a felülről lefelé irányuló reformok végrehajtására javasolt európai bizottsági stratégiát  

A Régiók Európai Bizottsága (RB) tagjai elutasítják az Európai Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a kohéziós politikától elvonva a felülről lefelé irányuló strukturális reformok finanszírozására fordítsa a forrásokat a tagállamokban. Az Olga Zrihen (BE/PES) vallon parlamenti képviselő által kidolgozott és az RB plenáris ülésén elfogadott vélemény kiemeli továbbá a vegyes – alulról felfelé és felülről lefelé irányuló – megközelítés fontosságát, amely bevonja a helyi és regionális önkormányzatokat a reformfolyamatok megtervezésébe és végrehajtásába.

Az Európai Bizottság egy reformok végrehajtását elősegítő új eszközre tett javaslata költségvetési támogatást nyújtana azon tagállamok számára, amelyek önkéntesen vállalják a komplex strukturális reformok végrehajtását. Ezt a támogatást kiegészítenék a strukturálisreform-támogató program keretében nyújtott technikai segítségnyújtással. A 2017–2020 közötti időszakra vonatkozóan az Európai Bizottság a strukturálisreform-támogató program eredeti pénzügyi juttatásainak megduplázását javasolja 142,8 millió EUR összegben. Ezt az uniós költségvetés által biztosított mozgástér segítségével kell végrehajtani, és lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy az európai strukturális és beruházási alapokból forrásokat csoportosítsanak át a strukturálisreform-támogató programba.

A Régiók Európai Bizottsága határozottan ellenzi azt az elgondolást, hogy az európai strukturális és beruházási alapoktól (esb-alapok) – az EU régiókkal és városokkal partnerségben kezelt fő beruházási eszközétől – átirányítsák a forrásokat egy olyan központilag irányított program felé, mely felülről lefelé irányuló megközelítése révén figyelmen kívül hagyja a helyi közösségek sajátos szükségleteit és a helyi önkormányzatok döntő szerepét a strukturális reformok végrehajtásában.

„A jelenlegi javaslatból hiányzik az átláthatóság, hiányoznak az értékelési kritériumok. Emellett igencsak megkérdőjelezhető, hogy jelentős pénzügyi forrásokat kapcsoljanak és kössenek egy olyan eszközhöz, mely kizárólag önkéntes alapon nyújt támogatást. Azt akarjuk, hogy az EU azokat a reformokat támogassa, amelyek európai hozzáadott értéket képviselnek, tiszteletben tartják a demokrácia szabályait és változást érnek el helyi szinten” – jelentette ki Olga Zrihen (BE/PES), a vallon parlament képviselője.

Az előadó figyelmeztet arra, hogy hiba lenne figyelmen kívül hagyni a helyi és regionális önkormányzatokat mint a strukturális reformok partnereit, mivel a reformokba való helyi bekapcsolódás hiánya az egyik legfőbb oka az európai szemeszter keretében megvalósuló strukturális reformok lassú előrehaladásának. Az európai szemeszter területi dimenzióval történő kiegészítése – Európa területi sokszínűségének figyelembevétele, valamint annak biztosítása révén, hogy a helyi és regionális önkormányzatok teljes körűen részt vegyenek a nemzeti reformprogramokban – lenne a helyes irányba tett lépés.

„Az EU-val kapcsolatos strukturális reformok és a kohéziós politika közötti további kapcsolatok miatt még fontosabb, hogy az európai szemeszter európai szinten még demokratikusabbá váljon. Egy olyan magatartási kódexszel való kiegészítése, amely meghatározza a helyi és regionális önkormányzatok bevonásának normáit, elősegítené a hatékonyság és felelősségvállalás növelését. A szubszidiaritás, az arányosság és a partnerség elveinek nemcsak a kohéziós politikának, hanem a strukturális reformokat támogató összes uniós politikának a közös alapját kell képeznie ” – tette hozzá Olga Zrihen.

Az Európai Bizottság által 2017 decemberében az euróövezetre vonatkozóan javasolt új költségvetési eszközökkel kapcsolatban a vélemény támogatja az aszimmetrikus sokkokkal szembeni védelem uniós eszközének létrehozását. Bármely potenciális támogatás azonban akkor lehet sikeres, ha nincs átfedésben a meglévő eszközökkel, például az európai strukturális és beruházási alapokkal (esb-alapok) és az Európai Stratégiai Beruházási Alappal (ESBA), hanem kiegészíti azokat. Az RB üdvözli továbbá azt a javaslatot, hogy a jövőbeli Európai Valutaalap keretében hozzanak létre egy hitelkeretet vagy garanciát arra az esetre, ha az Egységes Szanálási Alap elégtelennek bizonyulna a fizetésképtelenséggel fenyegetett bankok reálgazdaságra és államháztartásra gyakorolt hatásának kezelésére.

További információk:

• Vélemény: A módosított strukturálisreform-támogató program és az euróövezet új költségvetési eszközei

• Állásfoglalás az esb-alapokra vonatkozó közös rendelkezésekről szóló rendelet strukturális reformok támogatása tekintetében történő módosításáról

• Vélemény: A 2017–2020-as időszakra vonatkozó strukturálisreform-támogató program

• Tanulmány: Az európai szemeszter javítása a helyi és regionális önkormányzatok bevonásával

Kapcsolat:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)2 282 2366

Mobil: +32 (0)494 735 787

carmen.schmidle@cor.europa.eu