Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Városok és régiók kérik a szerkezetváltó széntermelő régiók támogatását  

A Régiók Európai Bizottsága (RB) „Gazdaságpolitika” (ECON) szakbizottságának július 9-én, Brüsszelben tartott ülésén kiemelt helyen szerepelt a napirenden, hogy Európa széntermelő régióinak mire van szükségük az EU energetikai átalakulása kapcsán. Az ECON szakbizottság tagjai véleményükben , melyet Mark Speich, Észak-Rajna–Vesztfália szövetségi, európai és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára dolgozott ki, kiigazított állami támogatási szabályokat és többletforrásokat kértek az érintett régiók számára a 2021–2027-es időszakra vonatkozó kohéziós politika keretében.

2018-ban az Európai Bizottság előterjesztette a virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaság 2050-ig történő megvalósítására vonatkozó hosszú távú stratégiai jövőképét. E cél eléréséhez az EU-nak messzemenően le kell mondania a fosszilis energiahordozókról, különösen pedig a szénalapú energiatermelést kell jelentősen csökkenteni. Jelenleg még 12 tagállam 41 NUTS-2 szintű régiójában* folyik szénkitermelés, amely jelentős szerepet tölt be a helyi gazdaságokban.

Mark Speich (DE/EPP), Észak-Rajna–Vesztfália szövetségi, európai és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára, „Az európai széntermelő régiók társadalmi-gazdasági szerkezetváltása” című RB-vélemény előadója elmondta: „Európa-szerte még 185 000 ember dolgozik a szénbányászatban, további 52 000 fő pedig a szénalapú energiatermelésben. A szénipar közvetetten is kapcsolódik különféle gazdasági ágazatokhoz, ilyenek pl. a termeléshez szükséges termékek és szolgáltatások, felszerelések és fogyasztási cikkek előállítása, ami további 215 000 munkahelyet érint. A gazdaság átalakítása és új iparágak kiépítése időbe fog telni. Ezért gondoskodnunk kell arról, hogy az érintett munkavállalók és közösségek rendelkezésére álljon a helyi gazdaságaik újjáépítéséhez szükséges támogatás, képzés és pénzügyi segítség. Új perspektívákat kell nyújtanunk számukra, hogy tudják: nem hagyjuk magukra őket.”

Ennek kapcsán az ECON szakbizottság tagjai üdvözlik, hogy az Európai Parlament egy a méltányos energetikai fordulatot támogató alap létrehozását szorgalmazza az EU következő hosszú távú költségvetésében (a többéves pénzügyi keretben). Hangsúlyozták azonban, hogy a kiegészítő finanszírozást inkább a 2021–2027-es időszakra vonatkozó kohéziós politika keretében kellene biztosítani, mivel ez jobban megfelelne a széntermelő régióknak és a testre szabott támogatás iránti igényüknek, mint egy központosított alap. Ez különösen fontos, mivel nagy különbségek vannak e régiók között a földrajzi helyzetük, gazdasági fejlettségük foka és a demográfiai perspektívák tekintetében.

Jerzy Buzek (PL/EPP), az Európai Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságának elnöke elmondta: „ Örömmel tölt el, hogy immár egy másik uniós szerv: az RB is támogatja a széntermelő régiókat célzó, a méltányos energetikai fordulatot támogató alap létrehozását, melyre az Európai Parlament ITRE bizottságában tettem javaslatot, és amelyet a parlamenti képviselők elsöprő többsége is támogatott. Bár a kohéziós alappal való szinergiák is igen fontosak lesznek, az Európai Parlament többletforrásokat és külön költségvetési tételt vár el az alap számára az új többéves pénzügyi keretben. Ez nemcsak azért kulcskérdés, mert erős jelzést jelent a széntermelő régiók lakosai számára, akiket nem hagyhatunk magukra, hanem azért is, mert fontos üzenetet közvetít arról, hogy az EU-ban komolyan vesszük a Párizsi Megállapodást, az energetikai átállást és az ambiciózus éghajlatvédelmi céljainkat.

Az ECON tagjai hangsúlyozták, hogy a széntermelő régiók támogatása ebben az átmeneti időszakban európai hozzáadott értéket is képvisel, és azt javasolták, hogy az érintett régiók elegendő rugalmasságot kapjanak az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok alkalmazásában, hogy a széntermelés fokozatos leállítását szociális és gazdasági szempontból elfogadható módon tudják megvalósítani.

Az ülés során az RB tagjai az alábbi témákban készült véleményeket is megvitatták és elfogadták:

A közbeszerzési irányelvek végrehajtásáról szóló jelentés , előadó: Thomas Habermann (DE/EPP)

A régiók és városok hozzájárulása a kkv-kra vonatkozó új uniós szakpolitikai kerethez , előadó: Tadeusz Truskolaski (PL/EA)

Megjegyzés a szerkesztők számára:

*A NUTS-osztályozás (Nomenclature of territorial units for statistics – a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája) egy hierarchikus rendszer, amely az EU gazdasági területét osztja fel az európai regionális statisztikai adatok gyűjtése, pontosítása és összehangolása, gazdasági-társadalmi elemzések készítése és uniós regionális politikák kidolgozása céljából. Minden egyes uniós tagállam esetében az Eurostat állapítja meg a három NUTS-szintből álló hierarchiát az adott tagállammal egyeztetve; az egyes alegységek nem feltétlenül egyeznek meg az országon belüli közigazgatási felosztással.

Kapcsolattartó:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Ha az uniós szakpolitikák figyelmen kívül hagyják a távoli területeket, azzal a társadalmi és gazdasági kohéziót sodorják veszélybe
Ha az uniós szakpolitikák figyelmen kívül hagyják a távoli területeket, azzal a társadalmi és gazdasági kohéziót sodorják veszélybe
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
01.12.2022