Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A városok és a régiók az európai digitális átállás és szénsemlegessé válás frontvonalában  
A városok és régiók uniós közgyűlése szerint Európa energia- és éghajlat-politikai céljai csak úgy érhetők el, ha az európai digitális menetrendben és a többszintű párbeszédben valóban mindenki részt vesz

Az Európai Unió Tanácsának román elnöksége idején, ezen a héten Bukarestben két magas szintű rendezvényt is tartottak a Régiók Európai Bizottsága (RB) aktív részvételével: A 2019. évi digitális közgyűlést és a SET-tervvel kapcsolatos 12. konferenciát. Az uniós városok és régiók az inkluzivitást helyezték az európai digitalizációs stratégia középpontjába, és figyelmeztettek, hogy az uniós energia- és éghajlat-politikai célok és az ENSZ fenntartható fejlődési céljai is csak valódi többszintű párbeszédek révén érhetők el.

A 2019. évi digitális közgyűlésen – az EU legmagasabb szintű fórumán, ahol számot vetnek a digitális egységes piaci stratégia eredményeivel – támogatták az RB azon kérését, hogy a jövőbeli stratégiában kezeljék kiemelten az inkluzivitást. Bukarestben az RB ismertette a „Digitális Európát mindenkinek” c. dokumentumot, mely Karl-Heinz Lambertz RB-elnök és Markku Markkula első alelnök javaslatait tartalmazza arra vonatkozóan, hogy az új Európai Bizottságnak az elkövetkező öt év során mit kellene elérnie a digitális egységes piac területén.

A digitális közgyűlés záróülésének vitaindító beszédében Markku Markkula (FI/EPP) első alelnök így fogalmazott: „A digitális forradalom helyben kezdődik. Biztosítanunk kell, hogy az európai digitalizációban valóban mindenki részt vegyen, és egyetlen közösség se maradjon le. Kulcsfontosságú, hogy a digitális és fenntartható megoldások mindenki számára megfizethetők és hozzáférhetők legyenek. Emellett a dolgok internetét be kell vezetnünk a közlekedés, az energiahatékonyság és a körforgásos gazdaság területén, hogy összekapcsoljuk az európai digitalizációt az uniós energia- és éghajlat-politikai célok, valamint a fenntartható fejlődési célok teljesítésével.”

Az RB „Digitális Európát mindenkinek” című dokumentumának egyik javaslata az, hogy helyi szinten dolgozzanak ki egy a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutatót , hogy pontosabb képet kapjunk az európai régiók és városok igen eltérő „digitalizáltságáról”. Az egységes piac digitalizálására vonatkozó RB-s javaslatokat most az EU Tanácsának nemsokára hivatalba lépő finn elnöksége elé terjesztik, és figyelembe veszik az először 2018 júniusában előterjesztett Digitális Európa programról szóló viták során.

Bukarestben Michael Murphy RB-tag (IE/EPP) , Tipperary megye közgyűlésének elnöke az elsők között vehette át a 15 000 euró értékű WiFi4EU utalványt, melyből ingyenes WiFi hálózatot építhetnek ki megyéjében. A Wifi4EU egy új uniós program, melynek célja, hogy a helyi közösségekben ingyenes WiFi hozzáférést biztosítsanak.

Június 12–14-én szintén Bukarestben került sor az RB Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy” (ENVE) szakbizottságának 24. ülésére . Az Európai Bizottsággal, a Romániai Önkormányzatok Szövetségével és az EU Tanácsának román elnökségével együttműködésben az RB részt vett a SET-tervhez kapcsolódó konferencia szervezésében. Markku Markkula alelnök hangsúlyozta, hogy az Európai Unió, a tudományos körök, a vállalkozások, valamint a regionális és helyi kormányzatok közötti szoros és strukturált partnerség nélkül az EU nem tud 2050-ig szénsemlegessé válni, és nem fogja tudni teljesíteni az ENSZ fenntartható fejlődési céljait.

„Létfontosságú, hogy a szubnacionális kormányzatokat jobban bevonják a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek kidolgozásába, és a soron következő finn elnökség időszerű fellépése döntő ebből a szempontból. Folytatni kell a tiszta energiára vonatkozó csomag végrehajtása terén román kollégáink által már megkezdett munkát, különös tekintettel arra, hogy az energiaunió elemeit beépítsék a tagállami politikákba, konkrétabban a nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervekbe.¤ Gondoskodnunk kell arról, hogy e tervek mindegyikében kellően ambiciózus energia- és éghajlat-politikai célok érvényesüljenek. A tiszta energiákra való átállás csak a helyi és regionális önkormányzatok, valamint a vállalkozások és a civil társadalom részvételével zajló strukturált, többszintű párbeszédek révén valósulhat meg a tagállamokban” – jelentette ki Markku Markkula első alelnök a SET-tervről szóló konferencia záróülésén.

„A finn uniós elnökség ideje alatt városaink és régióink meg akarják mutatni, hogyan zajlik a helyi energia- és éghajlat-politikai tervek kidolgozása és végrehajtása. Az RB komoly eszköztárral rendelkezik ahhoz, hogy az élenjárókat arra ösztönözze, hogy kézbe vegyék az irányítást az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak teljesítése terén, és élni is fog ezekkel az eszközökkel” – szögezte le.

További információk:

A SET-tervvel kapcsolatos, „Az energetikai átállás megvalósítása helyi szinten” címmel megrendezett konferencián megvizsgálták, hogy helyi és regionális szinten milyen stratégiákra van szükség a fenntartható energiákra való átállás felgyorsításához, és elemezték a jelenleg rendelkezésre álló beruházási lehetőségeket, melyek révén kiaknázható a vállalkozások arra irányuló potenciálja, hogy helyi és regionális szinten alacsony szén-dioxid-kibocsátású, innovatív gazdaságokat hozzanak létre. A küldöttek értékelték a különféle energiarendszerek integrálásával kapcsolatos helyi kihívásokat és megoldásokat, valamint azt, hogy a SET-terv konkrétan hogyan járul hozzá a helyi gazdaságok szénmentesítéséhez.

Az európai stratégiai energiatechnológiai terv (SET-terv) célja az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák fejlődésének és elterjedésének felgyorsítása. A terv arra irányul, hogy a nemzeti kutatások koordinációja és a projektek finanszírozásának segítése révén fejleszteni lehessen az új technológiákat és csökkenteni a költségeket.

A Karl-Heinz Lambertz RB-elnök és Markku Markkula első alelnök által aláírt, „Digitális Európát mindenkinek” című ütemtervben az RB ismerteti a következő Európai Bizottságnak szóló javaslatait, többek között az alábbiakat:

Létre kellene hozni a digitális innovációs központok európai hálózatát, amelyet össze lehetne kapcsolni regionális intelligens szakosodási stratégiákkal.

Különböző uniós finanszírozási eszközökkel – például strukturális alapokkal – elő kellene segíteni a digitális innovációs központok térnyerését és azt, hogy minden uniós régióban kiépüljön a nagy sebességű széles sávú kapcsolat.

Az oktatási és képzési ágazattal együttműködve regionális digitáliskészség-fejlesztési szövetségeket kellene kialakítani, hogy ki lehessen szolgálni a helyi vállalkozások digitális igényeit.

A közbeszerzési irányelv felülvizsgálatát kihasználva és szorosan együttműködve a digitális innovációs központokkal segíteni kell az intelligens szolgáltatások könnyű kiépítését; ki kell hozni a maximumot a kollektív beszerzési megállapodásokból és együtt kell működni az Európai Beruházási Bankkal a kollektív beszerzés megkönnyítése érdekében.

Felhívást kell közzétenni, hogy minden tagállamban kiválasszunk olyan intelligens falvakat és régiókat, amelyek modellként szolgálhatnak, és ehhez célzott képzési, illetve olyan intézkedéseket is rendelni kell, amelyek segítségével minden politikaterületen megjelenhet a digitalizáció kérdése.

Új digitális megoldásokat kell alkalmazni helyi szinten a polgárokkal való folyamatos párbeszédhez, melynek keretében a kiberbiztonságtól a digitális közszolgálatokig számos kérdést meg lehet tárgyalni.

Létre kell hozni egy e-kormányzati ellenőrzésekre vonatkozó európai utalványrendszert 700 kis- és közepes méretű város számára, amelynek keretében a helyi kormányzás szakértői 15 napos tanácsadási szolgáltatást nyújtanának a városi képviselő-testületnek.

Olyan érdemi mutatókat kell bevezetni, amelyek képesek mérni a helyi és regionális szinten elért eredményeket, és rendszeres időközönként jelentést kellene közzétenni a digitális egységes piac helyi/regionális dimenziójának helyzetéről.

A 2019. évi digitális közgyűlés az a fórum, ahol az érdekeltek számot vetnek a digitális egységes piaci stratégia eredményeivel, levonják a tanulságokat, és eszmecsere keretében körvonalazzák a jövőbeli digitalizációs politikát. A rendezvény kiváló alkalmat kínál annak bemutatására is, hogy a digitális környezet hogyan alakítja át társadalmainkat és gazdaságainkat, és hogyan hozhat kedvező változásokat az életünkbe. A közgyűlés az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa román elnöksége társszervezésében valósul meg.

Kapcsolattartók:

Lauri Ouvinen lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous david.crous@cor.europa.eu

Megosztás :