Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Európa közelítése a polgárokhoz ‎ A Régiók Európai Bizottsága három prioritást határoz meg a 2020–2025 közötti időszakra  

1) Az EU demokratikus modelljének újragondolása, hogy az jobban tükrözze a regionális és helyi önkormányzatok szerepét és feladatait

2) A – például a világméretű járványokkal, a digitális és a zöld forradalommal vagy a demográfiai változással járó – társadalmi átalakulások kezelése

3) A kohézió fokozása és annak biztosítása, hogy valamennyi uniós politikát ez vezérelje

A Régiók Európai Bizottsága (RB) július 2-án állásfoglalást fogadott el, amelyben vázolta a következő öt évre meghatározott három prioritását. A politikai közgyűlés arra törekszik, hogy fokozza az Európai Unió rezilienciáját, fenntarthatóságát és kohézióját azáltal, hogy megszilárdítja a régiók és városok részvételét az uniós politikák kidolgozásában és végrehajtásában.

1) Demokrácia és az Európai Unió jövője

Az első prioritás az, hogy az EU a regionális és helyi szintű vezetők segítségével még közelebb kerüljön az emberekhez. A szubszidiaritás elvével összhangban minden uniós és nemzeti döntést a polgárokhoz legközelebbi szinten kell meghozni. Az RB emellett továbbra is törekszik annak biztosítására, hogy a jövőbeli uniós jogszabályok csökkentsék a régiók, városok és falvak adminisztratív terheit és végrehajtási költségeit.

2) Reziliens helyi és regionális közösségek építése

A második prioritás a falvak, városok és régiók előtt álló aktuális kihívásokra koncentrál: a világjárványok, a környezettel kapcsolatos, valamint a digitális és a demográfiai változások kezelése, ideértve a migrációs áramlásokat is. E kihívások megoldásának előfeltétele, hogy Európa valamennyi helyi szintű közössége ellenállóképesebbé váljon.

3) Helyi alapú uniós politikák

A harmadik prioritás a kohéziót olyan alapvető értékként emeli ki, amelyet valamennyi uniós politikának vezérelvként kell követnie. A Covid19-válság tanulsága az, hogy a kohézió nem csak a pénzről szól: olyan értéket képvisel, amelynek köszönhetően fenntartható gazdasági növekedésre számíthatunk, tartós és színvonalas foglalkoztatási lehetőségek nyílnak és a szakpolitikák helyi alapon, a polgárok igényeinek megfelelően alakulnak.

Olvassa el az RB ötéves prioritásairól szóló brosúrát!

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP), Közép-Makedónia kormányzója és február óta a Régiók Európai Bizottsága elnöke elmondta: „A helyi és regionális szinten megválasztott egymillió politikus Európa alapjait alkotja, ugyanakkor pedig védőhálót is biztosít számára. Mi vagyunk az elsők, akik segítünk a polgároknak átvészelni a válságok legnehezebb időszakát, és vezetjük a helyreállítást. A közelmúltbeli világjárvány rámutatott, hogy az összes kormányzati szintnek jobban együtt kell működnie annak érdekében, hogy olyan megoldásokat kínáljanak, amelyek biztonságot és jobb életkörülményeket garantálnak az emberek számára. Megmutatkoztak a kétdimenziós modellű, az uniós intézményekre és a nemzeti kormányokra támaszkodó Európa korlátai. Az EU-nak háromdimenziós módon kell átalakulnia és újjáépülnie, hogy teljes mértékben tükrözze a helyi és regionális önkormányzatok szerepét az uniós döntéshozatalban. Az RB ezt a határozott üzenetet közvetíti majd az Európa jövőjéről szóló konferencián.”

Vasco Alves Cordeiro (PT/PES), az Azori-szigetek regionális kormányának elnöke és az RB első alelnöke így fogalmazott: „A következő öt évben az RB az élre áll, és határozottan fogja közvetíteni a városok és régiók Uniónk jövőjével kapcsolatos prioritásait. Együtt fogunk működni a többi európai intézménnyel, valamint európai, nemzeti és helyi partnereinkkel is. Többek között az a küldetésünk, hogy az EU-t közelebb hozzuk a polgárok mindennapjaihoz: elvigyük a városokba és a régiókba, ahol élnek.”

A négy kisebb politikai csoport elnöke a közös prioritások azon szempontjait emelte ki, amelyek különösen fontosak tagjaik számára.

François Decoster (FR/Renew Europe), Felső-Franciaország régió közgyűlésének tagja és a Renew Europe csoport elnöke szerint „Most minden eddiginél nagyobb szükségünk van ambiciózus beruházásokra. Célunk, hogy az uniós beruházások a korábbinál is nagyobb mértékben szolgálják a helyi gazdaságok, a helyi közösségek és a helyi környezet javát. Ez a törekvés az RB valamennyi politikai csoportját egyesíti. Mi, a Renew Europe csoport tagjai liberálisokként úgy véljük, hogy az ilyen beruházások az elvárásoknak megfelelően elő fogják segíteni a szabadság, az egyenlőség és a közösség egyensúlyának megteremtésére törekvő, tisztességes, szabad és nyitott társadalom fennmaradását.”

Władysław Ortyl (PL/ECR), Lengyel-Kárpátalja (Podkarpackie) vajdaság elnöke és az Európai Konzervatívok és Reformerek csoport vezetője így nyilatkozott: „Az ECR-csoport tagjaiként arra törekszünk, hogy megőrizzük mindazt, ami jó és megreformáljuk azt, ami a jelenlegi formájában nem vihető tovább. Az éghajlatváltozás miatt nagyon nehéz döntéseket kell meghozni, ezért az ECR képviseletében hangsúlyozni fogjuk, hogy biztosítani kell, hogy a zöldebb gazdaságra való átállás megfelelő finanszírozásban részesüljön és rugalmasságot tegyen lehetővé. Számunkra nyilvánvaló, hogy az EU zöld megállapodásának egyes elemeit felül kell vizsgálni és ki kell javítani. Ennek elmulasztása jelentős ipari és társadalmi költségekkel járna helyi közösségeink számára.”

Kieran McCarthy (IE/Európai Szövetség), Cork megye közgyűlésének tagja és az Európai Szövetség csoport elnöke kijelentette: „Az Európai Szövetség a helyi közösségek büszke képviselője, és mindig is kiállt azért, hogy az európai projektben ne feledkezzenek meg a veszélyeztetett térségekről. Örömünkre szolgál, hogy az elkövetkező öt évben a Régiók Európai Bizottsága más tagjai továbbra is együtt fognak működni velünk a kisebb városok és települések, valamint a vidéki és szigeti közösségek megélhetéséért folytatott küzdelemben, valamint abban, hogy Európa megújulását a helyi kultúrákra, tapasztalatokra és életmódokra alapozzuk. Az EU kiáll a szolidaritás mellett, közösségeinknek pedig nagyon is szükségük van arra, hogy a jelenlegi fontos globális szintű kihívások idején érvényre jusson a szolidaritás és a szubszidiaritás elve. Az ilyen kihívások megoldására szolgáló gyakorlati ütemtervekre most nagyobb szükség van, mint valaha.”

Satu Haapanen (FI/Zöldek), Oulu képviselő-testületének tagja és a Zöldek társelnöke elmondta: „Reményeink szerint ez az állásfoglalás azt az üzenetet hordozza, hogy valamennyi politikai csoport egyetért abban, hogy gyorsan, átfogó módon és közösen kell fellépnünk az éghajlati katasztrófa megelőzése érdekében. A tapasztalatok azt mutatják, hogy minél nagyobb mértékben befogadják a közösségek a környezetbarát stratégiákat, annál inkább felismerik azok gazdasági és társadalmi előnyeit. Arra kérjük ezért a helyi vezetőket, hogy ragadják meg az európai zöld megállapodásban rejlő lehetőségeket; a városok és régiók számára pedig közvetlen hozzáférést kell biztosítani az uniós forrásokhoz. A zöld megállapodásnak szociális megállapodásnak is kell lennie. Mély aggodalommal tölt el bennünket, hogy a fiatalok – egy olyan generáció, amely az éghajlat-politika hajtóereje, és amelyet a leginkább fog sújtani a globális felmelegedés – ennyire nagy mértékben szenvednek a koronavírus okozta válságtól. Örömünkre szolgál tehát, hogy az RB többi politikai csoportja is csatlakozni fog hozzánk abban, hogy sürgessük az ifjúsági garancia megerősítését és az európai gyermekgarancia létrehozását, hogy a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett minden gyermek ingyenesen jusson egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz, gyermekgondozáshoz, valamint tisztességes lakhatáshoz és megfelelő táplálkozáshoz.”

Az állásfoglalás nyomán hozott egyik első intézkedés keretében Apostolos Tzitzikostas elnök az RB következő, októberi plenáris ülésén ismerteti az első „éves helyi és regionális barométert”, az uniós régiókat és településeket különösen érintő kérdések tényeken alapuló értékelését. Az első barométer a helyi demokrácia helyzetét és a koronavírus-világjárványra adott választ vizsgálja majd.

„A Régiók Európai Bizottsága prioritásai a 2020–2025 közötti időszakra – A polgáraihoz falvain, városain és régióin keresztül közelebb álló Európa” című állásfoglalás elérhető az RB honlapján.

Kapcsolattartó:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

Csatlakozzon az #EUCouncillors hálózathoz
Csatlakozzon az #EUCouncillors hálózathoz
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023