Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Hidak építése az európai intézmények és a polgárok között: ‎ az európai polgári kezdeményezéseknek hatással kell lenniük az EU jogalkotási folyamatára  

A helyi és regionális vezetők készek előmozdítani a területi vonatkozású polgári kezdeményezéseket

A helyi és regionális vezetők először hívták meg két európai polgári kezdeményezés képviselőit az RB 142. plenáris ülésére. Az ülésen részt vett Pedro Silva Pereira, az Európai Parlament európai demokráciáért és az európai polgári kezdeményezésért felelős alelnöke, valamint Christa Schweng, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság újonnan megválasztott elnöke. Ezzel a kezdeményezéssel az RB elindítja a demokráciáról szóló vitáját az Európa jövőjéről szóló konferencia előtt, és megerősíti, hogy elkötelezett a politikai hatáskörébe tartozó és a helyi és regionális önkormányzatok számára politikailag releváns európai polgári kezdeményezések támogatása iránt. Az európai polgári kezdeményezések elősegítik és támogatják az RB azon politikai prioritását, hogy Európát közelebb hozza polgáraihoz, és az RB a polgárokhoz legközelebb álló kormányzati szint képviselőjeként kulcsfontosságú partner e kezdeményezések előmozdításában. Ha az Európai Bizottság nem teszi meg a megfelelő jogalkotási intézkedéseket e kezdeményezések nyomán, akkor nemcsak polgárok milliói fognak csalódni, hanem az európai intézményekkel szemben is elégedetlenség mutatkozhat.

Az európai polgári kezdeményezés eszközét 2011-ben hozták létre. A részvételi demokrácia egyik eszköze ez az EU-ban, amelyen keresztül a polgárok felkérhetik az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot az EU-szerződések végrehajtására vonatkozó jogi aktusra. A deliberatív demokrácia iránt az EU-ban tapasztalható érdeklődésről szóló 2020. évi OECD-jelentés szerint az elmúlt 40 évben gyakrabban alkalmaztak reprezentatív deliberatív folyamatokat helyi (52%) és regionális (30%) szinteken. A helyi és regionális önkormányzatok ezért természetes partnerek a területi vonatkozású európai polgári kezdeményezések támogatásában. A támogatásnak három módja van: egyrészt az RB tagjai közösen dönthetnek úgy, hogy saját kezdeményezésű véleményekkel vagy állásfoglalásokkal támogatják egy adott európai polgári kezdeményezés célkitűzését. Másrészt a kérdést egy RB-tag is felvetheti a plenáris ülésen az EU-szerte felmerülő helyi és regionális kérdésekről folytatott állandó vita során. Harmadrészt pedig, az európai polgári kezdeményezéseket be lehetne építeni a „CitizEN – a polgárok uniós szerepvállalása” elnevezésű hálózatba, amely eszköznek az RB úttörő szerepet szán az Európa jövőjéről szóló konferencia előkészítésében.

Az RB első alelnöke, Vasco Ilídio Alves Cordeiro kijelentette: „Az európai polgári kezdeményezések figyelemre méltó eszközei lehetnek az európai demokrácia megerősítésének az EU-ban. Mindig ki kell állnunk a demokrácia, a jogalkotás minőségének javítása és az aktív szubszidiaritás elve mellett. Megfelelő támogatás nélkül a polgári kezdeményezések kudarccal fenyegetnek. Ez további elégedetlenséghez vezet a polgárok körében, és aláássa az EU-ba vetett bizalmukat. Erről nem elég izgalmas tudományos vitát folytatni, hanem politikai vitát kell nyitni az Európa jövőjéről szóló konferencián, hogy új utakat találjunk az EU demokratikus alapjainak megerősítésére.”

Pedro Silva Pereira , az Európai Parlament európai demokráciáért és az európai polgári kezdeményezésért felelős alelnöke rámutatott: „Az európai polgári kezdeményezés az Unió jogalkotási folyamatában való európai részvétel előmozdításának fontos eszköze. A Lisszaboni Szerződés által bevezetett folyamatot többször módosították a hozzáférés megkönnyítése és az uniós döntéshozatal átláthatóságának növelése érdekében. Egy olyan időszakban, amikor mélyreható vitát kívánunk indítani Európa jövőjéről, az európai polgári kezdeményezés példaként szolgálhat arra vonatkozóan, hogy miként lehetne tovább bővíteni a polgárok és az uniós intézmények – különösen az Európai Parlament – közötti interakciót, és hogyan lehet a részvételi demokrácia mechanizmusait tovább erősíteni. A Régiók Bizottsága kezdeményezése pont időben érkezik, hogy biztosítsa a regionális szereplők szoros bevonását az európai demokrácia folyamatos fejlesztésébe.”

Christa Schweng , az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke elmondta: „Az embereket kell az EU tevékenységének középpontjába állítanunk, akár a bizottságunkban képviselt civil társadalmi szervezetek, akár olyan eszközök révén, mint az európai polgári kezdeményezés. Uniós szinten az EGSZB, tagjai pedig saját országuk szintjén továbbra is népszerűsíteni fogják az európai polgári kezdeményezést annak érdekében, hogy az uniós polgárok jobban megismerkedjenek vele és gyakrabban használják. Szeretnénk magunk mellett tartani a polgárokat és érdemi módon ösztönözni szerepvállalásukat – mert az EU-nak a lehető legközelebb kell kerülnie az emberekhez, és ki kell érdemelnie a bizalmukat. Bizottságaink fontos közvetítő szerepet töltenek be nemcsak uniós, de nemzeti, regionális és helyi szinten is.”

A „Minority SafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért” elnevezésű európai polgári kezdeményezést az egyik szervezője és az RB korábbi elnöke, Karl-Heinz Lambertz mutatta be. A kezdeményezés arra kéri az EU-t, hogy javítsa a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmét, és erősítse meg a kulturális és nyelvi sokszínűséget az Unióban. Azon hét európai polgári kezdeményezés egyikéről van szó, amelyek megkapták a szükséges számú aláírást, átmentek a folyamat minden szakaszán, és amelyeket sikeresen továbbítottak az Európai Bizottsághoz.

A „Választók határok nélkül – Teljes körű politikai jogokat az Unió polgárainak” elnevezésű polgári kezdeményezés egyike a jelenleg folyamatban lévő 14 európai polgári kezdeményezésnek (azaz az aláírásgyűjtés szakaszában lévő nyitott kezdeményezéseknek). Beniamino Brunati ismertette a kezdeményezést, amely reformokat sürget az uniós polgárok már most is meglévő azon jogának a megerősítésére, hogy szavazhassanak, illetve indulhassanak a lakóhelyük szerinti ország európai és helyhatósági választásain, valamint új jogszabályokat szorgalmaz ennek a jognak a regionális és országos választásokra és népszavazásokra való kiterjesztésére.

A „CitizEN – a polgárok uniós szerepvállalása” elnevezésű hálózat „A helyi és regionális önkormányzatok a polgárokkal folytatott állandó párbeszédben” című RB-véleményben (előadó: Declan McDonnell (IE/EA)) javasolt eszköz, amelynek célja a polgárok bevonása a politikai döntéshozatalba. A CitizEN hálózatot az Európa jövőjéről szóló konferencia során lehetne elindítani, hogy a jövőben állandó mechanizmussá váljon. A hálózat három célkitűzése, hogy:

– megerősítse az európai intézmények és a polgárok közötti interakciót a helyi és regionális szintű szerepvállalás közvetlen módszerein keresztül,

– bemutassa a formális és informális módon használható részvételi módszerek példáit,

– az Európai Unió nemzeti, regionális és helyi részvételi kezdeményezéseivel kapcsolatos információk és bevált gyakorlatok tárházaként működjön.

Az európai polgári kezdeményezések szervezőinek ki kellene használniuk az Európa jövőjéről szóló konferencia által szervezett viták kínálta lehetőséget. A CitizEN hálózat stabil és állandó szervezetté válhat, amely képes folytatni a konferencia munkájának nyomon követését, és biztosítani, hogy a polgárok megfelelő tájékoztatást kapjanak és részt vehessenek a konferencia nyomonkövetési és értékelési szakaszaiban.

Háttér-információk

2020. január 1-je óta új szabályok vonatkoznak az európai polgári kezdeményezésekre, hogy azok hozzáférhetőbbé, kevésbé megterhelővé és könnyebben használhatóvá váljanak a szervezők és a támogatók számára. A fő technikai újítás az Európai Bizottság által irányított központi online gyűjtési rendszer. Ez az ingyenesen kínált szolgáltatás lehetővé teszi a polgárok számára, hogy elektronikus azonosítás használatával írjanak alá. A szervezők dönthetnek úgy is, hogy 2022 végéig létrehozzák saját egyéni online gyűjtési rendszerüket. 2012 óta 75 kezdeményezést vettek nyilvántartásba.

Az RB ebben a témakörben három véleményt fogadott el:

- Az európai polgári kezdeményezés (CDR 167/2010), előadó: Sonia Masini, elfogadás: 2010;

- Az európai polgári kezdeményezés (CIVEX-VI/005), előadó: Luc van den Brande, elfogadás: 2015. október;

- Rendelet az európai polgári kezdeményezésről (CIVEX-VI/028), előadó: Luc van den Brande, elfogadás: 2018. március.

A „Gondolkodjunk Európáról: a helyi és regionális önkormányzatok hangja az Unióba vetett bizalom helyreállítása érdekében” című, 2018. októberben elfogadott vélemény az európai polgári kezdeményezést a demokrácia és a polgári részvétel szélesebb témakörén belül helyezte el: „ erősíteni kell a szerepvállalást ösztönző eszközöket, mint például az európai polgári kezdeményezést. A képviseleti demokrácia uniós szinten működő struktúráinak kiegészítéseképpen, illetve a részvételen alapuló döntéshozatal és az állandó párbeszéd új innovatív elemekét az európai polgári kezdeményezések segíthetnek a polgárok közös ügyekért való mozgósításában, a legfontosabb politikai kérdések európai dimenziójának kiemelésében, valamint a páneurópai viták és a megfelelő közvélemény létrejöttének támogatásában ”.

Az RB az új európai uniós jogalkotási időszakra vonatkozó javaslatairól szóló, 2019 júniusában elfogadott állásfoglalás az európai polgári kezdeményezést szintén a részvételen alapuló demokrácia azon meglévő eszközei közé sorolta, amelyek megerősítik az EU legitimitását és demokratikus alapjait, és amelyeket új eszközökkel kell kiegészíteni - például a polgárokkal folytatott párbeszéd állandó rendszerével.

Kapcsolattartó:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tel.: +32 (0) 473 52 41 15

Megosztás :