Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az Európa előtt álló kihívások terén a régiók és a városok „a szolidaritás, a fejlődés és a remény zászlóvivői”  

A Régiók Európai Bizottsága elnöke, Vasco Alves Cordeiro hangsúlyozza, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek, az energiaszegénység és a klímaválság csak a regionális és helyi szereplők mozgósításával kezelhető.

Mivel Európa számos kihívással néz most szembe – az Ukrajna elleni háború következményeitől kezdve az éghajlati és energiaválságig –, a Régiók Európai Bizottsága elnöke, Vasco Alves Cordeiro kiemelte azt az alapvető munkát, melyet regionális és helyi szinten végeznek annak érdekében, hogy a szolidaritás és a demokrácia révén megőrizzék Európában a kohéziót.

Cordeiro elnök elmondta éves beszédét a régiók és városok helyzetéről az Európai Unióban, ezzel párhuzamosan pedig a Régiók Európai Bizottsága közzétette a régiók és városok helyzetéről szóló 2022. évi éves uniós jelentését. A jelentés tartalmazza az éves regionális és helyi barométert, amely a 27 uniós tagállam helyi és regionális képviselői körében végzett, egész Európára kiterjedő felmérés arról, hogy a megkérdezettek hogyan látják Európa jövőjét, és hogyan kezelik a jelenlegi válságokat. 

Az Ukrajna elleni háború, a Covid19-világjárvány hosszú távú következményei és az éghajlati válság jelentette egzisztenciális fenyegetés példátlan nyomás alá helyezik az Európai Uniót. A régiók és városok helyzetéről szóló 2022. évi uniós éves jelentés kiemeli, hogy továbbra is a régiók és városok azok, amelyek elsőként reagálnak ezekre a globális kihívásokra.

Cordeiro elnök így fogalmazott: „Ha a régiók és városok helyzetét akarjuk megismerni, akkor az emberek helyzetét kell megvizsgálnunk szerte Európában, minden különbözőségükben. Az Európai Unió helyzetét sem lehet teljeskörűen értékelni, ha megfeledkezünk régióinak és városainak helyzetéről. Az Európa különböző részeiből hallott történetek arról tanúskodnak, hogy a városok és régiók jelentik a szolidaritás, a fejlődés és a remény zálogát. A régiók és városok az európai értékek és elvek zászlóvivői.”

A jelentés egy sor szakpolitikai ajánlást is tartalmaz az uniós jogalkotók számára olyan kulcsfontosságú kérdésekben, mint Ukrajna újjáépítése, intézkedések a háztartások, a vállalkozások és a közigazgatás támogatására az energiaválságban, illetve a kohéziós politika jövőjéről szóló vita előkészítése.

Ukrajna újjáépítésével kapcsolatban Cordeiro elnök hozzátette: „Külön költségvetési tételt kell biztosítani az újjáépítési erőfeszítések terén megvalósuló regionális és helyi együttműködésre. Ez a konkrét javaslatom az újjáépítésről szóló berlini konferenciára.”

Az energiaválság kapcsán hangsúlyozta: „Támogatni kell a helyi és regionális önkormányzatokat energiatakarékossági erőfeszítéseik során, és mi ki fogjuk venni a részünket ebből.”

A kohéziós politika jövőjét illetően Cordeiro elnök bejelentette: „A Régiók Európai Bizottsága azon fog dolgozni, hogy valamennyi uniós politikába beépüljön az Elisa Ferreira biztos által idén bevezetett »ne árts a kohéziónak« elv.”

A régiók és városok helyzetéről szóló 2022. évi uniós éves jelentés beépült egy politikai állásfoglalásba, amelyről a Régiók Európai Bizottsága tagjai október 12-én szavaznak, és amelyet az uniós intézmények elnökei elé terjesztenek majd.

HÁTTÉR

Linkek:

Vasco Alves Cordeiro RB-elnök beszéde

Videó a vitáról

Képek a vitáról

A régiók és a városok helyzetéről szóló 2022. évi uniós jelentés megállapításai

Tájékoztató a régiók és a városok helyzetéről szóló 2022. évi uniós jelentésről – főbb megállapítások

A régiók és a városok helyzetéről szóló 2022. évi uniós jelentés – a teljes jelentés

Regionális és helyi barométer – közvélemény-kutatás (országspecifikus eredményekkel)

Regionális és helyi barométer:

A régiók és városok helyzetéről szóló 2022. évi uniós éves jelentést kiegészítő regionális és helyi barométert, azaz a 27 uniós tagállam helyi és regionális politikusainak körében végzett felmérést az IPSOS készítette a Régiók Európai Bizottsága megbízásából. A közvélemény-kutatás azt vizsgálja, hogy miként vélekednek a megkérdezett politikusok az Ukrajnának nyújtott támogatásról, a szubnacionális kormányzatoknak a nemzeti helyreállítási tervekbe való bevonásáról, a háborúnak az uniós szakpolitikai célkitűzésekre gyakorolt hatásáról, valamint arról, hogy milyen szerepet tölt be a helyi és regionális szint az EU jövőjének alakításában.

Kapcsolat:

Monica Tiberi – az elnök szóvivője

Tel.: +32 (0) 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – sajtófelelős

Tel.: +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Megosztás :