Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Adjon hangot véleményének Brüsszelben: Pályázza meg most RegHub 2.0 tagságát!  

​​​​​Adjon hangot véleményének Brüsszelben:

Pályázza meg most RegHub 2.0 tagságát!

​Mi is az a #RegHub?

A Régiók Európai Bizottsága (RB) keretében működő regionális központok hálózata (RegHub) az európai régiók és városok olyan hálózata, amely értékeli az uniós szakpolitikák végrehajtását. 2018-ban indították útjára, és jelenleg 36 tagot számlál.

A hálózat regionális és helyi szinten tevékenykedő tisztviselőkből („kapcsolattartókból”) áll, akik technikai visszajelzéseket gyűjtenek össze érdekelt felektől arról, hogy milyen helyi szintű tapasztalataik vannak a hatályos uniós szakpolitikák végrehajtását illetően.

A RegHub ezeket az információkat kapcsolattartóitól célzott konzultációk révén gyűjti be, amelyeket az EU összes nyelvére lefordítanak. Ez azt jelenti, hogy az érdekelt felek hozzájárulásaikat anyanyelvükön nyújthatják be. A kapcsolattartó az összegyűjtött információkat ezt követően „végrehajtási jelentésekben” foglalja össze, amelyeket az RB beépít az uniós szakpolitikák különféle értékeléseibe. A hálózat tehát helyi és regionális szempontokkal egészíti ki az uniós döntéshozatali folyamatot, és bővíti annak empirikus alapját.

Ki lehet tagja a RegHub 2.0-nak, és mik az elvárások?

Az RB majdnem két évvel ezelőtt indította el a RegHub kísérleti szakaszát. A RegHub teljesítményének pozitív értékelését követően az RB most útnak indítja a hálózat általános érvényesítési szakaszát (RegHub 2.0), és pályázati felhívást tett közzé új tagok toborzására.

Az Európai Unió valamennyi helyi és regionális önkormányzata pályázhat arra, hogy tagja legyen a RegHub hálózatnak. Nem követelmény, hogy a pályázó helyi vagy regionális önkormányzat képviselve legyen a Régiók Európai Bizottságában.​

A regionális központ felé elvárás, hogy külön „kapcsolattartót” jelöljön ki a RegHub számára. Ennek a kapcsolattartónak egy helyi vagy regionális adminisztráció feladatra alkalmas és tapasztalt munkatársának kell lennie, akinek székhelye a központ területén található. A kapcsolattartó jó beszélt és írott angol nyelvtudással kell, hogy rendelkezzen, és közigazgatásától felhatalmazást kell, hogy kapjon arra, hogy:

  • részt vegyen a RegHub ülésein (legyen szó személyes vagy virtuális ülésekről);
  • részt vegyen valamennyi RegHub-konzultáción;
  • információkat gyűjtsön az érdekelt felektől az egyes RegHub-konzultációk számára;
  • kapcsolattartóként szolgáljon az olyan, a területén működő érintett intézmények és szervezetek számára, amelyek részt vesznek az uniós szakpolitikák végrehajtásában.

A részt vevő régiók és városok finanszírozzák a regionális központjukhoz kapcsolódó valamennyi költséget, azok kivételével, amelyek a központ kapcsolattartójának a hálózat személyes ülésein való részvételéhez kapcsolódnak. A személyes részvétellel tartott ülésekhez kapcsolódó utazási költségeket a vonatkozó pénzügyi szabályoknak megfelelően térítik meg.

Kiválasztási kritériumok

A RegHub 2.0 tagjait a következő kritériumok alapján választják ki:

  • a kísérleti szakasz alatt nyújtott teljesítmény (ez csak a jelenlegi RegHub-tagokra vonatkozik);
  • a pályázó motivációja és közreműködési képessége;
  • a tagok sokfélesége az intézményi szerepet és a jogalkotási hatáskört, valamint népességüket, méretüket, társadalmi és gazdasági jellemzőiket illetően;
  • a tagok megfelelő földrajzi egyensúlya az EU-ban.

Miért fontos, hogy a régióm vagy városom pályázzon?

A regionális központok és érdekelt feleik az uniós szakpolitikai értékelésekre vonatkozó, első kézből szerzett felhasználói tapasztalatok forrásaiként privilegizált helyzetben vannak. Emellett a központok az Európai Bizottság új ​jövőállósági platformja (F4F) RegHub alcsoportjának is részét képezik majd, és így még nagyobb és közvetlen hatásuk lesz a minőségi jogalkotásra.

​​​​​​

Hogyan pályázhat régióm vagy városom?

Legkésőbb 2020. november 20-ig töltse ki és nyújtsa be ezt a pályázati űrlapot angol nyelven.

További információért kérjük, forduljon munkatársunkhoz: RegHub@cor.europa.eu.


Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023