Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A Paweł Adamowicz-díj azokat jutalmazza, akik a szabadságért és a szolidaritásért harcolnak, és küzdenek az intolerancia, az elnyomás és az idegengyűlölet ellen  

A Régiók Európai Bizottsága a menedéket nyújtó városok nemzetközi hálózatával és Gdańsk városával együtt bejelentette, hogy díjat hoz létre a 2019-ben meggyilkolt gdański polgármester és RB-tag emlékére

A Régiók Európai Bizottsága, a menedéket nyújtó városok nemzetközi hálózatával (ICORN) és Gdańsk városával együtt a mai napon, Ylva Johansson belügyekért felelős biztos jelenlétében, bejelentette a Paweł Adamowicz polgármesterről elnevezett díj létrehozását. A díj – amely Paweł Adamowiczról, Gdańsk 2019-ben meggyilkolt polgármesteréről, az RB tagjáról kapta nevét – elismeréssel jutalmazza mindazokat, akik a szabadságért és a szolidaritásért harcolnak, és küzdenek az intolerancia, az elnyomás és az idegengyűlölet ellen.

A Paweł Adamowicz-díj célja, hogy továbbvigye a polgármester örökségét az ICORN fő küldetésének szellemében: előmozdítsa a véleménynyilvánítás szabadságát, védje a demokratikus értékeket és elősegítse a nemzetközi szolidaritást. A díj létrehozásával munkájukat elismerve azok előtt tisztelgünk, akik bátran és becsülettel fellépnek az intolerancia, a radikalizmus, a gyűlöletbeszéd, az elnyomás és az idegengyűlölet ellen, és akik az esélyegyenlőség, a társadalmi integráció és az alapvető jogok előmozdításán munkálkodnak.

Apostolos Tzitzikostas , a Régiók Európai Bizottsága elnöke és Közép-Makedónia régió kormányzója így nyilatkozott: „Soha nem fogjuk elfelejteni Paweł Adamowicz szenvedélyes és elkötelezett kiállását saját közössége mellett és a rászorulók védelmében. A díjjal arra kívánjuk ösztönözni a helyi és regionális szereplőket, hogy továbbra is küzdjenek közösségeikben a radikalizálódás, a gyűlöletbeszéd és a hátrányos megkülönböztetés ellen.”

Ylva Johansson , az uniós belügyekért felelős biztos Paweł Adamowiczot a következőképpen jellemezte: „helyi vezetőként és európai elöljáróként kiállt a szabadságért és az általa vallott értékekért; először fiatalemberként a kommunizmus ellen küzdött, később a menekültek és az LMBTQ-személyek jogait támogatta, gyakran erős ellenállással, sőt gyűlölettel szemben” . A biztos méltatta az emlékdíj alapítására irányuló kezdeményezést, és kijelentette, hogy „el kell ismerni azoknak a helyi vezetőknek a munkáját, akik a közösségükben fogadják a menekülteket, akik a tolerancia, a szabadság, az alapvető jogok és a társadalmi befogadás érdekében dolgoznak, akik megérdemlik, hogy reflektorfénybe kerüljenek, akiknek reflektorfényben kell lenniük” . Miközben határozott támogatásáról biztosította őket, kifejtette a helyi és regionális vezetőknek, hogy „Önök a legalkalmasabbak arra, hogy Európa falvaiban, városaiban és régióiban, az utcákon, az iskolákban és a kerületekben változást érjenek el. Mert ott dobog közösségeink szíve, kontinensünk és Európai Uniónk szíve. A helyi fellépés nem azt jelenti, hogy egyedül kell cselekednünk.”

Magdalena Adamowicz európai parlamenti képviselő, Paweł Adamowicz özvegye így nyilatkozott: „Ma a minden ember egyenlőségéért folytatott küzdelem az Európai Unióért való harccá válik. Az egyenlőség a közösségünk alapja, amely nélkül az Unió léte nem lehetséges. Bátorságra van szükség ahhoz, hogy megvédjük az egyenlőséget és a szabadságot, mivel a demokráciaellenesek ezt támadják. Tudják, hogy az európai értékek figyelmen kívül hagyása olyan, mintha levágnának gyökereiről egy fát. A férjem tudta ezt, ezért védte bátran gyökereinket, az emberiességet és a demokráciát. A Paweł Adamowicz-díj emlékeztet majd bennünket – európaiakat – arra, hogy a béke és a jólét az együttműködéstől függ, és az együttműködéshez kölcsönös bizalomra és tiszteletre van szükség, a tisztelet pedig csak akkor lehetséges, ha mindenkivel egyenlően és méltósággal bánunk.”

Aleksandra Dulkiewicz , Gdańsk polgármestere hozzátette: „»Gdańsk megosztja javait.« Ezek voltak Paweł Adamowicz utolsó szavai, aki az érzéketlenség, az intolerancia, a gyűlölet és az erőszak ellenére jobb világot épített. És mi ugyanezt tesszük – megosztjuk javainkat. Nem csak szeretteinkkel, nem csak a gdański polgárokkal. A szolidaritás és a szabadság értékei formálták Gdańskot, és ma valódi cselekvésre és támogatásra van szüksége azoknak, akiknek a jogait megsértették. És nincs jelentősége annak, hogy honnan jöttek, kik szeretik őket, és kihez imádkoznak. Vendégeinkben sokkal többet láthatunk, mint csupán rászoruló bevándorlókat. Lehetőségünk van arra, hogy művészként, egyenlő partnerként, értékes személyiségként és egyszerűen olyan szomszédként ismerjük meg őket, akiről érdemes gondoskodunk, és akivel érdemes közös jövőt építenünk.”

Helge Lunde , az ICORN ügyvezető igazgatója így nyilatkozott: „Az ICORN meggyőződése, hogy a városok fontos szerepet játszanak az emberi jogok és a véleménynyilvánítás szabadsága szempontjából. Az elmúlt években biztonságos menedékhelyek hálózatát hoztuk létre, amely üldözött íróknak és művészeknek nyújt menedéket a világ minden tájáról, és a vendéglátás, a kreativitás és a szolidaritás értékei még inkább beépültek a város szellemiségébe. Paweł Adamowicz polgármester úr egész élete és pályafutása során a szabadságért és a szolidaritásért harcolt. Ő érte el, hogy Gdańsk csatlakozzon az ICORN-hoz, így hálózatunk számára nagyon fontos, hogy hozzájáruljon azoknak az értékeknek a népszerűsítéséhez, amelyekért ő is harcolt. Gratulálunk a Régiók Európai Bizottságának a nevét viselő díj március 19-i elindításához, és Gdańsk városával együtt megtiszteltetés számunkra, hogy részt vehetünk a díj első alkalommal történő átadásának megszervezésében.”

A Paweł Adamowicz polgármesterről elnevezett díjat olyan városvezetőknek, polgári vezetőknek és a helyi és regionális önkormányzatokkal partnerségben működő szervezeteknek ítélik oda, akik Adamowicz polgármester példáját követve hidakat építenek és falakat döntenek le, egyértelmű innovációs érzékkel és felelősséget érezve a jövő nemzedékei iránt; előkészítik a társadalmi változásokat a legesendőbbek javára, nem rettennek meg az emberi jogokért és a polgári szabadságjogokért folytatott csatáktól, helyi, nemzeti vagy nemzetközi szinten.

Paweł Adamowiczot 2019. január 13-án sebesítették meg késsel, miközben épp egy karitatív rendezvényen szólalt fel. Másnap belehalt sérüléseibe. 53 éves volt. Meggyilkolását a vele szemben terjedő gyűlöletbeszéd előzte meg. Halála vitát váltott ki arról, hogy a közbeszéd elfajulása miként vezet az erőszak, a szélsőségesség, a propaganda és az intolerancia elharapózásához.

Paweł Adamowicz elkötelezett volt az EU alapvető értékeinek előmozdítása mellett, és aktív tagja volt a Régiók Európai Bizottságának. 2016-ban, Ferenc pápával való találkozását követően, Paweł Adamowicz polgármester elindította a „Gdańsk – a bevándorlók integrációs modellje” kezdeményezést, amely modellként szolgált más lengyel városok számára.

Háttér:

  • A Régiók Európai Bizottsága, mint a helyi és regionális politikusok uniós politikai közgyűlése,
  • állásfoglalást .

  • A menedéket nyújtó városok nemzetközi hálózata (ICORN) 75 európai és Európán kívüli városból és régióból álló nemzetközi szervezet, amely biztonságos menedéket kínál az üldözött íróknak és művészeknek, előmozdítja a véleménynyilvánítás szabadságát, védi a demokratikus értékeket és támogatja a nemzetközi szolidaritást. Több mint 250 író és művész kapott tartózkodási engedélyt az ICORN városaiban. A biztonságos környezetben továbbra is alapvető szerepet játszanak egyrészt azáltal, hogy rávilágítanak az emberi jogok és a szólásszabadság hazájukban történő megsértésére, másrészt azzal, hogy támogatják származási országukban dolgozó kollégáikat. Paweł Adamowicz polgármester vezetésével Gdańsk 2017. augusztus 30-án csatlakozott az ICORN-hoz.

Az ICORN-hoz való csatlakozással a városok a szolidaritás és a kreativitás dinamikus és globális hálózatának részévé válnak. Az ICORN összekapcsolja az emberi jogok, a kultúra, a művészetek és a migráció területén tevékenykedő érintett közintézményeket és civil társadalmi szervezeteket, valamint a helyi és nemzetközi kormányzati és kormányközi szerveket, és együttműködik velük.

Link az internetes közvetítéshez : az RB weboldalán

Kapcsolattartó:

Régiók Európai Bizottsága    

Wioletta Wojewódzka    

Tel.: +32 (0)2 282 2289      

Mobil: +32 (0)473 843 986      

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Gdańsk városa

Maciej Buczkowski

Tel.: + 48 58 323 62 84

Menedéket nyújtó városok nemzetközi hálózata

Helge Lunde

Tel.: + 47 51 50 71 25

helge@icorn.org

Share: