Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Helyi és regionális vezetők, valamint az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a Bertelsmann Alapítvány képviselőinek eszmecseréje arról, hogy miként mozdíthatják elő az Európa jövőjéről szóló konferenciát  

Az RB-n belül működő „Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek” (CIVEX) szakbizottság tagjai megvitatták Antonio Tajani és Helmut Scholz európai parlamenti képviselőkkel, hogy miként lehetne bevonni az egymillió helyi és regionális politikust olyan projektekbe és kezdeményezésekbe, amelyek Európát közelebb hozhatják az emberekhez, illetve sikeressé tehetik az Európa jövőjéről szóló konferenciát. Mindenekelőtt azt kérték, hogy az RB tagjait vonják be az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottsága (AFCO) által indított „Building Europe with Local Entities” (BELE, Európa építése helyi szervezetekkel) elnevezésű kísérleti projektbe.

Az Európa jövőjéről szóló konferenciáról megfogalmazott, a három uniós intézmény elnöke – Ursula von der Leyen, David Sassoli és Charles Michel – kézjegyével 2021. március 10-én ellátott együttes nyilatkozat aláírása előtt közzétett, Európa jövőjéről szóló tematikus Eurobarométer-felmérés szerint a válaszadók 76%-a egyetért azzal, hogy az Európa jövőjéről szóló konferencia számottevő előrelépést jelent az EU-n belüli demokrácia szempontjából, és az európaiak 92%-a kéri, hogy az Európa jövőjével kapcsolatos döntések során jobban vegyék figyelembe a polgárok véleményét. A május 9-én kezdődő konferencia sikere szempontjából ezért kulcsfontosságú a polgárokkal folytatott tényleges konzultáció és a konzultációk eredményéről való visszajelzés. Az RB „Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek” (CIVEX) szakbizottságának tagjai az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a Bertelsmann Alapítvány képviselőivel vitatták meg, hogy miként lehetne sikerre vinni a konferenciát.

Mark Speich (DE/EPP), Észak-Rajna–Vesztfália szövetségi, európai és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára és az RB CIVEX szakbizottságának elnöke így nyilatkozott: „A regionális és helyi politikusok központi szerepet játszanak az Európai Unió és polgárai közötti kapcsolatban. Az Európa jövőjéről szóló konferenciával lehetőségünk nyílik arra, hogy Brüsszel felé közvetítsük a polgárok konkrét elképzeléseit a jövő Európai Uniójáról.”

Az első tematikus vita során megvizsgálták, hogy a helyi és regionális önkormányzatok hogyan tudják támogatni a polgárok részvételét az Európa jövőjéről szóló konferencián és azon túl. Helmut Scholz európai parlamenti képviselő (DE/GUE-NGL), a civil párbeszédről és a polgárok uniós döntéshozatalban való részvételéről szóló jelentéstervezet előadója ismertette a CIVEX tagjaival jelentésének főbb megállapításait, figyelembe véve az uniós intézmények és az RB által a polgárok részvételével kapcsolatban már elvégzett munkát. Olyan állandó részvételi mechanizmusok kidolgozását szorgalmazza, amelyek lehetővé teszik a polgárok részvételét az uniós döntéshozatalban. A polgárokkal folytatott állandó, választási időszakokon túlmutató párbeszéd elképzelése már 2018 októberében megjelent a Gondolkodjunk Európáról: a helyi és regionális önkormányzatok hangja az Unióba vetett bizalom helyreállítása érdekében című RB-vélemény egyik fő üzeneteként (társelőadók: Karl-Heinz Lambertz és Markku Markkula).

Helmut Scholz kifejtette: „Az Európa jövőjéről szóló konferencia egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy a polgárok párbeszédet folytassanak az EU-val kapcsolatos elképzeléseikről és aggályaikról. Azonban már most és általában véve is egyértelműnek kell lennie: mindenki számára lehetővé kell tenni, hogy a konferencián kívül is részt vegyen az uniós döntéshozatalban. Ehhez szükségünk van a helyi és regionális önkormányzatok, valamint a civil társadalmi szervezetek és a szociális partnerek támogatására. Csak így fejleszthetjük az európai nyilvánosságot, és erősíthetjük meg az EU demokratikus legitimitását.”

Dominik Hierlemann , a Bertelsmann Alapítvány vezető szakértője és Anna Renkamp , az alapítvány projektmenedzsere ismertette a CIVEX tagjaival a Bertelsmann Alapítvány korábbi tapasztalatait a helyi, regionális és transznacionális digitális civil párbeszédek lebonyolítása terén, valamint elmondták, mit kínál a Bertelsmann Alapítvány a közeljövőben elindítandó, az RB-vel közös kezdeményezés keretében. Olyan új eszközök bevezetésére lenne szükség, melyek segítik a választott helyi és regionális politikusokat abban, hogy jobban kommunikáljanak a polgárokkal, és javítsák a demokratikus gyakorlatokat és azok működését. 2021 szeptembere és 2022 januárja között határokon átnyúló helyi civil párbeszédekre és panelbeszélgetésekre kerül sor . „A helyi és regionális önkormányzatok a polgárokkal folytatott állandó párbeszédben” című RB-vélemény javaslatait is alapul véve az ilyen párbeszédek célja az lenne, hogy hozzájáruljanak a konferenciához.

A második vita az uniós ügyekkel foglalkozó helyi és regionális önkormányzati képviselők kezdeményezéseiről szólt. 2020 decemberében az RB Elnöksége támogatta a választókörzetükben uniós ügyekkel foglalkozó helyi és regionális önkormányzati képviselők hálózatának létrehozására irányuló javaslatot . A hálózat tagjai a tervek szerint tájékoztatni fogják az RB-t az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében végzett tevékenységeikről. Az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottsága (AFCO) pedig kísérleti projektet indított „Building Europe with Local Entities” (Európa építése helyi szervezetekkel/BELE) címmel, mely lehetővé teszi, hogy a részt vevő helyi önkormányzatokon belül kijelöljenek egy képviselő-testületi tagot, aki az Európai Unió által az adott településen finanszírozott programok és projektek, valamint az EU-val kapcsolatos más uniós témakörök és kezdeményezések polgárok felé történő kommunikációjáért felelős, mindezt azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a konferencia munkájához. A két projekt céljai és eszközei hasonlóak, és a vita arra irányult, hogy feltárják az RB és az EP projektjei közötti lehetséges szinergiákat, az Európai Unió minden tájáról bevonva az önkormányzati képviselőket. Az RB megkönnyítheti a BELE projekt hatékony végrehajtását, ha az RB helyi és regionális önkormányzati képviselők hálózatát a BELE projekt végrehajtási intézkedésének tekintik. A helyi és regionális önkormányzati képviselők hálózatának kiépítése ezért támogatható a BELE kísérleti projekt keretében.

Az AFCO elnöke, Antonio Tajani (IT/EPP) kifejtette: „A regionális és helyi választott politikusok Európa gazdag sokszínűségét fejezik ki. Az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottsága tavaly mutatta be a BELE („Building Europe with Local Entities”/Európa építése helyi szervezetekkel) elnevezésű kísérleti projektet, amelynek célja, hogy a helyi tisztviselőket az európai politikák középpontjába állítsa, miközben tájékoztatja a polgárokat az Európai Unió által végzett tevékenységekről. Az EU-val kapcsolatos kommunikáció kihívást jelent a populizmus és a dezinformáció elleni küzdelemben, és ebben az RB és tagjai kulcsfontosságú szerepet játszanak. Az Európa jövőjéről szóló konferenciának lehetőséget kell biztosítania az egyértelmű vitára, fontos tehát, hogy az RB tagjai aktívan részt vegyenek a BELE projektben. Ha a konferencia valóban megafonként kíván szolgálni a polgárok kívánságainak kifejezésére, meg kell adnia az általuk demokratikusan megválasztott helyi döntéshozóknak a megérdemelt szerepet és súlyt.”

A BELE projektet ezt követően Alessandro Giordani, az Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatósága „Tagállami hálózatok” osztályának vezetője ismertette részleteiben. -

A tematikus viták mellett a CIVEX ülésén elfogadták Jean-Luc Vanraes (BE/RE) , Uccle képviselő-testületének tagja véleményét az Alapjogi Charta EU-n belüli alkalmazásának megerősítésére irányuló stratégiáról . Jean-Luc Vanraes előadó kifejtette: „A régiók az alapvető jogok legvégső őrei és előmozdítói”. A helyi önkormányzatok fontos szerepet játszanak az alapvető jogok előmozdításában, védelmében és tiszteletben tartásában, ideértve azok gyakorlati megvalósítását is, kézzelfogható valósággá téve az Európai Unió Alapjogi Chartáját. A vélemény alapvetőnek tartja az RB részvételét a Chartáról folytatott intézményközi párbeszédben, és olyan kapcsolattartó pontok kialakítását javasolja, amelyek megkönnyítik a Chartával kapcsolatos információk áramlását a különböző kormányzati szintek között. Ezek a kapcsolattartó pontok emellett konkrét példákkal iránymutatást nyújthatnak a helyi és regionális önkormányzatok számára arról, hogy miként alakítsák szakpolitikáikat annak érdekében, hogy azok teljes mértékben összhangban legyenek a Chartával. A vélemény egy másik javaslata az, hogy mivel a helyi önkormányzatok jelentik a polgárokhoz legközelebb eső kormányzási szintet, és megfelelő helyzetben vannak ahhoz, hogy felhívják az emberek figyelmét a jogaikra, és arra, hogy hová fordulhatnak jogaik megsértése esetén, az RB tagjai kihasználhatnák a május 9-i Európa-nap és az Európa jövőjéről szóló konferencia nyújtotta lehetőséget olyan helyi tevékenységek előmozdítására, melyek során elmagyarázzák és hangsúlyozzák, hogy az alapvető jogok és az Európai Charta milyen kiemelkedő jelentőséggel bír demokráciáinkban. A véleményt üdvözölte Barbara Nolan, az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága alapvető jogokra vonatkozó politikákkal foglalkozó osztályának vezetője.

Ezenkívül eszmecserét folytattak arról a munkadokumentumról , amely alapul szolgál majd Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPP) , Gdansk polgármestere véleményéhez az Európai Bizottság által javasolt európai demokráciáról szóló cselekvési terv témakörében. Az eszmecserén részt vett William Sleath, az Európai Bizottság Főtitkársága Polgárok, egészségügy, migráció & biztonsági unió igazgatóságának vezetője. Az európai demokráciáról szóló cselekvési terv célja, hogy a szabad és tisztességes választások előmozdítása, a médiaszabadság megerősítése és a dezinformáció elleni küzdelem révén Unió-szerte megerősítse a polgárok szerepvállalását és reziliensebbé tegye a demokráciákat. A vitában részt vevők sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy bár az európai demokráciáról szóló cselekvési terv sikere nagyrészt a helyi és regionális önkormányzatok fellépéseihez fog kapcsolódni, az Európai Bizottság közleménye sajnos nem említi őket. Aleksandra Dulkiewicz így nyilatkozott: „Az európai demokráciáról szóló cselekvési tervnek konkrét intézkedések meghatározásához kell vezetnie, amelyeket a helyi és regionális önkormányzatokkal szoros együttműködésben kell megvalósítani. A demokrácia helyzete nem fog rögtön helyreállni, de minél gyorsabban lépünk fel, annál nagyobb eséllyel küzdünk meg a problémával.” A véleményt a CIVEX szakbizottság 2021. május 11-i ülésén fogják elfogadni.

Kapcsolattartó:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mobil: +32 473 52 41 15

Megosztás :