Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Milyen szerepe van a hulladékégetésnek a körforgásos gazdaságban?  

A hulladék energetikai hasznosítása közismerten szükséges eszköz a fenntarthatóbb körforgásos gazdaság felé vezető úton, mivel hozzájárul a hulladéklerakás elkerüléséhez és energiát termel. A helyi önkormányzatok azonban elkerülhetetlennek tartják a hulladékhierarchia szigorú betartását, és a hulladékmegelőzés előtérbe helyezését. Az RB tagjai támogatják a másodlagos nyersanyagokból előállított termékek és anyagok stabil piacainak megteremtését, és úgy vélik, hogy mindent meg kell tenni a hulladéklerakás csökkentése érdekében.

A Régiók Európai Bizottsága tagjai elfogadták a Tüttő Kata (HU/PES), Budapest XII. kerülete képviselő-testületének tagja által jegyzett A hulladék energetikai hasznosításának szerepe a körforgásos gazdaságban című véleményt. A hulladék energetikai hasznosítása nem más, mint a hulladékok égetése révén történő energiatermelés.

A helyi vezetők álláspontja egyértelmű. A hulladékgazdálkodás vezérelve nem lehet más, mint a fokozott energiahatékonyságot és a hulladékcsökkentést célzó kiemelt intézkedések alapjául szolgáló hulladékhierarchia. A hierarchia csúcsán a hulladékmegelőzés található, majd azt – sorrendben – a termékek újrahasználata, a termékek újrafeldolgozása, az energetikai hasznosítás, majd – legkevésbé optimális megoldásként – a hulladéklerakás követi.

„A hulladéklerakás a legrosszabb, amit tehetünk, mert amit eldobunk, az valójában alkalmas lenne az újrahasználatra, az újrafeldolgozásra vagy az energiává alakításra” – mondta Tüttő Kata, a téma előadója. „A korszerű energetikai hasznosítási módszerekkel a kommunális hulladékot elektromos árammá, hővé vagy biogázzá alakíthatjuk” – tette hozzá a budapesti önkormányzati képviselő.

Az alacsony vagy semmilyen égetési kapacitással nem rendelkező tagállamoknak a városok és régiók azt ajánlják, hogy az energetikai hasznosítást legfeljebb nagyon gondos tervezés mellett fejlesszék, és helyette inkább a szelektív hulladékgyűjtési és újrafeldolgozási programokat helyezzék előtérbe.

A helyi vezetők számára fontos, hogy ki és milyen formában viseli a hulladékkezelési költségeket. Az európai városok és régiók ismét hangsúlyozzák, hogy elengedhetetlen a másodlagos nyersanyagokból előállított termékek és anyagok stabil piacainak megteremtése.

A hulladék háztartási tüzelőanyagként való felhasználása komoly egészségügyi és környezeti problémát jelent. A hulladékok fűtőanyagként való felhasználásának fő oka gyakran az energiaszegénység. Az EU helyi és regionális képviselőinek közgyűlése arra kéri az Európai Bizottságot, hogy az energiaszegénység elleni küzdelem szempontjait érvényesítse a hulladék energetikai hasznosításával kapcsolatos tevékenységekben is, és fogadjon el stratégiákat ennek a kérdésnek a tudatosítására.

A helyi vezetők támogatják az energetikai hasznosítás céljából történő hulladékszállítást a tagállamok között, amennyiben annak révén elkerülhető vagy csökkenthető a hulladéklerakók használata, illetve lehetővé válik a meglévő létesítmények jobb kihasználása. Azonban a környezeti károk elkerülése érdekében csökkenteni kell a hulladék keletkezési helye és az égetőmű helyszíne közötti távolságot.

Az RB tagjai arra kérik az Európai Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a tagállamok szorosan vonják be a helyi és regionális önkormányzatokat a hulladékgazdálkodási stratégiák kialakításába.

Kapcsolattartó: David Crous david.crous@cor.europa.eu |+32 (0) 470 88 10 37

Megosztás :