Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A levegőre, a vízre és a talajra vonatkozó szennyezőanyag-mentességi célkitűzés felé  

Interjúnkban Karácsony János Ádám (HU/EPP) hét kérdésre válaszol azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz a tiszta levegőre vonatkozó uniós politika jövője az európai zöld megállapodás egyik fő prioritása, a szennyezőanyag-mentességi célkitűzés keretében. Tahitótfalu önkormányzati képviselője és az RB tiszta levegővel foglalkozó véleményének előadója a levegőminőségre vonatkozó jelenlegi uniós jogszabályok felülvizsgálatát szorgalmazza, és hangsúlyozza, hogy a levegőminőség javításához szorosabb és hatékonyabb együttműködésre van szükség valamennyi kormányzati szint között. Az RB az Európai Bizottság felkérésére 2020 júliusában elfogadta a tiszta levegőről szóló véleményét , amely helyi és regionális szempontokat kínál a 2021-ben várható, a levegőre, a vízre és a talajra vonatkozó új uniós szennyezőanyag-mentességi cselekvési tervhez .

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) – és az Európai Számvevőszék 2018. évi levegőminőségi jelentése is – a légszennyezést világszerte és az EU-ban is az egészséget érintő legnagyobb környezeti kockázatnak tekinti. Ön szerint a Covid19-járvány változtatott ezen a helyzeten? Milyen szerepet kellene játszania a levegőminőségi politikának az EU helyreállítási stratégiájában?

Bár a világjárvány alatt a levegő minősége átmenetileg javult, a levegőszennyezés továbbra is komoly veszélyt jelent az emberi egészségre. A karantén alatt jelentősen csökkent a közúti és a városi forgalom, visszaesett az ipari termelés és más gazdasági és társadalmi tevékenységek, emiatt a polgárok jobb levegőt szívhattak és kevesebb zajártalomnak voltak kitéve. Közösen megtapasztaltuk, milyen az egészségesebb környezet, és jobban megértettük, hogy a forgalom csökkenése, a több nyitott közéleti találkozóhely és a természeten alapuló megoldások mindenki jólléte szempontjából kulcsfontosságúak. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy lehetséges, hogy bizonyítható az összefüggés a légszennyezés és a Covid19-megbetegedés súlyossága között. Összességében úgy látjuk, hogy a levegőszennyezés elleni küzdelem és az egészségesebb környezet kialakítása ma szélesebb körű és erőteljesebb támogatást élvez. A kettő elválaszthatatlan, és az EU helyreállítási tervében is a kiemelt prioritások közé kell tartozniuk.

A Régiók Európai Bizottsága nemrégiben fogadta el az Ön által kidolgozott véleményt, melynek egyik fontos pontja támogatja az Európai Bizottság azon bejelentését, hogy az uniós levegőminőségi előírásokat szorosabban összehangolja a WHO jelenleg felülvizsgálat alatt álló iránymutatásaival. Ön szerint az uniós levegőminőségi jogszabály is felülvizsgálatra szorul? Mi okozza a legnagyobb nehézséget ma annak végrehajtása során, és hogyan lehetne azt javítani a Covid19 ismeretében?

A levegőminőségre vonatkozó jelenlegi uniós jogszabály 2008-ban született, több mint tíz éve, úgyhogy mindenképpen felülvizsgálatra szorul. Bár hatékonynak bizonyult, legalábbis részben, megoldást kell találnunk olyan konkrét gyenge pontokra, mint a vertikális és a tényleges horizontális együttműködés hiánya. A vertikális sík itt azt jelenti, hogy meg kell erősítenünk az uniós jogszabályt a levegőszennyezés hatékonyabb szabályozása érdekében. Ha tisztább levegőt akarunk, a legjobb, ha megelőzzük a szennyezést, ehhez a szennyező kibocsátásokat a forrásnál kell csökkenteni. Ezzel kapcsolatban azt javasoltuk, hogy a rendeletet terjesszék ki a szárazföldi szállításra, a közúti közlekedés nem kipufogógáz-eredetű kibocsátásaira (fékek és gumiabroncsok kopása), a dízelüzemű (városi villamosenergia-termelő) generátorokra, a légi közlekedésre és a kis méretű tüzelőberendezésekre (például a háztartási fa- és széntüzelésű tűzhelyekre és bojlerekre). A horizontális sík arra utal, hogy az egész EU-ra kiterjedő ágazati szabályozások egyenlőbb versenyfeltételeket biztosíthatnak, mivel a helyi kibocsátásokra vonatkozó szigorúbb kibocsátáscsökkentési követelmények kedvezőtlen gazdasági hatásokkal járhatnak. Azt is meg kell akadályoznunk, hogy a szennyezés máshol, például a szomszédos városokban, országokban vagy kontinenseken jelenjen meg. Például a dízelüzemű gépkocsik nyugat-európai városokból Kelet-Európába, Afrikába vagy a világ más részeire történő kivitele valójában nem szünteti meg a szennyezést, csak máshová helyezi azt át.

Gyakran mondják, hogy „a szennyezés nem áll meg a határokon”. Egy uniós szintű cselekvési terv jobb megoldást jelentene erre a problémára? Egy ilyen cselekvési tervben milyen szerepe lenne a helyi és regionális önkormányzatoknak?

Ne feledjük, hogy a légszennyezés több különféle – természetes, határokon átnyúló, nemzeti, regionális és helyi, akár utcaszintű – forrásból ered. A levegőszennyezés elleni küzdelem során minden szinten csökkentenünk kell a kibocsátásokat, minden szintnek felelősséget kell vállalnia. Egy uniós szintű cselekvési terv mindenképpen segítheti ezt a célt. Ezért nagyon örülünk az európai zöld megállapodásnak és az abban foglalt szennyezőanyag-mentességi célkitűzésnek, amely a mérgező anyagoktól mentes környezet megteremtését hivatott biztosítani, és a Virginijus Sinkevičius környezetvédelmi biztos által említett három prioritás egyike. Különösen üdvözöljük a levegőre, a vízre és a talajra vonatkozó szennyezőanyag-mentességi cselekvési tervet, amelyet 2021-ben fognak elfogadni. A levegőminőség valódi javulásához szorosabb és hatékonyabb együttműködésre és kommunikációra lesz szükség a különböző kormányzati szintek között. A regionális önkormányzatok például koordinációs szerepet tölthetnek be a helyi és a nemzeti szint között. Helyi szinten az önkormányzatok a legalkalmasabbak a helyi szennyezési források és az általuk okozott problémák kezelésére. E hatalmas kihívás leküzdéséhez az is kulcsfontosságú, hogy kiterjesszük és megerősítsük az együttműködést a magánvállalkozásokkal, a tudományos testületekkel és más érdekelt felekkel, valamint a nyilvánossággal.

A légszennyezést néha a „láthatatlan gyilkosnak” is nevezik. Hogyan lehet ezt a veszélyt láthatóbbá tenni a polgárok számára és a helyi közösségekben, hogy határozottabb fellépésre ösztönözzük őket?

A levegőszennyezés elleni küzdelemmel kapcsolatos tudatosság és elkötelezettség növelésének három kulcstényezője a kommunikáció, a figyelemfelkeltés és a nyilvánosság bevonása. A polgároknak nagyobb szerepük van a légszennyezés csökkentésében, mint általában gondolják. A légszennyezés oka már nem csupán egy távoli gyárkéményben keresendő, hanem inkább a saját, a mobilitással, a fűtéssel, a táplálkozással és általában a fogyasztással kapcsolatos döntéseinkben. Szélesebb körben be kell vetnünk a meglévő informatikai megoldásokat, mobiltelefonos alkalmazásokat és más eszközöket a nyilvánosság tájékoztatására és a „láthatatlan gyilkos” láthatóbbá tételére. A levegőminőségi tájékoztatásnak könnyebben érthetőnek és hozzáférhetőnek kell lennie, és az egészségügyi szempontokra is ki kell terjednie. Jó példa erre az európai levegőminőségi mutató ( European Air Quality Index ), amely átfogó tájékoztatást nyújt az európai levegőminőségről, de viszonylag ismeretlen, és szélesebb körben népszerűsíteni kell. A polgárok levegőszennyezéssel kapcsolatos tudatosságának növelése érdekében meg kell említenünk a tudományos alkalmazásokat is – például az iskolákban zajló mérési kampányokat vagy a mérőállomások olyan globális hálózatait, mint a Sensor Community . Ez utóbbi nem helyettesítheti a színvonalas, hivatalos adatfigyelő rendszereket, de hatékonyan segítheti a levegőszennyezési tendenciákra vonatkozó információk terjesztését, miközben aktívan bevonja a nyilvánosságot és növeli az emberek tudatosságát.

Jelenleg milyen források állnak a helyi és regionális önkormányzatok rendelkezésére a levegőminőség javítására? Ön szerint hogyan lehetne javítani az uniós finanszírozási rendszeren?

A finanszírozás elengedhetetlen, mivel a levegőminőségi programok végrehajtásának sikerét jelentős mértékben meghatározza, hogy mennyi pénzügyi forrás áll rendelkezésre. El kell ismernünk, hogy nem áll rendelkezésre kellő célzott uniós finanszírozás a levegőminőségi intézkedésekre, legyen szó akár a levegőminőségi tervek kidolgozásáról és végrehajtásáról, akár a levegőminőség valós idejű nyomon követéséről. A forrásokhoz hozzáférni is elég nehéz, ezért jelentősen egyszerűsítenünk kell az eljárásokat, hogy a finanszírozási pályázatok sikerrel járjanak, és így megvalósulhassanak olyan konkrét helyi projektek, amelyek segítenek csökkenteni a légszennyezést.

A Régiók Európai Bizottsága által nemrégiben elfogadott, a levegőminőségről szóló véleményben sürgetjük az Európai Bizottságot, hogy növelje az uniós forrásokat és egyszerűsítse az azokhoz való hozzáférést. Emellett az EU által finanszírozott projektek és a nemzeti, regionális és helyi hatóságok politikái közötti koherenciát is biztosítani kell, hogy az összehangolt munkának köszönhetően azok minél nagyobb hatást tudjanak elérni. Ezért arra kérjük a tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy Unió-szerte segítsék elő és erősítsék a helyi és regionális önkormányzatokkal való együttműködést, hogy összehangolt stratégiák, politikák és programok szülessenek a levegőminőség javítására.

Milyen tanácsokat adna a levegőminőség javítására törekvő helyi és regionális önkormányzatoknak? Vannak-e olyan kezdeményezések vagy hálózatok, amelyekhez Ön szerint érdemes lenne csatlakozniuk?

A helyi és regionális önkormányzatoknak valóban nem egyedül kell megküzdeniük a levegőszennyezéssel. Számos fontos kezdeményezés és hálózat van, amely támogatni tudja őket a levegőminőség javításában. Megemlíteném például a városfejlesztési menetrend levegőminőséggel foglalkozó partnerségét , az ENSZ EGB levegőminőségi egyezménye keretében létrehozott „Tiszta levegőt a városokban” elnevezésű szakértői testületet, a Tiszta levegőt Európának fórumot , a Polgármesterek Szövetségét , az Európai Bizottság által indított új Zöld város megállapodást , valamint a környezetvédelmi együttműködés technikai platformját , melyet az RB és az Európai Bizottság 2012-ben hozott létre, hogy párbeszédet ösztönözzön az uniós környezetvédelmi jog alkalmazása során felmerülő helyi és regionális kihívásokról. Mindezen kezdeményezések jelentős hozzáadott értéket képviselnek a tiszta levegőre vonatkozó politikában, és határozottan arra biztatnám a helyi és regionális önkormányzatokat, hogy aktívabban vegyenek részt ezekben.

A határozottabb éghajlat-politikai fellépést követelő társadalmi mozgalom vitathatatlanul egyre erősödik. Hogyan viszonyul a levegőpolitika az éghajlat-politikához és más ágazati területekhez?

Valóban nagyon szoros a kapcsolat a levegő- és az éghajlat-politika között. A kettő gyakran kölcsönösen segíti egymást, gondoljunk csak az energiatakarékossági intézkedésekre vagy a megújuló energiaforrásokból történő energiatermelésre. De óvatosnak kell lennünk, mivel egyes esetekben az éghajlattal kapcsolatos döntések, például a biomassza égetése káros hatással lehet a levegőminőségre. Itt is igaz, hogy jobb ágazatközi együttműködésre és a vonatkozó szakpolitikai területek közötti koherenciára van szükség. Az intézkedéseknek integráltan kell kezelniük a levegőszennyezés valamennyi forrását, a (közúti és nem közúti) közlekedéstől az energiafogyasztáson (így a háztartások fűtésén) át a mezőgazdasági ágazatokig és az iparig, figyelembe véve ugyanakkor más, vonatkozó szempontokat is, például az éghajlatváltozást és az egészséget. Ki kell aknázni a szinergiákat, és kerülni kell a kontraproduktív rendelkezéseket. Így az európai zöld megállapodás valamennyi vonatkozó intézkedését be kell vetni a jelenlegi levegőminőségi célkitűzések eléréséhez: nemcsak a szennyezőanyag-mentességi cselekvési tervet, hanem a 2030-ig tartó időszakra szóló biodiverzitási stratégiát, „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiát, a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervet, a fenntartható és intelligens mobilitást és az európai klímarendeletet is.

Háttér-információk

A Karácsony János Ádám (HU/EPP) előadó által kidolgozott, levegőminőségről szóló véleményt az RB 2020. július 2-i plenáris ülésén fogadták el. Olvassa el sajtóközleményünket !

A regionális központok hálózatának projektje keretében készült, levegőminőségről szóló RB-jelentést itt olvashatja .

2020 októberében az RB közzétette első éves regionális és helyi barométerét a Covid19 hatásairól. A főbb megállapítások itt , a teljes jelentés pedig itt olvasható, a világjárvány környezeti hatásaira vonatkozó információkat az V. fejezet tartalmazza (87–96. o.).

A levegőre, a vízre és a talajra vonatkozó szennyezőanyag-mentességi cselekvési tervről szóló konzultáció 2020. november 11-től 2021. február 10-ig tart. A kérdőívet ide kattintva Ön is kitöltheti.

A zöld megállapodás helyi szintű végrehajtása a Régiók Európai Bizottsága új kezdeményezése, amelynek célja, hogy a városokat és a régiókat az európai zöld megállapodás középpontjába helyezze, és biztosítsa, hogy az EU fenntartható növekedési stratégiája és a Covid19-járványt követő helyreállítási tervek egyaránt a városok és régiók közvetlen finanszírozásában, valamint minden terület számára kézzelfogható projektekben öltsenek testet. „A zöld megállapodás helyi szintű végrehajtását” 2020. június 15-én indították el egy 13 tagból álló külön munkacsoport létrehozásával. Olvassa el a sajtóközleményt!

Online térképünk segítségével ismerjen meg mintegy 200, a zöld megállapodással kapcsolatos bevált gyakorlatot!

Sajtókapcsolat: pressecdr@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/TOWARDS-A-ZERO-POLLUTION-AMBITION-FOR-AIR-WATER-AND-SOIL-.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/TOWARDS-A-ZERO-POLLUTION-AMBITION-FOR-AIR-WATER-AND-SOIL-.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/TOWARDS-A-ZERO-POLLUTION-AMBITION-FOR-AIR-WATER-AND-SOIL-.ASPX

Élelmiszerár-válság: A fenntartható és megfizethető élelmiszerek biztosítása érdekében az EU regionális és helyi vezetői a helyi termelésbe irányuló beruházásokat sürgetnek
Élelmiszerár-válság: A fenntartható és megfizethető élelmiszerek biztosítása érdekében az EU regionális és helyi vezetői a helyi termelésbe irányuló beruházásokat sürgetnek
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/TOWARDS-A-ZERO-POLLUTION-AMBITION-FOR-AIR-WATER-AND-SOIL-.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/WINNERS-ANNOUNCED-FOR-THE-FIRST-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/TOWARDS-A-ZERO-POLLUTION-AMBITION-FOR-AIR-WATER-AND-SOIL-.ASPX

Winners announced for the first EU Organic Awards
Winners announced for the first EU Organic Awards
23.09.2022