Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
„A Covid19-válság rávilágított a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségekre”  

Interjú Concha Andreuval (ES/PES), az RB nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó előadójával

Az interjúban Concha Andreu Rodríguez (ES/PES), La Rioja régió elnöke a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó uniós stratégiáról és a Covid19-világjárvány nőkre gyakorolt hatásáról beszél. Concha Andreu annak a véleménynek az előadója, amelyet a héten fogadott el a Régiók Európai Bizottsága (RB) „Szociálpolitika, oktatás, foglalkoztatás, kutatás és kultúra” (SEDEC) szakbizottsága. A vélemény Közgyűlés általi elfogadására a tervek szerint az októberi plenáris ülésen kerül majd sor.

Ön a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó uniós stratégiáról szóló RB-vélemény előadója. Hogyan vélekedik az Európai Bizottság javaslatairól, és melyek az Ön által kidolgozott vélemény főbb ajánlásai?

„Az egyenlőségközpontú Unió: a 2020–2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia” című közlemény nagyon hasznos eszköz abból a szempontból, hogy kézzelfogható eredményeket érjünk el az Európai Unióban a nemek közötti egyenlőség terén.

Az Európai Bizottság a Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Platform – a nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdítását célzó első egyetemes cselekvési terv – elfogadásának 25. évfordulójával egy időben terjesztette elő a közleményt. Az eltelt idő ellenére az abban foglaltak még ma is érvényesek, mivel a nemek közötti egyenlőség terén még mindig sok a tennivaló. Az Európai Bizottság közleménye a fenntartható fejlődési célok elérésében is segíteni fog, hiszen a nemek közötti egyenlőség az inkluzív és fenntartható fejlődés alapvető eleme.

A stratégia irányítása terén azonban még van mit javítani. Nagyban megfeledkeznek például a helyi és regionális önkormányzatokról, pedig a polgárokat közvetlenül érintő szakpolitikák kezelésének első számú szereplőiként nekünk is részt kell kapnunk a stratégiában. Ezért arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy stratégiai partnerként minket is vonjon be a stratégia kialakításába, végrehajtásába és nyomon követésébe.

Hogyan jellemezné a Covid19-világjárvány nőkre gyakorolt hatását?

Spanyolországban a mi régiónk volt a világjárvány egyik első és leginkább érintett térsége. A Covid19 elleni több hónapos küzdelem után kijelenthetem, hogy a válság nagyon sokféle arcot öltött. Nemcsak egészségügyi vagy gazdasági válsággal volt ugyanis dolgunk, hanem olyan szociális kérdésekkel is foglalkoznunk kellett, amelyek az egyenlőtlenségből erednek.

Maga a Covid nem növelte az egyenlőtlenséget, viszont egyértelműen rávilágított a már meglévő egyenlőtlenségekre, melyek közül a nemek közötti egyenlőtlenség az egyik legmarkánsabb. A vélemény minden részébe belefoglaltunk Covidra vonatkozó pontokat, amelyek utalnak arra, hogy a kijárási korlátozások tovább súlyosbították a nemi alapú erőszakot; arra, hogy EU-szerte számos nőnek nehézséget okozott a távmunka és az otthoni gondozási feladatok összeegyeztetése; arra, hogy a világjárvány idején elsősorban nők láttak el első vonalbeli munkákat (az egészségügyben, a gyermek- és idősgondozás, valamint a házi munkák terén, a kereskedelemben stb.), valamint arra, hogy a nők még védtelenebbé váltak a fejlődő országokban.

A stratégiát még a Covid19 közegészségügyi válság kitörése előtt dolgozták ki és tették közzé. Ezért tehát kijelenthetjük, hogy az most nem teljes, és azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a válság miként tette még inkább láthatóvá a nők és a férfiak között már korábban is meglévő egyenlőtlenségeket. A jövőbeli válságokat szem előtt tartva olyan eszközöket is ki kell majd alakítanunk, amelyek ellenállóbbá teszik társadalmainkat a nemi alapú egyenlőtlenségek elharapódzásával szemben.

Ön a La Rioja régió első női elnöke. Hogyan mozdítja elő a regionális kormány a nemek közötti egyenlőséget?

Létrehoztuk a regionális kormányzat első egyenlőségi struktúráját, az Esélyegyenlőségi Főigazgatóságot, amely az egyenlőséggel foglalkozó tárcaközi bizottságon keresztül koordinálja az egyenlőséggel kapcsolatos fellépéseket. Ebben a testületben valamennyi minisztérium képviselteti magát, hogy minden ágazatban ösztönözni lehessen egyenlőséggel kapcsolatos fellépéseket. Ez lehetővé teszi a sajátos egyenlőtlenségek kezelését például a vidéki területeken vagy a foglalkoztatás, a munka és a magánélet összeegyeztetése, illetve a kultúra terén.

Azon a munkán túl, hogy a nemek közötti egyenlőség alapvető szempontját beépítjük a közigazgatás mindennapi tevékenységébe, nagy hangsúlyt helyezünk arra is, hogy olyan irányba fejlesszük a jogszabályokat, hogy a nemek közötti egyenlőség általános és állandó szempontként érvényesüljön a közigazgatásban, és előmozdítsa az egyenlőséget az összes többi szociális partnernél is. Emellett célzott figyelemfelhívó és ismeretterjesztő intézkedésekkel törekszünk az egyenlőség előmozdítására regionális szinten is. Fontos és szükséges is, hogy a jog is szankcionálja az egyenlőség elvének megsértését, de úgy vélem, hogy igazi áttörést csak az hoz, ha a társadalom magáénak vallja az egyenlőség és a sokféleség eszméit és elveit.

E célok elérése érdekében dolgozunk az egyenlőségről szóló törvényen és részt veszünk olyan kezdeményezésekben, amelyek ezt az elvet védik. Ilyen például az Európai Parlament spanyolországi képviselete által indított „Hol vannak a nők?” ( “¿Dónde están ellas?” ) kiáltvány, amely éves jelentésben elemzi, hogy hány nő vesz részt előadóként olyan nyilvános rendezvényeken, ahol több mint egy előadó van. A cél az, hogy évről évre javuljon ez a szám, a kezdeményezéshez pedig már több mint 150 intézmény, média, vállalat, szervezet stb. csatlakozott.

Mit tehet a Régiók Európai Bizottsága és más uniós intézmény európai szinten?

Megkezdődött a vita a stratégiáról, melyet a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia. A Régiók Bizottsága ezzel a véleménnyel járul hozzá a folyamathoz, de azt kérjük, hogy azon túl, hogy részt veszünk a stratégia elfogadásával kapcsolatos eljárásban, a helyi és regionális önkormányzatok kapjanak kiemelt partneri szerepet a stratégia végrehajtásában.

A közpolitikák végrehajtásával kapcsolatos feladataink során folyamatosan szem előtt tartjuk a nemi dimenziót. A véleményben több felhívást intézünk az európai intézményekhez, így például arra kérjük őket, hogy strukturált módon vonjanak be minket a nemi alapú erőszak megelőzésére szolgáló európai uniós hálózatba és a nemi sztereotípiák leküzdését célzó európai szintű figyelemfelkeltő és kommunikációs kampány megvalósításába. Szorgalmazzuk azt is, hogy a többéves pénzügyi keretben előirányzott programok felhasználásával biztosítsanak megfelelő finanszírozást a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó politikákhoz.

Az RB tagjai között igen alacsony a nők aránya, ami bizonyos mértékig tükrözi a nők alacsony arányát a helyi és regionális képviseleti pozíciókban. Bár ez változóban van, még mindig nagyon kevés olyan nő van Európában, aki valamilyen politikai tisztséget tölt be. A Régiók Bizottságának el kellene fogadnia egy stratégiát a nemek paritására vonatkozóan, amint azt néhány politikai pártja már megtette, egyértelműen jelezve, hogy változtatni kell a dolgokon.

Intézményünk ideális terep lehet arra is, hogy az európai helyi és regionális önkormányzatok bemutassák és megosszák egymással a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatban bevált gyakorlataikat, és továbbra is arra kell törekednünk, hogy az RB teret nyújtson a vitára és a tapasztalatok megosztására annak érdekében, hogy a régiók és a polgárok visszajelzést adhassanak, és megismerhessék a térségeinkre vonatkozó intézkedéseket.

Kapcsolat:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Megosztás :