Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A széntermelő régiók számára elkülönített speciális előirányzatok nem vonhatnak el forrásokat a regionális politikától  
A Méltányos Átalakítási Alapból származó támogatást a kohéziós alapok programjain keresztül kell elosztani

A széntermelő régióknak támogatást kell kapniuk az Európai Uniótól ahhoz, hogy csökkenthessék a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását – hangzott el a Régiók Európai Bizottságánál október 9-én. A helyi és regionális vezetők európai uniós közgyűlése azonban ragaszkodott ahhoz, hogy a támogatás ne más régiók kárára történjen.

A helyi és regionális vezetők felhívása egyrészt a több tucat régió segítését szolgáló speciális intézkedések támogatására irányul, másrészt pedig a regionális fejlődést célzó uniós költségvetés védelmére, ezt ugyanis egyes uniós tagállami vezetők jelentősen csökkenteni szeretnék. Az Európai Bizottság javaslatot tett mind a kohéziós alapok regionális fejlesztésre irányuló eszközeinek csökkentésére, mind a széntermelő régiókra irányuló Méltányos Átalakítási Alap létrehozására. Az Európai Bizottság hivatalba lépő elnöke, Ursula von der Leyen nem fejtette ki, hogyan történik majd az Alap finanszírozása.

A Régiók Európai Bizottsága véleményét Mark Speich (DE/EPP), Észak-Rajna–Vesztfália szövetségi, európai és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára dolgozta ki.

Mark Speich így nyilatkozott: „ Az éghajlatváltozás egész Európa számára kihívást jelent. A széntermelő régiók átalakítása alapvető hozzájárulást jelent az éghajlattal kapcsolatos céljaink eléréséhez. Az EU-nak ezért támogatnia kell az átalakulóban lévő széntermelő régiókat. A következő többéves pénzügyi keretben az EU-nak pénzügyi támogatást kell nyújtania a szénbányászattal foglalkozó régiók társadalmi-gazdasági átalakulásához. Az új beruházások ösztönzése érdekében elegendő mozgástér is szükséges a régiók számára a versenypolitikai szabályok tekintetében.”

Az előadó ezenkívül elmondta: „Értékelem az Európai Bizottság megválasztott elnökének a Méltányos Átalakítási Alapról szóló javaslatát. Az alapot úgy kell kialakítani, hogy mérsékelje az európai széntermelő régiókban folyó strukturális átalakulás társadalmi, társadalmi-gazdasági és ökológiai hatásait. Ezt az alapot azonban további forrásokból kellene finanszírozni, nem pedig az európai strukturális és beruházási alapok számára előirányzott keretből. A finanszírozást szorosan össze kell kapcsolni a kohéziós politikával. A kiegészítő forrásokat pedig arra lehetne felhasználni, hogy az elkövetkező hét évben megerősítsék az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap ezekre a NUTS 2 régiókra vonatkozó programjait.”

Az RB ajánlásai amellett érvelnek, hogy a Méltányos Átalakítási Alapból származó támogatást a kohéziós alapok programjain keresztül kell elosztani. Emellett hangsúlyozzák, hogy az EU-nak további mozgásteret kell biztosítania a nemzeti, regionális és helyi kormányzatok számára a széntől való elmozdulás által érintett vállalkozások támogatására. Az RB szerint az állami támogatásról szóló, 2020-ban lejáró uniós szabályokat felül kell vizsgálni annak biztosítása érdekében, „hogy a széntermelő régiók kellő rugalmasságot kapjanak, hogy társadalmi és gazdasági szempontból csillapítani tudják a széntermelés felszámolásának következményeit”.

Mark Speich leszögezte: „A széntermelő régiókban az új társadalmi-gazdasági perspektívák támogatását most kell megkezdenünk – ha az érintett régiók gazdasági helyzete romlik, akkor már késő lesz cselekedni.”

Az RB 350 tagja között többen is vannak, akik a 12 tagállamban (ideértve az Egyesült Királyságot is) található 41, még mindig szénbányákkal rendelkező régiót képviselik. Az RB azt ajánlotta, hogy ezek a régiók működjenek együtt egymással – illetve a nemzeti és uniós kormányzati szinttel – gazdaságuk átszervezése során, hogy elkerülhessék az átfedéseket és megoszthassák egymással tapasztalataikat. Az RB ajánlásai szerint a további szakképzés, a műszaki egyetemek létrehozása és az innovációbarát környezet kialakítása, valamint a digitalizáció kritikus fontosságú eszközök az érintett régiók gazdaságának diverzifikálására irányuló erőfeszítések terén.

Az RB véleménye az e régiók meglévő erősségeiben rejlő fejlesztési lehetőségeket is hangsúlyozza. Kifejti, hogy az érintett régiókban zajló strukturális átalakulás során a meglévő ipari és energetikai struktúrákat a fejlődés alapjaként kell felhasználni, figyelembe véve a jelenlegi ipari szereplők innovációs és beruházási ciklusait, valamint építve az ipari klaszterekre, az operatív készségekre és a kutatási kapacitásra.

Az átalakulóban lévő széntermelő régiókról szóló, az RB által szervezett október 9-i magas szintű konferencián részt vettek tagállami miniszterek, nyolc tagállam tizenegy széntermelő régiójának vezetői, valamint Günther Oettinger költségvetésért és emberi erőforrásokért felelős európai biztos.

A Méltányos Átalakítási Alap létrehozására tett javaslat a november 1-jén az Európai Bizottság elnöki posztjára lépő Ursula von der Leyen által ismertetett program egyik legfőbb eleme. A kohézióért és a reformokért felelős biztosjelölt, Elisa Ferreira október 2-án az Európai Parlamentben elmondta, hogy hivatalba lépését követően 100 napon belül javaslatot terjeszt elő az Alapra vonatkozóan. A leendő Európai Bizottság első feladatai között lesz az is, hogy megállapodjon a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó uniós költségvetésről.

A szénipar fokozatos felszámolása várhatóan nagyszámú munkahely megszűnéséhez vezet Bulgáriában, Csehországban, Németországban, Lengyelországban, Romániában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban, emellett Görögországban, Szlovákiában és Szlovéniában is elbocsátásokat eredményez majd. Egy tanulmány szerint az a két régió, ahol a legnagyobb a társadalmi következmények várhatók, a görög Dytiki Makedonia és a romániai Sud-Vest Oltenia régió lehet.

Kapcsolat:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ONLINE-EUREGIONSWEEK-COMMUNITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

Online #EURegionsWeek community
Online #EURegionsWeek community
03.10.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023