Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A szociális jogok európai pillérét a helyi és regionális önkormányzatokkal partnerségben kell megvalósítani  

A régiók és a városok készen állnak arra, hogy szerepet vállaljanak egy erős szociális Európa kialakításában, amely biztosítani fogja a méltányos átállást és helyreállítást a Covid19-válságot követően. Az Európai Bizottság által ma előterjesztett, a szociális jogok európai pillérének végrehajtására vonatkozó cselekvési terv három ambiciózus, kiemelt célt határoz meg, amelyek iránymutatásul szolgálnak a pillér célkitűzéseinek elérésére irányuló szakpolitikai döntésekhez a tagállamokban és régióikban. Ez azt is magában foglalja, hogy a különböző uniós alapokban rejlő lehetőségeket teljes mértékben kiaknázzák a szociális beruházások mozgósítása érdekében.

Az új kiemelt célok értelmében 2030-ra a 20–64 éves uniós népesség legalább 78 %-ának foglalkoztatottnak kell lennie, az összes felnőtt legalább 60 %-ának évente képzésben kell részesülnie, és a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett személyek számát legalább 15 millióval csökkenteni kell. Az Európai Bizottság a mai napon továbbá ajánlást terjesztett elő a foglalkoztatás hatékony és aktív támogatásáról (EASE) , amelynek célja, hogy iránymutatást nyújtson a szükséghelyzeti intézkedésekről a fenntartható, időtálló munkahelyekre való áttéréshez.

Apostolos Tzitzikostas , a Régiók Európai Bizottsága (RB) elnöke kifejtette: „A Covid egészségügyi vészhelyzet szociális vészhelyzetté alakul át. Minden rendelkezésre álló eszközt fel kell használnunk a munkahelyek megőrzése, a szegénység elleni küzdelem és a legkiszolgáltatottabbak védelme érdekében. A cselekvési terv ambiciózus célokat tűz ki, amelyeket csak úgy érhetünk el, ha a kormányzás valamennyi szintjén – európai, nemzeti és helyi szinten – együttműködünk, és teljes mértékben kihasználjuk a különböző uniós alapokat a szociális beruházások mozgósítása érdekében. Készen állunk arra, hogy kulcsfontosságú partnerekként részt vegyünk a cselekvési terv végrehajtásában annak biztosítása érdekében, hogy az megfeleljen az emberek igényeinek, és méltányos és inkluzív helyreállítást biztosítson.”

Az Európai Unió Tanácsának portugál elnöksége felkérte az RB-t, hogy készítsen véleményt „ A szociális jogok európai pillérének végrehajtása helyi és regionális szemszögből” címmel. A dokumentumot a tervek szerint a májusi plenáris ülésen fogadják el, alig néhány nappal a május 7–8-án tartandó portói szociális csúcstalálkozó előtt.

Anne Karjalainen (FI/PES), Kerava helyi önkormányzatának tagja és az RB „Szociálpolitika, foglalkoztatás, oktatás, kultúra és kutatás” (SEDEC) szakbizottságának elnöke így nyilatkozott: „A cselekvési terv régóta várt eszköz ahhoz, hogy konkrét gyakorlati lépésekre váltsuk azokat az elveket, amelyek a válságokkal szemben ellenállóképes, igazságos és inkluzív szociális Európára vonatkozó elképzelésünk alapjául szolgálnak. A helyi és regionális önkormányzatok nemcsak a cselekvési terv végrehajtása, hanem a szociális jogok európai pillére terén elért haladás nyomon követése szempontjából is kulcsfontosságúak. Ezért a cselekvési tervben teljes mértékben el kell ismerni az érdemi többszintű kormányzás szükségességét, nem utolsósorban a partnerségi elv alkalmazása révén.”

Az Európai Bizottság a pillér célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a szociális eredménytábla felülvizsgált változatát javasolja. Az RB ugyanakkor attól tart, hogy az csak nemzeti szinten fogja mérni az előrehaladást, és sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a jelenlegi javaslatból hiányoznak a regionális egyenlőtlenségek mérésére szolgáló mutatók. Az RB által 2019-ben készített legeslegelső regionális szociális eredménytábla ugyanis jelentős különbségeket tárt fel az egyes tagállamok között. Az RB határozottan úgy véli, hogy regionális nyomon követésre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a szociális pillért minden szinten végrehajtsák, és hogy a regionális beruházások a pillér elveinek megvalósítására irányuljanak.

Kapcsolat:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023