Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Hat európai régió kapott díjat a fenntartható helyreállítással kapcsolatos vállalkozáspolitikai elképzeléseiért  

A 2021–2022-es „Európai vállalkozói régió” (EVR) díjat a portugáliai Castelo Branco körzet, a bulgáriai Gabrovo település, a finnországi Helsinki-Uusimaa és a spanyolországi Madrid régió, a franciaországi Provence-Alpes-Côte d’Azur régió és a lengyelországi Szilézia vajdaság nyerte el.

A 2021–2022-es „Európai vállalkozói régió” (EVR) díjat a portugáliai Castelo Branco és a bulgáriai Gabrovo település, a finnországi Helsinki-Uusimaa és a spanyolországi Madrid régió, a franciaországi Provence-Alpes-Côte d’Azur régió és a lengyelországi Szilézia vajdaság nyerte el. Ezt a Régiók Európai Bizottsága (RB) által odaítélt kiválósági címet azok a régiók kaphatják meg, amelyek a nagyobb társadalmi kihívásokat tekintetbe véve kiemelkedő vállalkozói előrelátást mutattak és intelligens növekedési stratégiát követnek. Az összevont, 2021–2022-es díj központi témája: „Vállalkozói tevékenység a fenntartható helyreállításért”.

A 2021–2022-es EVR-t elnyerő, a válság által súlyosan érintett régiók megmutatták, hogy képesek lehetőségként kezelni a válságot, hogy új pályára állíthassák gazdasági fejlődésüket. Az RB azért díjazta ezeket a térségeket, mert a fenntartható európai fellendülés ígéretes, követendő példáit látja bennük.

A díjátadó ünnepséget megnyitó Apostolos Tzitzikostas RB-elnök a következőket mondta: „Szívből gratulálok valamennyi díjazottnak és politikai vezetőiknek merész, előremutató vállalkozási stratégiáikhoz. A Covid19-világjárvány az egész Unióban kihívást jelentett a kkv-k számára. Rávilágított arra, hogy újra kell gondolni az üzleti modelleket, újra kell értékelni a gazdasági gyakorlatok hatását, és át kell gondolni az ellátási láncok rezilienciáját. Továbbra is támogatnunk kell a kkv-kat, régióink növekedésének motorjait és kulcsfontosságú munkaadóit.”

Michael Murphy (IE/EPP), az RB „Gazdaságpolitika” szakbizottságának elnöke úgy vélte, hogy „azoknak a régióknak és városoknak, ahol vállalkozó szellemű emberek élnek, jobb esélyük van arra, hogy túljussanak a válságokon, és prosperáljanak a mai rohamosan változó világban. Arra ösztönzöm ezért az újonnan díjazott Európai vállalkozói régiókat, hogy becsüljék meg területeiken a vállalkozói szellemet, és törekedjenek a vállalkozói tevékenységnek kedvező gazdasági és társadalmi környezet kialakítására.”

Mivel az EVR-díj az RB-nek az Európai Bizottsággal és a Parlamenttel folytatott szoros együttműködéséből nőtt ki, a díjátadó ünnepségen Hubert Gambs , a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság igazgatóhelyettese és Eva Maydell európai parlamenti képviselő is részt vett, hogy gratuláljon a nyerteseknek. Eva Maydell így fogalmazott: „A Covid19-válság során számos európai régió tanúbizonyságot tett rugalmasságáról, rezilienciájáról és vállalkozói szelleméről. Biztos vagyok benne, hogy vállalkozói régióink az európai gazdasági helyreállítás motorjai lesznek. Az elkövetkező hónapokban és években beruházásokkal és erőforrásokkal kell támogatnunk őket. Nem eshetünk megint a régi hibákba – a forrásokat olyan régióknak kell adnunk, amelyek társadalmunk szociális és környezetvédelmi céljainak megfelelően hajlandóak új útra lépni.”

A 2021–2022-es EVR-díj nyertesei:

Madrid régió (Spanyolország)

A madridi régió helyreállítási terve egy többszintű, hosszú távú fejlesztési stratégiába beágyazva elsősorban olyan együttműködési elemek köré szerveződik, amelyek célja, hogy hidakat építsenek ki az állami és a magánszektor között. Egy vállalkozói tanács létrehozásával a vállalkozók, a mikrovállalkozások és a kkv-k széles körét fogják majd össze, továbbá szinergiákat és hálózati hatásokat indítanak el. A stratégia szorosan kapcsolódik a kkv-kra vonatkozó uniós szakpolitikai iránymutatásokhoz, és jelentős erőforrásokat mozgósít, emellett kiemelten figyelembe veszi a női vállalkozók érdekeit.

Isabel Díaz Ayuso , Madrid régió elnöke így nyilatkozott: „Meggyőződésünk, hogy a Madridot, Spanyolországot és Európát sújtó gazdasági és szociális válság leküzdésének legjobb módja az, ha hagyjuk, hogy az innovatív és kreatív vállalkozók álljanak a helyreállítás élére. Ezért most fontosabb, mint valaha, hogy kitartsunk mellettük. Eltökélt szándékunk, hogy a 2000-es évek válságához hasonlóan most is mi legyünk az európai szintű gazdasági és foglalkoztatási helyreállítás élére álló ország gazdasági motorja.”

Provence-Alpes-Côte d'Azur (Franciaország)

Provence-Alpes-Côte d’Azur régió (Dél-Franciaország) kkv-stratégiája egy tágabb regionális fejlesztési terv részét képezi, amelynek célja a régió „vállalkozói DNS”-ének erősítése a fenntartható gazdasági helyreállítás modellje jegyében. A régiót nagyon visszavetette az idegenforgalom jelenlegi pangása, és várhatóan az éghajlatváltozás is súlyosan érinti majd. Ezekben a kihívásokkal teli időkben a regionális önkormányzatok megpróbálják újjáformálni a helyi gazdasági ciklusokat, és még jobban építeni a régió számos induló innovatív vállalkozására és csúcstechnológiát alkalmazó kkv-ira. Dél-Franciaország erős regionális beágyazottsága – különösen a földközi-tengeri térséghez fűződő gazdasági kapcsolatrendszere – révén komoly esély nyílik arra, hogy gazdaságának sikeres zöld átállása révén multiplikátorhatást tud majd kiváltani a kapcsolódó régiókban.

Renaud Muselier, Provence-Alpes-Côte d’Azur régió és a Franciaország régióit tömörítő szövetség elnöke így nyilatkozott:

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Provence-Alpes-Côte d’Azur régió ma megkapja ezt a díjat. Az, hogy mi vagyunk az egyetlen díjnyertes francia régió, és hogy mindössze hat európai régiónak ítélték oda a díjat, régiónk innovatív, dinamikus és vállalkozó szellemének bizonysága. 2020 márciusa óta minden lehetőt megtettünk, hogy gazdasági partnereinkkel együttműködve segítséget nyújtsunk nekik ebben a történelmi méretű válságban. Ez a díj az európai intézményekkel és különösen az Európai Bizottsággal közösen végzett összehangolt munka eredménye, amely utóbbi helyes döntést hozott azzal, hogy a régiókat hatalmazta fel az európai gazdaságélénkítési terv végrehajtására.”

Szilézia régió (Lengyelország)

Szilézia már a 19. század óta jelentős bányászati és fémfeldolgozási központ, így gazdaságának fejlődésére régóta nagy hatást gyakorol a nehézipar. A strukturális reformok és az európai alapok intelligens felhasználása elindította az itt működő különböző iparágak mélyreható korszerűsítését, és lehetővé tette az egyetemek, kutató- és fejlesztési központok és helyi vállalkozások alkotta szoros hálózat köré épülő tudásalapú gazdaság kifejlődését. A mostani világjárvány, amely felgyorsítja a sziléziai gazdaság átalakulását, megfelelő körülményeket teremtett a regionális kormányzat számára ahhoz, hogy elindítson egy nagyszabású ipari korszerűsítési programot, a Zöld Szilézia stratégiát, amely a fontos érdekeltek, a kkv-k és a civil társadalmi szereplők aktív bevonásával, közösen formálja a zöld gazdaság felé történő átmenetet.

Jakub Chełstowski , Szilézia vajdaság elnöke, az RB tagja kijelentette: „a 2021–2022-es »Európai vállalkozói régió« cím nagy megtiszteltetés számunkra, de mindenekelőtt kötelességet jelent, hogy tovább munkálkodjunk a régióban a vállalkozások támogatásán és előmozdításán. Az EVR cím olyan lehetőség, amelyet a sziléziai vajdaság regionális, nemzeti és nemzetközi szinten teljes mértékben kihasznál majd.”

Gabrovo, Bulgária

Gyorsan növekvő gyártó- és feldolgozóiparával Gabrovo városa Bulgária egyik legfontosabb gazdasági központjává vált. A régió stratégiai célja, hogy gazdasági modelljét ellenállóképesebbé és környezetileg fenntarthatóbbá tegye. Ez a nagyobb hozzáadott értékkel rendelkező gazdasági tevékenységekbe való befektetéssel fog együttjárni. Gabrovo intelligens szakosodási stratégiájának részeként előtérbe helyeznek új ágazatokat, például az információs technológiát, illetve a szolgáltatási ágazatot. Az átálláshoz kapcsolódó kihívások sikeres kezelése érdekében a régió építhet a mérnöki oktatási infrastruktúrájának fejlesztése terén szerzett komoly tapasztalataira.

Tanya Hristova , Gabrovo polgármestere így nyilatkozott: „Gabrovót zöld, intelligens és innovatív várossá akarjuk tenni, tőkét kovácsolva jelentős vállalkozói, üzleti, kutatási és oktatási eredményeinkből, és megragadva a zöld, digitális és inkluzív átállásra adódó lehetőségeket.”

Helsinki-Uusimaa régió, Finnország

Helsinki-Uusimaa régió különösen nagy tapasztalattal rendelkezik az üzleti oktatás területén. 2012-ben már kiérdemelte az „Európai vállalkozói régió” címet a fiatal vállalkozók határozott ösztönzéséért. Közel tíz évvel később a régió arra törekszik, hogy ideális környezetet teremtsen a fenntarthatóság által vezérelt új vállalkozói generáció számára ahhoz, hogy megtehessék a következő lépést, és készségeiket egy gyökeres társadalmi és gazdasági átalakulás szolgálatába állíthassák. A szilárd kutatási és oktatási infrastruktúrával rendelkező régió koherens intézkedéscsomagot kíván bevezetni a körforgásos és megosztásalapú gazdaság fejlődésének felgyorsítása és a közösségi modellek gazdasági életképességének biztosítása érdekében.

Markku Markkula , Helsinki-Uusimaa régió elnöke és az RB finn delegációjának vezetője elmondta: „Helsinki-Uusimaa 2012-ben az elsők között kapta meg az EVR címet. Abban az évben több mint 100 rendezvényt vezényeltünk le, melyek célja a vállalkozás ösztönzése volt, különösen a fiatalok körében. A világjárvány és az éghajlatváltozás hatásai miatt ma egész más helyzettel állunk szemben. Helsinki régió számára a 2021-2022-es EVR cím elsősorban platformként szolgál majd az új kihívások kezelésére és arra, hogy helyi és nemzetközi szintű együttműködés keretében törekedjünk egy integrált zöld, digitális és vállalkozói jövő kialakítására.”

Castelo Branco körzet, Portugália

Dinamikus agrár-élelmiszeripari ágazatának és a zöld átállás melletti határozott politikai elkötelezettségének köszönhetően Castelo Branco körzet jelentős potenciállal rendelkezik a pandémiát követő fenntartható helyreállítás tekintetében. Annak érdekében, hogy a különféle helyi kihívások kezelése érdekében kihasználja a vállalkozói szemléletek hatékonyságát, a régió aktívan részt vesz a vállalkozói kultúra előmozdításában. Számos támogató intézkedést hozott a közigazgatási és az oktatási intézményekben. Ezenkívül a Castelo Branco fejlesztési stratégiája nagyon jól illeszkedik Közép-Portugália régió tágabb regionális innovációs stratégiájába.

José Augusto Alves , Castelo Branco elnöke így fogalmazott: „Az utóbbi években Castelo Branco önkormányzata stratégiai céllal támogatta a vállalkozói szellemet. Így mára olyan, valódi vállalkozói ökoszisztémánk van, amely nemzeti és nemzetközi szinten is kiváló. Ennek pillérei a különféle infrastruktúrákon alapulnak, amelyek dinamizmusa lehetővé teszi a fiatalok vállalkozói tevékenységének ösztönzését, olyan irányba terelve azt, hogy növelje a vállalkozások versenyképességét. Az, hogy „Európai vállalkozói régiónak” minősítettek bennünket, nemcsak büszkeségre ad okot, hanem stratégiánk és az e területen végzett munkánk elismerését is jelenti. Városunkat, a vállalkozásaink fejlesztéséért napi szinten dolgozó munkacsoportot és Castelo Branco polgárait is büszkeséggel tölti el ez az elismerés.”

Videó az EVR címet elnyert régiókról . További videoanyagok az audiovizuális szolgálattól kérhetők: audiovisualCoR@cor.europa.eu .

Az EVR 2021–22 „különleges elismerése”:

Vukovár-Szerém megye, Horvátország

Az EVR-díj 2011-es elindítása óta a zsűri először döntött úgy, hogy „különleges elismerésben” részesíti a horvátországi Vukovár-Szerém megyét. Ezzel arra kívánják ösztönözni a régiót, hogy folytassa erőfeszítéseit, és legközelebb ismét pályázzon. Vukovár-Szerém megye jelentős intézkedéseket hozott innovációs kapacitásának növelése érdekében, összehangolva a régió gazdasági célkitűzéseit kutatási és fejlesztési stratégiájával.

Háttér :

Az Európai vállalkozói régió (EVR) díj olyan projekt, amely minden évben kitüntet néhány kiemelkedő és innovatív vállalkozáspolitikai stratégiával rendelkező uniós térséget, függetlenül azok méretétől, gazdagságától és hatásköreitől. A leginkább hiteles, előremutató és ígéretes tervet kidolgozó térségek megkapják az „Európai vállalkozói régió” (EVR) címet a következő évre.

Az EVR címet az Európai Bizottsággal együttműködve és olyan uniós szintű szereplők támogatásával hozták létre, mint az SME United , a Eurochambres , a Social Economy Europe és az EURADA .

Az EVR zsűrije – amely RB-tagokból, uniós intézmények, szociális partnerek és területi szervezetek képviselőiből áll – 2021 és 2022 folyamán nyomon követi a díjnyertes regionális stratégiák végrehajtását azzal a céllal, hogy objektív képet adjon a nyerteseknek azok szakpolitikáiról és arról, hogy milyen eredményeket sikerült elérniük abban az évben.

A Covid19-világjárvány miatt a 2021–2022-es EVR-díj két évre szól. A jelenlegi egészségügyi és gazdasági válság fényében az EVR zsűrije úgy határozott, hogy összevonja a 2020-as és a 2021-es pályázati felhívást annak érdekében, hogy a régiók a megváltozott körülményekhez igazítva módosíthassák regionális fejlesztési stratégiáikat.

A 2011 óta díjazott európai vállalkozói régiók listája itt érhető el.

Kapcsolattartó:

Maximilian v. Klenze

Tel.: +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó információ
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-VALLEYS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
29.03.2023