Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A vidéki területeket nem szabad magukra hagyni a helyreállítási tervekben  

A vidéki területek jövőképével foglalkozó Rural Vision Week rendezvény kezdetén a Régiók Bizottsága (RB) tagjai aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a vidéki területek kevésbé profitálhatnak az Európai Unió azon terveiből, amelyek a Covid19 utáni, zöldebb, digitálisabb és reziliensebb Európa újjáépítését segítik elő. Az alábbi nyilatkozatot, amelyet a tagok az RB „Természeti erőforrások” (NAT) szakbizottságának ülésén fogadtak el, az Európai Parlament vidéki, hegyvidéki és távoli területekkel, valamint intelligens falvakkal foglalkozó közös munkacsoportja is támogatja, amely határozottan elutasít minden olyan tervet, amely nem követi a partnerség elvét, és nem vonja be a vidéki térségeket a kidolgozás folyamatába.

A világjárvány a vidéki területeken már meglévő problémák közül sokat súlyosbít, és ismételten rávilágított e régiók sebezhetőségére, különösen a digitális kapacitás, az egészségügyi szolgáltatások minősége és nyújtása, az oktatás, a széles sávú hozzáférés, a lakosság sajátos szükségletei, az elosztási láncok rezilienciája és az innovációs készségek tekintetében. Egyértelmű stratégiára van szükség annak elkerülése érdekében, hogy a helyreállítási tervek tovább mélyítsék a lemaradó vidéki közösségek és a fenntarthatóság és digitalizáció irányába egyre gyorsabb ütemben fejlődő városi területek közötti szakadékot. Ellenkező esetben fennáll annak a kockázata, hogy az egész Unió számára elszalasztunk egy kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi növekedési lehetőséget, és elveszítjük a jövő nemzedékeinek konszenzusát az EU területének legnagyobb részén.

A NAT szakbizottság tagjai aggodalmukat fejezik ki a következők miatt:

  • A tagállamok többségében a régiók és különösen a vidéki régiók nincsenek kellőképpen bevonva a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek kidolgozására vonatkozó döntéshozatalba.
  • Annak ellenére, hogy a vidéki régiókat különösen súlyosan érintette a Covid19-világjárvány, előfordulhat, hogy a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek strukturális keretrendszere, valamint cselekvési prioritásaik és végrehajtási módszereik miatt a vidéki területek számára kisebb mértékben különítenek el forrásokat a Next Generation EU eszközből.
  • Számos forrást pályázati felhívás útján fognak kiosztani, ami alááshatja a vidéki területek képességét arra, hogy hozzáférjenek a Next Generation EU eszköz forrásaihoz, mivel hagyományosan gyengébb kapacitásépítési lehetőségekkel és technikai támogatással rendelkeznek az uniós források programozása és felhasználása terén.
  • A vidéki területek jelenlegi körülhatárolása feltehetően alábecsüli az európai vidéki területek valódi kiterjedését, mivel a köztes szürke zónájú területek valószínűleg ugyanazokkal a kihívásokkal szembesülnek, mint a vidéki területek.

A NAT szakbizottság tagjai sürgetik, hogy:

  • az európai uniós intézményeket és a nemzeti kormányokat, hogy a Covid19-cel és a jövőben esetlegesen bekövetkező egyéb világjárványokkal összefüggésben vonják be a helyi és regionális önkormányzatokat a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek elkészítésébe: ezek az intézkedések csak a helyi dimenzió figyelembevételével lehetnek eredményesek,
  • a tagállamoknak folytassanak szakpolitikai párbeszédet valamennyi érdekelt féllel. A vidéki régiók nem maradhatnak le, szükségleteiket teljes mértékben figyelembe kell venni, és érvényre kell juttatni a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben,
  • valamennyi érintett intézményi szereplő gondosan kövesse nyomon a Next Generation EU eszköz területi szintű felhasználását annak biztosítása érdekében, hogy a források régiók közötti elosztása méltányos legyen,
  • a tagállamok és az irányító hatóságok segítsék elő és egyszerűsítsék a vidéki területek hozzáférését a Next Generation EU eszközhöz.

Itt találja a NAT szakbizottság és az Európai Parlament vidéki, hegyvidéki és távoli területekkel, valamint intelligens falvakkal foglalkozó közös munkacsoportja tagjainak jegyzékét.

Kapcsolattartó:

Régiók Európai Bizottsága

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Az Európai Parlament vidéki, hegyvidéki és távoli területekkel, valamint intelligens falvakkal foglalkozó közös munkacsoportja

Adam Mouchtar

Tel.: + 32 499 421 655

adam.mouchtar@europarl.europa.eu

Share: