Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Regionális és helyi vezetők: újra kell gondolni az EU döntéshozatali rendszerét, hogy jobban reagálhassunk a járványra  

Az egymillió választott regionális és helyi politikust teljes mértékben be kell vonni az emberek aggodalmait érintő konkrét válaszok megtalálásába.

Szeptember 11-én a Régiók Európai Bizottsága (RB) Elnökségének* tagjai megvitatták a Covid19-válság falvakra, városokra és régiókra gyakorolt hatásait, és arról is vitáztak, hogy javítani kell az Európai Unió működésén. Az online rendezvényen részt vett Armin Laschet, Németország észak-rajna–vesztfáliai régiójának miniszterelnöke és Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság alelnöke is.

A résztvevők hangsúlyozták, hogy a Covid19-világjárvány nemcsak az EU rezilienciájával kapcsolatban vetett fel kérdéseket, hanem azzal kapcsolatban is, hogy mennyire hatékonyak az EU súlyos válságokra való reagálással kapcsolatos hatáskörei és döntéshozatali eljárásai. Több ezer polgármester, régióelnök és önkormányzati képviselő működött közre Európa biztonsági hálójaként, és játszik majd kulcsfontosságú szerepet az uniós és nemzeti gazdasági helyreállítási tervek végrehajtásában. A hamarosan megrendezendő, Európa jövőjéről szóló konferencia** nagyon időszerű lehetőség e kérdések közös megvitatására, és ennek során a regionális és helyi önkormányzatok hozzájárulása elengedhetetlen lesz a polgárok elvárásainak való megfeleléshez.

„A világjárvány második hulláma során a központi kormányzatok és az EU ismét a helyi és regionális önkormányzatokra támaszkodik a szolgáltatások nyújtása, az élet védelme és a munkahelyek megőrzése terén. Az iskolába való visszatérés megszervezésétől az egészségügyi szolgáltatásokra nehezedő nyomás kezeléséig, a munkahelyek megvédéséig és a kkv-k támogatásáig a regionális és helyi önkormányzatok továbbra is a védelem első vonalát jelentik e tragikus világjárvány idején” – nyilatkozta Apostolos Tzitzikostas, az RB elnöke. „Az országhatárok lezárása nem megoldás” – tette még hozzá. „Európa válaszának konkrét mechanizmusokat kell tartalmaznia az egészségügy és más közszolgáltatások terén folytatott, határokon átnyúló regionális együttműködéshez. Ha hatékonyan akarunk fellépni polgáraink és vállalkozásaink érdekében, akkor el kell kerülnünk a széttagolt, bürokratikus gondolkodást és a túlzott centralizációt, és ehelyett a páneurópaibb jellegű koordinációt kell ösztönöznünk. Az Európa jövőjéről szóló konferencia jó alkalom az uniós demokrácia működésének javítására. Az EGSZB kész arra, hogy együttműködjön a német tartományokkal annak érdekében, hogy felerősítse az EU egymillió helyi és regionális szinten megválasztott képviselőjének hangját. Itt az ideje annak, hogy a nemzeti és uniós hatóságok mellett a regionális és helyi önkormányzatokat is egyszer és mindenkorra elismerjük a demokrácia európai háza három dimenziójának egyikeként.”

„A koronavírus elleni küzdelem és a válság utáni jövő alakítása érdekében minden szinten együtt kell működnünk Európában. A régiók ebben kulcsszerepet játszanak. Regionális felelősséggel járó európai megoldásokat kell találnunk. Ahogy a vírus is átlépi a határokat, ugyanúgy nekünk is határokon átnyúlóan kell fellépnünk a leküzdése érdekében” – jelentette ki Armin Laschet, Észak-Rajna–Vesztfália minisztere.

A résztvevők hangsúlyozták, hogy a világjárvány az összes kormányzati szintet nagyobb együttműködésre és hatékonyabb fellépésre szorította és szorítja. Az Európai Bizottság minőségi jogalkotási programjának pillérei az uniós politikák megtervezéséhez és végrehajtásához legmegfelelőbb kormányzati szint meghatározása – vagyis a szubszidiaritás –, illetve a pénzügyi és adminisztratív hatás figyelembevétele – az ún. „arányosság”. E két pillér célja az uniós döntéshozatal nyitottságának és átláthatóságának fokozása, valamint az új uniós jogszabályok minőségének javítása.

„A von der Leyen vezette Európai Bizottság már a világjárvány előtt is megerősítette a jogalkotás minőségének javítása iránti elkötelezettségét és azt, hogy továbbra is szükség van a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatalra. De a mai, megváltozott világban ennél is tovább kell menni. Az Európai Bizottság számára rendkívül fontos, hogy lehetőséget adjon a politikai döntéshozatalban való részvételre, illetve hogy jogbiztonságot és magas szintű védelmi normákat biztosítson az emberek és a vállalkozások számára egyaránt. Ezt egyetlen szinten nem lehet elérni. A helyi, regionális, nemzeti és európai szereplőknek tehát együtt kell működniük egymással. Ily módon biztosíthatjuk, hogy ne csak a válság előtti szintet érjük újra el, hanem egy zöld, digitális és méltányos Európát építve előre is lépjünk. Mindezt szem előtt tartva nagyra értékelem a Régiók Bizottsága minőségi jogalkotási programunkhoz való friss hozzájárulását, különösen ami a regionális központok létrehozását, valamint a konzultációkhoz és egyes értékelésekhez nyújtott támogatást illeti” – mondta Maroš Šefčovič , az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért és tervezésért felelős alelnöke egy videónyilatkozatban.

A vita során az elnökségi tagok kiemelték, hogy a sikerhez – különösen ma, a Covid19-világjárvány idején – kulcsfontosságú, hogy az uniós jogszabályok helyi és regionális szintű végrehajtásáról már a korai szakaszban technikai visszajelzés érkezzen. 2018-ban a Régiók Európai Bizottsága elindította a RegHub hálózatot, amelynek célja, hogy célzott konzultációk révén helyi és regionális adatokat gyűjtsön az uniós szakpolitikák végrehajtásáról. A hálózat megfelelő eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy érdemben hozzájáruljon a Covid19-re való reagálást célzó uniós szakpolitikák felülvizsgálatához és értékeléséhez.

Háttér:

*Az RB Elnöksége felel a Közgyűlés politikai napirendjének előkészítéséért. Tagállamonként két vagy három RB-tagból áll. Az Elnökség hagyományosan minden félévben egyszer a Tanács soros elnökségét adó országban ül össze. Az elnökségi ülésre a tervek szerint Düsseldorfban került volna sor, de a Covid19-esetek számának az utóbbi időben Európa-szerte tapasztalható növekedése miatt az ülést végül online formában rendeztük meg.

** Az Európa jövőjéről szóló konferencia várhatóan erősíteni fogja a polgárok részvételét az uniós demokráciában a választásokon túl is, és biztosítani fogja, hogy véleményüket jobban meghallgassák és meghallják. A tervek szerint a 2020. május 9-i Európa-napon kezdődött és két évig tartott volna, de a Covid19-válság ebben késedelmet okoz. Az EU német elnöksége kötelezettséget vállalt arra, hogy a konferenciát a lehető leghamarabb elindítja.

Kapcsolattartó:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)2 282 2366

Mobil: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023