Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A keleti partnerség elmélyítése további források rendelkezésre bocsátását indokolja  
A keleti szomszédokkal kapcsolatos uniós stratégia felülvizsgálata során nagyobb mértékben kell ösztönözni a helyi és regionális szintű társadalmi, gazdasági és irányítási reformokat.

A következő évtizedben sokkal több pénzt kell elkülöníteni az Európai Unió és az annak keleti határán fekvő hat ország – köztük Ukrajna – közötti partnerség számára. Ezt üzente december 5-én a Régiók Európai Bizottsága egy sor ajánlásban, amelyekben arra is kérte az EU-t, hogy tegyen nagyobb erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az együttműködés előnyei ne csak a partnerországok fővárosaiban legyenek érezhetőek. A többi konkrét javaslat között szerepel egy akadémia létrehozása a helyi és regionális önkormányzatok köztisztviselőinek képzésére, valamint a határokon átnyúló helyi projektek fokozottabb támogatása.

A vélemény egy olyan időszakban született, amikor az EU azon munkálkodik, hogy meghatározza a 2021–2027-es költségvetését, illetve áttekintse a keleti partnerség hat tagjával: Ukrajnával, Fehéroroszországgal, Moldovával, Örményországgal, Azerbajdzsánnal és Grúziával végzett munkáját. Az átfogó vélemény elismeri, hogy az EU egy évtizede tesz erőfeszítéseket olyan kézzelfogható változások támogatására, amelyek javítják a kormányzást, fellendítik a gazdaságot, támogatják a civil társadalmat és erősítik a kapcsolatokat. A dokumentum ezenkívül egyetért az EU azon megközelítésével, miszerint a legtöbb időt, erőforrást és erőfeszítést azokba az országokba fekteti, amelyek jobban támogatják a reformokat. Ugyanakkor kijelenti, hogy az EU-nak fokoznia kell a helyi és regionális szintű reformokhoz nyújtott támogatását.

Az előadó – Tadeuš Andžejewski (LT/ECR), Vilnius képviselő-testületének tagja – kijelentette: „Az elmúlt tíz évben tanúi lehettünk annak, hogy a hatalom bizonyos mértékben visszakerült a helyi és regionális önkormányzatokhoz, különösen Ukrajnában; azt is láthattuk, hogy a régióknak és városoknak – rendkívül üdvözlendő módon – megjött az étvágyuk a reformokhoz és az alulról építkező uniós kezdeményezésekben való részvételhez. Az egyik ilyen kezdeményezés a Polgármesterek Globális Klíma- és Energiaügyi Szövetsége , amelynek középpontjában az éghajlatvédelem áll. A Polgármesterek a gazdasági növekedésért egy másik, újabb kezdeményezés, amely kifejezetten a keleti partnerség országaira irányul. Azt látjuk, hogy az EU támogatásával a szubnacionális kormányzatok együttműködnek a régióban működő társaikkal, és sikeresen teszteltük az EU és a keleti partnerség városai és régiói közötti partnerségeket. Politikailag, pénzügyileg és technikailag is támogatnunk kell ezeket a helyi szintű változásokat. Ennek a támogatásnak a keretében új egyensúlyt kell teremteni a kapcsolatokban, nagyobb szerepet biztosítva a városoknak és régióknak a saját területükre vonatkozó döntéshozatalban és a projektek irányításában.”

„Az Európai Bizottsághoz hasonlóan úgy véljük, hogy indokolt a költségvetés 25%-os növelése” – folytatta. „Az EU egyértelműen rengeteget tehet a kormányzás javításáért, a gazdaság fellendítéséért, a civil társadalom támogatásáért és a kapcsolatok megerősítéséért. A változások helyi és regionális szinten különösen három területen járhatnak mélyreható és tartós előnyökkel. Az egyik a felelősségteljes kormányzásba való nagyobb mértékű beruházás – például a köztisztviselők képzésével foglalkozó akadémia létrehozása révén. A gazdasági növekedést a statisztikák javítása, az uniós programokhoz való hozzáférés megkönnyítése és a kisvállalkozások támogatása révén ösztönözhetjük. Az uniós tapasztalatok alapján pedig tudjuk, hogy az emberek közötti kapcsolatok erősítése és a határokon átnyúló programok kidolgozása rendkívül pozitív társadalmi, kulturális és gazdasági hasznot hoz; többet kell fektetnünk abba, hogy ezeket a modelleket kiterjesszük a keleti szomszédainkhoz fűződő kapcsolatainkra is.”

„Ezek ambiciózus, mégis szerény javaslatok, melyek előnyökkel járnak a polgárok, a vállalkozások, a közigazgatás, a demokrácia és a jogállamiság számára ebben a hat országban” – foglalta össze. „Előnyösek az uniós polgárok, vállalkozások és az EU külpolitikája szempontjából is, és megfelelnek az Európai Bizottság azon új törekvésének, hogy fellépésében hangsúlyosabb szerepet kapjon a geopolitikai megközelítés.”

„A helyi és regionális önkormányzatok szerepe a jövőbeli keleti partnerség alakításában” című RB-véleményt fel fogják használni a 2020 közepén tartandó csúcstalálkozó előtt sorra kerülő kormányközi tanácskozások során. Az RB korábban már javaslataival gazdagította az érdekelt felekkel folytatott, mára lezárt uniós konzultációt is. A jelenlegi stratégia középpontjában a „20 cél 2020-ig” állt, négy célkitűzéssel: erősebb gazdaság, erősebb kormányzás, erősebb összekapcsoltság és erősebb társadalom.

Az RB ajánlásai több, részletesebben kifejtett elgondolást is magukban foglalnak, amelyeket a keleti partnerség országaiban működő helyi és regionális politikusok is népszerűsítenek vagy támogatnak az RB által 2011-ben létrehozott, A keleti partnerség helyi és regionális önkormányzatainak konferenciája (CORLEAP) révén. Ide tartoznak a helyi demokráciáról , a gazdasági fejlődésről , az energiahatékonyságról , a határokon átnyúló együttműködésről , a helyi és regionális önkormányzatok kapacitásáról , valamint a régiók közötti és a városok közötti partnerségekről szóló jelentések.

Az RB ajánlásai értelmében meg kell erősíteni a CORLEAP-et annak érdekében, hogy nagyobb támogatást nyújtson a decentralizációhoz a keleti partnerség országaiban, illetve elmélyítse az együttműködést az EU és a keleti partnerség országaiban működő helyi és regionális önkormányzatok szövetségei között.

Kapcsolat:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

More open, flexible and localised Eastern Partnership now needed
More open, flexible and localised Eastern Partnership now needed
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023