Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Lambertz elnök nyilatkozata az Európai Bizottságnak az Unió helyzetéről tartott 2017. évi értékeléséről  

Az a célkitűzés, hogy az európai régiókkal partnerségben „Összetartóbb, erősebb és demokratikusabb Uniót” kell építeni, jó irányba mutat. Nyilvánvaló, hogy az EU és intézményei csakis az összes kormányzati szinttel, köztük a helyi önkormányzatokkal együttműködésben tudják azt megvalósítani, nem pedig „felsőbb utasításra”. Az RB által elindított „Gondolkodjuk Európáról!” folyamat kiegészíti az Európai Bizottság és más uniós intézmények arra irányuló erőfeszítéseit, hogy meghallgassák a polgárokat, és velük együtt hozzák meg az Európa jövőjét illető döntéseket.

Juncker elnök azt is nagyon helyesen megállapította, hogy az Európai Unió jövőjében a szubszidiaritás és az arányosság elvének vezető szerepet kell játszania. A sikeres haladás érdekében az EU-nak szorosabban együtt kell működnie a régiókkal és a városokkal azokon a területeken, amelyeken ezek hatáskörökkel rendelkeznek, főleg, ha az EU olyan környezetvédelmi politikát akar alkotni, amely közelebb viszi az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, fenntartható gazdasághoz, javítani akarja minden település közlekedését, integrálni akarja a menekülteket, tisztességes munkahelyeket akar teremteni, javítani akarja a társadalmi igazságosságot, és mindenekelőtt elő akarja mozdítani a társadalmi és területi kohéziót, mindezt a helyi gazdaságok támogatása mellett. Ezért kérjük, hogy a Régiók Európai Bizottsága képviseltethesse magát a szubszidiaritással és az arányossággal foglalkozó munkacsoportban.

A Juncker elnök által kitűzött célok csak a megfelelő erőforrásokkal érhetők el. Ezért robusztusabb uniós költségvetésre van szükség, amely megfelel az Unió ambícióinak. Bár egyetértünk azzal, hogy meg kell erősíteni az Európai Stratégiai Beruházási Alapot, hangsúlyozzuk, hogy a pénzügyi eszközöknek kiegészíteniük, nem pedig helyettesíteniük kell az összes régióra kiterjedő kohéziós politikát, amely együtt jár a Stabilitási és Növekedési Paktum rugalmasabb végrehajtásával. A kohéziós politika az európai szolidaritás legteljesebb megnyilvánulási formája – márpedig a szolidaritás a polgárok 80%-a szerint nem elég erős Európában.

Ezért mindenkit, aki hisz a kohéziós politika hozzáadott értékében, arra kérünk, hogy csatlakozzon a #CohesionAlliance kampányhoz, melyet október 9-én Brüsszelben fogunk elindítani.

Az Európai Unió nem ülhet tovább ölbe tett kézzel. Meg kell mutatnunk, hogy az EU kész hatékonyabbá és eredményesebbé válni, hogy a társadalmi haladást szolgálja és minden polgár életét jobbá teszi. A helyi és regionális önkormányzatok az európai frontvonalban állnak, pontosan tudják, mik a kihívások és mi kell azok leküzdéséhez: ők „a szél Európa vitorlájában”. Az „egyesült Európának” hallgatnia kell a helyi szereplőkre, együtt kell működnie velük és helyben kell beruháznia.

Brüsszelben határozottabban figyelembe kell venni a helyi igényeket. Ezért döntöttem úgy, hogy október 10-én Brüsszelben megtartom első éves beszédemet Az Európai Unió helyzete: a régiók és városok nézőpontja címmel. A beszédet és az azt követő, uniós helyi vezetőkkel tartott vitát élőben közvetítjük az EbS csatornán és az RB weboldalán (www.cor.europa.eu)

További információk:

Kövessen bennünket: #SOTREG #EULocal #CohesionAlliance

Az Európai Unió helyzete: a régiók és városok nézőpontja

Juncker elnök 2017. évi, az Unió helyzetéről szóló beszéde

Kapcsolattartó:
Nathalie Vandelle

Tel.: +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Megosztás :