Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A portói szociális csúcstalálkozót követően a régiók és városok a szociális Európa építésében betöltött szerepük elismerését kérik  

Vasco Cordeiro első alelnök és Anne Karjalainen, a SEDEC szakbizottság elnöke képviselte a Régiók Európai Bizottságát a május 7–8-án Portóban megrendezett uniós szociális csúcstalálkozón. Üdvözölték, hogy az EU állam- és kormányfői vállalták, hogy megerősítik a szociális Európát és a társadalmi kohéziót, és megvalósítják a foglalkoztatásra, a készségekre és a szegénység csökkentésére vonatkozó új kiemelt uniós célokat. Sajnálják azonban, hogy a csúcstalálkozó zárónyilatkozatában nem utalnak a regionális és helyi önkormányzatok szerepére.

Vasco Alves Cordeiro első alelnök, az Azori-szigetek regionális parlamentjének tagja így nyilatkozott: „A szociális jogok európai pillérének végrehajtása csak akkor lehet sikeres, ha az összes kormányzati szint – az európaitól a helyi szintig – részt vesz benne. Nagyon pozitív fejlemény, hogy belefoglalták a szociális csúcstalálkozó érdekelt feleinek nyilatkozatába, hogy az európai, nemzeti, regionális és helyi kormányzati szintek bevonásával meg kell erősíteni a társadalmi és területi kohéziót. Csalódást kelt azonban, hogy a csúcstalálkozó zárónyilatkozatában az Európai Tanács nem ismerte el szerepünket. A szociális Európa kiépítése csak a helyi és regionális önkormányzatokkal és azoknak köszönhetően valósítható meg, ezért változtatni kell ezen az aggasztó tendencián, akár az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében is.”

A SEDEC szakbizottság elnöke, Anne Karjalainen (FI/PES), Kerava városi tanácsának tagja volt az előadója annak a véleménynek , amelyet az EU Tanácsának portugál elnöksége kért a szociális jogok európai pillérének helyi és regionális dimenziójáról. Az előadó a következőképpen fogalmazott: „Örömmel látjuk, hogy az uniós vezetők közös célokról állapodtak meg, méghozzá azért, hogy az emberek jólétét és egyenlőségét helyezzék a politika középpontjába, és hogy a szociális kérdések állandó prioritássá váljanak az Európai Unióban. A siker azonban attól függ majd, hogy valamennyi kormányzati szint – az európaitól a helyi szintig – elkötelezett-e egy olyan, erős és reziliens szociális Európa kiépítése mellett, amely garantálja, hogy a zöld és digitális átállás méltányos legyen, és amely mind gazdasági, mind szociális szempontból megkönnyíti a Covid19-válságból való kilábalást.”

További információk:

Vasco Alves Cordeiro és Anne Karjalainen is részt vett pénteken azon a magas szintű konferencián , amelyet a csúcstalálkozó keretében tartottak uniós vezetőkkel és az érdekelt felek széles körével. A konferencia végén közös nyilatkozatot írtak alá.

António Costa portugál miniszterelnök a múlt héten felszólalt az RB plenáris ülésén , hangsúlyozva, hogy a városok és régiók kulcsfontosságú partnerek Európa méltányos, zöld és digitális helyreállításának sikerre vitelében.

Az uniós vezetők május 8-án Portóban találkoztak, hogy konkrét mennyiségi célokról és határidőkről állapodjanak meg a szociális jogok 2017-ben Göteborgban kihirdetett európai pillérének végrehajtására vonatkozóan. Ahogy a márciusban közzétett európai bizottsági cselekvési tervben is szerepel, az új kiemelt célok értelmében 2030-ra a 20–64 éves uniós népesség legalább 78%-ának foglalkoztatottnak kell lennie, az összes felnőtt legalább 60%-ának évente képzésben kell részesülnie, és a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett személyek számát legalább 15 millióval csökkenteni kell. 

Kapcsolattartó:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023