Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Regionális innovációs partnerségek: 63 régiót, hét várost és négy tagállamot választottak ki a kísérleti projekthez  

A mai napon a Bizottság bejelentette, hogy 63 régiót, hét várost és négy tagállamot választott ki a regionális innovációs partnerségek – a Régiók Bizottságával közösen kidolgozott kezdeményezés – kísérleti projektjéhez. A kísérleti projekt résztvevői nyitottak a bevált gyakorlatok megosztására, valamint arra, hogy közösen dolgozzanak ki és teszteljenek olyan eszközöket, amelyek több finanszírozási és szakpolitikai forrást képesek mozgósítani, és kapcsolatot teremtenek a regionális és nemzeti programok és a zöld és digitális átállást szolgáló uniós kezdeményezések között. A partnerségek beépülnek az új európai innovációs tervbe, amely az innovációban látja a fenntarthatóságot szolgáló átalakulás hajtóerejét, és amely kapcsolatot teremt a helyi stratégiák és az uniós szintű kezdeményezések között.

A felhívásban az uniós innovációs ökoszisztéma széles körben képviseltette magát, beleértve a nemzeti szinten részt vevő Szlovákiát, valamint az uniós régiók széles körét, például Andalúziát, az Azori-szigeteket, Felső-Franciaországot, Ostrobothniát, Lengyel-Kárpátalját, az Északi-Égei-szigeteket, Emilia-Romagnát és sok más régiót. A felhívás nyomán egy alulról építkező együttműködési és hálózatépítési folyamat is elindult, amelynek a több régiót felölelő hálózatok keretében már most is számos résztvevője van. Ide tartozik például a balti-tengeri régió, a BioRegions eszköz, valamint a kibővített Cities 4.0 konzorcium (Leuven, Bologna, Turku), amelyben Eindhoven (NL), Espoo (FI) és Kolozsvár (RO) is részt vesz.

Marija Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős uniós biztos így nyilatkozott: „Csak akkor teremthetjük meg az erősebb, környezetbarátabb gazdaságokat és a méltányosabb társadalmakat, ha az uniós szakpolitikai menetrend középpontjában az innováció áll. A zöld és digitális átállás sikeréhez minden régióban és minden országban innovációra van szükség az összekapcsoltság szellemében. Ezek a partnerségek lehetővé teszik számunkra, hogy kapcsolatokat építsünk ki a beruházások és az innovatív megoldások közötti szinergiák támogatása érdekében. Várakozással tekintek azon innovatív ötletek és megközelítések elé, amelyeket a partnerségek együttesen kialakítanak majd."

Elisa Ferreira, a kohézióért és a reformokért felelős uniós biztos a következőképpen fogalmazott: „Az együttműködés és az innováció az uniós régiók fenntartható és reziliens fejlődésének alapvető feltételei. Nincs olyan terület, amelynek ne lenne kiaknázandó innovációs potenciálja, ezért örömömre szolgál, hogy a felhívás iránt ilyen nagy érdeklődés mutatkozott. Várakozással tekintek a kísérleti projekt eredményei elé, remélve, hogy a projekt hozzá fog járulni a régiók között tartósan fennálló, az EU egészének teljesítményét visszafogó innovációs szakadék megszüntetéséhez."

Apostolos Tzitzikostas, a Régiók Európai Bizottságának elnöke hozzátette: „Az innováció támogatásával megerősítjük a helyi szintű rezilienciát, és javítjuk helyi közösségeink azon képességét, hogy kezeljék a vészhelyzeteket, megvédjék polgáraikat és támogassák a helyi gazdaságokat. Ebben az összefüggésben számítunk Ferreira és Gabriel biztosok közös munkájára a regionális innovációs partnerségekkel kapcsolatban, amelyek kulcsfontosságú eszközei az innováció helyi szintű elterjesztését szolgáló összes forrás összehangolásának, arra összpontosítva, hogy régióink, városaink és falvaink energiahatékonyabbá és fenntarthatóbbá váljanak."

A regionális innovációs partnerségek forgatókönyve

A kísérleti projekt résztvevői a Közös Kutatóközpont által ma közzétett, kiindulási iránymutatásként szolgáló forgatókönyv alapján derítik fel az új regionális innovációs partnerségekben rejlő lehetőségeket. A forgatókönyv az eszközök és irányítási mechanizmusok széles skáláját javasolja, amelyek célja a regionális, nemzeti és uniós innovációs politikák koordinációjának javítása, ezáltal pedig Európa zöld és digitális átállásának megvalósítása, valamint az EU-n belüli innovációs szakadék felszámolása. A javasolt megközelítés egyik központi eleme a helyi küldetések bevezetése. Az ezek segítségével megvalósított intézkedések következetes irányítási logikát követnek, lehetővé téve a rendszerszintű innovációval kapcsolatos szakpolitikai kombinációk széles skálájának feltárását.

A kísérleti projekt keretében a résztvevők kipróbálják ezeket a szakpolitikai eszközöket, és közösen kidolgozzák az operatív iránymutatásokat. A forgatókönyv és a kísérleti projekt emellett előmozdítja a bevált gyakorlatokat, megkönnyíti a kísérletezésen alapuló tanulást, továbbá támogatja a közigazgatási rendszereket és a tágabb ökoszisztémát.A kísérleti projekt nem lesz hatással a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló uniós alapok jelenlegi programozási folyamatára.

Háttér-információk

A partnerségek az elfogadás előtt álló új európai innovációs terven alapulnak, amelynek célja elősegíteni a kezdeményezések és a beruházások uniós és nemzeti szintű integrálását. Olyan törekvésről van szó, amely közvetlenül az innovációs ökoszisztémák javítására, vagyis egy, Európa innovációs teljesítményének fokozása szempontjából alapvető fontosságú területre irányul. A fő célkitűzés a regionális és helyi innovációs ökoszisztémák szorosabb összekapcsolása, valamint az európai fenntartható értékláncok és a mélytechnológiás ágazatok megerősítése.

A partnerségek olyan, egymást kiegészítő megközelítésen alapulnak, amely az intelligens szakosodási stratégiákkal kapcsolatos pozitív tapasztalatokra épül. Az intelligens szakosodás helyi alapú, az uniós kohéziós politikán alapuló megközelítés, amely a stratégiai beavatkozási területek azonosítását célozza mind a gazdaság erősségeinek és lehetőségeinek elemzése, mind pedig a vállalkozói felfedezési folyamat alapján, az érdekelt felek széles körű bevonásával. Az intelligens szakosodás az innovációra összpontosít, és fontos szerepet játszik a kutatás és az innováció azzal a céllal történő támogatásában, hogy biztosított legyen minden európai régió fenntartható és reziliens fejlődése.

A kiválasztott területek vagy egyénileg, vagy az uniós régiók és városok hat különböző hálózatának részeként vesznek részt a projektben. A kísérleti projekt résztvevői között összesen 23 tagállam képviselteti magát. A részvételi szándék kifejezésére való felhívásra 2022 márciusa és áprilisa között lehetett jelentkezni.

További információk

Regionális innovációs partnerségek – intelligens szakosodási platform

A Régiók Európai Bizottsága SEDEC szakbizottságának honlapja 

A regionális innovációs partnerségek forgatókönyve

A pályázati felhívás résztvevőit bemutató térképek


Megosztás :