Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Regionális innovációs partnerségek: 63 régiót, hét várost és négy tagállamot választottak ki a kísérleti projekthez  

A mai napon a Bizottság bejelentette, hogy 63 régiót, hét várost és négy tagállamot választott ki a regionális innovációs partnerségek – a Régiók Bizottságával közösen kidolgozott kezdeményezés – kísérleti projektjéhez. A kísérleti projekt résztvevői nyitottak a bevált gyakorlatok megosztására, valamint arra, hogy közösen dolgozzanak ki és teszteljenek olyan eszközöket, amelyek több finanszírozási és szakpolitikai forrást képesek mozgósítani, és kapcsolatot teremtenek a regionális és nemzeti programok és a zöld és digitális átállást szolgáló uniós kezdeményezések között. A partnerségek beépülnek az új európai innovációs tervbe, amely az innovációban látja a fenntarthatóságot szolgáló átalakulás hajtóerejét, és amely kapcsolatot teremt a helyi stratégiák és az uniós szintű kezdeményezések között.

A felhívásban az uniós innovációs ökoszisztéma széles körben képviseltette magát, beleértve a nemzeti szinten részt vevő Szlovákiát, valamint az uniós régiók széles körét, például Andalúziát, az Azori-szigeteket, Felső-Franciaországot, Ostrobothniát, Lengyel-Kárpátalját, az Északi-Égei-szigeteket, Emilia-Romagnát és sok más régiót. A felhívás nyomán egy alulról építkező együttműködési és hálózatépítési folyamat is elindult, amelynek a több régiót felölelő hálózatok keretében már most is számos résztvevője van. Ide tartozik például a balti-tengeri régió, a BioRegions eszköz, valamint a kibővített Cities 4.0 konzorcium (Leuven, Bologna, Turku), amelyben Eindhoven (NL), Espoo (FI) és Kolozsvár (RO) is részt vesz.

Marija Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős uniós biztos így nyilatkozott: „Csak akkor teremthetjük meg az erősebb, környezetbarátabb gazdaságokat és a méltányosabb társadalmakat, ha az uniós szakpolitikai menetrend középpontjában az innováció áll. A zöld és digitális átállás sikeréhez minden régióban és minden országban innovációra van szükség az összekapcsoltság szellemében. Ezek a partnerségek lehetővé teszik számunkra, hogy kapcsolatokat építsünk ki a beruházások és az innovatív megoldások közötti szinergiák támogatása érdekében. Várakozással tekintek azon innovatív ötletek és megközelítések elé, amelyeket a partnerségek együttesen kialakítanak majd."

Elisa Ferreira, a kohézióért és a reformokért felelős uniós biztos a következőképpen fogalmazott: „Az együttműködés és az innováció az uniós régiók fenntartható és reziliens fejlődésének alapvető feltételei. Nincs olyan terület, amelynek ne lenne kiaknázandó innovációs potenciálja, ezért örömömre szolgál, hogy a felhívás iránt ilyen nagy érdeklődés mutatkozott. Várakozással tekintek a kísérleti projekt eredményei elé, remélve, hogy a projekt hozzá fog járulni a régiók között tartósan fennálló, az EU egészének teljesítményét visszafogó innovációs szakadék megszüntetéséhez."

Apostolos Tzitzikostas, a Régiók Európai Bizottságának elnöke hozzátette: „Az innováció támogatásával megerősítjük a helyi szintű rezilienciát, és javítjuk helyi közösségeink azon képességét, hogy kezeljék a vészhelyzeteket, megvédjék polgáraikat és támogassák a helyi gazdaságokat. Ebben az összefüggésben számítunk Ferreira és Gabriel biztosok közös munkájára a regionális innovációs partnerségekkel kapcsolatban, amelyek kulcsfontosságú eszközei az innováció helyi szintű elterjesztését szolgáló összes forrás összehangolásának, arra összpontosítva, hogy régióink, városaink és falvaink energiahatékonyabbá és fenntarthatóbbá váljanak."

A regionális innovációs partnerségek forgatókönyve

A kísérleti projekt résztvevői a Közös Kutatóközpont által ma közzétett, kiindulási iránymutatásként szolgáló forgatókönyv alapján derítik fel az új regionális innovációs partnerségekben rejlő lehetőségeket. A forgatókönyv az eszközök és irányítási mechanizmusok széles skáláját javasolja, amelyek célja a regionális, nemzeti és uniós innovációs politikák koordinációjának javítása, ezáltal pedig Európa zöld és digitális átállásának megvalósítása, valamint az EU-n belüli innovációs szakadék felszámolása. A javasolt megközelítés egyik központi eleme a helyi küldetések bevezetése. Az ezek segítségével megvalósított intézkedések következetes irányítási logikát követnek, lehetővé téve a rendszerszintű innovációval kapcsolatos szakpolitikai kombinációk széles skálájának feltárását.

A kísérleti projekt keretében a résztvevők kipróbálják ezeket a szakpolitikai eszközöket, és közösen kidolgozzák az operatív iránymutatásokat. A forgatókönyv és a kísérleti projekt emellett előmozdítja a bevált gyakorlatokat, megkönnyíti a kísérletezésen alapuló tanulást, továbbá támogatja a közigazgatási rendszereket és a tágabb ökoszisztémát.A kísérleti projekt nem lesz hatással a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló uniós alapok jelenlegi programozási folyamatára.

Háttér-információk

A partnerségek az elfogadás előtt álló új európai innovációs terven alapulnak, amelynek célja elősegíteni a kezdeményezések és a beruházások uniós és nemzeti szintű integrálását. Olyan törekvésről van szó, amely közvetlenül az innovációs ökoszisztémák javítására, vagyis egy, Európa innovációs teljesítményének fokozása szempontjából alapvető fontosságú területre irányul. A fő célkitűzés a regionális és helyi innovációs ökoszisztémák szorosabb összekapcsolása, valamint az európai fenntartható értékláncok és a mélytechnológiás ágazatok megerősítése.

A partnerségek olyan, egymást kiegészítő megközelítésen alapulnak, amely az intelligens szakosodási stratégiákkal kapcsolatos pozitív tapasztalatokra épül. Az intelligens szakosodás helyi alapú, az uniós kohéziós politikán alapuló megközelítés, amely a stratégiai beavatkozási területek azonosítását célozza mind a gazdaság erősségeinek és lehetőségeinek elemzése, mind pedig a vállalkozói felfedezési folyamat alapján, az érdekelt felek széles körű bevonásával. Az intelligens szakosodás az innovációra összpontosít, és fontos szerepet játszik a kutatás és az innováció azzal a céllal történő támogatásában, hogy biztosított legyen minden európai régió fenntartható és reziliens fejlődése.

A kiválasztott területek vagy egyénileg, vagy az uniós régiók és városok hat különböző hálózatának részeként vesznek részt a projektben. A kísérleti projekt résztvevői között összesen 23 tagállam képviselteti magát. A részvételi szándék kifejezésére való felhívásra 2022 márciusa és áprilisa között lehetett jelentkezni.

További információk

Regionális innovációs partnerségek – intelligens szakosodási platform

A Régiók Európai Bizottsága SEDEC szakbizottságának honlapja 

A regionális innovációs partnerségek forgatókönyve

A pályázati felhívás résztvevőit bemutató térképek


Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-VALLEYS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023