Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A helyi önkormányzatok be szeretnék vonni az éghajlatváltozást az uniós környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálatába  

Brüsszel, 2017. április 24. – A Régiók Európai Bizottságának (RB) „Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy” (ENVE) szakbizottsága Brüsszelben tartott ülésén az energiaunió új irányítása, az éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozása és a villamosenergia-piacok szerepeltek fő napirendi pontként. Karmenu Vella környezetvédelmi biztos ismertette a környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálatához (EIR) kapcsolódó legújabb fejleményeket, Claude Turmes európai parlamenti képviselő pedig arról biztosította az RB-tagokat, hogy támogatja őket az energiaunió többszintű irányítására vonatkozó konkrét mechanizmusok feltárásában. Az épületek energiahatékonysága és az uniós űrpolitika is szerepelnek az ENVE munkatervében.

Karmenu Vella biztos ismertette a környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálatához (EIR) kapcsolódó legújabb fejleményeket. Ezt a folyamatot 2016 májusában indították útjára, választ keresve arra a kérdésre, hogy miért hiányos az európai környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása, és hogy ajánlásokat fogalmazzanak meg a hatékonyabb megfelelés érdekében, valamint ösztönözzék a Környezetvédelmi Tanácsban folytatott politikai vitákat. Karmenu Vella biztos beszámolt az EIR-párbeszédek első fordulójáról, amelyre Észtországban, Belgiumban és Szlovákiában került sor, és felkérte az RB-t, hogy ösztönözze a tagállamokat arra, hogy EIR párbeszédeik keretében egyesítsék a nemzeti, regionális és helyi hatóságokat a nem hatékony végrehajtás közös kiváltó okainak kezelése érdekében. Karmenu Vella biztos bejelentette, hogy az RB egyik rendezvényének keretében idén ősszel szakértői körútra kerül sor a környezetvédelmi jog végrehajtásának felülvizsgálatával kapcsolatban, ami lehetővé teszi a tagállami, regionális és helyi környezetvédelmi hatóságok számára, hogy megosszák szakmai tapasztalataikat. Karmenu Vella biztos jelezte, hogy a köz- és magánszféra közötti partnerségeket továbbra is hatékony eszköznek kell tekinteni a Natura 2000 területeinek kezelésére.

Karmenu Vella biztos részt vett az Andrew Varah Cooper (UK/EA) előadónak, Kirklees képviselő-testületi tagjának a környezetvédelmi jog végrehajtásának felülvizsgálatáról szóló jövőbeli véleményéről folytatott eszmecserében, aki kiemelte az adatok feldolgozásának szükségességét, hogy azok „a környezetvédelmi politikák végrehajtásának javítását célzó hasznos és összehasonítható eszközként” szolgálhassanak. Az előadó azt kéri az Európai Bizottságot, hogy az éghajlatváltozást, a vegyi anyagokat és az ipari kibocsátásokról szóló irányelvet építse be az EIR-ciklusba. Az RB munkadokumentuma arra kéri az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy magatartási kódexet a nemzeti EIR-párbeszédek és a horizontális kormányzati ügyvivői csoportok számára, biztosítandó, hogy a városokat és a régiókat teljes mértékben bevonják a felülvizsgálati folyamatba.

Az ENVE szakbizottság Marco Dus-t (IT/PES) jelölte ki az éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozásáról szóló jövőbeli vélemény előadójának, amelynek végleges elfogadására előreláthatólag az októberi plenáris ülésen kerül majd sor. Ahhoz, hogy hitelt érdemlő partnereknek tekintsék őket az ENSZ éghajlatváltozásról folytatott tárgyalásai során, a városoknak és a régióknak meg kell mutatniuk, hogy képesek az éghajlatváltozás elleni intézkedések megvalósítására. A dokumentum hozzá kíván járulni a COP 23 keretében folytatott tárgyalásokhoz, így a vélemény célja az éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozását szolgáló pénzügyi eszközök tervezési és alkalmazási módjainak javítása, hogy a városok és régiók továbbra is hozzájárulhassanak a globális felmelegedés kezeléséhez.

Az ENVE szakbizottság elfogadta Bruno Hranic (HR/EPP) „Az energiaunió irányítása és a tiszta energia csomag” című véleménytervezetét. Bruno Hranic úgy véli, hogy az EU tagállamai csak akkor valósíthatják meg sikeresen az energiauniót, ha tervezésük és jelentéstételük során hivatalosan is figyelembe veszik a városok és régiók know-how-ját. A vita során az Európai Bizottság szolgálatai kifejezésre juttatták, hogy tisztában vannak ezzel a ténnyel, az Európai Parlament előadója, Claude Turmes pedig ígéretet tett arra, hogy támogatni fogja az RB azon módosító indítványait, amelyeknek célja, hogy a jogszabálytervezetek minőségét a többszintű kormányzásra történő egyértelmű utalások hozzáadása révén javítsák. Ehhez kapcsolódóan az RB-t fel kellene venni az Európai Bizottság által létrehozandó Energiaunió-bizottság tagjai közé, mivel a tiszta energiával kapcsolatos erőfeszítések java helyi szinten valósul majd meg, legyen szó új megújuló erőművekről, szigetelt épületekről vagy a helyi közösségek ilyen projektek irányításába való bevonásáról. Az előadó egy még inkább vállalkozásbarát környezetet sürgetett, amelyet célzott jelzések, stratégiák, szabványok és előírások révén lehetne megvalósítani, finanszírozási eszközök megfelelő támogatása mellett, amelyek esetében állami forrásokat is igénybe vesznek a megújuló energiába és energiahatékonyságba történő magánberuházások megkönnyítése érdekében. Az előadó javaslatait az RB július 12–13-i plenáris ülésén történő elfogadásuk előtt a júniusban sorra kerülő fenntartható energia európai hetének keretében a különböző érdekelt felekkel, az ENVE szakbizottság kihelyezett ülésének keretében pedig az észt elnökséggel és az egyéb uniós intézményekkel vitatják majd meg.

Az ENVE szakbizottság egy Michiel Rijsberman (NL/ALDE) előadó, Flevoland tartomány regionális minisztere által kidolgozott véleménytervezetet fogadott el az épületek energiahatékonyságának tárgyában. Michiel Rijsberman a következőket mondta: „Magasabb energiahatékonysági célokra van szükség, ha teljesíteni akarjuk a Párizsi Megállapodás kötelezettségvállalásait. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az energiahatékonysági célkitűzést 2030-ra 27%-ról 30%-ra növeljék, mi mégis úgy véljük, hogy elérhető egy 40%-os kötelező célkitűzés is, ami azt eredményezné, hogy a CO2-kibocsátás 2030-ra 50%-kal csökkenne 40% helyett. Az előadó rámutatott arra, hogy egy magasabb energiamegtakarítási cél „az uniós gázimportot 60%-kal csökkentené, és 1,2–3,2 millió új munkahelyet teremtene Európában”.

A tagok elfogadták Daiva Matoniene (LT/ECR) „A megújuló energia és a villamos energia belső piaca” című véleménytervezetét. A volt litván környezetvédelmi miniszterhelyettes és Šiauliai város képviselőtestületének tagja a következőket mondta: „Meg kell teremtenünk a kedvező feltételeket a tiszta energia optimális hasznosításához és egy hatékony villamosenergia-piac megvalósításához. Éppen azért üdvözöljük a „Tiszta energia minden Európainak” csomagot, mivel ezt a célt kívánja elérni. Az Európai Bizottság ugyanakkor több figyelmet kell szentelnie új környezetbarát és energiahatékony technológiák fejlesztésének. Meg kell nyitnunk a villamos energia piacát, és nagyobb fokú integrációt kell megvalósítanunk. Szintén üdvözöljük az Európai Bizottság zöld bizonyítvány kereskedelmi rendszerét, mivel ez előmozdítja a kereskedést, és előrelépést jelent egy valóban integrált piac megteremtése felé. E csomag sikere érdekében az EU-nak nagyobb figyelmet kell fordítania arra a pozitív szerepre, amelyet a helyi és regionális önkormányzatok játszhatnak az energia közösségek támogatásában” – zárta felszólalását Daiva Matoniene.

Az ENVE szakbizottság tagjai eszmecserét folytattak az Andres Jaadla (EE/ALDE) előadó által kidolgozott, „Űrstratégia Európa számára”című munkadokumentumról. Jaadla emlékeztetett arra, hogy az űrágazat körülbelül 50 milliárd EUR hozzáadott értéket és 200.000 új munkahelyet teremt. A Rakvere városi önkormányzat tagja hangsúlyozta azokat a lehetőségeket, amelyeket az űrpolitikák kínálhatnak a városok és régiók számára, és bejelentette, hogy a júliusban kezdődő észt uniós elnökég szervezésében egy „űrhét” megrendezésére kerül sor novemberben. E rendezvény célja, hogy népszerűsítse az űrpolitikát, és felhívja a figyelmet sokoldalú alkalmazási formáira.

Az ENVE szakbizottság következő ülésére, amelynek Észtország ad otthont, Tallinnban, 2017. július 4-én kerül sor.


Az ülésről készített képek megtekintéséhez vagy letöltéséhez kattintson ide.

A munkadokumentumokért kattintson ide.

Kapcsolattartó:
David Crous
Tel.: +32 (0)470 88 10 37
david.crous@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó információ
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-EU-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNMENTS-URGE-TO-TIGHTEN-EMISSIONS-AT-SOURCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-WANT-CLIMATE-CHANGE-TO-GO-UNDER-EU-ENVIRONMENTAL-IMPLEMENTATION-REVIEW.ASPX

Zéró szennyezés – Az uniós helyi és regionális önkormányzatok a kibocsátások forrásnál történő csökkentését sürgetik
Zéró szennyezés – Az uniós helyi és regionális önkormányzatok a kibocsátások forrásnál történő csökkentését sürgetik
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/NOT-UPGRADING-WATER-LEGISLATION-COMPROMISES-THE-EU-S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-WANT-CLIMATE-CHANGE-TO-GO-UNDER-EU-ENVIRONMENTAL-IMPLEMENTATION-REVIEW.ASPX

Not upgrading water legislation compromises the EU's zero-pollution ambition
Not upgrading water legislation compromises the EU's zero-pollution ambition
01.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SUPPORT-AN-AMBITIOUS-EU-HYDROGEN-STRATEGY-TO-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-WANT-CLIMATE-CHANGE-TO-GO-UNDER-EU-ENVIRONMENTAL-IMPLEMENTATION-REVIEW.ASPX

Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
01.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-WEEK-FOR-WASTE-REDUCTION-REWARDS-ITS-BEST-ACTIONS-IMPLEMENTED-IN-2019.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-WANT-CLIMATE-CHANGE-TO-GO-UNDER-EU-ENVIRONMENTAL-IMPLEMENTATION-REVIEW.ASPX

The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
25.06.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/RECONCILING-FORESTRY-AND-AGRICULTURE-WE-NEED-A-NEW-CERTIFICATION-SCHEME-TO-PROTECT-FORESTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-WANT-CLIMATE-CHANGE-TO-GO-UNDER-EU-ENVIRONMENTAL-IMPLEMENTATION-REVIEW.ASPX

Az erdészet és a mezőgazdaság összeegyeztetése: új tanúsítási rendszerre van szükségünk az erdők védelme érdekében
Az erdészet és a mezőgazdaság összeegyeztetése: új tanúsítási rendszerre van szükségünk az erdők védelme érdekében
23.06.2020