Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Csak a jogállamiság rendszerszintű megsértése esetén szabad forrásokat megvonni  
Az alaposabb uniós ellenőrzés kedvezne az embereknek, a helyi demokráciának és a helyi gazdaságoknak.

Uniós helyi és regionális vezetők is beálltak azok mögé az európai bizottsági és európai parlamenti javaslatok mögé, amelyek célja a jogállamiság megerősítése, akár úgy is, hogy szankciókat vetnek ki a „jogállamiságot komolyan és rendszerszinten megsértő” államokra. A Régiók Európai Bizottsága (RB) is arra kérte az uniós intézményeket, hogy ők is mozdítsák elő a jogállamiság tiszteletben tartásának kultúráját azzal, hogy többet konzultálnak a helyi közösségekkel, többek között a közigazgatással és a helyi és regionális szinten dolgozó ombudsmanok „hálózataival”.

Február 12-én, az RB új ötéves mandátumidőszakának első plenáris ülésén ajánlásokat fogadtak el, amelyek szerint átfogóbb és alaposabb ellenőrzésekre van szükség, amelyekhez megfelelő forrásokat is biztosítani kell. Az ilyen ellenőrzések célja pedig, hogy – például az első számú európai emberjogi felügyeleti szerv, azaz az Európa Tanács által kidolgozott jogállamisági ellenőrzőlista alapján – végezzenek objektív és átlátható értékelést, amely regionális és nemzeti szintű találkozók egész éves sorozatára épül. A folyamat egy évente megrendezésre kerülő konferenciával zárulna egy olyan városban, amely különösen elkötelezett a jó kormányzás mellett. Az RB véleménye külön kiemeli, hogy milyen sokat számít az igazságügyi hálózatokkal és a helyi jogi közösségekkel való konzultáció, valamint a civil társadalom és a független média számára nyújtott nagyobb pénzügyi támogatás, különösen helyi szinten.

A véleményt Christophe Rouillon , az Európai Szocialista Párt képviselőcsoportjának elnöke, a franciaországi Coulaines polgármestere ismertette. Elmondása szerint „A jogállamiság nemcsak az Európai Unió egyik alapvető közös értéke, hanem működésének is egyik előfeltétele. A civil társadalomnak, valamint a helyi és regionális önkormányzatoknak fontos szerepet kell játszaniuk a jogállamiság megerősítésében. Úgy véljük, hogy szankciókra van szükség a jogállamiságot megsértők ellen, de fontos, hogy ne az áldozatokat, hanem az elkövetőket büntessük. Az RB régóta szorgalmazza, hogy ne az európai régiókat és városokat büntessék azért, mert az adott nemzeti kormányok megsértik a jogállamiságot. Ezzel a véleménnyel bemutattuk, hogy milyen formákban lehet a helyi közösségekkel – azok civil szervezeteivel, jogvédőivel és közigazgatási szerveivel – együttműködve segíteni a jogállamiság kultúrájának védelmét és jobb érvényesülését.”

Christophe Rouillon hozzátette: „Ajánlásaink két okból is fontosak. Először is, mert ez a vélemény azt mutatja, hogy a helyi és regionális politikusok Európa-szerte támogatják a jogállamiság megerősítésére irányuló erőfeszítéseket. Másodsorban pedig azért, mert ezek az ajánlások konkrét ötletekkel szolgálnak helyi és regionális szintű intézkedésekhez. A jogállamiság megerősítése nem pusztán elvi kérdés, hanem egyfajta ár-érték arány kérdése is. Úgy hisszük ugyanis, hogy a gyenge kormányzású – és egyes esetekben a jogállamiságot szisztematikusan aláásó – rendszereken keresztül történő pénzáramlás kontraproduktív, és kikezdheti az európaiak közötti bizalmat, amely pedig magának az integrációnak az alapja. Az alaposabb uniós ellenőrzéssel az emberek, a helyi demokrácia és a helyi gazdaságok is jól járnának.”

A jelentést eredetileg Franco Iacop (IT/PES), Friuli Venezia Giulia regionális közgyűlésének vezetője kezdeményezte és készítette. Végül azért Christophe Rouillon ismertette azt, mert decemberben megszűnt Franco Iacop RB-s mandátuma.

Az ajánlások egyébként azt a meggyőződést tükrözik, hogy az – európai, nemzeti, regionális és helyi politikusokat és közigazgatási szerveket bevonó – európai uniós kormányzás valósága megköveteli, hogy a jogállamiság ellenőrzése ne korlátozódjon a nemzeti szintre. Ugyanezt a logikát követve az RB kérte, hogy jogi személyként magát az EU-t is vonják ellenőrzés alá, amellett érvelve, hogy az EU indítsa újra az emberi jogok európai egyezményéhez való csatlakozás folyamatát.

Egyebek mellett az is az RB elképzelései között szerepel, hogy az ellenőrzési rendszer kialakításához aknázzák ki az EU Alapjogi Ügynökségében rejlő lehetőségeket. Az RB azt is javasolta, hogy egy kísérleti projekt keretében érdekelt városok és régiók egy csoportja segíthetne pontosítani a jogállamiság mérésére szolgáló kritériumokat.

Kapcsolattartó:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Megosztás :