Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A helyi vezetők összefognak a szlovén elnökséggel, az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel, hogy felgyorsítsák az uniós helyreállítási tervek végrehajtását  

A regionális helyreállításról és ellenálló képességről tartott első magas szintű fórumon javaslatok születtek az irányítás javítására és a kohéziós politikával való átfedések elkerülésére

Szeptember 24-én a szlovéniai Lipicában gyűltek össze helyi és regionális vezetők, hogy megvitassák, miként lehet időben megvalósítani helyreállítással kapcsolatos helyi beruházásokat és elkerülni a késedelmeket, illetve azt, hogy átfedések legyenek a különböző uniós szakpolitikák között. Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos és Andrej Sircelj, Szlovénia pénzügyminisztere mellett vezető európai parlamenti képviselők hangsúlyozták, hogy a nemzeti helyreállítási tervek csak a régiókkal és városokkal folytatott együttműködés révén lehetnek sikeresek.

A Régiók Európai Bizottsága (RB) és a szlovén tanácsi elnökség által közösen szervezett magas szintű fórum megnyitóján az RB elnöke, Apostolos Tzitzikostas elmondta, hogy „a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz forrásai kezdenek eljutni a tagállamokhoz. Most az a közös feladatunk, hogy elérjük, hogy az adófizetők pénzéből a gazdaságba befektetett minden egyes euró meghozza gyümölcsét. Valódi partnerségre van szükségünk az uniós, nemzeti, regionális és helyi szereplők között – még akkor is, ha a régiók és városok bevonásáról szóló szabályozások nem elég egyértelműek. Az RB folyamatosan figyelemmel követi, hogy miként hajtják végre helyi szinten az eszközt, és hogy hogyan hangolják azt össze a kohéziós politikával. Nem lehet lefelé irányuló döntésekkel figyelmen kívül hagyni, hogy mit akarnak az emberek, és hogy mire van szükségük.”

Andrej Šircelj , a Szlovén Köztársaság pénzügyminisztere kijelentette: „Úgy vélem, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz sikeres végrehajtásával jelentős eredményeket érhetünk el. A legjobb eredmények viszont csak inkluzív együttműködés révén érhetők el. Ez a válság megtanított minket arra, hogyan tudunk együttműködni nehéz időkben – helyi, regionális és nemzetközi szinten egyaránt. Képzeljük csak el, hogy akkor mi mindent érhetünk el együttműködéssel most, ígéretes időkben, és fogjunk is hozzá.”

Paolo Gentiloni , az EU gazdasági biztosa hangsúlyozta, hogy az RB „konstruktív szerepet vállalt a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végleges kialakításában” , és hogy a következő szakaszban nagyon fontos a különböző kormányzati szintek közötti erős partnerség. „A nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek több mint kétharmada már a végrehajtás szakaszában van. A helyi és regionális önkormányzatok kulcsszerepet fognak játszani ezeknek a terveknek a megvalósításában, és továbbra is arra fogjuk ösztönözni a tagállamokat, hogy hatékonyan vonják be az önkormányzatokat ebbe a folyamatba” – mondta. „A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz forrásai és a kohéziós politika nem helyettesíthetik egymást; ezek sokkal inkább egymást kiegészítő elemek kell hogy legyenek. A kiegészítő jelleg és a magas felhasználási arány a két kulcsfogalom itt.”

A fórumon tartott vitán elhangzottakat felhasználjuk majd a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásáról szóló RB-véleményhez, amelynek Rob Jonkman (NL/ECR) az előadója, és amelyet várhatóan szeptember 29-én fogad el a „Gazdaságpolitika” (ECON) szakbizottság. Az RB elvégezte a nemzeti helyreállítási tervek előkészítésének első értékelését , és az október 12-én, a Régiók és Városok 19. Európai Hete során előterjesztendő 2021. évi uniós helyi és regionális barométer keretében fogja ismertetni a világjárvány regionális és helyi közösségekre gyakorolt hatásáról szóló megállapításait.

Itt nézheti meg újra a regionális helyreállításról és ellenálló képességről tartott első magas szintű fórum megnyitóját és első vitafórumát.

A magas szintű fórumra az RB kihelyezett elnökségi ülésének keretében került sor a szlovéniai Lipicában. Az elnökségi ülés előtt, a fiatal választott politikusokkal kapcsolatos RB-s program (YEPs) keretében rendezvényt szerveztek a kohéziós politikáról, amelyen fiatal uniós helyi vezetők mellett RB-tagok, Monika Kirbiš Rojs, fejlesztésért és az európai kohéziós politikáért felelős szlovén államtitkár, az Európai Bizottság képviselői és más neves felszólalók is részt vettek.

Itt újra megtekintheti a „Kohézió mint érték – előnyök és költségek a fiatalok számára a Covid19 utáni világba való átmenet során” elnevezéssel tartott YEP-rendezvényt.

MAGAS SZINTŰ FÓRUM A REGIONÁLIS HELYREÁLLÍTÁSRÓL ÉS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGRŐL – FELSZÓLALÓK

(a felszólalások sorrendjét követve):

Aleksander Jevšek (SI/PES), az RB szlovén delegációjának alelnöke és Murska Sobota polgármestere így nyilatkozott: „Ahhoz, hogy hatékonyan lehessen felhasználni minden egyes eurót, amely a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből származik, mindenképpen partnerséget kell kialakítani a helyi és regionális önkormányzatokkal. A helyreállítási eszközökből és a kohéziós politikai programokból származó források maximális kiaknázása érdekében a nemzeti kormányoknak oda kell figyelniük a városokra és a régiókra, és bízniuk kell abban, hogy ezt a pénzt átlátható módon költik el.”

Michael Murphy (IE/EPP), Clonmel polgármestere és az RB „Gazdaságpolitika” (ECON) szakbizottságának elnöke így nyilatkozott: „Az előttünk álló kihívások nem egyformák; azok jellegüket és intenzitásukat tekintve is eltérnek az európai régiókban, városokban és vidéki területeken. Olyan testre szabott megoldásokra van tehát szükség, amelyeket a helyi szinttel közösen alakítunk ki. Amennyiben felülről lefelé irányuló megközelítéssel próbáljuk meg kezelni a helyreállítás kérdését, akkor könnyen előfordulhat, hogy a beruházások és a reformok egyszerűen nem illeszkednek a valós helyi lehetőségekhez és kihívásokhoz.”

Rob Jonkman (NL/ECR), a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásáról szóló RB-vélemény előadója így fogalmazott: „Európa helyreállítása, valamint a digitális és fenntartható átállás csak a helyi és regionális önkormányzatok közvetlen bevonásával valósítható meg. Ezért strukturálisan be kell vonni őket a helyreállítási tervek végrehajtásába. Mivel az önkormányzatokkal való ilyen jellegű konzultáció tagállamonként eltérő, meg kell osztanunk idevonatkozó tapasztalatainkat és tanulnunk kell egymástól.”

Alexandra Geese (DE/Zöldek), európai parlamenti képviselő és a technikai támogatási eszközzel foglalkozó előadó szerint: „A társadalmilag befogadó, zöld és digitális átállás sokrétű kihívást jelent, és ezeket csak a helyi és regionális önkormányzatok aktív szerepvállalásával lehet kezelni. A technikai támogatási eszköz lehetővé teszi a helyi és regionális önkormányzatok számára, hogy célzott ismeretekre tegyenek szert: szakértőket lehet felkérni, hogy határozzanak meg konkrét stratégiákat és ütemterveket, emellett szemináriumokat és wokrshopokat lehet szervezni, illetve tanulni lehet egymás bevált gyakorlataiból. Az éghajlatváltozás nyomon követése, a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés, valamint a digitalizált és könnyen hozzáférhető közigazgatások támogatására szolgáló nyílt forráskódú megoldások csak néhány példa arra a számos testre szabott megoldásra, amelyet a technikai támogatási eszköz nyújthat.”

María Del Valle Miguelez Santiago , a Külső Tengeri Régiók Konferenciájának ( CPMR ) alelnöke, valamint vállalkozásügyért, foglalkoztatásért és egyetemekért felelős regionális miniszter és Murcia régió szóvivője szerint: „A régiók kulcsfontosságú szereplők az EU éghajlat-politikai és digitális prioritásainak megvalósításában, hatásköreik pedig a helyreállítási tervek több célkitűzéséhez is szorosan kapcsolódnak. Mivel a régiók jól ismerik a területi szintű beruházási igényeket, szerepet kell kapniuk a megfelelő politikai döntéshozatali fórumokon a helyreállítási finanszírozás meghatározása és végrehajtása kapcsán. Ennek köszönhetően az elkövetkező hónapokban többletértéket tudunk nyújtani az európai alapok hatékony felhasználásához és a kívánt célok eléréséhez.”

Hanna Zdanowska (PL/EPP), a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásával foglalkozó RB-s munkacsoport tagja így fogalmazott: „Az uniós polgárok75%-a azokban a városokban él, amelyek a legnagyobb üvegházhatásúgáz-kibocsátók. Ugyanakkor az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás területén is ezek a városok jelentik a fellépés és az innováció csomópontjait és kiindulópontját. A Glasgow-ban megrendezésre kerülő éghajlat-politikai fórum fontos lehetőséget kínál a helyi és regionális vezetők számára, hogy bemutassák, hogy mit tehetnek és mit tesznek a városok és régiók a klímasemlegesség elérése érdekében.”

Zvone Černač , Szlovénia fejlesztési és európai kohéziós politikáért felelős minisztere így nyilatkozott: „Fontos célt és egyben komoly kihívást is jelent, hogy kidolgozzunk egy olyan keretet, amely egyrészt szinergiákat biztosít majd a rövid és hosszú távú mechanizmusok között, másrészt pedig segít egyszerűsíteni a végrehajtási eljárásokat úgy, hogy mindeközben a nemzeti kormányok mellett fontos szerep jut a helyi és regionális önkormányzatoknak is.”

Isabelle Boudineau (FR/PES), az RB „Területi kohéziós politika és költségvetés” (COTER) szakbizottságának elnöke szerint: „Európa példátlan erőfeszítéseket tett a világjárvány társadalmi és gazdasági következményeinek enyhítésére. Azonban a pénz nem minden. Nem szabad ugyanis megfeledkeznünk a módszerről: bebizonyosodott, hogy a partnerség és a többszintű kormányzás bevált a kohéziós politikával kapcsolatban. Nem jelent megoldást az, ha a helyreállítási terv révén ismét nemzeti hatáskörbe helyezzük az európai politikákat. Bízzunk a régiókban! Abban, hogy képesek megvédeni az embereket és a kkv-kat.”

Juraj Droba (SK/ECR), „A helyi és regionális önkormányzatok hatékony bevonása a 2021–2027-es időszakra vonatkozó partnerségi megállapodások és operatív programok előkészítésébe” című RB-vélemény előadója így nyilatkozott: „A partnerség a szubszidiaritással együtt a legfontosabb elv a városok és régiók szempontjából, nekünk pedig biztosítanunk kell, hogy az új programozási időszak valamennyi szakaszában teljeskörűen meg is valósítsák azt.”

Ulrika Landergren (SV/Renew E.), az RB „Természeti erőforrások” (NAT) szakbizottságának elnöke így fogalmazott: „Több éve egyre nagyobb a különbség a városi területek és a vidéki térségek számára biztosított figyelem és rendelkezésre álló források között. Sajnálatos módon az Európai Bizottság csak a 2027-ig tartó finanszírozási programok létrehozását követően fogadta el a vidékfejlesztésre vonatkozó hosszú távú jövőképét. Az RB támogatni fogja ezt az európai bizottsági elképzelést, de nem várhatunk 2028-ig! Most kell megszüntetnünk a vidéki és városi területek közötti szakadékot.”

Eddy van Hijum (NL/EPP), az RB kkv-stratégiával foglalkozó előadója így nyilatkozott: „A helyi és regionális önkormányzatok az Európai Bizottság partnerei lehetnek, hiszen szoros kapcsolatban állnak egy adott térség kkv-ivel és az olyan helyi szervekkel, mint a kereskedelmi kamarák. Ha el akarjuk érni a kitűzött célokat és megerősödve akarunk kikerülni a Covid19-válságból, akkor partnerként kell viselkednünk ebben az átmenetben. Az egyes régiók legkisebb kkv-itól kezdve egészen az Európai Bizottságig mindannyiunknak szerepet kell vállalni az átállás sikerre vitelében.”

Kapcsolat:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023