Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Európa demográfiai kihívásai helyi megoldásokat igényelnek  

A regionális és helyi vezetők sürgetik az uniós intézményeket, hogy szorosan működjenek együtt a helyi önkormányzatokkal a demográfiai változások területi és társadalmi-gazdasági következményeinek leküzdése érdekében

Dubravka Šuicával, az Európai Bizottság demokráciáért és demográfiáért felelős alelnökével folytatott vitájukban Európa helyi és regionális vezetői sürgették az uniós intézményeket, hogy szorosan működjenek együtt a helyi önkormányzatokkal a demográfiai változások területi és társadalmi-gazdasági következményeinek leküzdése érdekében. Mivel a népesség az EU régióinak több mint 40%-ában csökken, a Régiók Európai Bizottsága azt kéri, hogy a demográfiai dimenziót építsék be valamennyi uniós szakpolitikába és az Európa jövőjéről szóló vitába.

Az Európai Bizottság nemrégiben közzétett, a demográfiai változások hatásairól szóló jelentése elismeri, hogy a demográfiai változásokkal kapcsolatos kérdéseket gyakran „legjobban helyi és regionális szinten lehet kezelni”. Rámutat továbbá a demográfiai változás és a zöld és digitális átállás közötti szoros kapcsolatra, és megállapítja, hogy a demográfiai változás „a demokráciánkba vetett hit elvesztéséhez” vezethet a csökkenő népesség problémájával küzdő területeken. Hosszú távon a munkaképes korú népesség csökkenése valószínűleg megterheli majd az állami költségvetéseket, és negatív hatást gyakorol Európa geopolitikai kilátásaira és pozíciójára a világban.

A Régiók Európai Bizottsága július 1-jei plenáris ülésén Dubravka Šuica , az Európai Bizottság alelnöke így nyilatkozott: „A demográfiai változások által leginkább sújtott régiók számára lehetővé kell tennünk az életminőség fenntartását és javítását, és fel kell vérteznünk magunkat az innovatív megoldások megtalálásához szükséges eszközökkel. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy támogassuk és elkísérjük az embereket a változáson keresztül, konkrét lehetőségeket teremtve és biztosítva, hogy senki ne maradjon le.”

Apostolos Tzitzikostas , a Régiók Európai Bizottsága elnöke a következőket mondta: „A Covid19-világjárvány rávilágított arra, hogy stratégiai gondolkodásra és fellépésre van szükség a demográfiai változásokkal és azok hosszú távú, súlyos területi és társadalmi-gazdasági hatásaival kapcsolatban. Ezek a hatások akár az »elégedetlenség földrajzának« nevezett jelenség kialakulásához is vezethetnek, amely a demográfiai hanyatlás és a képzett munkaerő elvándorlása által sújtott egyes régiókban táplálja a szélsőséges mozgalmakat és az Európa-ellenes nézeteket, és végső soron a demokratikus rendszer polarizálódásához vezet. Mivel a regionális és helyi önkormányzatok számos jogi hatáskörrel rendelkeznek demográfiai kérdésekben, az RB kész támogatni az Európai Bizottság e jelenség kezelésére irányuló kezdeményezéseit, amelyek célja az emberek életminőségének javítása az EU régióiban, városaiban és falvaiban.”

A Régiók Európai Bizottsága a következő, októberi plenáris ülésén ismerteti majd a demográfiai változások uniós régiókra gyakorolt negatív hatásainak kezelésére vonatkozó javaslatait. A jelenlegi véleménytervezet rámutat arra, hogy az idősödő európai népesség, az alacsony születésszám és a népesség egyre kedvezőtlenebb, egyenlőtlen eloszlása koherens szakpolitikai választ tesz szükségessé minden kormányzati szinten, illetve valamennyi uniós szakpolitikában. A dokumentum különösen hangsúlyozza a demográfiai változás és az életkörülmények minden térségre kiterjedő javítása közötti kapcsolatot.

Karácsony János Ádám (HU/EPP), Tahitótfalu önkormányzati képviselője kifejtette: „A demográfiai változások következményei hosszú távon érezhetők lesznek, ezért nagyon fontos, hogy megtudjuk, milyen válaszokat találtak már eddig is, és milyen megoldásokat találhatunk most. Ha Európa demográfiájáról beszélünk, figyelembe kell vennünk olyan különböző szempontokat, mint az öregedés vagy a hosszabb várható élettartam, a vidéki területek elnéptelenedése, a belső és külső migráció, a képzett munkaerő elvándorlása, valamint a változó termékenységi minták és szülői szándékok.”

További információk:

Az Európai Bizottság 2020. június 17-én közzétette a demográfiai változások hatásairól szóló, régóta várt jelentést , valamint az egyes tagállamok helyzetéről szóló részletes statisztikákat és további uniós szintű térképeket és adatokat. Az Európai Bizottság tervei között szerepel az is, hogy 2021-ben zöld könyvet terjeszt elő az idősödésről és a vidéki területek hosszú távú jövőképéről. Az RB 2020. októberi éves helyi és regionális barométere is tartalmaz majd számadatokat és térképeket a demográfiáról és a régiókról.

Az Európai Unió előtt álló súlyos demográfiai kihívások az EU-ban számos helyen a következő három tendencia együtteseként jelennek meg: a népesség csökkenése, a népesség elöregedése (a függőségi ráta növekedésével) és alacsony születési arány. Az európai régiók több mint 40%-ában fogyatkozik a népesség, és a túlnyomórészt vidéki régiók népessége az előrejelzések szerint 2050-ig 7,9 millióval fog csökkenni. Ugyanakkor az EU népessége átlagban a legöregebb, és 2070-re Európa várhatóan a világ népességének csupán 4%-át fogja kitenni. Európa részesedése a globális GDP-ből szintén folyamatosan csökken.

A Covid19-világjárvány különösen súlyosan érintette Európa idősödő népességét, és rámutatott arra, hogy jó minőségű, hozzáférhető és megfizethető egészségügyi ellátásra és tartós ápolás-gondozásra van szükség. A jelenlegi válság rávilágított a digitális szakadék felszámolásának és egy szilárd digitális infrastruktúra kialakításának fontosságára is.

Az Európai Bizottság 2021. évi munkaprogramjáról szóló állásfoglalásában a Régiók Európai Bizottsága arra kéri az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő tudományosan megalapozott értékelést a Covid19-járvány demográfiai változásokra gyakorolt hatásáról, és biztosítsa, hogy a jövőbeli döntések a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodjanak. Hangsúlyozza továbbá a hozzáférhető, magas színvonalú oktatás és képzés szerepét a demográfiai változásokra és a képzett munkaerő elvándorlására adott válaszként, és e tekintetben támogatja az európai oktatási térség 2025-ig történő kiépítését, szoros szinergiában az Európai Kutatási Térséggel.

Kapcsolattartó:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023