Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Adjunk lehetőséget az uniós régióknak és városoknak a foglalkoztatás és a szociális jogok védelmére!  

Nicolas Schmit biztos és az RB összefog a helyi szintű készségfejlesztés és munkahelyteremtés támogatására

Az EU-nak és tagállamainak eszközöket kell adniuk városaik és régióik kezébe, hogy azok megvédhessék a foglalkoztatást és a szociális jogokat – erre hív fel a Régiók Európai Bizottsága (RB) a Covid19-világjárvány katasztrofális társadalmi következményeinek enyhítése érdekében. Az EU helyi és regionális képviselőinek közgyűlése azt is kéri, hogy erősítsék a helyreállításhoz szükséges készségbázist, és támogassák a regionális és helyi önkormányzatokat a zöld és a digitális átállás kezelésében.

Az RB 2020. évi regionális és helyi barométere kiemeli, hogy a Covid19-válság különösen az egyéni vállalkozók, a határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak és a részmunkaidős munkavállalók – köztük számos fiatal, migráns és más kiszolgáltatott csoport – jövedelmét érinti. A foglalkoztatásra gyakorolt negatív hatás az idegenforgalomra nagymértékben támaszkodó régiókban különösen erőteljes lehet – itt a munkahelyek akár 40%-a is veszélybe kerülhet. A barométerből az is kitűnik, hogy az európaiak 43%-a szeretné, ha a helyi és regionális önkormányzatok nagyobb befolyást gyakorolhatnának a foglalkoztatás- és szociálpolitikákra.

A Régiók Európai Bizottsága elnöke, Apostolos Tzitzikostas kijelentette: „A Covid19-világjárvány alatt a régiók és városok Európa-szerte gyorsan és határozottan cselekedtek, hogy segítsenek a bajba jutottaknak. Európának most elsősorban a szegénység és a munkanélküliség – különösen a fiatalok növekvő munkanélkülisége – ellen kell küzdenie. Ez alapvetően fontos, ha olyan, erős szociális Európát akarunk, amely senkit és semmilyen térséget nem hagy magára.”

A készségek és a munkahelyek összehangolásának támogatása, valamint a helyi gazdaságok konkrét intézkedésekkel való segítése érdekében Tzitzikostas elnök bejelentette, hogy az RB az Európai Bizottság Foglalkoztatási Főigazgatóságával együttműködve online formában „helyi állásbörzéket” kíván indítani a régiókkal és városokkal közösen.

Nicolas Schmit foglalkoztatásért és a szociális jogokért felelős biztos az RB október 14-i plenáris ülésén felszólalva többek közt a következőket mondta: „Példa nélküli válságból kell talpra állnunk, és ehhez szükségünk van a régiókra. Az ifjúságot és a készségfejlesztést célzó intézkedéseinknek helyi szinten is eredményeket kell hozniuk. A szociális jogok európai pillére vezérelvként szolgál és fog szolgálni polgáraink jobb jövőjének biztosításához. Ezért jelentettem be az RB elnökével együtt, hogy meg fogjuk erősíteni a főigazgatóságom szolgálatai és a Régiók Európai Bizottsága közötti együttműködést. Ez az együttműködés lehetőséget ad arra, hogy megmutassuk a polgároknak: nem ülünk ölbe tett kézzel, és odafigyelünk rájuk.”

A héten tartott plenáris ülésen elfogadták A méltányos átállást szolgáló erős szociális Európa című véleményt is, amely egy, a szociális jogok európai pillérének végrehajtására irányuló cselekvési terv előtt kívánja megnyitni az utat. Az előadó és egyben a SEDEC szakbizottság elnöke, Anne Karjalainen (FI/PES), Kerava képviselő-testületének tagja, kijelentette: „A Covid19-világjárvány rámutatott, milyen sürgető szükség van arra, hogy felszámoljuk a jelenlegi digitális szakadékot és kezeljük a szociális jogokra gyakorolt jelentős hatását, hiszen az új technológiákhoz és az információs társadalomhoz való hozzáférés hiánya a társadalmi kirekesztés új formáit teremti meg. A digitális kohézió elmaradhatatlan eleme a méltányos átállásnak, s egyben a területi és társadalmi kohézió egyik sarokköve. Ugyanakkor a gazdasági helyreállítást célzó intézkedéseknek foglalkozniuk kell az ökológiai és a digitális átállás szociális dimenziójával is. Tisztességes munkaerőpiacra van szükségünk a jövő szén-dioxid-semleges gazdaságában, amely tisztességes munkahelyekre, erős szociális védelemre és az emberek lakóhelyén elérhető munkalehetőségekre épül.”

Az Európai Bizottság januárban közzétett közleményére utalva az RB véleménye rámutat arra, hogy a Méltányos Átállást Támogató Alapnak – a legsérülékenyebb régiókban a zöld átállást támogató uniós alapnak – összhangban kell lennie az EU szociális pillérével. Megismétli ugyanakkor az RB azon kérését, hogy az európai szemeszter keretében jobban hangolják össze az európai és a nemzeti szintű gazdaság- és szociálpolitikákat, és szorgalmazza, hogy a szubszidiaritás elvén alapuló megosztott irányítás révén biztosítsák a helyi és regionális önkormányzatok részvételét ebben a koordinációban.

Az RB hangsúlyozza továbbá, hogy ma, amikor a munkavégzés különböző formái egyre inkább digitális alapúvá válnak, kulcsszerep hárul a szociális partnerekre. Ennek kapcsán kéri a munkafeltételekre és a munkaidőre vonatkozó európai szabályok korszerűsítését , beleértve a munkahelyi hálózatból való kijelentkezés jogának bevezetésére vonatkozó rendelkezéseket is.

Kapcsolattartó:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023