Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Ambiciózusabb energia- és éghajlatpolitikai célkitűzések nélkül az EU nem fogja 2050-re elérni a klímasemlegességet  
Az uniós városok és régiók prioritásnak tartják a széntermelő régiókra irányuló, a kohéziós forrásoktól független Méltányos Átalakítási Alapot, és támogatják Finnország azon célkitűzését, hogy uniós megállapodást érjen el a 2050-re megvalósítandó klímasemlegességről

Miközben az új Európai Bizottság a „zöld megállapodás” keretében prioritásként jelölte meg az éghajlatváltozás és a dekarbonizáció témáját, a Régiók Európai Bizottsága számos véleményt fogadott el az európai éghajlat-politikai stratégiával kapcsolatban. Ezek között vannak a tiszta energiára történő átállás széntermelő régiókban való kezelésére, valamint a helyi és regionális önkormányzatok 2030-as nemzeti energia- és klímapolitikai tervekben (NEKT-ek) való részvételére vonatkozó ajánlások. A kohéziós politika jövőjének témája körül forgó plenáris ülésen az RB tagjai támogatták a széntermelő régióknak szóló külön alap létrehozását, biztosítva azonban a helyi és regionális önkormányzatok részvételét a beruházásokról szóló döntésekben. Az uniós városok és régiók elő kívánják mozdítani a fenntartható fejlődési célok helyi szintre való lefordítását, és emlékeztetnek arra, hogy Európa nem fogja 2050-re elérni a klímasemlegességet a jelenlegi éghajlati és energetikai célok felfelé történő kiigazítása nélkül.

Az ülésen a tagok elfogadták a „Fenntartható Európa 2030-ra: Az ENSZ fenntartható fejlődési céljai, az ökológiai átállás és az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás nyomon követése” című véleményt, amely az ENSZ 2030-as menetrendjének „Földünk” elnevezésű pillérjére, vagyis az ökológiai és éghajlati átállással kapcsolatos célkitűzésekre összpontosít. A tagok hangsúlyozták, hogy a fenntartható fejlődési célokat sürgősen „lokalizálni” kell, beleértve a helyi és regionális célok, részcélok és az előrehaladást mérő mutatók meghatározását, valamint a megfelelő források rendelkezésre bocsátását.

Az előadó, Sirpa Hertell (FI/EPP) , Espoo képviselő-testületének tagja elmondta: „A fenntartható fejlődési célokat csak akkor tudjuk elérni, ha az uniós és a nemzeti szint együttműködik a városokkal és a régiókkal. Mi vagyunk azok, akik fenntartható projektek révén át tudjuk ültetni ezeket a célokat helyi szintre. Városomban, Espoóban ezt sikeresen megvalósítottuk.” Becslések szerint a 17 fenntartható fejlődési cél alá tartozó 169 részcél 65%-a nem érhető el a helyi és regionális önkormányzatok szerepvállalása nélkül ( OECD ).

A fenntartható fejlődési célok megvalósításának követelményeként a tagok teljes körű politikai koherenciát és hatékony többszintű kormányzást szorgalmaznak – amelynek keretében a helyi és regionális önkormányzatok formálisan részt vesznek a tervezésben, a végrehajtásban, a nyomon követésben, a jelentéstételben és az ellenőrzésben uniós és globális szinten is. A tagok egyetértettek abban, hogy a fosszilis üzemanyagokra nyújtott támogatások beszüntetése és a tiszta beruházások elterjedését segítő, erős piaci alapú ösztönzők biztosítása elengedhetetlen. A 2019–2024-es új mandátumidőszak során az RB a fenntartható fejlődési célok megvalósításának felgyorsítása érdekében az együttműködés elmélyítésére törekszik majd az Európai Parlament éghajlatváltozással, biológiai sokféleséggel és fenntartható fejlődéssel foglalkozó munkacsoportjával, valamint az EP illetékes bizottságaival.

Ribányi József (HU/EPP) előadó ismertette „A tiszta energiára vonatkozó csomag végrehajtása: a NEKT-ek mint az éghajlat, illetve az aktív és passzív energia helyi és területi irányítási megközelítésének eszközei” című véleményt. A Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke elmondta: „A helyi és regionális önkormányzatok közvetlen kompetenciákkal rendelkeznek az energetikai átállás kulcsfontosságú területein. Nagy épületállományokat és közlekedési hálózatokat kezelünk, meghatározzuk a várostervezést és a földhasználatot, illetve előmozdíthatjuk a decentralizált energiatermelést. A helyi és regionális önkormányzatok tehát nélkülözhetetlenek a nemzeti energia- és klímapolitikai tervek (NEKT-ek) célkitűzéseinek elérésében.”

Az RB arra kéri a tagállamokat, hogy továbbra is vonják be a helyi és regionális önkormányzatokat a NEKT-ek meghatározásába és jövőbeli végrehajtásába, amint azt az energiaunió irányításáról és az éghajlat-politikai fellépésről szóló rendelet is előírja. Ezenkívül a városok és régiók uniós közgyűlése azt javasolja, hogy az Európai Bizottsággal közösen hozzanak létre és koordináljanak egy olyan állandó platformot, amely tagállami képviselőket, helyi és regionális önkormányzatokat és RB-tagokat fog össze az együttműködés és a koherencia javítása érdekében az EU 2030-as éghajlat- és energiapolitikai céljai, valamint a 2050-re tervezett klímasemlegesség elérése céljából.

A tagok elfogadták „A Párizsi Megállapodás végrehajtása regionális és helyi szinten megvalósított, innovatív és fenntartható energetikai átállás révén” című véleményt. Az előadó, Witold Stępień (PL/EPP) , Łódź vajdaság közgyűlésének tagja a következőket nyilatkozta: „A párizsi éghajlatügyi megállapodás végrehajtásához és az éghajlatvédelemre vonatkozó ambiciózus kibocsátási célok megvalósításához méltányos energetikai átállásra van szükség. Ennek sikeréhez széles körben be kell vonni a regionális és helyi önkormányzatokat, mivel ők azok, akik a leghatékonyabban át tudják ültetni ezt a gyakorlatba, valamint ösztönözni tudják a polgárok és a vállalatok kezdeményezéseit.”

Az RB emlékeztet arra a kérésére, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 2030-as uniós célkitűzést 40%-ról 50%-ra, a megújuló energiák arányára vonatkozó célkitűzést pedig 40%-ra kell emelni, valamint ambiciózusabb energiahatékonysági célokat kell kitűzni, mivel ez az egyetlen módja annak, hogy 2050-ig elérhessük a klímasemlegességet.

Witold Stępień véleményének kiegészítéseként a tagok elfogadták „Az európai széntermelő régiók társadalmi-gazdasági szerkezetváltása” című véleményt is, amelyet Mark Speich (DE/EPP) , Észak-Rajna–Vesztfália szövetségi, európai és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára dolgozott ki. A tagok osztják azt a nézetet, hogy célzott alapot kell létrehozni a széntermelő régiók gazdasági átalakulásának támogatására és a szerkezetváltásból eredő esetleges társadalmi-gazdasági nehézségek enyhítésére. Egyetértenek abban is, hogy ezt a külön alapot, bár össze kell kapcsolni a kohéziós politika irányításával , nem annak a költségvetéséből kell finanszírozni.

A széntermelő és energiaintenzív régiók tiszta energiára való átállása kulcsfontosságú vetülete Európa dekarbonizációjának, valamint elengedhetetlen a Párizsi Megállapodásban vállalt uniós kötelezettségek teljesítéséhez. A szén biztosítja az EU teljes villamosenergia-termelésének közel egynegyedét. 12 uniós ország 41 régiójában 240 000 ember dolgozik bányákban és erőművekben ( Európai Bizottság ). 

A tagok egyhangúlag elfogadták az „Intelligens városok: új kihívások a klímasemlegességre való méltányos átállás kapcsán – hogyan lehet megvalósítani a fenntartható fejlődési célokat a gyakorlatban?” című véleményt. Az előadó, Andries Gryffroy (BE/EA) , a Flamand Parlament tagja a következőket mondta: „A városoknak és közösségeknek fontos szerepet kell betölteniük a forráshatékony, klímasemleges és a biológiai sokféleséget szem előtt tartó Európa megvalósításában. Több és jobb lehetőséget kell teremtenünk ahhoz, hogy segítsük és támogassuk a helyi és regionális szereplőket ebben a folyamatban. Alulról felfelé építkező megközelítésre lesz szükség, a helyi együttműködésből kialakuló intelligens intézkedésekkel. Ez az inkluzivitás azért is szükséges, hogy megszüntessük a digitális szakadékot, valamint biztosítsuk, hogy a leggyengébb szereplők se maradjanak magukra a digitális társadalomra való átállás során.” Az elfogadott vélemény a finn uniós elnökség felkérésére készült.

Háttér-információk

A Régiók Európai Bizottsága 136. plenáris üléséről készült fotók itt találhatók.

A Régiók és Városok Európai Hetéről készült fényképalbum megtekintéséhez kattintson ide.

A világ népességének fele – és 2050-ben valószínűleg már 70%-a – városokban él. A városok fogyasztják el a termelt energia mintegy 80%-át, és a globális üvegházhatásúgáz-kibocsátásból majdnem ugyanilyen arányban veszik ki a részüket. Rendkívül fontosak a helyi önkormányzatok, mivel az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére irányuló intézkedések több mint 70%-a és az alkalmazkodási intézkedések akár 90%-a ezeknek az önkormányzatoknak a feladatkörébe tartozik. Az éghajlat érdekében történő fellépés gazdasági hasznaira összpontosítva az ENSZ emlékeztet arra, hogy a városokban az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba való beruházások hozama 2050-re világszerte meghaladhatja a 23,9 billió USA-dollárt .

RB-tanulmány (2019. szeptember): Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy.

RB-tanulmány (2019. szeptember): The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission.

Éghajlatváltozás: elérkezett a cselekvés ideje. Karl-Heinz Lambertz elnök nyilatkozata az Egyesült Nemzetek 2019. szeptember 23-i, New York-i éghajlatváltozási csúcstalálkozója alkalmából.

A városok és a régiók nélkül Európa nem fog tudni 2050-ig éghajlatsemlegessé válni.

A Régiók és Városok Európai Hetének keretében az idén (október 7–10.) több mint ötven rendezvényre kerül sor az energetikai átállással, az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel, a biológiai sokféleséggel és a körforgásos gazdasággal kapcsolatban. A program itt található.

Az ENVE szakbizottság legfrissebb híreit itt olvashatja .

Kapcsolattartó: David Crous | david.crous@cor.europa.eu |+32 (0) 470 88 10 37

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023