Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az uniós városok és régiók közös uniós választ követelnek az energiaválságra  

Az EU helyi és regionális önkormányzatai élen járnak az energiaválság által sújtott emberek támogatásában, valamint az energiamegtakarítást és az energiaellátás folytonosságát biztosító intézkedések végrehajtásában.Továbbra is részt kívánnak venni a folyamatban lévő energiareformokban, amelyek biztosítják a tiszta energiára való átállás felgyorsítását célzó stratégiai beruházásokat. Egy sürgős állásfoglalásban a Régiók Európai Bizottsága arra szólítja fel az EU-t, hogy tényleges energiauniót hozzon létre, és alakítson ki szinergiákat az uniós finanszírozási eszközök között, ezzel felgyorsítva a fenntartható energiával kapcsolatos helyi projekteket, valamint kapacitásépítési és továbbképzési programokat szorgalmaz a készségek európai évének 2023-as megvalósítása érdekében.

Február 9-én a Régiók Európai Bizottsága (RB) sürgős állásfoglalást fogadott el az energiaválságról. A dokumentum egy sor javaslatot tartalmaz az EU tiszta energiára való átállásának felgyorsítása érdekében, mind a termelés, mind a fogyasztás, mind az épületek és a közlekedés terén, valamint erőteljes szociális csomagot és méltányos újraelosztási intézkedéseket kér az energiaválság társadalmi hatásainak enyhítése érdekében, különösen a legkiszolgáltatottabbak esetében. A jelenlegi kezdeményezések nem biztosítják a helyi és regionális önkormányzatok számára a szükséges azonnali támogatást – hangsúlyozza az elfogadott állásfoglalás.

Vasco Alves Cordeiro, a Régiók Európai Bizottsága elnöke így nyilatkozott: „A helyi és regionális önkormányzatok élen járnak a háztartások, különösen a legsérülékenyebbek támogatásában és energiamegtakarítási erőfeszítéseik ösztönzésében. Az energiaválságra adott válasz csak akkor lehet sikeres, ha európai szintű, ugyanakkor régióinkban és városainkban gyökerezik, mivel ez utóbbiak illetékesek számos kérdésben, például a mobilitás, a lakhatás és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés terén. A jelenlegi helyzet egy olyan nagyobb átalakulás része, amelyet társadalmainknak vállalniuk kell az éghajlati vészhelyzet megállítása és egy fenntarthatóbb jövő építése érdekében. Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, a városoknak és régióknak is részt kell venniük benne.

Rafał Trzaskowski (PL/EPP), Varsó polgármestere, az ENVE szakbizottság és a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásával foglalkozó munkacsoport elnöke elmondta: „Az energiaválság nem áshatja alá éghajlatvédelmi törekvéseinket. A globális felmelegedés pusztító hatása nem szűnik meg egyik napról a másikra. Számos tagállamban a városok és régiók ambiciózusabb célokat tűztek ki, mint nemzeti kormányaik. Az energiaválság ellenére a helyi és regionális önkormányzatok továbbra is minden polgár számára biztosítják az alapvető közszolgáltatásokat. Ugyanakkor több pénzügyi eszközre van szükségünk ahhoz, hogy támogathassuk az energiaszegénységben élő európai polgárokat, akiknek a száma egyre növekszik, valamint hogy korszerűsíthessük épületeinket az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása érdekében. Arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy biztosítson közvetlen forrásokat a helyi és regionális önkormányzatok számára, hogy felgyorsíthassák a fenntartható energetikai átállást közösségeinkben, városainkban és régióinkban. Ebben az összefüggésben javasoltuk egy közös uniós közbeszerzési kísérleti projekt elindítását, amely Európa-szerte hidrogénüzemű buszokkal látná el a városokat.”

A városok és régiók ambiciózusabb javaslatokat kérnek annak érdekében, hogy a tiszta energián alapuló megoldások legyenek a piacon elérhető legegyszerűbb és legolcsóbb alternatívák. Az energiaközösségek és a helyi önkormányzatok számára teljes körű jogot kell biztosítani a hálózatokhoz való hozzáférésre, anélkül azonban, hogy ugyanaz a szabályozás vonatkozna rájuk, mint a kiskereskedelmi szolgáltatókra.

Az EGSZB kéri egy tényleges energiaunió létrehozását, amely EU-szerte teljes mértékben integrált és jól összekapcsolt piaccal rendelkezik, valamint arra kéri a svéd elnökséget, hogy gyorsítsa fel az „Irány az 55%!” intézkedéscsomaghoz tartozó további jogalkotási javaslatok elfogadását.

Az RB támogatja az uniós energiaplatform megerősítését az energiaárakra gyakorolt kedvező hatása miatt. A villamosenergia-piac folyamatban lévő reformjait illetően az RB elvárja, hogy a gázárakat függetlenítsék a villamosenergia-áraktól.

Az uniós városok és régiók arra kérik a tagállamokat, hogy vonják be őket a nemzeti energia- és klímatervek (NEKT) 2023-ban esedékes felülvizsgálatába, valamint hogy a konkrét stratégiai és határokon átnyúló infrastrukturális projektek finanszírozásának biztosítása érdekében közvetlenül vonják be őket a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközre vonatkozó tervek új REPowerEU-fejezeteinek kidolgozásába. A tagállamok helyreállítási és rezilienciaépítési terveiben szereplő REPowerEU-fejezeteknek új reformokat és beruházásokat kell felvázolniuk az uniós energiarendszer rezilienciájának, biztonságának és fenntarthatóságának fokozása érdekében, ideértve az energiahatékonyságot és a megújuló energia alkalmazását is.

Ami a pénzügyeket illeti, az uniós városok és régiók sürgetik, hogy az energiaválsággal kapcsolatos célzott beruházásokat ne vegyék figyelembe a költségvetési szabályok keretében a hiány kiszámítása során. A városok és régiók uniós közgyűlése egy egyablakos finanszírozási portál létrehozását is kéri az épületkorszerűsítési program végrehajtásához, és arra kéri a tagállamokat, hogy a REPowerEU forrásait használják fel az energiahatékonyságra és az épületek utólagos átalakítására irányuló beruházások felgyorsításához.

A közlekedés terén a Régiók Európai Bizottsága egy páneurópai közbeszerzési projektet szorgalmaz a hidrogénüzemű buszok EU-szerte történő elterjesztése érdekében, és hangsúlyozza a Gépjárműipari Régiók Szövetsége azon célkitűzését, hogy hozzájáruljon az igazságos átmenethez azokban az energiaigényes régiókban, ahol erős a gépjármű- és beszállítóipar.

Háttér

Az uniós energiaplatformot 2022. április 7-én hozták létre az uniós országok részvételével tartott első találkozón, azzal a céllal, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzetben megfizethető áron biztosítsák az EU energiaellátását, és fokozatosan megszüntessék az orosz gáztól való függőséget.

A zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásáról szóló weboldal

Kapcsolat:

David Crous

David.Crous@cor.europa.eu

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023