Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Uniós költségvetés: a kohéziós politikára szánt összegek csökkentése kiüresíti az EU társadalmi haladásra tett ígéreteit  

Egy évvel a szociális jogok európai pillérének meghirdetése után sincs megnyugtató válasz arra a fontos kérdésre, hogy miként teljesíthetők azok az ígéretek, amelyeket az állam- és kormányfők a 2017. novemberi göteborgi szociális csúcstalálkozón tettek. Egy, a Régiók Európai Bizottsága (RB) által hétfőn rendezett intézményközi konferencia alkalmával a régiók és városok képviselői hangsúlyozták Marianne Thyssen uniós biztos előtt, hogy az EU kohéziós politikájának továbbra is támogatnia kell a szociális jogok európai pillérének megvalósítását, melyben a helyi és regionális önkormányzatok is aktívan részt vennének.

Karl-Heinz Lambertz , a Régiók Európai Bizottsága elnöke kijelentette: „Az EU-nak mindig törekednie kell arra, hogy aktív, cselekvőképes polgárai legyenek: tisztességes munkahelyeket kell biztosítania számukra, védenie kell egészségüket és senkiről sem szabad lemondania. A szociális jogok európai pillére a szociális védelmet és a társadalmi befogadást ismét az Unió programjainak középpontjába állította, de a vállalások teljesítéséhez valamennyi kormányzati szinten közös elkötelezettségre van szükség. Ma minden eddiginél nagyobb szükségünk van arra, hogy 2020 után ambiciózus uniós költségvetésünk legyen, amelyben hangsúlyos elemként szerepel a kohéziós politika. A régiók és városok készek Európa megújítására, de az uniós források – különösen az Európai Szociális Alap – csökkentése vagy központosítása visszafogja majd törekvéseinket.”

Marianne Thyssen foglalkoztatásért, szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos leszögezte: „Noha politikáink adott esetben helyi irányultságúak, a kihívások, amelyekkel szembe kell néznünk, európai vagy még inkább globális méretűek. A Régiók Bizottsága áthidalja ezt az ellentmondást: segít nekünk kontinentális méretekben gondolkodni, de helyi szinten cselekedni. A szociális jogok európai pillére ugyanezt teszi: az egész földrészre kiterjedő kihívásokat kíván kezelni olyan fellépések révén, amelyek nemcsak európai, hanem nemzeti, regionális és helyi szintűek is.”

Mivel a Régiók Bizottsága szerint a szociális jogokat ugyanolyan fontosnak kell tekinteni, mint a gazdaságiakat, szorgalmazta, hogy illesszenek be az uniós szerződésekbe egy fejezetet a társadalmi haladásról, és vezessenek be kötelezően megvalósítandó szociális célokat a tagállamok számára. Emellett úgy véli, hogy a szociális jogok európai pillérét támogató eredménytáblának területi adatokat is magában kellene foglalnia, hogy megfelelően tükrözhesse a regionális különbségeket. A régiók és a városok ezenfelül szeretnék, ha a képességek és az oktatás bővítése formájában jóval nagyobb befektetések történnének az emberi tőkébe, és javítanák az elsajátított készségek és a munkaerőpiaci igények közötti összhangot is.

José Ignacio Ceniceros (ES/EPP), az RB „Szociálpolitika, oktatás, foglalkoztatás, kutatás és kultúra” (SEDEC) szakbizottságának elnöke, egyben La Rioja régió kormányának elnöke kijelentette: „Az európai régiókon belüli és az azok közötti társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek az okai az ijesztő demográfiai változásoknak, az agyelszívásnak, a bevándorlásnak és a populizmusnak. Megfelelő finanszírozás és erős politikai szándék mellett a szociális pillér hatásos eszközzé válhat az egyenlőtlenség és a kirekesztés ellen, és a segítségével kevésbé szerencsés embertársaink is hozzájuthatnak az ahhoz szükséges oktatáshoz és készségekhez, hogy megtalálják a helyüket egy versenyalapú munkaerőpiacon, s így aktív és produktív tagjai lehetnek közösségeiknek.”

Heinz-Joachim Höfer (DE/PES), Altenkirchen polgármestere és a szociális jogok európai pilléréről szóló RB-vélemény előadója kifejtette: „Sokkal több ambíciót és gyors cselekvést várunk az Európai Bizottságtól, hiszen a pillér alapelveit csak így válthatjuk valóra az európaiak számára. Még mindig várunk egy, a megfizethető lakhatásra irányuló európai stratégiára, egy európai szegénységellenes tervre, amely csökkentené a szegénység, illetve a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett emberek számát, és a platform-munkavállalók védelmére sem születtek még meg a megfelelő intézkedések. Ennél is aggasztóbb azonban, hogy a 2021–2027-es időszakra – például az Európai Szociális Alap tekintetében – előirányzott költségvetés-csökkentések akadályozni fogják a pillér sikeres megvalósítását, főként a lemaradó régiókban.”

Az Európai Parlament előadója, Maria João Rodrigues (PT/S&D) is hangsúlyozta, hogy „a következő uniós költségvetésnek lehetőséget kell adnia a Göteborgban tett ígéretek teljesítésére, vagyis egy méltányosabb Európa kiépítésére és az EU szociális dimenziójának erősítésére, még a 2019-es európai parlamenti választások előtt. A helyi és regionális önkormányzatokat megfelelően be kell vonni a következő költségvetés programjainak előkészítésébe és végrehajtásába. Az ő helyi és regionális igényekre vonatkozó speciális tudásuk fontos partnerekké teszi őket a szociális pillér hatékony végrehajtásában.”

Az EU Tanácsának elnökségét Andrä Rupprechter főtanácsadó képviselte, aki hangsúlyozta, hogy a gazdasági és társadalmi konvergencia céljának követése stabilabbá és termelékenyebbé teheti az európai gazdaságot.

Luca Jahier , az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) elnöke abban foglalta össze az elhangzottakat, hogy „az EGSZB-nek és az RB-nek egyesíteniük kell erőiket, ha azt akarjuk, hogy ez a pillér eredményesen szolgálja a polgárok jólétét. Mindketten a legjobb helyzetben vagyunk ahhoz, hogy a végrehajtást területi, illetve civil társadalmi szemszögből értékeljük. Most az a feladatunk, hogy mielőbb kezelni tudjuk a megosztó egyenlőtlenséget, és elhozzuk azt a változást, amelyre a polgárok vágynak.”

Fotógaléria

További információk:

Az Európai Bizottság a következő, 2021–2027-es költségvetési időszakra – több meglévő alap és program összevonásával – a jelenlegi Európai Szociális Alap egy rugalmasabb és egyszerűbb verzióját javasolja. Ez az új Európai Szociális Alap Plusz támogatja majd a szociális jogok európai pillérének alapelveit és az európai szemeszterhez kötődő ajánlások végrehajtását, a finanszírozás volumene azonban összességében körülbelül 6%-kal csökkenne. Az RB decemberi plenáris ülésén elfogadandó véleménytervezet (előadója: Susana Díaz Pacheco (ES/PES), Andalúzia régió elnöke) ugyancsak figyelmeztet arra, hogy nem lenne célszerű a helyi és regionális önkormányzatok kárára központosítani az Alap kezelését.

Kapcsolat:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 2 282 2063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023