Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Uniós költségvetés: a regionális és helyi vezetők üdvözlik a megállapodást, és sürgetik, hogy már 2021 első felében bocsássanak rendelkezésre forrásokat a Covid19 második hullámával küzdő polgárok és vállalkozások támogatására  

Az EGSZB nagyra értékeli, hogy a Parlament határozottabb uniós fellépést igyekszik biztosítani az egészségügyi kutatás, az Erasmus+, a helyreállítási tervek demokratikus ellenőrzése
és az Unió új pénzügyi forrásai terén

„A megállapodás reménysugár a világjárvány második hullámával küzdő helyi közösségek számára, de annak végleges elfogadására is mihamarabb sort kell keríteni annak érdekében, hogy a források 2021 első felében eljussanak e közösségekhez. Késedelem esetén a 2021-ben végrehajtott létfontosságú beruházásoknak visszamenőlegesen is támogathatónak kell lenniük, akkor is, ha azokra az új költségvetés hatálybalépése előtt került sor. Ellenkező esetben túl késő lesz ahhoz, hogy az EU segítsen megvédeni a helyi közösségeket és fenntartani gazdaságainkat” – nyilatkozta Apostolos Tzitzikostas , a Régiók Európai Bizottsága (RB) elnöke az EU 2021–2027-es többéves pénzügyi keretéről és a helyreállítási tervről folytatott intézményközi tárgyalások kapcsán.

Isabelle Boudineau (FR/PES) , az RB „Területi kohéziós politika és uniós költségvetés” ( COTER ) szakbizottságának elnöke megjegyezte: „Ez a megállapodás történelmi jelentőségű. Az Európai Parlamentnek most első ízben sikerült 16 milliárd euróval növelnie a többéves pénzügyi keretet, biztosítva, hogy a kutatók és az Erasmus+ program résztvevői részesülhessenek belőle, és megháromszorozva »az EU az egészségügyért« program forrásait, melyekre a jelenlegi válság idején oly nagy szükség van. Bizonytalanságok azonban továbbra is vannak. Az uniós versenyjogi bírságok felhasználásával kapcsolatos ad hoc megoldást nemcsak átmenetileg kellene alkalmazni, hanem az uniós szabályokat ki kellene igazítani annak érdekében, hogy ez hosszú távon lehetséges maradjon. Ugyanez igaz az uniós költségvetés új saját forrásaira vonatkozóan elfogadott ütemtervre is. Biztosnak kell lennünk abban, hogy ezt az ambiciózus tervet tettek is követik. A gazdaság számára nehéz időkben hathatós megoldásokra van szükség – fenntartható, hosszú távú helyreállítást kell garantálnunk az EU számára.”

Nikola Dobroslavić (HR/EPP) , a többéves pénzügyi keretről szóló RB-vélemény előadója így fogalmazott: „Örömünkre szolgál, hogy a Tanács és a Parlament megállapodott az új többéves pénzügyi keretről és a helyreállítási csomagról. Rendkívül fontos hogy ezeket mihamarabb, még a 2021–2027-es új pénzügyi időszak kezdete előtt elfogadják annak érdekében, hogy a városok és régiók konkrét projekteket hajthassanak végre. A városok és régiók aktív fellépése nélkül Európa nem tud talpra állni. A kohéziós politika és a közös agrárpolitika továbbra is alapvetően fontos a régiók és a városok, valamint talpra állásuk szempontjából. Ezért a kohéziót a jövőben minden szakpolitikában és beruházásban alapvető értéknek és kulcsfontosságú célkitűzésnek kell tekinteni.”

Háttér

A Régiók Európai Bizottságának a világjárvány kezelésével kapcsolatos legfontosabb követelései a következők:

1) Egy fenntartható, reziliens és szociális Európára vonatkozó terv és ezen belül egy legalább 500 milliárd eurós uniós Helyreállítási Alap, amely egy ambiciózus uniós költségvetéshez kapcsolódik és egy európai adósságbiztosításon alapul.

2) Egy európai egészségügyi mechanizmus orvosi cikkek és felszerelések beszerzésére, valamint a regionális egészségügyi rendszerek kapacitásának értékelésére, átalakítására és nyomon követésére, amely beruház az egészségügy krízistűrő képességének és fenntarthatóságának javításába.

3) Olyan finanszírozási rendszerek, amelyek segítik a regionális és helyi közösségeket a helyiadó-veszteségek kompenzálásában és a közszolgáltatások átalakításában, digitálissá, fenntarthatóvá és válságtűrővé téve azokat.

4) Egyszerűsített eljárások a fenntartható helyi infrastruktúra finanszírozására.

5) Célzott eszközök és jogi konstrukciók a kkv-k, az idegenforgalom és a kultúra támogatására.

6) Integrált vidékfejlesztési terv az innováció, a vállalkozói szellem és a hálózati összekapcsoltság vidéki területeken történő fellendítése érdekében.

Kapcsolat:

pressecdr@cor.europa.eu

Megosztás :