Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az EU régiói és városai szövetség kiépítésébe kezdenek a kohéziós politika jövője érdekében  

Az uniós költségvetéssel kapcsolatos jövőbeni tárgyalásokra tekintettel a Régiók Európai Bizottsága össze kíván fogni a területi szövetségekkel, és arra kéri az összes érintett uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű szereplőt, hogy alkossanak szövetséget egy 2020 utáni időszakra vonatkozó határozott és nagyratörő kohéziós politika megvalósítása érdekében.

Az újonnan megjelenő prioritások, mint a védelem, a biztonság és a határellenőrzés, valamint a brexit uniós költségvetésre gyakorolt hatása veszélybe sodorják a 27 állam legerőteljesebb beruházási politikájának a jövőjét, mely 454 milliárd euró értéket képvisel 2020-ig. Ezért merült fel az RB-nél annak gondolata, hogy egy új, nyitott szövetséget hozzon létre.

A szövetség célja, hogy rávilágítson a kohéziós politika hozzáadott értékére és hatékonyságára az elmúlt évtized vonatkozásában, illetve gondoskodjon arról, hogy a következő uniós költségvetésről szóló döntéseknél meghallják a regionális és helyi önkormányzatok, kkv-k, nem kormányzati szervezetek, iskolák, egyetemek, kulturális szervezetek stb. több százezer kedvezményezettjének szavát stb.

„A kohéziós politika jövője 2020 után” című véleményének nemrégiben történt elfogadását követően, valamint a június végén küszöbön álló 7. kohéziós fórumra tekintettel az RB a vezető területi szövetségekkel együtt realista megközelítést követő vitát nyitott meg, melynek célja, hogy közvetlenül foglalkozzon a kohéziós politikával szemben felhozott kritikákkal, miközben szorosabbra fűzi az együttműködést az összes támogató között.

„A kohéziós politika nem jótékonykodás, hanem kötelesség. Az európai polgároknak régióinkban és városainkban egy erősebb, egyszerűbb és hatékonyabb Európai Unióra van szükségük. Ezért dolgozunk most, véleményünk elfogadását követően egy széles körű szövetség kialakításán a 2020 utáni erős kohéziós politika érdekében” – jelentette ki az RB előadója, Michael Schneider , Szász-Anhalt tartomány államtitkára és az RB EPP-csoportjának elnöke, hozzátéve, hogy „nem egy kommunikációs fogásról van szó, hanem a városok, a régiók, a területi szövetségek, a központi kormányzatok, az uniós intézmények, az egyetemek, a kkv-k és a civil társadalom számára nyitott széles körű összefogásról”.

„A kohéziós politika révén megvalósuló beruházások segítettek abban, hogy városaink életképesebbé és inkluzívabbá válhassanak” – emlékeztetett Daniël Termont, Gent polgármestere és az EUROCITIES elnöke, hangsúlyozva, hogy „ez a politika az európai szolidaritás határozott kifejezése, melynek révén széles körben demonstrálható, hogy milyen előnyöket nyújt Európa a polgáraink számára. Ahhoz, hogy a jövőben határozottabb politikát folytassunk, fontos, hogy a városok közvetlenül bevonódjanak a strukturális alapokhoz kapcsolódó stratégiai beruházásokra vonatkozó döntésekbe. Ez elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a finanszírozás megfeleljen a helyi igényeknek, valamint erősödjön a helyi szint elkötelezettsége és hatékonyabbá váljon a finanszírozás végrehajtása.”

Az Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR) nevében Carola Gunnarsson , Sala polgármestere és a CEMR kohéziós politikai szóvivője rámutatott arra, hogy: „a kohéziós politika olyan eszköz, mely megmutatja az embereknek, hogy az EU törődik velük, és hogy az összes kormányzati szint össze tud kapcsolódni a jelenlegi kihívások leküzdése érdekében. A kohéziós politika feladása azt jelentené, hogy az EU lényegi összetevőjétől fosztaná meg az európai projektet. A szövetségen keresztül a polgármesterek és a regionális vezetők egy olyan erős kohéziós politikát kívánnak megőrizni, amely képes reagálni polgáraink igényeire.”

Az Európai Külső Tengeri Régiók Konferenciája (CPMR) képviseletében Erik Bergkvist , Västerbotten (SE) regionális képviselő-testületének elnöke úgy fogalmazott, hogy „Európa területei különböző kihívásokkal szembesülnek, köztük földrajzi, környezetvédelmi és társadalmi megszorításokkal, nem lehet mindenkire érvényes európai egyenmegoldást találni. Ezért a gazdasági, társadalmi és területi kohézióra vonatkozó uniós célok elérése és a növekedés ösztönzése érdekében egy határozottabb területi dimenzióval rendelkező kohéziós politikára van szükség. Egy olyan kohéziós politikára van szükségünk, amely az európai területi sokszínűség jobb elismerésén, az egyes földrajzi régiók számára biztosított nagyobb rugalmasságon, a helyi adottságokból kiinduló megközelítésen és a különböző kormányzati szintek közötti szinergiákon alapul. Csak így tudja a kohéziós politika az összes európai régióban rejlő lehetőséget kibontakoztatni.”

„A kohéziós politika iránti elkötelezettség növekedésére van szükség szinten minden tagállam részéről” – jelentette ki az RB elnöke, Markku Markkula, és arra kérte az érdekelt feleket, hogy egyesítsék erőiket: „Amint az EU jövőbeli költségvetésére vonatkozó kemény tárgyalások megkezdődnek, az RB készen áll arra, hogy ezeknek a hangoknak a szószólója legyen Brüsszelben.” Ezért szeretnénk létrehozni egy kohéziót támogató szövetséget, mely nyitva áll mindazok előtt, akik hisznek az EU olyan alapvető értékeiben, mint a szolidaritás és a partnerség.”

További információ:

Infografika a kohéziós politika jövőjéről szóló RB-véleményről

RB-s tanulmányok a kohéziós politika jövőjéről

A 2007–2013 közötti programozási időszak értékelései

Nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja a kohéziós politikáról

Markku Markkula elnök nyilatkozata az Általános Ügyek Tanácsának április 25-i, a kohéziós politikának szentelt ülésén

Az Európai Parlament REGI bizottságának állásfoglalása a 2020 utáni kohéziós politikáról

A EUROCITIES nyilatkozata a jövőbeli kohéziós politikáról

Új szakpolitikai dokumentum jelenik meg a 7. kohéziós fórum előtt.

Az Európai Települések és Régiók Tanácsa állásfoglalása a kohéziós politikával kapcsolatban

Az Európai Külső Tengeri Régiók Konferenciájának (CPMR) álláspontja a 2020 utáni kohéziós politikára vonatkozó elvekről.

2017. júniusi, Stavangerben tartandó ülésén a Politikai Elnökség hivatalosan elfogad egy a kohéziós politika jövőjéről szóló szakpolitikai dokumentumot.

Kapcsolattartó:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023