Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A Covid19 utáni helyreállítási terv lehetőséget kínál egy valóban zöld forradalom megvalósítására  

Ebben az interjúban Juanma Moreno, Andalúzia elnöke, az új európai klímarendeletre vonatkozó, jelenleg tárgyalt javaslatról készülő RB-vélemény előadója osztja meg velünk nézeteit. Ez a jogilag kötelező erejű rendeletről szóló javaslat azt tűzi ki célul, hogy 2050-re Európa legyen az első klímasemleges kontinens

Andalúzia elnöke, Juanma Moreno (ES/EPP) klímarendeletről kidolgozott véleménytervezete az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhető itt . A szövegről az ENVE szakbizottság következő, június 8-i ülésén tartanak vitát és szavazást. A zárószavazás és az elfogadás a július 1–2-i plenáris ülésen várható. Az ülés keretében egy magas szintű vitát is rendezünk majd az európai zöld megállapodásról.

Az Európai Bizottság a Covid19-járvány kitörése előtt – a maitól nagyon eltérő helyzetben – tett közzé egy klímarendeletre irányuló javaslatot. Vajon a gazdasági és társadalmi helyreállítási terven belül is prioritásként kell kezelni a klímasemlegesség 2050-ig történő elérésére irányuló erőfeszítéseket?

Természetesen ennek a célnak továbbra is elsőbbséget kell élveznie, mivel ez a helyreállítás nagyszerű lehetőséget jelent. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a jelenlegi helyzetet megelőzően társadalmunkban már javában zajlott egy ipari forradalom, és küzdelmet folytattunk a globális felmelegedés következményeivel. Azok a megoldások, amelyekre a most előttünk álló társadalmi és gazdasági kihívások leküzdéséhez szükségünk van, egyben arra is lehetőséget kínálnak, hogy társadalmunkat egy fenntartható és ellenállóbb modell, gazdaságunkat pedig egy klímasemleges modell felé tereljük. A Covid19 utáni helyreállítási terv lehetőséget kínál egy valóban zöld forradalom megvalósítására. Ezért jobban ki kell használnunk a megújuló energiaforrásokat, elő kell mozdítanunk az energiahatékonyságot és a hatékony infrastruktúrákat, és tovább kell fejlesztenünk a fenntartható közlekedési rendszereket, miközben továbbra is figyelmet kell fordítanunk a munkahelyteremtésre.

Az Európai Bizottság európai klímarendeletre irányuló javaslatát közzétételekor bírálták, mivel nem tartották elég ambiciózusnak. Milyen tekintetben lehetett volna ambiciózusabb?

Az andalúz kormány úgy véli, hogy a javasolt európai klímarendeletben meghatározott, 2050-ig teljesítendő kötelező klímasemlegességi célkitűzés kellően ambiciózus, és nagy kihívást jelent az egész Európai Unió számára. Alapvetően fontosnak tartjuk azonban – tekintettel a kezelendő társadalmi, technológiai és gazdasági átalakulások nagyságrendjére –, hogy uniós és nemzeti szinten mielőbb új célokat határozzanak meg az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 2030-ig történő csökkentését illetően.

Andalúzia elfogadott egy regionális klímatörvényt. Tapasztalatai alapján a klímasemlegesség felé vezető úton melyek azok a területek, amelyeken a helyi és regionális önkormányzatok hozzájárulása és hatása másokénál nagyobb lehet? Miért vannak a helyi és regionális önkormányzatok jobb cselekvési helyzetben ezeken a területeken, mint a nemzeti kormányok?

Néhány olyan, nagy szén-dioxid-kibocsátású ágazat, amelynek esetében cselekednünk kell, a helyi és regionális önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Ez a helyzet például a közlekedés, a lakhatás és a középületek, valamint a hulladékgazdálkodás esetében. Nyilvánvaló, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatban fontos a regionális és helyi megközelítés alkalmazása, mivel a globális felmelegedés az egyes régiókat több tényező hatásának eredőjeként különböző módon érinti. Ezért koordinációs mechanizmusokat kell kialakítanunk a kormányzás valamennyi szintje között annak érdekében, hogy az éghajlat-politikák kidolgozása és végrehajtása az egyes területeken az erőforrások optimalizálása és a jobb eredmények elérése érdekében egymást kiegészítő és összehangolt legyen.

Ön szerint egy egységes európai klímarendelet képes-e földrajzi, társadalmi és gazdasági értelemben megfelelően tükrözni az európai régiók sokféleségét, és illeszkedni ahhoz?

Éppen az Európai Unió területeinek társadalmi-gazdasági és földrajzi sokfélesége miatt van szükségünk egy olyan, egységes jogszabályra, amely mindezeket egybefogó keretként működik. Az egész európai projekt is hasonló megfontolásokra épül. A helyi és regionális realitások sokfélesége miatt ösztönöznünk kell minden térség aktív részvételét az új éghajlat-változási törvény kidolgozásában és végrehajtásában egyaránt. A helyi és regionális önkormányzatok a polgárokhoz legközelebbi közigazgatási szervek, és egyúttal ők azok, akik az új jogszabályok helyi végrehajtásáért végső soron felelősek. Így ez a jogszabály hatékony eszköz lehet a területek közötti különbségek csökkentéséhez és egy ellenállóképesebb társadalom megteremtéséhez.

Milyen módosításokat terjesztene elő az európai klímarendeletről szóló javaslathoz annak érdekében, hogy a régiók és városok szempontjait jobban figyelembe vegyék, és jobban bevonják őket a folyamatba?

A regionális és helyi tényezők kulcsfontosságúak a klímasemlegességi stratégiák és cselekvési tervek kidolgozása során. A sebezhetőségek és kockázatok értékelésekor és felmérésekor, valamint a jövőbeli forgatókönyvek felvázolásakor figyelembe kell venni a társadalmi-gazdasági, a földrajzi és az éghajlattal kapcsolatos tényezőket. A nemzeti energia- és klímaterveket (NEKT) regionális és helyi tervekkel kell kiegészíteni, ugyanazokat a kritériumokat – például a jövedelmezőséget, a gazdasági és energiahatékonyságot, a méltányosságot és a szolidaritást – követve. A helyi és regionális önkormányzatok kulcsszerepet játszanak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és az éghajlatváltozás mérséklését célzó intézkedésekben. Így tehát a regionális nézőpont nagyobb mértékű figyelembevétele növelné annak esélyét, hogy elérjük azt a közös célt, amelyen dolgozunk. Ez a cél pedig az, hogy 2050-re Európa legyen a világ első klímasemleges kontinense.

Megjegyzés:

Az ENVE szakbizottság június 8-i ülésének napirendje és az ott megvitatandó véleménytervezetek innen tölthetők le .

Európai klímarendelet: a városok és a régiók ötéves cselekvési tervet szorgalmaznak . A Régiók Európai Bizottságának elnöke, Apostolos Tzitzikostas az európai klímarendeletre irányuló március 4-i európai bizottsági javaslatra reagálva felkérte az EU-t, hogy dolgozzon ki ötéves cselekvési tervet, és gondoskodjon arról, hogy valamennyi régiót és várost bevonják a klímasemlegesség elérésébe. Olvassa el a sajtóközleményt!

Sajtókapcsolat:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023