Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Júniusig meg kell állapodni az uniós költségvetésről és a Helyreállítási Alapról, máskülönben a késlekedés miatt veszélybe kerül a polgárok biztonsága és a kohézió Európában  

Az Európai Tanács tagjainak április 23-i videokonferenciáját követően a kohéziós szövetség – amely uniós szintű szövetségként erőteljesebb kohéziós politikát szorgalmaz a 2020 utáni időszakra – sürgeti, hogy a kohéziós politika maradjon prioritás a Covid19-válságból való kilábalást célzó helyreállítási stratégiáról folytatott megbeszélések során, figyelembe véve a régiók és városok igényeit és tapasztalatait.

A Covid19-világjárvány elleni küzdelem és az európai gazdaság újraindítása versenyfutás az idővel. Az ambiciózus uniós költségvetésen alapuló, megfelelő uniós helyreállítási terv biztosításában bekövetkező bármely további késedelem aláássa a polgárok egészségének és szociális jogainak védelmére, Európa termelési kapacitásának megőrzésére, a vállalkozásoknak a vészhelyzet túlélésében való megsegítésére és a fenntartható jövőbe való beruházásra irányuló képességünket.

A tagállamoknak határozott lépést kell tenniük Európa jövője érdekében az alábbiak révén:

- a kohéziós politika által támogatott sürgősségi intézkedések folyamatosságának megfelelő finanszírozással és különleges szabályokkal történő biztosítása a leginkább sújtott országokban és területeken,

- a 2021–2027-es kohéziós politika tervezett beruházásainak megerősítése a helyreállítás felgyorsítása és egy ellenállóképes, igazságosabb és fenntarthatóbb Európa hosszú távú megvalósítása érdekében,

- annak biztosítása, hogy rendkívüli pénzügyi kezdeményezések járuljanak hozzá a társadalmi, területi és gazdasági kohézióhoz azáltal, hogy kompenzálják az adóbevételek veszteségét helyi szinten, illetve támogatják a helyi és regionális önkormányzatokat – és az ezekhez kapcsolódó köztulajdonban levő vállalatokat – a polgároknak nyújtott helyi szolgáltatások működtetésében a pandémiás és a pandémiát követő időszakban,

- a jövőbeli kohéziós politikáról szóló tárgyalások sikeres lezárása annak érdekében, hogy 2021-ben időben megkezdődhessen a finanszírozási időszak, és a következő években biztosítható legyen a kohéziós politika továbbvitele,

- valamennyi kormányzati szint összefogása az Unión belüli jobb egészségügyi szolgáltatásokba történő befektetés érdekében, egyrészt az egészségügyre fordított finanszírozás növelésével a kohéziós politika keretében, másrészt egy külön egészségügyi mechanizmus létrehozása révén,

- a jelenlegi válság alatti határokon átnyúló és transznacionális együttműködés jó példáinak figyelembevétele, valamint az ETT-k, az eurorégiók és az EU valamennyi határrégiójának aktív bevonása a vírus elleni küzdelembe és a jövőbeli gazdasági fejlesztésekbe.

Szorgalmazzuk, hogy mind az „alapvető” uniós költségvetés, mind a rendkívüli pénzügyi beruházási kezdeményezések a pandémiával és annak következményeivel foglalkozó helyi szereplők által megszerzett tapasztalatokra és ismeretekre támaszkodjanak. Az uniós beruházásoknak élvezniük kell a rugalmasság és az egyszerűsítés előnyeit, a túlzott központosítás azonban súlyosan aláásná a hatékonyságot. A kohéziós politika az EU leghatékonyabb eszköze a régiók és városok társadalmi és gazdasági fejlődésének strukturális megerősítésére (ideértve az egészségügyet és az éghajlat-politikát is). Tovább kell erősíteni és teljes mértékben igénybe kell venni ahhoz, hogy hosszú távon erősítse az összes helyi és regionális önkormányzat ellenálló képességét, hogy azok kellően felkészültek legyenek a jelenlegi és bármely jövőbeli válság gazdasági következményeire, így kiegészítsék a meglévő és jövőbeli vészhelyzeti reagálási eszközöket.

Ami a reformtámogató program lehetséges megerősítését illeti, a régiók és városok tényleges bevonása a szükségletek felmérésébe és az intézkedések megtervezésébe – a kohéziós politikai tervekkel szoros összhangban – döntő fontosságú lesz annak biztosítása érdekében, hogy egyetlen hely se maradjon le, és a reformok területi aszimmetrikus hatását hatékonyan kezeljék. Ezenkívül a régióknak és városoknak részt kell venniük abban a vitában, amely arról szól, hogy miként lehet megerősíteni az európai társadalmak ellenálló képességét a pandémiás válság és annak gazdasági és társadalmi hatásainak területi szempontú kezelése során.

A jelenlegi helyzetben létfontosságú, hogy az uniós intézmények a szolidaritás és a felelősségvállalás szellemében járjanak el. A tárgyalások végeredménye nem lehet túlzottan központosított alapok és bizonytalan pénzügyi eszközök elegye, amelyek kizárólag a magánpiacok reakcióképességére támaszkodnak. Biztosítanunk kell Európának az eszközök hatékony kombinációját, ahol a támogatások és a hitelek kiegyensúlyozottak, és a partnerségi elv teljes mértékben megvalósul az uniós polgárok szükségleteinek jobb kielégítése érdekében.

Csak akkor tudjuk kivezetni Európát ebből a vészhelyzetből, ha megleljük a bátorságot és a kölcsönös bizalmat a közös fellépéshez.

A titkárság elérhetősége:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ARLEM-THIRD-MINISTERIAL-CONFERENCE-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
15.05.2023