Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az Európai Bizottság és a Régiók Európai Bizottsága megalapítja a Polgármesterek Szövetsége nemzeti követeinek kamaráját  

A Polgármesterek Szövetsége a világ legnagyobb olyan mozgalma, amely a klíma- és energiapolitika terén fellépő városokat és régiókat tömöríti.

A Polgármesterek Szövetségét az Európai Bizottság 2008-ban indította útjára azzal a céllal, hogy támogassa a városokat és régiókat az EU 2020-ig szóló éghajlat- és energiapolitikai célkitűzéseinek teljesítésében. A Szövetség most megerősíti szerepét azáltal, hogy éghajlat-politikai vállalásait összhangba hozza az EU azon célkitűzésével, hogy 2050-ig megvalósítsa a klímasemlegességet, és azáltal is, hogy létrehoz egy új testületet: a nemzeti követek kamaráját, hogy támogassa a Szövetség bővülését az egyes tagállamokban. A Polgármesterek Szövetségének több mint 10 000 aláírója van, akik technikai támogatásban és pénzügyi iránymutatásban részesülnek olyan energia- és éghajlat-politikai tervek kidolgozásához és végrehajtásához, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a globális hőmérséklet-emelkedés 1,5 °C alatt maradjon – ami a párizsi éghajlat-változási megállapodás legambiciózusabb törekvése.

Április 21-én az EU különböző részein működő polgármesterek és helyi vezetők csatlakoztak az új Polgármesterek Szövetsége nyitórendezvényéhez. A politikai testület egy online ünnepség keretében ismertette a Szövetség „méltányosabb, klímasemleges Európára” vonatkozó jövőképét – a városok és régiók új kötelezettségvállalását, mely az éghajlat-politikai törekvések fokozására irányul. Az új aláírók kötelezettséget vállalnak arra, hogy 2030-ra legalább a vonatkozó nemzeti célkitűzésüknek megfelelő mértékben csökkentik az üvegházhatást okozó gázok (ÜHG) kibocsátását, és hozzájárulnak az EU azon célkitűzéséhez, hogy a klímasemlegesség 2050-re történő elérése mellett 2030-ig 55%-kal csökkentse az üvegházhatásúgáz-kibocsátást.

Kadri Simson energiaügyért felelős európai biztos arra biztatta az összes helyi képviselőt, hogy csatlakozzon az új Szövetséghez. Elmondta, hogy „a Polgármesterek Szövetsége tizenhárom éve fontos referenciapont a helyi energia- és éghajlati ügyekben. Az elmúlt év mindannyiunk számára nehéz volt. Kezelnünk kellett a világjárvány okozta vészhelyzetet, de eközben egy percre sem hagytunk fel a tisztább, környezetbarátabb és jobb jövőre való felkészüléssel. Az EU elkötelezte magát amellett, hogy legkésőbb 2050-ig a világ első klímasemleges régiója lesz, és kötelezettséget vállaltunk arra is, hogy 2030-ra legalább 55%-kal csökkentjük kibocsátásainkat. Most pedig eljött az ideje, hogy új fejezet kezdődjön a Polgármesterek Szövetsége életében. Egyesítsük erőinket, és lépjünk előre a zöld megállapodás felé! Egy klímasemleges, reziliens és méltányos Európa felé, ahol a városok egészséges körülményeket biztosítanak a polgárok életéhez és a helyi vállalkozások sikeres működéséhez. Legyen a Szövetség olyan hely, ahol az EU valamennyi városa megméretheti magát és megmutathatja kiválóságát.”

A rendezvény alkalmul szolgált a Polgármesterek Szövetségén belül a nemzeti követek kamarájának elindításához is. Apostolos Tzitzikostas, a Régiók Európai Bizottsága elnöke hangsúlyozta: Ma az EU nagy lépést tett előre azzal, hogy jogilag elkötelezte magát a klímasemlegesség 2050-ig történő megvalósítása mellett. Ez csak a polgárainkkal való és a közösségeinken belüli együttműködés révén érhető el, máskülönben lehetetlen. A zöld megállapodás sikeréhez az EU-nak mind az egymillió helyi és regionális politikusára szüksége van. Azáltal, hogy megújítják a Polgármesterek Szövetsége kötelezettségvállalásait és elindítják a Szövetség nemzeti követeinek hálózatát, a régiók, városok és falvak az emberek igényeinek kielégítése és bolygónk védelme érdekében magasabbra teszik a lécet az éghajlat-politika terén.”

Kata Tüttő (HU/PES), Budapest főpolgármester-helyettese kijelentette: " Budapest 2008-ban, az Európai Unióban elsők között, Magyarországon elsőként, csatlakozott a Polgármesterek Szövetségéhez, és a napokban fogadta el új, 2030-ra szóló klímastratégiáját és fenntartható energia-és klíma akciótervét, valamint a városi zöld infrastruktúra fejlesztési tervét. A klímastratégiában azokat a lépéseket határoztuk meg, amelyeket a következő évtizedben meg kell tenni annak érdekében, hogy a káros kibocsátásokat érdemben csökkenteni, a klímaváltozás hatásait mérsékelni lehessen. A program megvalósításával Budapest szén-dioxid kibocsátása 2030-ra legalább 40%-kal csökken, új városi zöldfelületek jönnek létre, nagyobb hangsúlyt kap a városi élővilág sokszínűsége, a természetvédelem, nő a kötöttpályás közösségi közlekedés részaránya, a gyalogos és kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével csökken az autóval közlekedők száma a városban. A stratégia energia sarokkövei a lakásállomány harmadának energetikai korszerűsítése, a távhőhálózat fejlesztése és a megújuló energia részarányának növelése. A Polgármesterek Szövetségének jövőjéről szóló jelentés előterjesztőjeként, és a Szövetség egyik magyar nagyköveteként, nagy örömmel tölt el, hogy a jelentésem elfogadása óta, megötszöröződött a csatlakozó magyarországi települések száma ."

A Polgármesterek Szövetsége nemzeti követei elsősorban azt kívánják elérni, hogy minden tagállam jóváhagyja és megerősítse a kezdeményezést, illetve részt kívánnak venni az országspecifikus tevékenységekben, és meg akarják erősíteni az európai parlamenti képviselőkkel és a nemzeti kormányokkal fenntartott kapcsolatokat és együttműködést. A nemzeti követek kamarájának célja továbbá, hogy kapcsolatot alakítson ki azokkal a városokkal és önkormányzatokkal, amelyek számára hasznos lehet a technikai támogatás és a pénzügyi iránymutatás, és amelyek aktív szereplőkké válhatnak az éghajlat-politikai fellépések megvalósításában.

Juan Espadas (ES/PES), Sevilla polgármestere, az RB ENVE szakbizottságának és a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtásával foglalkozó munkacsoportjának elnöke kijelentette: „A Polgármesterek Szövetsége az éghajlat-politikai fellépés terén a helyi önkormányzatok együttműködésének az egyik legnagyobb sikere. Polgármesterként, de egyben a Régiók Európai Bizottsága környezetvédelmi szakbizottságának elnökeként is büszkén csatlakozom a Polgármesterek Szövetsége nemzeti követeinek kamarájához, amelyet az Európai Bizottság támogatásával indítottak útjára. A világ holnap a Föld napját ünnepli. A városok és régiók ez alkalomból erős üzenetet szeretnének küldeni mindenkinek: készek vagyunk arra, hogy a fenntartható Európa felé vezető átalakulás élére álljunk, hogy megvédjük jövőnket, méghozzá úgy, hogy közben senkit sem hagyunk magára.”

Rafał Trzaskowski (PL/EPP), Varsó polgármestere, aki egyúttal a Polgármesterek Szövetsége politikai testületében az RB képviselője is, leszögezte, hogy „az RB-ben képviselt helyi és regionális önkormányzatok teljes mértékben elkötelezettek a zöld átállás és a Covi19 utáni zöld helyreállítás megvalósítása mellett. Az olyan kezdeményezések, mint a Polgármesterek Szövetsége, alapvetően fontosak ahhoz, hogy alulról építkezve egy klímasemleges Európát alakítsunk ki, és minden polgár számára kézzelfogható eredményeket mutassunk fel. Továbbra is népszerűsíteni fogjuk a Szövetséget, támogatjuk a többszintű kormányzást, közvetlen uniós forrásokat kérünk, emellett együttműködünk más polgármesterekkel és régióelnökökkel, vállalkozásokkal és egyetemekkel, keresve az innovatív megoldásokat, megosztva egymással a bevált gyakorlatokat és bővítve a hálózatot. Az RB tagjaiként követeink politikai tapasztalataikkal gazdagítják a Polgármesterek Szövetségét. Számíthatnak az RB-re mint megbízható és elkötelezett partnerre ebben a vállalkozásban.”

A Polgármesterek Szövetsége nemzeti követeinek kamaráját alkotó 27 RB-tag (tagállamonként egy tag) a következő:

Háttér:

Az Európai Bizottság 2008-ban indította útjára a Polgármesterek Európai Klíma- és Energiaügyi Szövetségét azzal a céllal, hogy bevonja a polgármestereket a 2020-ra kitűzött energia- és éghajlat-politikai célkitűzések megvalósításába, és támogassa őket ebben. (A célkitűzések a következők voltak: az 1990-es szinthez képest 20%-kal kevesebb üvegházhatásúgáz-kibocsátás, a megújuló forrásból előállított energia 20%-os részarányának elérése és 20%-os energiahatékonyság-növekedés). A Polgármesterek Szövetségének új jövőképe összhangban áll az EU azon célkitűzésével, hogy 2030-ra 55%-kal csökkentse az ÜHG-kibocsátását, és 2050-re az első klímasemleges kontinenssé váljon. Ha szeretne csatlakozni a Szövetséghez, kérjük, látogasson el a www.eumayors.eu honlapra.

A Polgármesterek Szövetsége nemzeti követeinek névsora itt tölthető le . További információkat weboldalunkon találhat.

Itt pedig megtudhatja, hogy mit jelent a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtása.

Kapcsolattartó:

Floriane Cappelletti // floriane.cappelletti@eumayors.eu

David Crous // david.crous@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó információ
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023