Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A kohéziós szövetség együttműködésre törekszik az európai parlamenti képviselőkkel a 2021–27-es időszakra szóló, erős kohéziós politika biztosítása érdekében  
A COTER szakbizottság és a parlamenti REGI bizottság vezető tagjai megvitatták a területi és ágazati szövetségek képviselőivel az Európai Parlament és a Tanács közötti tárgyalások során felmerülő kockázatokat és a lehetőségeket

A tervezett költségvetési megszorítások és központosítás még mindig veszélybe sodorhatják azt, hogy a 2021–27-as időszakban az európai strukturális és beruházási (esb-) alapok mennyire lesznek képesek a szakadékok csökkentésére, valamint a fenntartható és inkluzív növekedés uniós szintű elterjesztésére. A kohéziós szövetség ( #CohesionAlliance , a 2020 utáni erős kohéziós politikát szorgalmazó, az egész EU-ra kiterjedő szövetség) partnerei a Régiók Európai Bizottságánál (RB) július 10-én tartott rendezvény során megvitatták az Európai Parlament újonnan megválasztott képviselőivel, hogy hogyan lehet leküzdeni ezeket a kockázatokat.

„Az európai választások egyértelmű mandátumot adtak az új Európai Parlamentnek arra, hogy Európát közelebb hozza a polgárok igényeihez. A kohéziós politika egyedülálló és hatékony eszközt kínál e cél eléréséhez azzal, hogy minden európai régió valamennyi érintett szereplőjét bevonja. Együtt kell megvédenünk és fejlesztenünk ezt a politikát, és el kell kerülnünk, hogy pénztartalékként használják fel a jövőbeli uniós költségvetésről szóló, a kulisszák mögött az utolsó pillanatban folytatott egyezkedések fedezésére ” – fejtette ki Karl-Heinz Lambertz, az RB elnöke, aki a #CohesionAlliance új támogatójaként üdvözölte az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottságának (REGI) újonnan kinevezett elnökét, Younous Omarjee-t.

Younous Omarjee elmondta, hogy teljes mértékben támogatja a kohéziós szövetség prioritásait, köztük a területi kohézió kulcsfontosságú szerepét, a makrogazdasági feltételesség megszüntetését, a szabályok egyszerűsítését és a beruházási tervek inkluzív irányítására vonatkozó partnerségi elvet. „Együtt kell küzdenünk az ellen, hogy a következő hosszú távú költségvetés keretében bármely mértékben is csökkentsék az uniós kohéziós politika finanszírozását” – mondta. „Mivel a megszorító tervek a pénzügyi válság idején kerültek bevezetésre, a regionális és helyi önkormányzatok gyakran új felelősségi köröket és feladatokat is kaptak, ugyanakkor új kihívásokkal is küzdenek az éghajlatváltozástól kezdve a szegénységig. Megfelelő uniós támogatást kell biztosítanunk a régiók számára.”

Új-Aquitania régió közgyűlésének alelnöke és az RB „Területi kohéziós politika és uniós költségvetés” (COTER) szakbizottságának elnöke, Isabelle Boudineau (PES/FR) hangsúlyozta: „A városok és régiók nem nézői, hanem szereplői a változásnak, amelyen Európának keresztül kell mennie ahhoz, hogy szembe tudjon nézni olyan jelentős kihívásokkal, mint az éghajlatváltozás, valamint a szociális és területi egyenlőtlenségek. Európában sokan úgy érzik, különösen a vidéki területeken élők, hogy magukra hagyták őket. Ha meg akarunk felelni a polgáraink által támasztott elvárásoknak, akkor meg kell erősítenünk az európai kohéziós politikát. Nekünk, helyi és regionális önkormányzatok számára a kohéziós politika a legfontosabb beruházási és szolidaritási eszköz, mellyel támogathatjuk a polgárainkra nézve méltányos átmenetet. A kohéziós szövetség segítségével sikerült elérünk olyan fontos előrelépéseket, mint a valamennyi európai régióra kiterjedő kohéziós politika megőrzése. Folytatjuk munkánkat annak biztosítása érdekében, hogy a városok és a régiók teljes mértékben részt vegyenek egy új politikai menetrend kialakításában, amely a fenntartható fejlesztési célokon és a megvalósításukra irányuló erős kohéziós politikán alapul.”

Az elmúlt két évben a szövetség az első olyan kommunikációs platformmá fejlődött, amely a magán- és a közszférából érkező, a kohéziós politikában érintett valamennyi szereplő összefogására törekszik. Célja, hogy hangot adjon nekik az uniós döntéshozatali folyamatban, miközben tájékoztatja a nyilvánosságot és felhívja a figyelmet az egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló európai kötelezettségvállalásra.

E fellépés hatását emelte ki Michael Schneider (EPP/DE), Szász-Anhalt tartomány szövetségi ügyekért felelős államtitkára és az RB EPP-csoportjának elnöke, aki a szövetség kezdeményezői között volt: „Bízom benne, hogy a kohéziós szövetség, amely egyre nagyobb lendületet nyer, jelentős hatást gyakorol majd a jövőbeli kohéziós politika végleges kialakítására. Ez már az Európai Parlament álláspontjában is látható, amely tükrözi városaink és régióink alapvető igényeit.”

A rendezvény során a közigazgatási szervek, a civil társadalom és a vállalkozói szövetségek képviselői hangsúlyozták, hogy a kohéziós politika milyen hatást gyakorol az olyan területekre is, mint az ifjúságpolitika, a kis- és középvállalkozások támogatása, az éghajlatváltozás elleni fellépés és a társadalmi befogadás.

Az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a Tanács közötti, a jövőbeli kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokról szóló háromoldalú megbeszélések várhatóan októberben indulnak újra, hogy 2019 végére véglegesítsék a vonatkozó rendeletek elfogadását.

Megjegyzés a szerkesztőknek

A kohéziós szövetség (#CohesionAlliance) azoknak az összefogása, akik szerint az uniós kohéziós politika továbbra is az EU jövőjének egyik alappillérét kell hogy jelentse. A brexit következményeként, és mivel az EU-nak olyan új prioritásokat kell finanszíroznia, mint a védelem, a biztonság és a külső határok ellenőrzése, fennáll annak a veszélye, hogy az EU következő hosszú távú költségvetésében – az EU kiadási plafonértékeit a 2020 utáni időszakra meghatározó többéves pénzügyi keretben – megnyirbálják a kohéziós politika pénzügyi előirányzatait. A kohéziós politika létfontosságú szerepének tudatosítása érdekében jött létre a #CohesionAlliance 2017. októberben a régiók és városok vezető szövetségeinek – az Európai Határ Menti Régiók Szövetségének (AEBR), az Európai Régiók Gyűlésének (AER), az Európai Regionális Jogalkotói Közgyűlések Konferenciájának (CALRE), az Európai Települések és Régiók Tanácsának (CEMR), az Európai Külső Tengeri Régiók Konferenciájának (CPMR) és az EUROCITIES-nek –, valamint a Régiók Európai Bizottságának a kezdeményezésére. A szövetség szorgalmazza, hogy a 2020 utáni uniós költségvetés garantálja, hogy a kohéziós politika erősebbé, hatékonyabbá, közismertebbé és minden uniós régió számára elérhetővé váljon. Meghirdetése óta a szövetség nyilatkozatát több mint 12 000 személy, 121 régió, 135 város és megye, 50 regionális és helyi kormányzati szövetség, az Európai Parlament 40 tagja és 35 uniós ágazati szövetség írta alá. A nemzeti, regionális és helyi kormányzatoktól kezdve kkv-kon, nem kormányzati szervezeteken át iskolákig, egyetemekig, kulturális intézményekig bárki, aki hisz az uniós kohéziós politikában, a nyilatkozat aláírásával csatlakozhat a kohéziós szövetséghez (#CohesionAlliance).

Kapcsolattartó:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobile: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023