Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az európai városokkal és régiókkal valódi partnerségben kialakított szilárd kohéziós politika nélkül nem lesz hatékony helyreállítás az EU-ban  

Az egész EU-ra kiterjedő koalíció sürgeti az uniós intézményeket és a nemzeti kormányokat, hogy az európai fellépés hatásának maximalizálása érdekében törekedjenek szinergiákra a helyreállítási eszközök és a strukturális alapok között.

A Covid19-válság megmutatta, hogy a kohéziós politikára most minden eddiginél nagyobb szükség van ahhoz, hogy megerősítsük Európában a rezilienciát, megvédjük a polgárokat, biztosítsuk a helyreállítást az Európai Unió minden szegletében, és senkit ne hagyjunk hátra. 2017. októberi létrehozása óta a #CohesionAlliance-nek – az EU egészére kiterjedő szövetségnek, amelynek 12 000 aláírója erőteljesebb kohéziós politikát szorgalmaz – sikerült elkerülnie a drasztikus költségvetési megszorításokat 2020 után, fenntartania a kohéziós politikát az Unió valamennyi régiója számára, valamint egyszerűbb és rugalmasabb szabályokat előterjesztenie. A #CohesionAlliance új irányáról szóló videokonferencia során az alapító tagok megerősítették, hogy összefognak, és a kohéziós politikát kiemelt uniós prioritásként kezelik. A #CohesionAlliance ügyelni fog arra, hogy a tagállamok teljes mértékben alkalmazzák majd a partnerségi elvet a 2021 és 2027 közötti kohéziós politika kialakítása és végrehajtása során. A helyreállítási eszközök és a strukturális alapok közötti koherencia és szinergiák kiemelkedő fontosságúak az átfedések elkerülése és az európai fellépés hatásának maximalizálása szempontjából.

Két hónappal a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó új kohéziós politikai rendeletek hatálybalépését követően a #CohesionAlliance áttekintette eddig végzett tevékenységének eredményeit, és a 2020 júliusában elfogadott megújított 2.0 nyilatkozat alapján megfogalmazta jövőbeli kötelezettségvállalásait. A #CohesionAlliance munkájának középpontjában a kohéziós politika mielőbbi sikeres végrehajtása áll, amelyre a valódi partnerség szellemében és a többi eszközzel szinergiában kell sort keríteni, ezáltal előmozdítva az Európai Unió átfogó és alapvető értékének számító kohézió koncepcióját.

A helyi és regionális önkormányzatok kiemelték, hogy sürgető szükség van a tavaly bevezetett rugalmassági intézkedések kiterjesztésére, hogy a Covid19 elleni küzdelem keretében igénybe lehessen venni az uniós strukturális alapokat és az állami támogatásokat. Ezt a kérdést az Ursula von der Leyen elnökkel folytatott levélváltás is felvetette. Az elnök ugyanis elismerte, hogy a világjárvány miatt számos regionális és helyi önkormányzatnak költségvetési megszorításokkal kell szembenéznie. Ami a strukturális alapok 100%-os társfinanszírozási arányának lehetséges kiterjesztését illeti, a Szövetség partnerei nagyra értékelték, hogy az Európai Bizottság vállalta a helyzet szoros nyomon követését és adott esetben további intézkedések mérlegelését.

A vita során világossá vált, hogy a #CohesionAlliance küldetése messze nem ért véget. Az európai helyreállításnak a polgároktól kell kiindulnia helyi szinten, és nem lesz sikeres, ha az uniós intézmények és a nemzeti kormányok nem veszik figyelembe az ő véleményüket, valamint a – polgárok igényeihez legközelebb álló – helyi és regionális politikusok meglátásait.

Apostolos Tzitzikostas , a Régiók Európai Bizottsága (RB) elnöke és Közép-Makedónia régió kormányzója kijelentette: „A #CohesionAlliance erőfeszítéseinek köszönhetően 2020 után sikerült elkerülni a jelentős költségvetési megszorításokat, illetve előmozdítani a kohéziót mint az EU helyreállítási terveinek vezérelvét. Most a programozásra és a végrehajtásra kell összpontosítanunk. Ennek érdekében gondosan mérlegelni kell az olyan alapvető szempontokat, mint a partnerségi elv alkalmazása az új programokban; a Covid19-cel kapcsolatos intézkedések hatása és leállításuk következményei – ez a téma a Von der Leyen elnökkel folytatott eredményes levélváltás keretében került megvitatásra; a kohéziós politika vidéki és városi dimenziói; valamint a kohézió és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz közötti szinergiák.”

Elisa Ferreira , a kohéziós politikáért és a reformokért felelős biztos felszólalásában így fogalmazott: „ A kohéziónak továbbra is a helyreállítás sarokkövének kell maradnia. A válságokat követően nőnek az aszimmetriák. A kohéziós szövetségre minden eddiginél nagyobb szükség van. A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó kohéziós partnerségi megállapodások alapvető fontosságúak lesznek. Fel kell gyorsítanunk a tárgyalásokat, de a minőséget nem veszélyeztethetjük. Számítok az Önök támogatására annak biztosítása érdekében is, hogy más szakpolitikáink és eszközeink végrehajtása ne hagyja figyelmen kívül a területi különbségeket, illetve támogassa valamennyi régió hosszú távú fejlődését. Arra kértem a tagállamokat, hogy tartsák szem előtt a területi dimenziót a helyreállítási és rezilienciaépítési terveik elkészítése során, mind a regionális érdekelt felekkel folytatott konzultáció során, mind pedig a végrehajtási szakaszban. Célkitűzéseinket csak úgy érhetjük el, ha gondoskodunk arról, hogy eszközeink hasonló szellemben működjenek. A kohézió előmozdítása nem lehet kizárólag a kohéziós politika feladata. Ezért mozgósítanunk kell az összes érintett szereplőt, köztük a helyi érdekelt feleket és a polgárokat mint teljes jogú partnereket, gondoskodva arról, hogy az új zöld és digitális prioritások mindenki javát szolgálják.”

Younous Omarjee , az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottságának elnöke kifejtette: „Elengedhetetlen, hogy a helyreállítási alapok elsősorban a legkevésbé fejlett régiókban, valamint azokban legyenek elérhetők, amelyeket a Covid-19 gazdasági és társadalmi következményei a leginkább érintettek. Arra kérem a tagállamokat, hogy minél jobban vonják be a régiókat és a városokat, és biztosítsák, hogy ezeket a forrásokat a helyszínen, valóban az adott igények kielégítésére használják fel. Arra is kérem a tagállamokat, hogy legyenek következetesek. A rövid távú helyreállítás és a hosszabb távú kohéziós politika ugyanannak az éremnek a két oldala, és ugyanazt a célt kell szolgálnia. Ha a rövid távú helyreállítás nem felel meg a kohéziós alapok által meghatározott hosszabb távú célkitűzéseknek, akkor a gazdasági, társadalmi és területi különbségek csak elmélyülnek, és hosszú távú erőfeszítéseink ellehetetlenülnek.”

ÁLLÁSPONTOK A #COHESIONALLIANCE ÜLÉSÉRŐL:

Ilaria Bugetti , az Európai Települések és Régiók Tanácsának (CEMR) kohéziós kérdésekkel és területfejlesztéssel foglalkozó szóvivője és Toszkána régió képviselő-testületének tagja kijelentette: „Az uniós kohéziós alapok programozási szakaszában még mindig találkozhattunk olyan esetekkel, amikor a helyi és regionális önkormányzatokat nem vonták be megfelelően – akár azért, mert nem volt elegendő idő a konzultációra, vagy pedig nem volt megfelelő a miniszteri szintű kapcsolatfelvétel. Az elkövetkező években le kell küzdenünk az alapok végrehajtása és nyomon követése előtt álló akadályokat. A kohéziós szövetség munkája tehát még messze nem ért véget!”

Cees Loggen , a Külső Tengeri Régiók Konferenciájának (CPMR) elnöke és Észak-Holland tartomány (NL) regionális minisztere így fogalmazott: „A jogszabályok késői elfogadása miatt soha nem látott késedelmek jelentkezhetnek a jövőbeli kohéziós politika keretében. Ez a régiókat érinti majd a legsúlyosabban. Nem tudják elkezdeni a források felhasználását, miközben a regionális gazdaságok kétségbeesve igyekeznek befektetéseket szerezni a helyreállítás támogatására. Arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy segítse elő a kohéziós programok zökkenőmentes végrehajtását és a régiók részvételét a helyreállítási tervekben, mivel ha szinergiák vannak az alapok között, akkor hamarabb jelentkeznek eredmények.”

Karl-Heinz Lambertz , az Európai Határ Menti Régiók Szövetségének (EHMRS) elnöke és a belgiumi német ajkú közösség parlamenti képviselője kifejtette: „A határon átnyúló együttműködés az EU kohéziós politikájának alapvető eleme. Ami az Unió belső határai körül történik, nagy hatással van arra, hogy az Unió képes-e megfelelni korunk nagy kihívásainak. Az EU cselekvőképessége jelentősen javulna, ha a Tanács végül elfogadná az Európai Bizottság által javasolt határon átnyúló együttműködési mechanizmust.”  

Tüttő Kata , a Eurocities tagja, Budapest főpolgármester-helyettese így nyilatkozott: „Az EU kohéziós politikájának keretében a közeljövőben megvalósítandó beruházások fontosabbak lesznek, mint valaha. Döntő fontosságú lesz azoknak a projekteknek és reformoknak a finanszírozása, amelyek valamennyi európai várost és régiót a zöld és igazságos helyreállítás útjára terelhetik. Helyi vezetőként központi szerepet kell játszanunk annak biztosításában, hogy ez a pénz oda kerüljön, ahol a legnagyobb szükség van rá, és ahol a leginkább az emberek javát szolgálja. Az EU felbecsülhetetlen partnerei lehetünk, ha a partnerségi elvet az EU minden részében teljes mértékben végrehajtják. Az Unió városi térségeibe irányuló beruházások révén Európa hosszabb távon nagyobb ellenálló képességre tehet szert, és ezeknek a beruházásoknak köszönhetően mindannyian megerősödve nézhetünk szembe a jövőbeli válságokkal.”

Jean-Claude Marcourt , az Európai Regionális Jogalkotói Közgyűlések Konferenciája (CALRE) „Európai jogalkotás és közberuházások” munkacsoportjának elnöke és a vallon parlament (BE) elnöke így fogalmazott: „A városoknak és régióknak arra kell törekedniük, hogy megerősítsék területük kohézióját, csökkentsék a különbségeket és egyenlőtlenségeket, ugyanakkor a virágzó és fenntartható Európai Unió alapját képező demokratikus értékekkel és elvekkel összhangban emeljék a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi normákat.”  

Magnus Berntsson , az Európai Régiók Gyűlésének (AER) elnöke és Västra Götaland régió (SE) alelnöke a konferencia alkalmával kijelentette: „Az új kohéziós politika valóban átalakító hatású lehet a vidéki közösségek számára Európa-szerte. Az AER teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy a nemzeti kormányokkal és az Európai Bizottsággal együttműködve olyan kohéziós politikát valósítson meg, amely jobban támaszkodik a vidéki régiókra, és biztosítja, hogy 2040-re azok jobban összekapcsolódjanak, ellenállóbbak, dinamikusabbak és virágzóbbak legyenek.”

A titkárság elérhetősége:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023