Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A Régiók Bizottsága felháborodásának ad hangot az ukrán városok elleni támadások miatt, és elkötelezi magát Ukrajna újjáépítésének hosszú távú támogatása mellett  

Az uniós városok és régiók felvázolják, hogy miként tudnak – az EU-val együtt – hozzájárulni Ukrajna újjáépítéséhez. Eközben egy új közvélemény-kutatás a helyi és regionális politikusok Ukrajna megsegítése melletti határozott elkötelezettségéről tanúskodik.

A Régiók Európai Bizottsága (RB) az Oroszország által október 10-én az ukrán városokban található polgári övezetek és infrastruktúrák ellen indított halálos támadássorozatra reagálva ismét teljes körű támogatásáról biztosította Ukrajnát. Ilyen irányú kijelentéseket a politikai spektrum valamennyi szegmensének képviselői megfogalmaztak azon a plenáris ülésszakon, amelyen az RB ajánlások széles körét fogadta el annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Unió régióit és városait ténylegesen és lényegileg bevonják Ukrajna újjáépítésébe. Az RB véleménye hangsúlyozza, hogy „különös figyelmet kell fordítani” annak biztosítására, hogy az újjáépítési folyamat egyszersmind felgyorsítsa Ukrajna zöldebb és fenntarthatóbb gazdaságra való átállását.

Az uniós városok és régiók szerepe Ukrajna újjáépítésében című vélemény segíteni fogja a Városok és Régiók Európai Szövetsége Ukrajna újjáépítéséért elnevezésű kezdeményezés munkája irányának meghatározását. A szövetséget júniusban hozta létre a Régiók Európai Bizottsága (RB), helyi és regionális önkormányzatokat képviselő ukrán és európai szövetségekkel együttműködésben, válaszul Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij felhívására.

A vélemény október 11-i elfogadása biztosítja, hogy a városok és régiók ajánlásai időben letisztázódjanak az október 25-én Berlinben tartandó és Ukrajna újjáépítésének szentelt nemzetközi konferenciára, valamint az ország újjáépítéséhez nyújtott támogatás koordinálására szolgáló, kialakulóban lévő európai bizottsági platform formájára vonatkozó végleges határozatokat megelőzően. A vélemény arra kéri az Európai Bizottságot, hogy egy olyan alulról kiinduló ukrajnai újjáépítési folyamatra tegyen javaslatot, amely az ország előrehaladott decentralizációs folyamatára alapul.

Az előadó, Dario Nardella (IT/PES), Firenze polgármestere és a Eurocities elnöke kijelentette: „Arra számítunk, hogy az újjáépítési platform finanszírozása hasonló lesz az uniós Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközéhez. Kérjük, hogy a platformban teljes jogú partnerként kapjon helyet a »Városok és Régiók Európai Szövetsége Ukrajna újjáépítéséért«, és e kezdeményezést vonják be a tervezés és a végrehajtás valamennyi szakaszába. Szeretnénk továbbá, ha a platform minél inkább igazodna az uniós regionális politika módszertanához, szem előtt tartva Ukrajna Európai Unióhoz történő csatlakozásának előkészítését is.” Az előadó hozzátette, hogy a megsemmisült ukrán infrastruktúra újjáépítése során alapnak kell tekinteni a fenntarthatóság, a demokratikus elvek és a stabil intézmények előtérbe helyezését.

A szövetség az uniós városok és régiók Ukrajna iránti lankadatlan támogatására támaszkodik. Az RB által október 11-én közzétett, a régiók és városok helyzetéről szóló 2022. évi uniós jelentésben található 2022. évi regionális és helyi barométerben – egy több mint 2000 helyi és regionális politikus részvételével készült felmérésben – a válaszadók háromnegyede nyilatkozott úgy, hogy helyi vagy regionális önkormányzata befogadott a háború miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerült ukránokat, és a válaszadók fele küldött anyagi támogatást Ukrajnának. Minden második válaszadó úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna újjáépítésének az lenne a leghatékonyabb módja, ha az uniós régiókat és városokat bevonnák a folyamatba.

A Régiók Európai Bizottsága elnöke, Vasco Alves Cordeiro figyelmeztetett: „Oroszország Ukrajna ellen indított háborújában otthonok, iskolák, egyetemek, kórházak semmisültek meg. Ha nem teszünk semmit, néhány héten belül a tél minden megrongálódott épületet végleg lerombol. A Régiók Európai Bizottsága partnerszövetségeivel közösen elindította a »Városok és Régiók Európai Szövetsége Ukrajna Újjáépítéséért« kezdeményezést. Ennek a szövetségnek növekednie kell, és több várost és régiót kell bevonnia ahhoz, hogy Ukrajna ténylegesen újjáépüljön. Regionális és helyi barométerünk minden második válaszadója ugyanis úgy látja, hogy Ukrajna újjáépítésének az a leghatékonyabb módja, ha az uniós régiókat és városokat bevonják az újjáépítési tervekbe. Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a szavakat tettekre váltsuk, és szorgalmazzuk egy külön pénzügyi eszköz létrehozását a helyi és regionális önkormányzatok közös újjáépítési projektjeihez. Ukrajna mellett állunk.”

Az Oroszország által október 10-én indított halálos támadásokra válaszul Cordeiro elnök az intézmény nevében hangsúlyozta, hogy „határozottan elítéli az ország egész területén a polgári lakosság és a polgári infrastruktúrák ellen irányuló kegyetlen támadásokat”, és biztosította ukrán partnereit arról, hogy az RB teljes mértékben szolidaritást vállal a demokráciáért és a szabadságért folytatott küzdelmükkel.

Hogyan segíthetik a városok és régiók Ukrajnát?

Az ukrán kormány, az Európai Bizottság és a Világbank közös becslése szerint a háború február 24. és június 1. között 349 milliárd EUR összegű kárt okozott. A hatás különösen a lakhatási, a közlekedési, a kereskedelmi és az ipari ágazatban jelentős. A pusztítás Csernyihiv, Donyeck, Luhanszk, Harkiv, Kijev és Zaporizzsja régióban összpontosult.

A véleménytervezetben az Ukrajnának nyújtandó támogatás módjára vonatkozóan megfogalmazott ajánlások három szakaszt különböztetnek meg: az elsőben a veszélyhelyzet-elhárításra kell koncentrálni, a második szakaszt a kritikus infrastruktúra és a szolgáltatások helyreállításának kell szentelni, a harmadik szakaszban pedig a hosszú távon fenntartható fejlődést kell előkészíteni. A hosszabb távú támogatásnak különösen az ukrán kormány által 2030-ra előirányzott, 65%-os üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési célkitűzésre és a szociális infrastruktúra – a lakásállomány, az iskolák és a kórházak – újjáépítésére kell fókuszálnia, hogy az ukrán menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek visszatérhessenek a háború előtti lakóhelyükre.

Az ukrán kormány javaslata szerint az uniós régiók és városok az ukrán partnerekkel kialakított ikerintézményi együttműködések alapján járulhatnának hozzá mindehhez. Az RB véleménytervezete kiemeli továbbá, hogy szélesebb körű beruházási programoknál célravezetőbb lehet több város és régió bevonása.

A dokumentum hangsúlyozza, hogy a lehető leghamarabb be kell ruházni a szubnacionális közigazgatások kapacitásfejlesztésébe, ezekre ugyanis az elmúlt hét évben jóval több felelősség hárult, és most az újjáépítés és az uniós csatlakozásra való felkészülés jelentette kihívással kell szembenézniük. A vélemény kifejezetten kéri az ukrajnai decentralizáció támogatására már korábban létrehozott program, a U-LEAD program megerősítését.

Ukrajna már részt vesz az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiájában, és a vélemény azt ajánlja, hogy ez a stratégia biztosítson integrált keretet az EU-val való együttműködés számára. Az ajánlások ennél is tovább mennek, kiemelve a régiók és városok támogatása terén bevált uniós mechanizmusok alkalmazásának értékét. Azt javasolják például, hogy az EU a transznacionális együttműködési programok, valamint Ukrajnának a Horizont és a Kultúra programokhoz való hozzáférésének felgyorsítása révén minél előbb terjessze ki az ukrán régiókkal való együttműködést.

Az ajánlások részben arra az RB megbízásából készült tanulmányra épülnek, amelyben a kutatók Ukrajna különböző mértékű károkat szenvedett területeinek helyi és regionális politikusai által megfogalmazott álláspontokat vázoltak fel. A következtetések megjegyzik, hogy a 2010-es évek közepén kezdődött decentralizációs folyamatnak köszönhetően jelentősen javultak a helyi és regionális szintű adminisztratív kapacitások, és kiemelik, hogy az uniós városok és régiók – különösen a kisebb közösségekben – támogathatják a kapacitásépítési reformokat.

Kapcsolattartók:

Monica Tiberi, az elnök szóvivője, tel.: + 32 479 51 74 43

Andrew Gardner, sajtófelelős, tel.: + 32 473 843 981

Stephanie Paillet, audiovizuális támogatás, tel.: + 32 473 522 988

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023