Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az RB fellépést sürget, mivel a világjárvány tovább mélyíti a nemek közötti szakadékot, ‎ és az EU-ban az 1 millió helyi szintű politikus csupán 30%-a nő.  

Az RB által a nemzetközi nőnap alkalmából szervezett rendezvényen a helyi és regionális vezetők megvitatják az aggasztó tendenciákat, és konkrét intézkedéseket szorgalmaznak a nők politikai szerepvállalásának támogatására.

A Covid19-világjárvány aránytalanul súlyosan érintette a nőket: egészségügyi dolgozókként és gondozókként nagyobb mértékben vannak kitéve a fertőzés kockázatának, foglalkoztatási helyzetük pedig nagyobb mértékben romlott, mint a férfiaké – fizetésükre és szakmai előmenetelükre a válság hosszú távon is rányomhatja a bélyegét. A kijárási korlátozások miatt tovább nőttek a nemek közötti egyenlőtlenségek a nem fizetett ápolási-gondozási munka elosztása terén, fokozódott a nők elleni családon belüli erőszak, és zavar keletkezett a támogató szolgáltatások elérhetőségében.

A nők továbbra is riasztó mértékben alulreprezentáltak a regionális és helyi politikában : az EU 1 millió regionális és helyi politikusának csupán 30%-a nő. A választott polgármesterek mindössze 17,2%-a, a regionális parlamentek és közgyűlések tagjainak 34,1%-a, a regionális kormányok tagjainak pedig körülbelül 36%-a nő.

Ezeket az aggasztó tendenciákat és számadatokat a Régiók Európai Bizottsága (RB) által a nemzetközi nőnap alkalmából szervezett, „A nők arányának növelése a politikai életben” című rendezvényen vitatták meg. A konferencia során a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete ismertette a nemek közötti egyenlőség 2020. évi mutatójának főbb megállapításait, külön megvizsgálva a helyi és regionális politikai szféra befolyásos pozícióit. Az adatok szerint a nők elfogadhatatlan mértékben alulreprezentáltak a regionális és helyi politikában. Az RB regionális és helyi barométerének adatait is felhasználták annak szemléltetésére, hogy a világjárvány miként gyakorol negatív hatást a nemek közötti egyenlőségre.

Az RB elnöke és tagjai, az európai parlamenti képviselők és az RB fiatal választott politikusoknak szóló programjának résztvevői hangsúlyozták, hogy sürgősen foglalkozni kell ezekkel a kulcsfontosságú kérdésekkel. Arra kérték valamennyi kormányzati szintet – az európai, nemzeti, regionális és helyi szintet egyaránt –, hogy tegyenek több erőfeszítést a nemek között a politika terén tátongó szakadék megszüntetése, a női választott politikusokkal és közéleti szereplőkkel szembeni erőszak problémájának kezelése, valamint a nőket célzó szexista támadások valamennyi formája elleni fellépés érdekében .

Nyitóbeszédében Apostolos Tzitzikostas , a Régiók Európai Bizottsága elnöke és Közép-Makedónia régió kormányzója elmondta: „Konkrét fellépések keretében olyan kezdeményezéseket kell szerveznünk és támogatnunk, amelyek a helyi és regionális szintű választások előtt segítik a nőket abban, hogy leküzdjék az őket érő hátrányos megkülönböztetést és az előttük tornyosuló akadályokat. Azt is nagyon fontos támogatni, hogy a nők induljanak a helyi és regionális választásokon. Miközben a világjárvány gyakran nagyobb mértékben sújtja a nőket, nem hagyhatjuk, hogy a válság elterelje a figyelmünket arról a feladatról, hogy javítanunk kell a nemek közötti egyenlőséget és fokoznunk a nők döntéshozatalban való részvételét. Ez azt jelenti, hogy – úgy a nők, mint a férfiak körében – minden elérhető tehetséget mozgósítani kell egy jobb társadalomért. Az RB-n belül is így kell tennünk; számítok ezért valamennyi tagunkra és politikai családjukra abban, hogy a 27 tagállamot képviselő nemzeti szövetségekkel és delegációkkal együtt törekedjenek arra, hogy látványosan javuljon a nemek közötti egyensúly a tagok körében.”

Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES), La Rioja régió kormányának elnöke azt a problémát vizsgálta meg, hogy hiányoznak a nők a legmagasabb szintű politikai tisztségekből. „Annak ellenére, hogy a regionális parlamentek tagjainak 45%-a nő, a 17 spanyol régió elnökei között csak 4 nő van. La Rioja régióban 38 év után került nő a regionális kormány élére.” Véleménye szerint a nők aktívabb politikai szerepvállalását hátráltatja „a politikai pártok tehetetlensége, a női példaképek hiánya és az, hogy nehéz megfelelően összeegyeztetni a munkát és a magánéletet” .

Vasco Alves Cordeiro , a Régiók Európai Bizottsága első alelnöke és az Azori-szigetek regionális parlamentjének tagja kijelentette: „Ha több nő lenne a politikában, az óriási előnyökkel járna valamennyi kormányzati szint számára. A női vezetők elengedhetetlenek ahhoz, hogy társadalmaink igazságosabbak, egyenlőbbek és befogadóbbak legyenek. A Covid19-világjárvány a nőket nagyobb mértékben sújtja, mint a férfiakat, ezért biztosítanunk kell, hogy a helyreállítás javítsa az egyenlőséget, valódi gazdasági emancipációt teremtsen és beruházásokat irányítson az ápolási-gondozási ágazatba. Nem várhatunk újabb száz évet; a nemek közötti egyenlőséget haladéktalanul meg kell valósítani.”

A résztvevők megvitatták, hogy miként lehetne aktívan bevonni a helyi és regionális politikusokat a nemek közötti egyenlőség erősítésébe és a nők politikai szerepvállalása előtt álló akadályok felszámolásába. Szó volt ezenkívül a nemek közötti szakadék megszüntetésére irányuló lépések és elképzelések meghatározásáról is. Számos fiatal választott politikus megosztotta a nemek közötti egyenlőség és az egyenlő alapokon működő demokrácia kérdésében helyi és regionális szinten szerzett tapasztalatait . A félretájékoztatás és az online gyűlöletbeszéd elleni küzdelem szakértői megmutatták, hogy a női politikusok hogyan tudnak hatékonyan és strukturált módon reagálni a nemi alapú online erőszakra.

Háttér:

A rendezvény egy, a Régiók Európai Bizottsága által 2020-ban indított kezdeményezés részét képezi, amelynek célja a nemek közötti egyensúly előmozdítása a helyi és regionális politikában és döntéshozatalban, továbbá a figyelemfelkeltés és a bevált gyakorlatok cseréjének támogatása.

A Régiók Európai Bizottsága a helyi és regionális politikusok uniós politikai közgyűléseként lépéseket tesz annak érdekében, hogy a politikai képviselet és részvétel terén megvalósuljon a nemek közötti egyensúly, ami az egyenlőség és a demokrácia szempontjából is fontos kérdés. Ennek keretében elfogadta „A nemek egyensúlyára vonatkozó stratégia az RB-tagság tekintetében” című dokumentumot és „Az egyenlőségközpontú Unió: a 2020–2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia” című RB-véleményt.

A nemzetközi nőnapot a világ számos országában megünneplik. Ezen a napon megemlékezünk azokról az eredményekről, amelyeket – nemzeti, etnikai, nyelvi, kulturális, gazdasági vagy politikai hovatartozástól függetlenül – nők értek el. Az évek során a nemzetközi nőnap új, globális dimenziót kapott azzal, hogy a fejlett és a fejlődő országokban élő nőket egyaránt ünnepli. A nemzetközi nőmozgalom, amelyet az ENSZ négy globális nőügyi konferenciája is megerősített, hozzájárult ahhoz, hogy a megemlékezés tömegeket állítson a nők jogainak, valamint a politikai és gazdasági színtéren való részvételüknek az előmozdítása mellé. Az Egyesült Nemzetek Szervezete által 1977-ben hivatalosan elismert nemzetközi nőnap eredetileg a huszadik század fordulóján Észak-Amerikában és Európa-szerte folytatott munkásmozgalmi tevékenységből indult ki.

A nemzetközi nap idei témája „ Nők vezető pozícióban: egyenlő esélyek a jövőre a Covid19 utáni világban ”. Ennek keretében arról a hatalmas erőfeszítésről emlékezünk meg, amelyet nők és lányok tettek világszerte annak érdekében, hogy a Covid19-világjárvány utáni helyreállítást és jövőt nagyobb egyenlőség jellemezze.

További háttér-információk a következő kiadványokban találhatók:

Az RB elnökének beszéde „A nők arányának növelése a politikai életben” című, 2021-ben tartott konferencián

Az RB véleménye: Az egyenlőségközpontú Unió: a 2020–2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia

A nemek egyensúlyára vonatkozó stratégia az RB-tagság tekintetében

Az RB „A nők arányának növelése a politikai életben” című kezdeményezése

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete: a nemek közötti egyenlőség 2020. évi mutatója

Városfejlesztési hálózati program: nemi egyenlőség a városokban

Tanulmány: A nemek közötti szakadék az EU közalkalmazottai és vezetői körében – 2021. 03. 02. (angol nyelven)

Nők az uniós politikában: hogy állunk? (angol nyelven)

2021. március 4.: Az Európai Parlament „Női emancipáció és vezetők Covid idején” című rendezvénye

Interjú Concha Andreuval (ES/PES), a nemi esélyegyenlőségi stratégiával foglalkozó RB-s előadóval

Link az internetes közvetítéshez: Interactio vagy

kövesse élőben az eseményt az RB YouTube-csatornáján !

Kapcsolattartó:

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 (0)2 282 2289

Mobil: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023