Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az RB és az Európai Bizottság egyesíti erőit a kutatás és az innováció helyi és regionális szintű ösztönzése érdekében  

A Mariya Gabriel biztos szolgálataival (DG EAC, DG RTD és JRC) aláírt cselekvési terv a képzett munkaerő elvándorlásával és az oktatási egyenlőtlenségekkel is foglalkozik majd.

Az európai tudásbázis helyi és regionális szintű megerősítése és a Covid19-válságból való kilábalás támogatása érdekében a Régiók Európai Bizottsága (RB) fokozni fogja együttműködését az Európai Bizottság szolgálataival a kutatás és innováció, valamint az oktatás és a kultúra területén. A két intézmény által aláírt új cselekvési terv célja, hogy a régiók és a városok rendelkezésére bocsássa a legfrissebb adatokat és ismereteket, továbbá segítse őket az innovációs szakadék és a képzett munkaerő elvándorlása, valamint az oktatási egyenlőtlenségek kezelésében és az EU politikai prioritásainak, például a zöld megállapodásnak a megvalósításában.

Az RB SEDEC szakbizottságának november 25-i ülésén Mariya Gabriel , az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságpolitikáért felelős biztos így nyilatkozott: „A régiók és városok alapvető szerepet játszanak a zöld és digitális átállás megvalósításában. A közös cselekvési terv és a tudáscsereplatformnak a Régiók Bizottsága és az Európai Bizottság által ma elfogadott, újraindított munkaterve az európai tudásstratégia építőkövei, és e tervek a polgárok életének javítását célzó konkrét megoldásokra összpontosítanak.”

Apostolos Tzitzikostas , a Régiók Európai Bizottsága elnöke így nyilatkozott: „Európa közelebb hozása az emberekhez, fenntartható, reziliens, innovatív regionális és helyi közösségek építése, valamint az értékeinkre való törekvés az oktatás és a kultúra révén: ezek a legfontosabb prioritásaink. A Mariya Gabriel biztossal közösen megvalósítandó cselekvési terv támogatni fogja az e célok elérésére irányuló munkánkat.”

Anne Karjalainen (FI/PES), az RB SEDEC szakbizottságának elnöke kifejtette: „Az oktatás, kutatás & innováció és kultúra terén meghozott intézkedések helyi és regionális szintű beágyazása kulcsfontosságú az európai kohézió, a fenntartható helyreállítás és a szén-dioxid-semleges gazdaságra való átállás szempontjából. A közös cselekvési terv teljes mértékben tükrözi az arra irányuló politikai akaratot, hogy támogassák a közös fellépéseket a helyi szinten, erős szinergiákat ösztönözve a szakpolitikák és az eszközök között, hogy egyetlen uniós polgár vagy terület se maradjon le.”

A Covid19-világjárvány az egészségügyben és a társadalom más szektoraiban is előtérbe helyezte a kutatási erőfeszítéseket és az innovatív megoldásokat. A regionális innovációs ökoszisztémák fejlődésének további ösztönzése érdekében a cselekvési terv kulcsfontosságú részét képezi az RB és az Európai Bizottság sikeres tudáscsereplatform kezdeményezésének elmélyítése. A platformot stratégiai szintre emelik, és teljes mértékben összehangolják az Európai Kutatási Térség (EKT) prioritásaival, amint azt az Európai Bizottság az új EKT-ról szóló közelmúltbeli közleményében bejelentette.

A tudáscsereplatform 2.0 célja, hogy segítse a városokat és a régiókat abban, hogy a változás aktív motorjaivá és az innováció éllovasaivá váljanak, hogy érvényesítsék az Európai horizont program által létrehozott új tudásanyagot, és hogy megsokszorozzák az EKT hatókörét, és annak főbb elképzeléseit és üzeneteit közelebb hozzák a polgárokhoz. Az RB részt fog venni a tudás-ökoszisztémák feltérképezésében EU-szerte, hogy létrejöjjenek a regionális érdekelt feleket tömörítő EKT-központok .

„Az EKT-központok lehetőséget nyújthatnak arra, hogy teljes mértékben elismerjék a regionális ökoszisztémákat és innovációs központokat, és teljes mértékben érvényesítsék a tudomány és az innováció helyi alapú megközelítését. Ugyanakkor ezek a központok nem lehetnek pusztán az innovációs szakadék csökkentésének eszközei, kiváló keretként szolgálhatnak kollektív kutatási és innovációs projektek létrehozásához, azáltal, hogy alulról felfelé építkezve több regionális ökoszisztémát és innovációs klasztert egyesítenek” – hangsúlyozta az RB előadója, Christophe Clergeau (FR/PES), a Pays-de-la-Loire regionális tanácsának tagja. Az EKT-ról szóló új közleménnyel kapcsolatos véleménytervezetét a SEDEC szakbizottság ülésén vitatták meg.

A cselekvési terv kiemelt szerepet irányoz elő az RB számára az Európai horizont öt küldetésének támogatásában, például a régiók és városok közötti partnerségek és hálózatok létrehozásával. Kiemeli továbbá, hogy a régiók és városok katalizátorként működhetnek a Horizont Európa és a kohéziós politikai finanszírozás közötti szinergiák előmozdításában.

Hasonlóképpen, a „A tudomány és a régiók találkozása” kísérleti projektet kiterjesztik a regionális és helyi szintű tudományos alapú politikai döntéshozatal támogatására, valamint a régiók közötti együttműködésre és a bevált gyakorlatok cseréjére. Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja oly módon fogja támogatni a régiókat és a városokat, hogy több szubnacionális adatot biztosít számukra.

Az oktatás és a kultúra területén a két intézmény vállalja, hogy feltérképezi az oktatási egyenlőtlenségeket, különösen az e-tanuláshoz való hozzáférés tekintetében. A terv előirányozza a városok és régiók erőteljes bevonását a környezeti fenntarthatóságot népszerűsítő oktatás előmozdítását célzó „Oktatás az éghajlatért” koalícióba, valamint az aktualizált digitális oktatási cselekvési terv végrehajtásába. További cél az európai értékek, identitások és polgárság közös népszerűsítése az oktatás és a kultúra segítségével regionális és helyi szinten.

További információk:

A SEDEC szakbizottság az RB „Szociálpolitika, foglalkoztatás, oktatás, kutatás és kultúra” szakbizottsága, A november 25-i ülést az európai egészségügyi helyzet miatt teljesen mértékben távülésként tartották meg. Christophe Clergeau EKT-ről szóló véleménye mellett az alábbi három véleménytervezetet is előterjesztették elfogadásra:

A fenntartható versenyképességre, a társadalmi méltányosságra és a rezilienciára vonatkozó európai készségfejlesztési program

Borboly Csaba (RO/EPP) előadó, Hargita Megye Tanácsának elnöke hangsúlyozta:„A helyi és regionális önkormányzatok jelentős szerepet játszanak az oktatás, a munkaerő-piaci integráció és a készségekkel kapcsolatos helyi szintű kezdeményezések támogatásában. El kell azonban ismerni, hogy a régiók közötti digitális és gazdasági szakadék miatt a mindenki által egységesen alkalmazható megközelítés nem fenntartható. Ezért szorosan együtt kell működnünk az uniós intézményekkel, a kkv-kkal és az összes érdekelt féllel, és a pénzügyi forrásoknak gyorsabban el kell érniük a helyi és regionális önkormányzatokat és a helyi szereplőket a sikeresen kiigazított helyi stratégiák és cselekvési tervek érdekében.”

Ifjúsági foglalkoztatási támogatás: Út a munka világába a következő generációk számára – Az ifjúsági garancia megerősítése

Az előadó , Romy Karier (LU/EPP), Clervaux képviselő-testületének tagja így nyilatkozott: „Az ifjúsági garancia megerősítéséről szóló javaslat különleges jelentőséggel bír a Covid19-válság kontextusában, amely kiemelten sújtja a fiatalokat. A helyi és regionális önkormányzatok hidat képezhetnek a különböző érdekelt felek, például az oktatási intézmények, az ifjúsági szervezetek és az állami foglalkoztatási szolgálatok között az ifjúsági garancia hatékony végrehajtásának támogatása érdekében, amelynek stabil és fenntartható munkahelyeket kell eredményeznie.”

A kulturális és kreatív ágazatok újraindítása

Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe), Gerace képviselő-testületének tagja a következőket mondta: „A kulturális és kreatív ágazatok önmagukban az európai GDP 4,2 %-át teszik ki, és a kapcsolódó tevékenységekkel együtt ez az arány jóval meghaladja az 5 %-ot. Az új technológiák alkalmazása ellenére tevékenységeik túlnyomó többsége fizikai jelenléten alapul, így sokuk nem tudta folytatni tevékenységét a Covid19-válság alatt. A vélemény arra kéri Európát, hogy ösztönözze a tagállamokat arra, hogy minden rendelkezésre álló forrást és intézkedést használjanak fel a kultúra támogatására, arra törekedve, hogy senki se maradjon le.”

Mind a négy vélemény megvitatására és elfogadására az RB 2021. februári plenáris ülésén kerül majd sor.

A Covid19-válságból való méltányos és inkluzív kilábalás előkészítése érdekében a régiók és városok megerősítik együttműködésüket az Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatóságával (DG EMPL). A DG EMPL főigazgatójával, Joost Korte -vel folytatott vitát követően a SEDEC tagjai elfogadtak egy tervet , amelyben a megerősített együttműködés konkrét területeit határozták meg a portói szociális csúcstalálkozóhoz (2021. május) kapcsolódóan, valamint elfogadták a szociális jogok európai pillérének végrehajtására vonatkozó cselekvési tervet és az európai készségfejlesztési programot . Az RB előmozdíthatja az információk és a bevált gyakorlatok cseréjét a REACT-EU-ból és az Európai Szociális Alap Pluszból származó, a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos intézkedéseket támogató finanszírozás tekintetében, valamint előmozdíthatja a helyi és regionális önkormányzatok közötti párbeszédet a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemre irányuló koncepciók kidolgozása terén, szoros együttműködésben a szociális partnerekkel.

A SEDEC ülésére a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján került sor. Anne Karjalainen SEDEC-elnök és Concha Andreu RB-előadó felszólalása itt olvasható.

Kapcsolattartó:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Megosztás :