Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
COP24: A városok és régiók formális szerepet kérnek a Párizsi Megállapodásban  
A Régiók Európai Bizottsága Katowicében egyesíti erőit a helyi önkormányzatok globális hálózataival annak érdekében, hogy formális szerepet kérjenek a városok és régiók számára a Párizsi Megállapodásban

A városok számlájára írható az üvegházhatású gázok világszerte történő kibocsátásnak 70%-a, ugyanakkor pedig a helyi önkormányzatok felelősek az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére irányuló intézkedések több mint 70%-áért és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó fellépések akár 90%-áért. A Párizsi Megállapodásból azonban hiányzik egy olyan rendszer, amely nyomon követné a városok és régiók kötelezettségvállalásait és eredményeit a CO 2 -kibocsátások csökkentése terén, illetve beszámolna ezekről. Katowicében egyre nagyobb hangsúlyt kap, hogy a megállapodásban szereplő nemzeti vállalásokat szubnacionális szinten meghatározott hozzájárulásoknak kell kiegészíteniük, mivel ezeket egyre inkább kulcsfontosságúnak tekintik a jelenlegi „kibocsátási szakadék” áthidalásához. A Régiók Európai Bizottsága amellett érvelt az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) COP24 éghajlatváltozási konferenciájának plenáris ülésén, hogy a városoknak és régióknak formális szerepet kell kapniuk a Párizsi Megállapodás végrehajtásában, vagyis a globális felmelegedésnek az iparosodást megelőző szinthez viszonyítva 1,5 °C-ra történő korlátozásában. Az RB delegációjának a COP24 konferencián való részvételéről készült képek itt tekinthetők meg.

A Régiók Európai Bizottsága egyértelmű mandátummal érkezett Katowicébe a COP24 konferenciára: azért, hogy formális szerepet követeljen a helyi és regionális önkormányzatok számára a globális klímapolitika irányításában és a Párizsi Megállapodás végrehajtásában. Három évvel az éghajlatváltozással kapcsolatos Párizsi Megállapodás aláírása után a katowicei konferencia jelenti azt az önkéntes határidőt, melyet a megállapodás végrehajtására irányuló erőteljes munkaprogram elfogadására tűztek ki.

Az alábbiakban összefoglaljuk az RB által a COP24 konferencián tett legfontosabb intézkedéseket és nyilatkozatokat.

2018. december 13.

Az RB első alelnöke, Markku Markkula (FI/EPP) az uniós pavilonban tartott ülésen a vitaindító felszólalások sorát zárva arról beszélt, hogy mely tényezők segíthetik elő a szén-dioxid-semlegesség elérését az európai iparban. Az alelnök, aki egyben Espoo képviselő-testületének elnöke is, elmondta: „Üdvözöljük az energiaintenzív iparágak pozitív törekvéseit és tendenciáit a szénlábnyomuk csökkentésére irányulóan. Számíthatnak támogatásunkra olyan partnerségek kialakításában, amelyek révén a lehető legnagyobb mértékben ki lehet aknázni az európai stratégiai energiatechnológiai tervben rejlő lehetőségeket, valamint amelyek elősegítik a kutatást és innovációt, továbbá az EU, a tagállamok, a régiók, az ipar és a kutatóintézetek közötti együttműködést. Európa ipari átalakulását kiemelt fontosságúként kell kezelni az Európai horizont programban, valamint a regionális és magánberuházások során. Az ipari ágazat dekarbonizációja nélkül nem leszünk képesek elérni a 2030-as energia- és éghajlatpolitikai célkitűzéseket, és nem tudunk eleget tenni a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségeinknek, nem is beszélve a 2050-es klímasemlegességi stratégia célkitűzéseiről. Együtt kell most dolgoznunk az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való, mindenki számára előnyös átállásért.” „A sikeres szén-dioxid-semleges ipar felé Európában” című rendezvényre az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága, a Carbon Market Watch és a SPIRE PPP közös szervezésében került sor.

2018. december 12.

A COP24 adott otthont a városok és régiók Talanoa-párbeszéde záróülésének, amelyen António Guterres, az ENSZ főtitkára mondott nyitóbeszédet. A magas szintű ülést a szokásoktól eltérően két COP-elnök vezette le: a COP23 elnöke, Fidzsi miniszterelnöke, Josaia Voreqe Bainimarama , valamint Michał Kurtyka , a lengyel Energiaügyi Minisztérium államtitkára, a COP24 elnökségéért felelős kormánybiztos.

A világ helyi önkormányzatainak nevében Cor Lamers (NL/EPP) , Schiedam polgármestere és az RB ENVE szakbizottságának elnöke szólalt fel, aki kérte, hogy a városokat és régiókat formálisan is vonják be a Párizsi Megállapodásba. Cor Lamers az LGMA politikai üzenetét közvetítette. A helyi önkormányzatok és települési szintű hatóságok delegációja (LGMA), valamint annak kapcsolattartó pontjaként az ICLEI koordinálja a helyi önkormányzatok részéről érkező megfigyelőket az UNFCCC kormányközi éghajlatpolitikai tárgyalásain.

Cor Lamers elmondta: az LGMA delegációja nevében arra kérjük a Párizsi Megállapodás részes feleit, hogy a Talanoa-párbeszédeket terjesszék ki a COP24 konferencián túl, belevéve a megállapodásban rögzített nemzeti vállalásokon belüli regionális és helyi vállalásokat is. Ezenkívül azt javasoljuk a COP24 elnökségének, hogy formálisan ismerje el a helyi és regionális önkormányzatok kötelezettségvállalásait és eredményeit a COP24 zárónyilatkozatában. A helyi önkormányzatok világszerte készek a hozzájárulásra. Számíthatnak ránk.”

Az LGMA delegációja révén a világ helyi és regionális önkormányzatai minden részes felet arra ösztönöznek, hogy biztosítsák, hogy a következő hivatkozás bekerüljön a COP24 zárónyilatkozatába: „Üdvözöljük a Talanoa-párbeszédek eredményeit, és arra kérjük a részes feleket, hogy használják fel ezeket nemzeti vállalásaikhoz .” A helyi önkormányzatok emellett azt kérik a COP24 elnökségétől, hogy ezt a bekezdést a többszintű fellépésre való hivatkozással nyomatékosítsák, és teljes egészében vegyék fel a COP24 zárónyilatkozatába.

Az ENSZ a kibocsátási szakadékról szóló legutóbbi jelentésében megerősítette, hogy a városok és régiók jelentős szerepet töltenek be a globális felmelegedés elleni küzdelemben, hatásuk ugyanakkor „nem eléggé dokumentált”. A regionális és helyi vállalásokat azért dolgozták ki, hogy betöltsék ezeket a hiányosságokat, ugyanakkor csökkentsék a kibocsátási szakadékot és a növeljék az éghajlatpolitikai ambíciókat.

Az ülés végén a COP23 és a COP24 elnökség közzétette a Talanoa-párbeszédek cselekvési felhívását. A Talanoa -párbeszédeket tavaly indította a COP23 fidzsi elnöksége, olyan globális vitakeretként, amely lehetővé teszi a szubnacionális kormányzatok, a civil társadalom és a vállalkozások közös erőfeszítéseinek feltérképezését az éghajlattal kapcsolatos ENSZ-szintű döntéshozatal javítása érdekében. 2018-ban az LGMA delegációja 40 országban több mint 60 párbeszédben vett részt, amelyek közül 52-t helyi és regionális önkormányzatok, illetve azok hálózatai vagy partnerei szerveztek.

December 12-én az RB ENVE szakbizottságának elnöke, Cor Lamers találkozott európai parlamenti kollégájával, Adina-Ioana Văleannal ( RO/EPP) , a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI) elnökével. Mindketten részt vettek a COP24-tárgyalásokról szóló tájékoztatón, amelyet Miguel Arias Cañete uniós éghajlat-politikai biztos vezetett.

2018. december 11.

December 11-én az RB részt vett az Európai Unió energianapi rendezvényén a COP24 uniós pavilonjában. A széntermelő régiókkal foglalkozó speciális ülésen Markku Markkula (FI/EPP) , az RB első alelnöke elmondta: „A széntermelő régiók esete rámutat, mennyire kulcsfontosságú a többszintű kormányzás az energetikai átmenet megvalósításában. Nemzeti kormányoknak, városoknak és régióknak, az iparnak, a tudományos életnek, a polgároknak és az EU-nak együtt kell dolgozniuk annak érdekében, hogy az átalakulás sikeres legyen. Az új technológiák és a kapacitásépítés kulcsfontosságú a szén kivezetéséhez. A széntermelő régióknak erőteljes, testreszabott pénzügyi intézkedésekre van szükségük. Ezért üdvözöljük Jerzy Buzek európai parlamenti képviselő , az EP ITRE bizottságának elnöke javaslatát, amely szerint az EU következő többéves költségvetésében 4,8 milliárd eurót kell a méltányos energetikai átmenetet biztosító alap rendelkezésére bocsátani.” Az RB támogatja a széntermelő régiók átalakításával foglalkozó platformot , amelyet az Európai Bizottság mindössze egy évvel ezelőtt hozott létre a tiszta energiáról szóló csomag részeként.

Miguel Arias Cañete európai biztos kijelentette: „Az EU-ban 240 000 dolgozót foglalkoztat a szénipar. Jelenleg 12 tagállamban 41 régióban folyik szénbányászat. Az átmenet jelentette kihívást lehetőséggé szeretnénk alakítani a széntermelő régiók számára. Ez lehetséges és megvalósítható. Már 13 kísérleti régióban nyújtottunk támogatást a strukturális reformokhoz Szlovákiában, Lengyelországban, Görögországban, Romániában, Csehországban, Németországban és Spanyolországban.”

Stratégiai partnerségük megerősítése érdekében az RB és az ICLEI (Helyi Önkormányzatok a Fenntarthatóságért) december 11-én kétoldalú találkozó tartottak a COP24 keretében.„Az éghajlattal kapcsolatos megbeszélések folyamán ez kitűnő alkalom arra, hogy találkozzunk és megerősítsük múltbéli, jelenlegi és jövőbeli együttműködésünket az éghajlat-politikai fellépések, valamint a biológiai sokféleség védelme és megőrzése terén is” – mondta el Markku Markkula (FI/EPP) . Ashok Sridharan , az ICLEI elnöke és Bonn polgármestere arra kérte az RB tagjait, hogy biztosítsák az éghajlatvédelmi és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos célkitűzések végrehajtását Európában, valamint nagyobb ambíciót és pénzügyi mechanizmusokat is szorgalmazzanak.

December 11-én az RB delegációja európai parlamenti képviselőkkel és tagállami küldöttekkel együtt részt vett a COP24-tárgyalásokon elért eredményekről szóló európai bizottsági tájékoztatón . Andrew Cooper (UK/EA) , az egyesült királyságbeli Kirklees képviselő-testületének tagja, egyben a 2020 utáni éghajlat-politikai irányításról szóló vélemény előadója Miguel Arias Cañete európai biztosnak címezve elmondta: „Szeretnénk megtekinteni a COP24 végleges politikai szövegét, és formális szerepet szeretnénk a helyi és regionális önkormányzatoknak. Annak elismerését kérjük, hogy mi vagyunk azok, akik helyben megvalósítják a célokat. Azt akarjuk, hogy bevonjanak minket, és számoljanak velünk.” Miguel Arias Cañete biztos válaszában elmondta: „Teljes mértékben tudatában vagyunk annak, hogy az éghajlatvédelmi intézkedések végrehajtásához szükségünk van a városokra és a régiókra. Még nem ismerjük a szöveget, amelyet az elnökök készítenek el ma délután. Ilyen hivatkozás azonban szerepel benne, és mi megpróbáljuk támogatni ezt az ötletet.”

2018. december 10.

Andrew Cooper (UK/EA) az uniós pavilonban megjelent közönség előtt megismételte az RB felhívását, hogy „hogy a Párizsi Megállapodás átláthatósági keretszabályán belüli nemzeti nyilvántartási jelentések foglaljanak magukban egy, a szubnacionális kormányzati szinteken végzett mérséklési lépéseknek szentelt részt”. A témában megfogalmazott véleményt jegyző Andrew Coopernek arra is alkalma nyílt, hogy a német pavilonban Ashok Sridharan , az ICLEI elnöke és Bonn polgármestere társaságában, a „A fenntartható fejlesztési célok városokra vonatkozó mutatói: a helyi szinten meghatározott hozzájárulások növelése” témájának szentelt rendezvényen is megossza ezeket az üzeneteket.

December 10-én, a Polgármesterek Globális Szövetségének napján az EU pavilonjában Markku Markkula (FI/EPP) a következőket mondta: „Ideje, hogy fokozzuk az éghajlatváltozással kapcsolatos törekvéseinket és intézkedéseinket. A városok és a régiók készen állnak arra, hogy nagyobb arányban egészítsék ki a nemzeti kötelezettségvállalásokat. A COP24 lengyel elnökségének szlogenje: „Changing together”, vagyis „Együtt változ(tat)unk”. Mi, a helyi és regionális önkormányzatok ambiciózusak, inkluzívak és innovatívak vagyunk. Mi tudjuk, hogy miként legyünk eredményesek a klímaváltozás elleni küzdelemben. Ezt üzenjük az ENSZ szerződő feleinek: számíthatnak ránk.” Az rendezvényt az Európai Bizottság Éghajlatpolitikai Főigazgatósága, az ICLEI, a Polgármesterek Szövetségének irodája és az RB közösen szervezte. Markku Markkula találkozott Marcin Krupával , Katowice polgármesterével, és gratulált a COP24-nek otthont adó városnak a Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozása alkalmából, hangsúlyozva, hogy „egyre több, az éghajlatváltozás elleni fellépés terén élen járó városra van szükség ahhoz, hogy a Párizsi Megállapodásban tett ígéreteket teljesítsük”.

Sirpa Hertell (FI/EPP) , az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégiáról szóló RB-vélemény előadója és Espoo városi tanácsának tagja, kétoldalú megbeszélést tartott a Klímaszövetséggel december 10-én. A találkozót követően kiemelte: „egyetértünk a velünk partnerségben lévő hálózatokkal abban, hogy ideje felgyorsítani az éghajlat-politikai intézkedéseket. A globális felmelegedés megfékezése érdekében új gazdasági és társadalmi modellre van szükségünk, és ez csak akkor lehet sikeres, ha helyi kezdeményezéseken alapul.”

A COP 24 konferenciára utazó RB-delegáció Marcin Krupa , Katowice polgármestere meghívására december 10-én részt vett a Katowice Climate Shift: Culmination of cities and regions at COP24 című rendezvényen. A rendezvény jó alkalmat adott arra, hogy bemutassa a városok és régiók több mint 60 Talanoa-párbeszédét , valamint helyt adjon egy az éghajlatváltozással kapcsolatos helyi szintű fellépésnek szentelt kerekasztal-beszélgetésnek, amelynek során az RB 1. alelnöke, Markku Markkula, elmondta az RB legfontosabb politikai üzeneteit a COP24 konferencia számára .

A COP24 első hetének végén Marco Dus (IT/PES) egyike volt a 2018. évi globális egészségügyi és éghajlatváltozási csúcstalálkozó című kerekasztal-beszélgetés résztvevőinek. Az éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozásáról szóló RB-vélemény előadója kijelentette, hogy „a helyi, nemzeti és globális politikai döntéshozók nem késlekedhetnek a klímaszennyezés csökkentésével és az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség kialakításával. A pénzforrásokhoz való hozzáférés számos helyi és regionális önkormányzat számára kulcskérdés az egészségügyhöz kapcsolódó éghajlat-politikai intézkedések végrehajtása terén.” A légszennyezés minden évben 7 millió áldozatot szed világszerte. A Párizsi Megállapodás céljainak elérése révén évente mintegy egy millió életet menthetnénk meg 2050-ig pusztán a légszennyezés csökkentésén keresztül ( WHO ).

A COP24 – bevált gyakorlatok kiadványán kívül az RB a „Covenant Cities in the Spotlight” díj 2018. évi nyerteseinek részvételét is koordinálta annak érdekében, hogy a városok és régiók hangsúlyosabban szerepeljenek a COP24 programjában. Az RB delegációjához a második héten a következők is csatlakoztak: Roberto Campelli , Monsano polgármestere , Erik Lauritzen , Sønderborg polgármestere és Frederic Ximeno , Barcelona városi tanácsának környezetvédelmi biztosa .

Háttér:

A COP24-re látogató RB-delegáció tagjai: Markku Markkula (FI/EPP) , az RB első alelnöke és Espoo város tanácsának elnöke, Cor Lamers (NL/EPP) az RB ENVE szakbizottságának elnöke és Schiedam polgármestere, Valter Flego (HR/ALDE) az RB ENVE szakbizottságának második alelnöke és ISTRA megye prefektusa, Andrew Cooper (UK/EA), az RB ENVE szakbizottságának EA-koordinátora, a 2020 utáni időszakra vonatkozó éghajlat-politikai kormányzásról szóló RB vélemény elődadója és Kirklees képviselő-testületének tagja, Marco Dus (IT/PES), az éghajlat-politika finanszírozásáról szóló vélemény előadója és Vittorio Veneto város képviselőtestületének tagja , Sirpa Hertell (FI/EPP) az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásról szóló RB-vélemény előadója és Espoo városi önkormányzatának tagja, Andres Jaadla (EE/ALDE) az RB ENVE szakbizottságának ALDE-koordinátora és Rakvere város képviselőtestületének tagja, Daiva Matoniene (LT/ECR) az RB ENVE szakbizottságának ECR-koordinátora és Šiauliai város képviselőtestületének tagja, valamint André Van De Nadort (NL/PES) az RB ENVE szakbizottságának PES-koordinátora és Weststellingwerf polgármestere.

COP24 – politikai üzenetek és delegáció

COP24 – kiadvány a bevált gyakorlatokról

A regionális és helyi szinten meghatározott hozzájárulások

A Polgármesterek Szövetsége követei

2018. 11. 18. – Éghajlatváltozás: „Számíthatnak ránk” – a Régiók Európai Bizottsága elnöke, Karl-Heinz Lambertz és Markku Markkula első alelnök előszava

2018. 11. 15. – COP24: Készen állunk?

2018. 09. 19. – A helyi önkormányzatok lépést váltanak az éghajlatváltozással szembeni küzdelemben

2018. 07. 06. – Éghajlatváltozás: több ambíció és új irányítás kell a Párizsi Megállapodásban vállaltak teljesítéséhez

További tájékoztatás az RB COP24-oldalán

Kapcsolattartó: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Megosztás :