Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
COP24: A városok és régiók formális szerepet kérnek a Párizsi Megállapodásban  
A Régiók Európai Bizottsága Katowicében egyesíti erőit a helyi önkormányzatok globális hálózataival annak érdekében, hogy formális szerepet kérjenek a városok és régiók számára a Párizsi Megállapodásban

A városok számlájára írható az üvegházhatású gázok világszerte történő kibocsátásnak 70%-a, ugyanakkor pedig a helyi önkormányzatok felelősek az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére irányuló intézkedések több mint 70%-áért és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó fellépések akár 90%-áért. A Párizsi Megállapodásból azonban hiányzik egy olyan rendszer, amely nyomon követné a városok és régiók kötelezettségvállalásait és eredményeit a CO 2 -kibocsátások csökkentése terén, illetve beszámolna ezekről. Katowicében egyre nagyobb hangsúlyt kap, hogy a megállapodásban szereplő nemzeti vállalásokat szubnacionális szinten meghatározott hozzájárulásoknak kell kiegészíteniük, mivel ezeket egyre inkább kulcsfontosságúnak tekintik a jelenlegi „kibocsátási szakadék” áthidalásához. A Régiók Európai Bizottsága amellett érvelt az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) COP24 éghajlatváltozási konferenciájának plenáris ülésén, hogy a városoknak és régióknak formális szerepet kell kapniuk a Párizsi Megállapodás végrehajtásában, vagyis a globális felmelegedésnek az iparosodást megelőző szinthez viszonyítva 1,5 °C-ra történő korlátozásában. Az RB delegációjának a COP24 konferencián való részvételéről készült képek itt tekinthetők meg.

A Régiók Európai Bizottsága egyértelmű mandátummal érkezett Katowicébe a COP24 konferenciára: azért, hogy formális szerepet követeljen a helyi és regionális önkormányzatok számára a globális klímapolitika irányításában és a Párizsi Megállapodás végrehajtásában. Három évvel az éghajlatváltozással kapcsolatos Párizsi Megállapodás aláírása után a katowicei konferencia jelenti azt az önkéntes határidőt, melyet a megállapodás végrehajtására irányuló erőteljes munkaprogram elfogadására tűztek ki.

Az alábbiakban összefoglaljuk az RB által a COP24 konferencián tett legfontosabb intézkedéseket és nyilatkozatokat.

2018. december 13.

Az RB első alelnöke, Markku Markkula (FI/EPP) az uniós pavilonban tartott ülésen a vitaindító felszólalások sorát zárva arról beszélt, hogy mely tényezők segíthetik elő a szén-dioxid-semlegesség elérését az európai iparban. Az alelnök, aki egyben Espoo képviselő-testületének elnöke is, elmondta: „Üdvözöljük az energiaintenzív iparágak pozitív törekvéseit és tendenciáit a szénlábnyomuk csökkentésére irányulóan. Számíthatnak támogatásunkra olyan partnerségek kialakításában, amelyek révén a lehető legnagyobb mértékben ki lehet aknázni az európai stratégiai energiatechnológiai tervben rejlő lehetőségeket, valamint amelyek elősegítik a kutatást és innovációt, továbbá az EU, a tagállamok, a régiók, az ipar és a kutatóintézetek közötti együttműködést. Európa ipari átalakulását kiemelt fontosságúként kell kezelni az Európai horizont programban, valamint a regionális és magánberuházások során. Az ipari ágazat dekarbonizációja nélkül nem leszünk képesek elérni a 2030-as energia- és éghajlatpolitikai célkitűzéseket, és nem tudunk eleget tenni a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségeinknek, nem is beszélve a 2050-es klímasemlegességi stratégia célkitűzéseiről. Együtt kell most dolgoznunk az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való, mindenki számára előnyös átállásért.” „A sikeres szén-dioxid-semleges ipar felé Európában” című rendezvényre az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága, a Carbon Market Watch és a SPIRE PPP közös szervezésében került sor.

2018. december 12.

A COP24 adott otthont a városok és régiók Talanoa-párbeszéde záróülésének, amelyen António Guterres, az ENSZ főtitkára mondott nyitóbeszédet. A magas szintű ülést a szokásoktól eltérően két COP-elnök vezette le: a COP23 elnöke, Fidzsi miniszterelnöke, Josaia Voreqe Bainimarama , valamint Michał Kurtyka , a lengyel Energiaügyi Minisztérium államtitkára, a COP24 elnökségéért felelős kormánybiztos.

A világ helyi önkormányzatainak nevében Cor Lamers (NL/EPP) , Schiedam polgármestere és az RB ENVE szakbizottságának elnöke szólalt fel, aki kérte, hogy a városokat és régiókat formálisan is vonják be a Párizsi Megállapodásba. Cor Lamers az LGMA politikai üzenetét közvetítette. A helyi önkormányzatok és települési szintű hatóságok delegációja (LGMA), valamint annak kapcsolattartó pontjaként az ICLEI koordinálja a helyi önkormányzatok részéről érkező megfigyelőket az UNFCCC kormányközi éghajlatpolitikai tárgyalásain.

Cor Lamers elmondta: az LGMA delegációja nevében arra kérjük a Párizsi Megállapodás részes feleit, hogy a Talanoa-párbeszédeket terjesszék ki a COP24 konferencián túl, belevéve a megállapodásban rögzített nemzeti vállalásokon belüli regionális és helyi vállalásokat is. Ezenkívül azt javasoljuk a COP24 elnökségének, hogy formálisan ismerje el a helyi és regionális önkormányzatok kötelezettségvállalásait és eredményeit a COP24 zárónyilatkozatában. A helyi önkormányzatok világszerte készek a hozzájárulásra. Számíthatnak ránk.”

Az LGMA delegációja révén a világ helyi és regionális önkormányzatai minden részes felet arra ösztönöznek, hogy biztosítsák, hogy a következő hivatkozás bekerüljön a COP24 zárónyilatkozatába: „Üdvözöljük a Talanoa-párbeszédek eredményeit, és arra kérjük a részes feleket, hogy használják fel ezeket nemzeti vállalásaikhoz .” A helyi önkormányzatok emellett azt kérik a COP24 elnökségétől, hogy ezt a bekezdést a többszintű fellépésre való hivatkozással nyomatékosítsák, és teljes egészében vegyék fel a COP24 zárónyilatkozatába.

Az ENSZ a kibocsátási szakadékról szóló legutóbbi jelentésében megerősítette, hogy a városok és régiók jelentős szerepet töltenek be a globális felmelegedés elleni küzdelemben, hatásuk ugyanakkor „nem eléggé dokumentált”. A regionális és helyi vállalásokat azért dolgozták ki, hogy betöltsék ezeket a hiányosságokat, ugyanakkor csökkentsék a kibocsátási szakadékot és a növeljék az éghajlatpolitikai ambíciókat.

Az ülés végén a COP23 és a COP24 elnökség közzétette a Talanoa-párbeszédek cselekvési felhívását. A Talanoa -párbeszédeket tavaly indította a COP23 fidzsi elnöksége, olyan globális vitakeretként, amely lehetővé teszi a szubnacionális kormányzatok, a civil társadalom és a vállalkozások közös erőfeszítéseinek feltérképezését az éghajlattal kapcsolatos ENSZ-szintű döntéshozatal javítása érdekében. 2018-ban az LGMA delegációja 40 országban több mint 60 párbeszédben vett részt, amelyek közül 52-t helyi és regionális önkormányzatok, illetve azok hálózatai vagy partnerei szerveztek.

December 12-én az RB ENVE szakbizottságának elnöke, Cor Lamers találkozott európai parlamenti kollégájával, Adina-Ioana Văleannal ( RO/EPP) , a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI) elnökével. Mindketten részt vettek a COP24-tárgyalásokról szóló tájékoztatón, amelyet Miguel Arias Cañete uniós éghajlat-politikai biztos vezetett.

2018. december 11.

December 11-én az RB részt vett az Európai Unió energianapi rendezvényén a COP24 uniós pavilonjában. A széntermelő régiókkal foglalkozó speciális ülésen Markku Markkula (FI/EPP) , az RB első alelnöke elmondta: „A széntermelő régiók esete rámutat, mennyire kulcsfontosságú a többszintű kormányzás az energetikai átmenet megvalósításában. Nemzeti kormányoknak, városoknak és régióknak, az iparnak, a tudományos életnek, a polgároknak és az EU-nak együtt kell dolgozniuk annak érdekében, hogy az átalakulás sikeres legyen. Az új technológiák és a kapacitásépítés kulcsfontosságú a szén kivezetéséhez. A széntermelő régióknak erőteljes, testreszabott pénzügyi intézkedésekre van szükségük. Ezért üdvözöljük Jerzy Buzek európai parlamenti képviselő , az EP ITRE bizottságának elnöke javaslatát, amely szerint az EU következő többéves költségvetésében 4,8 milliárd eurót kell a méltányos energetikai átmenetet biztosító alap rendelkezésére bocsátani.” Az RB támogatja a széntermelő régiók átalakításával foglalkozó platformot , amelyet az Európai Bizottság mindössze egy évvel ezelőtt hozott létre a tiszta energiáról szóló csomag részeként.

Miguel Arias Cañete európai biztos kijelentette: „Az EU-ban 240 000 dolgozót foglalkoztat a szénipar. Jelenleg 12 tagállamban 41 régióban folyik szénbányászat. Az átmenet jelentette kihívást lehetőséggé szeretnénk alakítani a széntermelő régiók számára. Ez lehetséges és megvalósítható. Már 13 kísérleti régióban nyújtottunk támogatást a strukturális reformokhoz Szlovákiában, Lengyelországban, Görögországban, Romániában, Csehországban, Németországban és Spanyolországban.”

Stratégiai partnerségük megerősítése érdekében az RB és az ICLEI (Helyi Önkormányzatok a Fenntarthatóságért) december 11-én kétoldalú találkozó tartottak a COP24 keretében.„Az éghajlattal kapcsolatos megbeszélések folyamán ez kitűnő alkalom arra, hogy találkozzunk és megerősítsük múltbéli, jelenlegi és jövőbeli együttműködésünket az éghajlat-politikai fellépések, valamint a biológiai sokféleség védelme és megőrzése terén is” – mondta el Markku Markkula (FI/EPP) . Ashok Sridharan , az ICLEI elnöke és Bonn polgármestere arra kérte az RB tagjait, hogy biztosítsák az éghajlatvédelmi és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos célkitűzések végrehajtását Európában, valamint nagyobb ambíciót és pénzügyi mechanizmusokat is szorgalmazzanak.

December 11-én az RB delegációja európai parlamenti képviselőkkel és tagállami küldöttekkel együtt részt vett a COP24-tárgyalásokon elért eredményekről szóló európai bizottsági tájékoztatón . Andrew Cooper (UK/EA) , az egyesült királyságbeli Kirklees képviselő-testületének tagja, egyben a 2020 utáni éghajlat-politikai irányításról szóló vélemény előadója Miguel Arias Cañete európai biztosnak címezve elmondta: „Szeretnénk megtekinteni a COP24 végleges politikai szövegét, és formális szerepet szeretnénk a helyi és regionális önkormányzatoknak. Annak elismerését kérjük, hogy mi vagyunk azok, akik helyben megvalósítják a célokat. Azt akarjuk, hogy bevonjanak minket, és számoljanak velünk.” Miguel Arias Cañete biztos válaszában elmondta: „Teljes mértékben tudatában vagyunk annak, hogy az éghajlatvédelmi intézkedések végrehajtásához szükségünk van a városokra és a régiókra. Még nem ismerjük a szöveget, amelyet az elnökök készítenek el ma délután. Ilyen hivatkozás azonban szerepel benne, és mi megpróbáljuk támogatni ezt az ötletet.”

2018. december 10.

Andrew Cooper (UK/EA) az uniós pavilonban megjelent közönség előtt megismételte az RB felhívását, hogy „hogy a Párizsi Megállapodás átláthatósági keretszabályán belüli nemzeti nyilvántartási jelentések foglaljanak magukban egy, a szubnacionális kormányzati szinteken végzett mérséklési lépéseknek szentelt részt”. A témában megfogalmazott véleményt jegyző Andrew Coopernek arra is alkalma nyílt, hogy a német pavilonban Ashok Sridharan , az ICLEI elnöke és Bonn polgármestere társaságában, a „A fenntartható fejlesztési célok városokra vonatkozó mutatói: a helyi szinten meghatározott hozzájárulások növelése” témájának szentelt rendezvényen is megossza ezeket az üzeneteket.

December 10-én, a Polgármesterek Globális Szövetségének napján az EU pavilonjában Markku Markkula (FI/EPP) a következőket mondta: „Ideje, hogy fokozzuk az éghajlatváltozással kapcsolatos törekvéseinket és intézkedéseinket. A városok és a régiók készen állnak arra, hogy nagyobb arányban egészítsék ki a nemzeti kötelezettségvállalásokat. A COP24 lengyel elnökségének szlogenje: „Changing together”, vagyis „Együtt változ(tat)unk”. Mi, a helyi és regionális önkormányzatok ambiciózusak, inkluzívak és innovatívak vagyunk. Mi tudjuk, hogy miként legyünk eredményesek a klímaváltozás elleni küzdelemben. Ezt üzenjük az ENSZ szerződő feleinek: számíthatnak ránk.” Az rendezvényt az Európai Bizottság Éghajlatpolitikai Főigazgatósága, az ICLEI, a Polgármesterek Szövetségének irodája és az RB közösen szervezte. Markku Markkula találkozott Marcin Krupával , Katowice polgármesterével, és gratulált a COP24-nek otthont adó városnak a Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozása alkalmából, hangsúlyozva, hogy „egyre több, az éghajlatváltozás elleni fellépés terén élen járó városra van szükség ahhoz, hogy a Párizsi Megállapodásban tett ígéreteket teljesítsük”.

Sirpa Hertell (FI/EPP) , az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégiáról szóló RB-vélemény előadója és Espoo városi tanácsának tagja, kétoldalú megbeszélést tartott a Klímaszövetséggel december 10-én. A találkozót követően kiemelte: „egyetértünk a velünk partnerségben lévő hálózatokkal abban, hogy ideje felgyorsítani az éghajlat-politikai intézkedéseket. A globális felmelegedés megfékezése érdekében új gazdasági és társadalmi modellre van szükségünk, és ez csak akkor lehet sikeres, ha helyi kezdeményezéseken alapul.”

A COP 24 konferenciára utazó RB-delegáció Marcin Krupa , Katowice polgármestere meghívására december 10-én részt vett a Katowice Climate Shift: Culmination of cities and regions at COP24 című rendezvényen. A rendezvény jó alkalmat adott arra, hogy bemutassa a városok és régiók több mint 60 Talanoa-párbeszédét , valamint helyt adjon egy az éghajlatváltozással kapcsolatos helyi szintű fellépésnek szentelt kerekasztal-beszélgetésnek, amelynek során az RB 1. alelnöke, Markku Markkula, elmondta az RB legfontosabb politikai üzeneteit a COP24 konferencia számára .

A COP24 első hetének végén Marco Dus (IT/PES) egyike volt a 2018. évi globális egészségügyi és éghajlatváltozási csúcstalálkozó című kerekasztal-beszélgetés résztvevőinek. Az éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozásáról szóló RB-vélemény előadója kijelentette, hogy „a helyi, nemzeti és globális politikai döntéshozók nem késlekedhetnek a klímaszennyezés csökkentésével és az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség kialakításával. A pénzforrásokhoz való hozzáférés számos helyi és regionális önkormányzat számára kulcskérdés az egészségügyhöz kapcsolódó éghajlat-politikai intézkedések végrehajtása terén.” A légszennyezés minden évben 7 millió áldozatot szed világszerte. A Párizsi Megállapodás céljainak elérése révén évente mintegy egy millió életet menthetnénk meg 2050-ig pusztán a légszennyezés csökkentésén keresztül ( WHO ).

A COP24 – bevált gyakorlatok kiadványán kívül az RB a „Covenant Cities in the Spotlight” díj 2018. évi nyerteseinek részvételét is koordinálta annak érdekében, hogy a városok és régiók hangsúlyosabban szerepeljenek a COP24 programjában. Az RB delegációjához a második héten a következők is csatlakoztak: Roberto Campelli , Monsano polgármestere , Erik Lauritzen , Sønderborg polgármestere és Frederic Ximeno , Barcelona városi tanácsának környezetvédelmi biztosa .

Háttér:

A COP24-re látogató RB-delegáció tagjai: Markku Markkula (FI/EPP) , az RB első alelnöke és Espoo város tanácsának elnöke, Cor Lamers (NL/EPP) az RB ENVE szakbizottságának elnöke és Schiedam polgármestere, Valter Flego (HR/ALDE) az RB ENVE szakbizottságának második alelnöke és ISTRA megye prefektusa, Andrew Cooper (UK/EA), az RB ENVE szakbizottságának EA-koordinátora, a 2020 utáni időszakra vonatkozó éghajlat-politikai kormányzásról szóló RB vélemény elődadója és Kirklees képviselő-testületének tagja, Marco Dus (IT/PES), az éghajlat-politika finanszírozásáról szóló vélemény előadója és Vittorio Veneto város képviselőtestületének tagja , Sirpa Hertell (FI/EPP) az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásról szóló RB-vélemény előadója és Espoo városi önkormányzatának tagja, Andres Jaadla (EE/ALDE) az RB ENVE szakbizottságának ALDE-koordinátora és Rakvere város képviselőtestületének tagja, Daiva Matoniene (LT/ECR) az RB ENVE szakbizottságának ECR-koordinátora és Šiauliai város képviselőtestületének tagja, valamint André Van De Nadort (NL/PES) az RB ENVE szakbizottságának PES-koordinátora és Weststellingwerf polgármestere.

COP24 – politikai üzenetek és delegáció

COP24 – kiadvány a bevált gyakorlatokról

A regionális és helyi szinten meghatározott hozzájárulások

A Polgármesterek Szövetsége követei

2018. 11. 18. – Éghajlatváltozás: „Számíthatnak ránk” – a Régiók Európai Bizottsága elnöke, Karl-Heinz Lambertz és Markku Markkula első alelnök előszava

2018. 11. 15. – COP24: Készen állunk?

2018. 09. 19. – A helyi önkormányzatok lépést váltanak az éghajlatváltozással szembeni küzdelemben

2018. 07. 06. – Éghajlatváltozás: több ambíció és új irányítás kell a Párizsi Megállapodásban vállaltak teljesítéséhez

További tájékoztatás az RB COP24-oldalán

Kapcsolattartó: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert – June 2023
Green Deal Funding Alert – June 2023
30.06.2023