Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A helyi és regionális vezetők döntő szerepet játszanak az Európa jövőjéről szóló konferencia alulról építkező megközelítésének legitimálásában  

Az Európai Parlament és a tudományos élet képviselői megerősítik, hogy az RB-nek fontos szerepet kell játszania: folyamatosan közvetítenie kell a polgárok véleményét, mivel a helyi és regionális önkormányzatok jelentik a polgárok számára a legközelebbi és a legmegbízhatóbb kormányzati szintet.

Az RB-n belül működő „Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek” (CIVEX) szakbizottság tagjai Domènec Ruiz Devesa (ES/S&D) európai parlamenti képviselő és Sarah Meyer, a kremsi Duna Egyetem tudományos munkatársa jelenlétében megvitatták, hogyan lehetne megerősíteni az RB szerepét az EU irányítási rendszerében, és konkrétan az Európa jövőjéről szóló konferencián. Az Európai Unió demokratikus alapjai a konferencián megvitatandó fő kérdések közé tartoznak, a helyi és regionális önkormányzatok pedig napi szinten az EU demokratikus alapjainak letéteményesei, és nekik van a legnagyobb gyakorlatuk a részvételi demokráciában. A vita során megállapították, hogy a konferencia lehetőséget kínál az RB számára ahhoz, hogy gyakorolja és erősítse a hatályos Szerződések keretében ráruházott szerepét és intézményi szinten képviselje a városokat és a régiókat az uniós döntéshozatali folyamatban. Még tovább menve: az EU demokratikus dimenziójának erősítése érdekében fontolóra lehetne venni, hogy a Szerződés módosításával az RB több jogalkotási hatáskört kapjon.

Az Európa jövőjéről szóló konferencia egy nyílt, inkluzív és átlátható vitafolyamat lesz, melynek célja, hogy a polgárok, a civil társadalom, a nemzeti, regionális és helyi hatóságok és az európai intézmények új lendületet adjanak az európai projektnek és megerősítsék az európai demokráciát. A konferenciát várhatóan május 9-én, a 2021. évi Európa-napon indítják el, a Covid19-világjárvány miatt egyéves késéssel.

A vita során felvetették, hogy a jelenlegi uniós jogi keret lehetővé teszi-e, hogy az RB maradéktalanul betöltse szerepét a városok és régiók uniós szószólójaként, és megvitatták, milyen konkrét szerepet játszhatna az RB, valamint a helyi és regionális önkormányzatok az Európa jövőjéről szóló konferencián a három uniós intézmény: az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által irányított folyamatban.

Mark Speich (DE/EPP), Észak-Rajna–Vesztfália szövetségi, európai és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára és az RB CIVEX szakbizottságának elnöke így nyilatkozott: „Nekünk, regionális és helyi politikusoknak konkrét elképzeléseket kell megfogalmaznunk a jövő Európai Uniójáról. Világos képet kell alkotnunk a régiók Európájának jövőjéről. Minél világosabb ez a jövőkép, annál hatékonyabban tudjuk megtenni a megvalósításához szükséges lépéseket, és az Európa jövőjéről szóló konferenciát lehetőségként használhatjuk fel a folyamatban. Folyamatosan azt szorgalmazzuk, hogy a helyi és regionális önkormányzatokat nagyobb mértékben vegyék figyelembe az európai döntéshozatalban és jogalkotásban. Most rajtunk a sor, hogy egyértelmű javaslatokat dolgozzunk ki annak érdekében, hogy ezt az igény intézményi és eljárási szempontból is kifejezetten rögzítve legyen.”

Domènec Ruiz Devesa (ES/S&D) európai parlamenti képviselő, az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottságának S&D-koordinátora ismertette az EP Building Europe with local entities elnevezésű kísérleti projektjét, és elmagyarázta, hogy az RB tagjai hogyan járulhatnának hozzá: „Annak érdekében, hogy Európát közelebb hozzuk polgáraihoz, az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében meg kell erősítenünk a helyi és regionális politikai döntéshozókkal folytatott munka európai dimenzióját, strukturáltabb és állandó részvételi módot alakítva ki a civil társadalmi szervezetek, a szociális partnerek és a polgárok mellett. Ezért indítottuk el a Building Europe with Local Entities kísérleti projektet, melynek célja, hogy erősítse a polgárok uniós politikai kezdeményezésekről való közvetlen tájékoztatását, egyrészt rendszeres médianyilatkozatok, másrészt a helyi önkormányzatok által vezetett viták révén. Ezekkel a kezdeményezésekkel biztosítanunk kell, hogy a konferencia alulról felfelé építkező megközelítést kövessen az érdemi párbeszéd megvalósítása érdekében.”

Sarah Meyer , a kremsi Duna Egyetem tudományos munkatársa ismertette a REGIOPARL projektet, melynek keretében azt vizsgálják, hogy a regionális és helyi szint hogyan játszhat alapvető szerepet a demokratikus részvétel érvényesítésében. Meyer elmondta: „Mivel a Tanács az Európa jövőjéről szóló konferenciával kapcsolatban egyértelműen a szakpolitikákat előtérbe állító megközelítést támogat, az RB arra koncentrálhatna, hogy a regionális és helyi szempontok következetesen és módszeresen, minden témában megjelenjenek a konferencia valamennyi tevékenységében és eredményében. Ami a polgárok közvetlen bevonását illeti, az elvárásokat befolyásoló kommunikáció döntő fontosságú lesz, mivel nem valószínű, hogy a részvétel önmagában, a döntéshozatalba vagy a menetrend meghatározásába való beleszólási jog nélkül megalapozza az uniós politikai döntéshozatal demokratikus legitimitását.”

Kapcsolat:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mobil: +32 473 52 41 15

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Michałowo város és lakosai nyerték a Paweł Adamowicz-díjat a belarusz határon rekedt menekültek segítéséért
Michałowo város és lakosai nyerték a Paweł Adamowicz-díjat a belarusz határon rekedt menekültek segítéséért
08.02.2023