Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A mezőgazdaság a Covid19 után: az agroökológia a válasz a környezeti és élelmezésbiztonsági kihívásokra  

​Guillaume Cros

Ebben az interjúban Guillaume Cros (FR/Zöldek) , az agroökológiáról szóló véleménytervezet előadója (a véleményt várhatóan 2021. február 3-án fogadják el a Régiók Európai Bizottsága plenáris ülésén ) négy kérdésre válaszolt ezzel a környezetvédelmi és társadalmi megközelítéssel kapcsolatban, amely a természettel összhangban és nem annak ellenében dolgozó mezőgazdaságra törekszik. A következő közös agrárpolitikával (KAP) összefüggésben Okcitánia régió alelnöke többek között a tagállamokra nézve kötelező és számszerűsített európai környezetvédelmi célkitűzéseket szorgalmaz, és kéri, hogy a nemzeti források legalább 30%-át ökorendszerekre különítsék el.

A Covid19-világjárvány rávilágított globalizált mezőgazdasági és élelmiszerrendszerünk gyenge pontjaira, és rámutatott az élelmezésbiztonság fontosságára. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának egy őszi tanulmánya ugyanakkor azt mutatta, hogy a „termelőtől a fogyasztóig” stratégia alkalmazása a mezőgazdasági termelés jelentős csökkenéséhez vezetne az EU-ban. Éhezni fogunk az agroökológia miatt?

Jóllehet az élelmiszer-ellátás biztonsága gyakori ellenérv az agroökológiával szemben, az IDDRI (a Fenntartható Fejlődés és Nemzetközi Kapcsolatok Intézete) legfrissebb vizsgálatai azt mutatják, hogy 2050-re Európa teljes népességét el lehet látni élelmiszerrel a fokozatos agroökológiai átalakulásnak köszönhetően, amely az állattenyésztést, a növénytermesztést és az erdőművelést is magában foglalja, amellett, hogy célja a nulla szén-dioxid-kibocsátás. Globális szinten az ENSZ 2011 márciusában közzétett jelentése is kimutatta, hogy a mezőgazdasági kistermelők ökológiai termelési módszereket alkalmazva mindössze 10 év alatt megduplázhatják az élelmiszer-termelést a sérülékeny régiókban. Mivel a Covid19-válság rávilágított globalizált mezőgazdasági és élelmiszerrendszerünk gyengeségeire, az agroökológiának, amely együtt jár a „regionális alapú élelmiszerrendszerek” fejlesztésével, lehetővé kell tennie, hogy Európa rövid és hosszú távon is biztosítsa élelmiszer-ellátását a termelési tényezők, például a talaj, a vízkészletek és a biológiai sokféleség megőrzése mellett.

Az Európai Bizottság, a Parlament és a Tanács jövőbeli közös agrárpolitikára (KAP) vonatkozó javaslatait erőteljesen bírálják amiatt, hogy nem állnak összhangban a zöld megállapodás és a „termelőtől a fogyasztóig” stratégia célkitűzéseivel. Milyen javaslatai vannak a jelenleg megvitatás alatt lévő KAP jövőjére vonatkozóan annak érdekében, hogy a gazdaságok gazdasági jövedelmezősége összeegyeztethető legyen az EU éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzéseivel?

Az Európai Unió – éghajlat-politikai célkitűzéseivel, a zöld megállapodással, a „termelőtől a fogyasztóig” stratégiával és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégiával – olyan környezetvédelmi és éghajlat-politikai célokat tűzött maga elé, amelyek a mezőgazdasági termelés és az élelmiszerrendszerek rendszerszintű átalakítását kívánják meg. Az agroökológia megfelel ezeknek a célkitűzéseknek, és biztosítja a mezőgazdasági üzemek jövedelmezőségének javulását is (amint azt a francia kormánynak az agroökológia gazdasági és környezeti teljesítményéről szóló, 2020. augusztusi elemző feljegyzése is kiemeli).

Ennek okán a jelenleg tárgyalás alatt lévő jövőbeli KAP-nak támogatnia kell a mezőgazdaságból az agroökológiába való átmenetet. Ennek érdekében különösen azt javasolom, hogy a tagállamokra nézve kötelező, számszerűsített közös európai környezetvédelmi célkitűzéseket foglaljanak bele a nemzeti stratégiai tervekről szóló rendeletbe, a nemzeti kifizetési keret legalább 30%-át fordítsák ökorendszerekre, továbbá hogy a mezőgazdasági üzemekbe történő beruházások támogatását vessék alá környezetvédelmi ellenőrzésnek. E jogszabályi kötelezettségek mellett ki kell adni egy útmutatót, amely módszertani támogatást nyújt a regionális szereplők részére annak érdekében, hogy a KAP különböző önkéntes intézkedéseinek mobilizálása során kedvezzenek az agroökológiai terv figyelembevételének.

A Régiók Európai Bizottsága elengedhetetlennek tartja a mezőgazdaság megőrzését valamennyi régióban az élő vidéki szerkezet megóvása és a területi kohézió előmozdítása érdekében. Hogyan segíthet nekünk az agroökológia ennek elérésében?

Az agroökológia együtt jár a helyi étrenddel, amely így minden régió számára előnyös. Javaslom emellett a hozzáadottérték-adó csökkentését a bio-, helyi és szezonális termékek esetében, „helyi” étkezési jegyek bevezetését ugyanezekre a termékekre, a közétkeztetésben pedig a bio-, helyi és szezonális termékek jelentős részarányának elérését. Ezek az intézkedések minden régióban ösztönzik az agroökológiai gazdaságok és a kézműves feldolgozó műhelyek fejlesztését, és ezáltal a vidéki foglalkoztatás javát szolgálják. Ezenkívül az agroökológia, amely kevesebb tőkét igényel (gépesítés, inputanyagok, föld stb.), megállítaná a parasztgazdálkodás eltűnését azokban az országokban, ahol az még mindig fontos. Ez lehetővé tenné valamennyi uniós ország számára, hogy pozitív társadalmi és környezeti hatással fellendítse a mezőgazdaságot és a vidéki életet.

A véleményben többször is jelzi, hogy az agroökológia együtt jár a kis- és közepes méretű mezőgazdasági üzemekkel. Miért nem lennének képesek a nagy gazdaságok az agroökológia fejlesztésére?

Az agroökológia nemcsak technikai agronómiai dimenzióval rendelkezik, hanem társadalmi és területi dimenzióval is. A felső határ nélküli KAP-támogatásnak köszönhetően jelentősen növekedő nagy mezőgazdasági üzemek a biológiai sokféleség szempontjából sivárak. Társadalmi szempontból ugyanez a sivárság jellemzi őket – a foglalkoztatás és a közszolgáltatások megszűntek – ezt láthatjuk a „szántóföldi növények” régióiban. Az agroökológia együtt jár a kis- és közepes méretű gazdaságokkal, a változatos növénykultúrákkal és a közepes méretű parcellákkal. A „termelőtől a fogyasztóig” és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos európai stratégiák idején a méretgazdaságosság, amely a munka kőolajjal és vegyészettel való kiváltásához, valamint a nagy dimenzióik KAP-támogatásához kapcsolódik, már nem releváns.

Háttér

Guillaume Cros a Régiók Európai Bizottsága két, a közös agrárpolitikáról szóló véleményének előadója is:

A KAP reformja , a véleményt 2018 decemberében fogadták el.

A 2020 utáni KAP , a véleményt 2017 júliusában fogadták el.

Sajtókapcsolat: pressecdr@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/AGRICULTURE-AFTER-COVID-19.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/AGRICULTURE-AFTER-COVID-19.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/AGRICULTURE-AFTER-COVID-19.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/AGRICULTURE-AFTER-COVID-19.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/AGRICULTURE-AFTER-COVID-19.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023