Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
2019-es EU-választások „helyi szintű fellépésekkel”: az RB összefog az Európai Parlamenttel, indulnak az előkészületek  

A 2019-es európai választásokra való előkészületek megkezdődésével a Régiók Európai Bizottsága (RB) teljes körű támogatást ajánlott fel az Európai Parlamentnek, és üdvözölte annak elkötelezettségét amellett, hogy a két intézmény vállvetve, a források összehangolásával törekedjen a polgárok szerepvállalásának növelésére. A választásokat előkészítő menetrendet és a két uniós intézmény közötti partnerséget ma vitatták meg az RB elnökségi ülésén, amelyen részt vett az Európai Parlament kommunikációért felelős alelnöke – és egykori RB-elnök –, Ramón Luis Valcárcel Siso is. A vitát követően elfogadták az RB 2018. évi kommunikációs tervét , amely az európai választásokat helyezi a stratégia középpontjába.

Az Európai Parlament kommunikációs stratégia kidolgozásával kívánja biztosítani, hogy a választók tisztában legyenek azzal, hogy az EU jövője a 2019. évi választások eredményeinek tükrében alakul. Az európai parlamenti képviselők egyértelművé tették, hogy a kampány nem egyszerűen európai parlamenti, hanem inkább „európai uniós kampány” lesz, amelynek során támaszkodnak az intézményközi együttműködésre, és kihasználják az egyes kormányzati szintek közötti szinergiákat. A polgárok bizalmát a legnagyobb mértékben élvező kormányzati szintként a helyi és regionális önkormányzatok létfontosságúak lesznek a választók mozgósításában és abban, hogy felhívják a figyelmet a 2019. évi választások tétjére.

„Örömmel fogadjuk, hogy az Európai Parlament elkötelezett amellett, hogy a 2019. évi választások »európai uniós választások« legyenek. Az eredmények meghatározóak lesznek Uniónk jövője szempontjából. Közös felelősségünk, hogy biztosítsuk, hogy minden választó tisztában legyen azzal, hogy mi forog kockán, illetve azzal, hogy milyen szerepet játszik Európa a mindennapi életben. Együttműködési megállapodásunkra alapozva örömmel vállalunk partneri szerepet a kampányban, és arra fogjuk ösztönözni tagjainkat, hogy győzzék meg polgáraikat a részvételről” – jelentette ki Karl-Heinz Lambertz RB-elnök. „Minden tagunk képes mozgósítani a választókat és fokozni a részvételt az európai választásokon. Választott politikusokként képesek összekötni azt, ami a választókörzetükben történik azzal, ami a választások tétjét képezi Európa számára, ezáltal pedig segíthetnek újjáépíteni a kapcsolatot Európa és a polgárok között a választásokat megelőző vitákban” – tette hozzá.

Az Európai Parlament kommunikációs stratégiája felismeri a „decentralizált és a helyi sajátosságoknak megfelelő kampány” segítségével történő „helyi szintű fellépés” jelentőségét. A Parlament olyan kommunikációs prioritásokat tervez választani, amelyekre „a helyi környezet a leginkább fogékony” – így könnyebben átadhatók a polgárokkal és azok érdekeivel foglalkozó, helyi szinthez alakított üzenetek.

Ramón Luis Valcárcel Siso, az Európai Parlament alelnöke elmondta: „Meg kell változtatni Európa működésének és kommunikációjának módját. Európa csak akkor tekinthet előre, ha egyesíti forrásait és partnerségben lép fel. Ezért elégedettséggel tölt el, hogy az RB partner lesz az európai választások kampányának támogatásában, meghallgatja a helyi szintet és tájékoztatást nyújt számára. Mindannyiunknak arra kell törekednünk, hogy elmagyarázzuk, miről szól az EU, mivel foglalkozik és miért fontos. Ki lenne alkalmasabb erre, mint a polgármesterek, regionális elnökök vagy képviselők a saját közösségükben? A kommunikációs fellépések összehangolása jelentős lépés potenciális hatókörünk kiterjesztésében, és ennek a jövőben is folytatódnia kell”.

Az RB elfogadja „Partneri együttműködés a helyi Európáért” c. 2018. évi kommunikációs tervét

Az RB Elnöksége elfogadta 2018. évi kommunikációs tervét, amely számos fellépést tartalmaz az Európai Parlamenttel és más uniós intézményekkel való együttműködés érdekében. Ilyen például az Európa jövőjéről szóló RB-vélemény elfogadása 2018 októberében, valamint a régiók és városok 2019 tavaszán tartandó 8. RB-s csúcstalálkozójának előkészítése. Ez a két esemény alkotja az RB kampánytámogató erőfeszítéseinek keretét. Számos, a tagok köré szerveződő tevékenység pedig arra irányul majd, hogy helyi szinten egyesítse az erőket a polgárok megszólítása érdekében az európai választási kampány során.

Az RB három kampány segítségével hajtja végre kommunikációs fellépéseit: ezek meghatározása az Európa jövőjéről szóló vita, a brexit utáni költségvetés és a 2019-es európai választások kontextusában történt.

1. kampány: Az Európa jövőjéért dolgozó régiók, városok és helyi önkormányzatok

Ez a kampány a „Gondolkodjunk Európáról!” című kezdeményezésen alapul, és célja, hogy bemutassa a helyi és regionális érdekeket az Európa jövőjéről szóló vitában, valamint adalékkal szolgáljon az RB véleményéhez, amelynek elfogadása 2018-ban esedékes. 2017 végéig 150 civil párbeszéd szerveződik különböző európai régiókban és városokban; ezek 2018-ban is folytatódnak majd, segítve az európai választásokról szóló tájékoztató kampányt. Egy, az uniós szakpolitikák jövőjére vonatkozó kérdéssort tartalmazó online felmérést és egy külön erre a célra szolgáló alkalmazást is használunk arra, hogy összegyűjtsük a polgárok visszajelzéseit a helyi rendezvények és a civil párbeszédek alatt. Eddig több mint 11 000 válaszadó regisztrált.

Ezzel párhuzamosan az RB egy páneurópai tanulmányt is megrendelt a London School of Economicstól azt kutatva, hogy mit gondolnak a helyi és regionális önkormányzatok Európa jövőjéről és milyen szerepet kívánnak betölteni egy megújult Unióban. Az előzetes eredmények szerint a válaszadók túlnyomó többsége egyetért abban, hogy elsődleges prioritásként azt kell elérni, hogy a polgárok álljanak az uniós integráció folyamatának középpontjában.

2. kampány: Befektetések a fenntartható növekedésbe és munkahelyteremtésbe a régiókban, városokban és a helyi önkormányzatoknál

A cél a regionális és helyi önkormányzatok részvételének biztosítása az EU jövőbeli költségvetéséről folyó tárgyalásokban és az Egyesült Királyság 2019 márciusáig történő, Unióból való kilépéséből eredő bizonytalanságokkal kapcsolatos vitában. A csökkentett uniós költségvetés és a 2020 utáni időszakra vonatkozó uniós finanszírozás késleltetett elfogadása súlyos következményekkel járna a helyi és regionális szintű állami beruházásokra.

A legfontosabb kommunikációs tevékenységek magukban foglalják az érdekelt felek széles körével történő koalíciók kiépítését, melynek célja, hogy biztosítsa a 2020 utáni időszakra vonatkozó erős, hatékony és egyszerűsített uniós finanszírozás időben történő elfogadását. A kohéziós szövetség (#CohesionAlliance) azoknak az összefogása, akik szerint az uniós kohéziós politika továbbra is az EU jövőjének egyik alappillérét kell hogy jelentse. A szövetség 2018-ban is folytatja munkáját és alapul szolgál ezekhez a tevékenységekhez. Mindeddig 80 szervezet és több mint 700 egyéni támogató, köztük RB-tagok, városok és régiók vezető európai szervezetei, európai parlamenti képviselők és miniszterek kérik, hogy az EU 2020 utáni költségvetése keretében a kohéziós politika erősebb, hatékonyabb, és valamennyi uniós régió számára könnyebben elérhető legyen.

3. kampány: Az uniós régiók, városok és helyi önkormányzatok mint a változás előidézői

Európa régiói és városai adnak helyet a változásnak és az innovációnak. A polgárok azt várják helyi és a regionális képviselőiktől, hogy megoldásokat találjanak napjaink kihívásaira, például azokra, amelyek a globalizáció, a bevándorlók integrációja, az éghajlatváltozás, az energetikai átállás, a fiatalok munkanélkülisége és a demográfiai változások miatt jelentkeznek. Ez a kampány a helyi ismeretekre épülő uniós szakpolitikai döntéshozatal előmozdítására fog összpontosítani olyan területeken, mint az éghajlati cselekvés, a fenntartható fejlődés és a befogadó társadalmak.

Kapcsolattartó:

Nathalie Vandelle

Tel.: +32 (0)2 282 2499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023